aktiv-eiendomsmegling
Eiendommen grenser mot hovedvei. "Beltet" som ligger mellom denne eiendommen og hovedvei er regulert til friareal.

Mo i Rana Mellomvika 28

Mellomvika - Stor, attraktiv næringstomt på ca. 9mål. Like ved riksvei 810 og E12. Ingen tinglyst opprydningsplikt.

 • 11 000 000
 • PRISANTYDNING11 000 000
 • OMKOSTNINGER276 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER11 276 342
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 963
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT8 965 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 11 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  275 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  276 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  11 276 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Perfekt, skjermet plassering for næringsvirksomhet.

Mellomvika 28, Nordland

 • Eiendommen er selskapets hovedaktivum.
 • Jbf Eiendom A/S
 • Gnr. 20 Bnr. 526 i Rana kommune
 • Næringstomt.
 • Svært stor næringstomt på nesten 9 mål med strategisk god plassering på "Koksverkstomta"

  Kun få min. kjøretid fra både riksvei 810 og E12.

  Tomten er terrassert og ligger på ett høydedrag med potensiell storslåt utsikt ved f.eks oppføring av næringseiendom.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Bygningen på eiendommen er oppført i betong.
 • 8 965kvm.
  Terrassert tomt, opparbeidet med veg og parkeringsplasser.
 • Oppstillingsplasser på tomt.
 • 1963(usikkert byggeår)
 • 597kvm bra(usikkert)
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid.
 • Ikke mottatt p.t
 • Feietjenesten har ingen opplysninger om fyringsanlegg på denne eiendommen.
  Dette kan skyldes:
  - Bygget er en fritidsbolig som enda ikke er kartlagt av feietjenesten.
  - Det finnes ikke fyringsanlegg på eiendommen.
  - Fyringsanlegg omfattes ikke av krav om offentlig feiing og tilsyn (fyringsanlegg for andre
  formål enn oppvarming)
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Bygget som står på eiendommen i dag er i svært dårlig forfatning, og krever omfattende rehabilitering, dersom det skal tas i bruk.
  Det er rivningsklart iflg. eier.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til:
  Id: 2057
  Navn: Nordre felt
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 27.06.1989
  Delareal: 1 kvm
  Formål: Gate m/fortau
  Delareal: 8 964 kvm
  Formål: Industri
  Feltnavn: IND 3Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

  Tilleggsbestemmelser IND 7 - vedtatt 15.04.1993 - edring nr. 9
  - Bebygd areal kan utgjøre inntil 40% av tomteareal
  - Bebyggelsens høyde skal ikke overstige 16 meter
  - Trafostasjon - det tillates oppført de bygninger og anlegg som anses som nødvendig av hensyn til strømforsyningen til industriområdene

  Se mer om gjeldende regulering i reguleringsplanen som er vedlagt i salgsoppgaven.
 • Offentlig vann: Ja
  Offentlig avløp: Nei
  Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Rana kommunes arkiver iflg. informasjon datert 21.09.22
 • Kr. 12 782,75 pr. år
  Kommunale avgifter dekker: Fastgebyr vann og eiendomsskatt - næring.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Kjøpesum innbetales Meglers klienkonto i forkant av overtakelse, og frigis selger når kjøper er skrevet inn i aksjeboka, og melding er sendt foretaksregisteret.

  Pro contra oppgjør skjer direkte mellom partene, når avstemt perioderapport for overtakelsestidspunktet er klart, forfall senest 2mnd etter overtakelse.
 • Ingen leieinntekter p.t
 • Ingen løpende driftsavtaler.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Det er ikke opprydningsplikt på tomten.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Jbf invest as
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev