aktiv-eiendomsmegling
Svært pen enebolig i ett av de meste triveligste nabolagene på Båsmoen!
Svært pen enebolig i ett av de meste triveligste nabolagene på Båsmoen!

MO I RANA Heimestengmyra 15

Pen enebolig beliggende i idylliske, barnvennlige omgivelser. Dobbelgarasje, 2 bad, 4 soverom.

 • kr 5 400 000
 • BRA 180 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 5 400 000
 • Omkostningerkr 152 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 552 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1998
 • Soverom4
 • ArealP-rom 138 m²
 • Tomt614.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 135 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000,00))   152 042,- (Omkostninger totalt)   5 552 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Svært pen enebolig i ett av de meste triveligste nabolagene på Båsmoen! Her er det ingen gjennomkjøring, og husene står pent og pyntelig linjet opp med fine hager og velstelte utearealer. En egen lekeplass/friområde er sentrert mellom bebyggelsen og understreker tydelig at dette er noe som må betegnes som meget barnevennlig. Det er gangavstand til både barneskole, barnehage, matbutikk, Skillevollen alpinsenter med herlige tur/rekreasjonsområder og alt annet en barnefamilie måtte ha behov for. Må nevnes i korte trekk: - 4 soverom - 2 bad - Dobbelgarasje - Terrasse på ca. 4,1 m2 med utgang fra loftet - Markterrasse rundt boligen på ca. 100 m2 - Pent opparbeidet, flat hage - Alle soverom er plassert i samm etasje - Trapp utvendig på garasjen til romslig loft Vel møtt på visning!
Dobbelgarasje på ca. 42kvm med loft.

Heimestengmyra 15, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 84 kvm Entré, Vaskerom, Bad/wc og Stue/kjøkken.
  2. etasje: 54 kvm Gang, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 og Bad.
  Primærrom
  1. etasje: 84 kvm Entré, Vaskerom, Bad/wc og Stue/kjøkken.
  2. etasje: 54 kvm Gang, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 og Bad.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 42 kvm Garasje.  Tomt
  614.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet, flat tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass. Eiet tomt som har ett areal på ca. 614 m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i ett svært rolig og familievennlig boligfelt på Båsmoen i Rana kommune, om lag 7-8 kilometer nordvest for Mo i Rana. Boligen ligger i blindvei og vil i prinsippet ikke ha gjennomgangstrafikk. På Båsmoen finnes barneskole, barnehager, dagligvarebutikk m.m. Båsmoen byr også på fine turløyper i nærområdet-/Båsmofjellet både sommer og vinter, samt et av Norges flotteste ski- og skiskytteranlegg ved Skillevollen Idrettspark. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesentere, nisjebutikker, kaféer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/-arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1998, bygd over to plan. Til boligen hører det med en dobbelgarasje. I nærområdet er det i hovedsak tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Frikultbarnehagen Båsmo (0-5 år) Ca. 0.6 km unna. Båsmo barnehage (1-5 år) Ca. 0.7 km unna. Båsmobakken barnehage (1-5 år) Ca. 0.8 km unna.

  Skolekrets
  Båsmo barneskole (1-7 kl.) Ca. 0,4km unna boligen.

  Offentlig kommunikasjon
  Linje 1 md hyppige avganger.

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, med grunnmurer av betong. Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med sandstrødde profilerte stålpanner.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Viser til den tilstand som er beskrevet i takstrapporten. Det ble etter overtakelse oppdaget ulyd i avtrekksvifte som er felles for bad og vaskerom. Ukjent årsak til dette. Elektriker antydet at det kunne være ujevnhet i vifteblad. Det ble antydet ca pris på 7-10.000 kr for ny loftsvifte. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Koblet dusj, servant og toalett i 2014 Arbeid utført av: Roys Rørservice Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: September 2012 kom det fukt inn gjennom pipen. Pipen ble utbedret av Sandberg Ildfast, og det ble montert stålrør i pipen. Montert ny pipehatt av blikkenslager Ove Berntsen Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? Ja. Beskrivelse: Det ble i etterkant av innflytting i huset oppdaget 2 skjeggkre på kjøkken. Rentokil ble kontaktet som utførte behandling. Det er ikke observert skjeggkre i etterkant av dette. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Strøm på kjøkken i forbindelse med oppussing 2012. Strøm til varmepumpe 2016 Ny sikkerhetsbryter til varmtvannsbereder 2016 Arbeid utført av: Botn Elektro og Effekt og Haaland Installasjon Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Det er av Haaland utført kontroll av fire stk termostater i første etg og èn stk termostat i utebod. Det ble utført kalibrering av dreieskive i termostatene. Det ble videre anbefalt å oppgradere disse da dem var av eldre modell og dreieskive var slitt. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Mangler nøkler til garasjeloft og sidedør på garasje. Sidedør kan låses fra innsiden.

  Innhold
  Enebolig: Entré, Vaskerom, 2 Bad, Stue/kjøkken, 2 Bod, Gang og 4 Soverom. Andre bygg: Garasje.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak: Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Råteskader i vindskibord. Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduene tar i beslagsløsningen. Dekkpropper mangler over skruehull. Noe avflassing av maling innvendig. Malingssøl på beslag. Maling flasser utvendig. Utvendig > Dører Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Noe kaldtrekk fra inngangsdøren. Terrassedørene er noe utvendig værslitt,det spriker i treverket og maling flasser. Dekkpropper mangler over skruehull på inngangsdøren. Synlig skum under inngangsdøren og skade på terskel. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er uegnede materialer i våtsoner Det er ikke benyttet veggplater som er beregnet for våtrom i våtsonen ved utslagsvasken. Det er ikke fuget over sokkelflisene. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist avvik i fuger. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det mangler fuger mellom fliser på gulv og sokkellist. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Våtromsplatene mangler bunnlist og er montert for nærme gulvet. Leggeanvisningen krever at det benyttes bunnlist med mykfuge mellom plate og bunnlist. Platene skal ikke monteres nærmere gulvet enn 6 cm. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet har ikke fall mot sluk, og er tilnærmet flatt. Høyde på tettesjikt ved dørterskel er for lav. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet har ikke fall mot sluk, og er tilnærmet flatt. Tekniske installasjoner > Vannledninger Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er ikke benyttet tettemuffer ved rørgjennomføring i rørskap. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er ikke etablert tilfredsstillende stakemuligheter på avløpsanlegget, utover staking via sluker. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Normal levetid for varmepumper er 12-15 år. Utettheter i gjennomføring av rør fra varmepumpe.   Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er for stor avstand mellom stigetrinn og pipen. Det er ikke montert feieplattform. Noe rustdannelser i pipebeslag og renner. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen I våtsoner må man bruke veggbokser for å oppnå en vanntett gjennomføring og solid forankring. I våtsoner med påstrykningsmembraner, baderomspanel og våtromsplater skal det monteres veggboks med tilhørende mansjett/tetningsring for å sikre vanntett utførelse. Mansjetten/tetningsringen må monteres i henhold til monteringsanvisningen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen bak badekaret og under servanten. Ved en eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne uhindret nedover i konstruksjonen, selv om kravet til 25mm høydeforskjell er ivaretatt. I våtsoner må man bruke veggbokser for å oppnå en vanntett gjennomføring og solid forankring. I våtsoner med påstrykningsmembraner, baderomspanel og våtromsplater skal det monteres veggboks med tilhørende mansjett/tetningsring for å sikre vanntett utførelse. Mansjetten/tetningsringen må monteres i henhold til monteringsanvisningen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er lagt inn kabel-tv og bredbånd. Kostnader for tilknytning/endring av abonnement kan tilkomme.

  Parkering
  Dobbelgarasje. Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk: Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 20.08.1997. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Hovedetasje: - Det er inntegnet en bod ved siden av vaskerommet, denne boden er i dag slått sammen med vaskerommet. Loftetasje: - Det er oprinnelig inntegnet tre soverom i loftetasjen, det største soverommet (mot vest) er i dag delt av til to soverom. Anbefaling: - Eiendomsmegler anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at Eiendomsmegler ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger. Garasje: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 02.09.1999. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: - Det er på godkjente tegninger inntegnet et trapperom med utvendig adkomst for adkomst til loftetasjen. Dette finnes ikke, og det er i stedet etablert en utvendig trapp for adkomst til loftetasjen. - Garasjen er plassert noe utenfor egen tomtegrense. Anbefaling: - Eiendomsmegler anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at Eiendomsmegler ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Deler av garasjen står på kommunalt friareal. Vegghengte nattbord og nattbordlamper på hovedsoverom ikke følger med.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 135 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000,00))   152 042,- (Omkostninger totalt)   5 552 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15312

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter dekker: Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Eiendomsskatt, Vanngebyr areal, Avløpsgebyr areal.

  Formuesverdi primær
  1065242

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3834871

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/132/524: 03.01.1983 - Dokumentnr: 4 - Erklæring/avtale HELGELAND KRAFTLAG AL OG RETTSETTERFØLGER GIS STEDSEVARENDE RETT TIL OPPFØRING OG DRIFT AV KRAFTLINJE, AVGR. TRAFO HEROVER Overført fra: Knr:1833 Gnr:132 Bnr:49 Gjelder denne registerenheten med flere 08.09.1997 - Dokumentnr: 4569 - Rettigheter iflg. skjøte Forkjøpsrett ved salg av ubebygd tomt Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 30.07.1997 - Dokumentnr: 3828 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:132 Bnr:49

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 29.05.1998.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler. Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Id: 8045 Navn: Heimestengmyra Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 27.02.1996 Delareal: 614kvm Formål: Frittliggende småhusbebyggelse Feltnavn: BO 2 etg

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 135 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 400 000,00))   152 042,- (Omkostninger totalt)   5 552 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  152042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev