aktiv-eiendomsmegling
VELKOMMEN TIL NEDRE FAGERÅSEN 4!

Mo i Rana Nedre Fageråsen 4

Fageråsen/Langneset - koselig enebolig med sentral beliggenhet.

 • 3 200 000
 • BRA 159 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 200 000
 • OMKOSTNINGER100 742
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 300 742
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 949
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 113 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT455 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 3 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  4 600,- (Gebyr OVF)
  --------------------------------------------------------
  100 742,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 300 742,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg: Entrè, trappegang, stue, kjøkken
2. etg: Trappegang, bad/Wc, soverom 1, soverom 2, soverom 3.
Kjelleretasje: Trappegang, fire boder og kjellerrom.

Øvrig:
Garasje fra 2011
Balkong med adkomst fra trappegang i 2. etg.
Garasje fra 2011 med god plass til biler og utstyr. Garasjen er etterisolert og tekket med OSB-plater i 2020.

Nedre Fageråsen 4, Nordland

 • Velkommen til Nedre Fageråsen 4 - en koselig enebolig med sentral beliggenhet kun få minutters gange fra sentrum av Mo i Rana. Boligen ligger på en plan tomt med en fin hage.

  - Romslig entré med godt med oppbevaringsplass for sko og yttertøy.
  - Bilen parkerer du i egen garasje eller på tomta utenfor da det her er det rikelig med biloppstillingsplass utenfor boligen.
  - Med gangavstand til Mo sentrum når man alt man skulle trenge av servicefasiliteter. For den turglade er kort avstand til flere fine turområder, både sommer og vinter.

  OPPGRADERINGER AV NYERE DATO:
  2020:
  - Maling av huset.
  - Etterisolert garasje.
  2021
  - Terrasse.
  - Bad i 2.etasje på egeninnsats.
  - Nye avløpsrør fra bad.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.

  OPPSUMMERING AV AVVIK MED TILSTANDSGRAD (TG) 2 og 3:

  TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Undertaket er misfarget.
  Trobord har misfarging og eldre fuktskjolder.
  Ufagmessig utførelse av bærekonstruksjon til takoppletten ved møne

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Utvendig omramming og vindu er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her.
  Flere vindu er utvendig værslitt.
  Det er ikke oppbretter på beslag under vindu mot vindussmyg, slik at vann kan renne inn bak kledningen.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Terrassedør er utvendig værslitt.
  Dør til bod har rustdannelser på hengsler og er værslitt.
  Kjellerdør er treg ved åpning/lukking
  Dekkbord under inngangsdør er skjev og løs.
  Skrapemerker på inngangsdør.
  Utvendig tetting mangler over terrassedør.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Rekkverk har rustdannelser.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Våtromsplater er ikke montert iht. produsentens leggeanvisning.
  Våtromsplater er kuttet i bunn
  Ufagmessig utførelse ved dørterkskel.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Det er påvist andre avvik:
  Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under dusjkabinettet. Ved en eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne uhindret nedover i konstruksjonen.
  Utette rørgjennomføringer i gulv ved toalett.
  Det er fuget med mykfuge rundt fleksibeltrøret fra avløpet til dusjen.
  Hardfuger i overgang mot sokkelflis.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist andre avvik:
  Skapdører holdes ikke lukket.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.

  Tekniske installasjoner > Varmesentral
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Det er ikke utført service på varmepumpen, opplyser eier.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger


  TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist andre avvik:
  Manglende listverk.
  Ufagmessig utførelse av listverk og foringer.
  Gulvlist dekker ikke over avsluttinger på gulv.
  Ufagmessig avslutninger på gulv.
  Sell i himling på soverom i 2.etasje.
  Høydeforskjell på gulv mellom gang og entré.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc
  Det er påvist andre avvik:
  Det er ikke montert vannlås på avløpet fra servant.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på deler av de innvendige vannledningene.
  Drypplekkasje fra hovedstoppekranen.
  Røranlegget på badet er montert med egeninnsats.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt avvik i 1. etasjen (stue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 30 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 40 mm.
  Målt avvik i 2. etasjen (soverom):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 50 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 60 mm.
  Målt avvik i kjelleretasjen (trappegang):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 35 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 65 mm.

  Gulvet i den ene boden i kjelleretasjen er pigget opp.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Trapp til kjelleretasjen:
  - Mangler veggmontert håndløper.
  - For lav frihøyde i trappeløpet.
  - Mangler rekkverk.
  - Trinnene har glatt overflate.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er registrert avvik med avtrekk.
  Ventilatoren har dårlig avtrekk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  For mer utdypende informasjon om forholdene som har fått TG2 og TG3, samt forslag/anbefalinger til tiltak for utbedring, se vedlagte tilstandsrapport.


  UTDRAG FRA SELGERS EGENERKLÆRINGSSKJEMA

  Hvor lenge har du bodd i boligen?
  Antall år 3
  Antall måneder 3

  Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
  Ja

  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: Jeg har pusset opp badet selv med hjulpet fra fagfolk
  Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Membran ble fornyet

  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: De har montert varme i gulvet, lys , vifte på badet, lys i bod og lys i 2 soverom
  Arbeid utført av Nielsen Elektro

  Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
  Svar: Nei
  Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Nei
  Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
  Svar: Nei

  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: Jeg har byget terrassen selv i andre etasjen

  Vi har skrapet og malte helle huset . Vi har pusset opp badet, byttet vegg og tak paneler på gangen nede og oppe. Malte alle soverom , stue
  og kjøkken. Isolert garasjen invending.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eindommen ligger i Nedre Fageråsen og ligger med gangavstand til sentrum av Mo i Rana, samt dagligvarebutikk, Nasjonalbiblioteket, barnehage, bilforretning og bensinstasjon. Fra boligen er det kort vei til tur- og rekreasjonsområder på Mofjellet med blant annet tursti til Grotneshytta og Appelsinhaugen. Ca. 500 meter fra eiendommel ligger nye Fageråsen hoppbakker med muligheter for skihopping både sommer og vinter. Mo i Rana sentrum tilbyr ett rikt rekreasjons- og kulturtilbud, samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m
 • Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1949, bygd over 3 plan. Til boligen hører det med en garasje.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer og blokkbebyggelse.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
 • Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak og pulttak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater og skifertakstein.

  Lovlighet:
  Enebolig: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Garasje: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

  Enebolig
  Byggeår er 1949.

  Standard: Boligen holder normal standard.
  Vedlikehold: Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje.


  UTVENDIG

  Taktekking:
  Taket er tekket med profilerte stålplater med plastisolbelegg. Besiktet fra taket.
  Taket over inngangspartiet er tekket med skifer besiktet fra bakkenivå.

  Nedløp og beslag:
  Renner og nedløp av lakkert metall. En luftehatt på taket. Fastmontert stige til pipen. Pipen er tekket med heldekkende beslag med rustfri bue.
  Det mangler snøfangere på taket, dette er et avvik som har fått TG2, jf. pkt. OPPSUMMERING AV AVVIK MED TILSTANDSGRAD (TG) 2 og 3 og vedlagte tilstandsrapport.
  Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier og lignende. Hvilken takvinkel som kan utløse ras, vil være bestemt av materialet i taktekkingen

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger av bindingsverk av tre, trolig isolert med ca. 10 cm isolasjon. Ytterveggene er utvendig tekket med stående og liggende kledning. Det bemerkes at takstmannen ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at antatt isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak takkonstruksjon av tre.
  Undertak av trobord og undertaksduk
  Loftskillet er isolert med ca. 10 og 15 cm isolasjon.
  Adkomst til kaldloftet via luke i himling i gang i 2.etasje.
  Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert

  Vinduer:
  Malte vinduer av tre med 2 og 3-lags isolerglass fra 1973, 2007 og 2010.
  Vinduer med koblet glass i kjelleretasjen trolig fra byggeår

  Dører:
  Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt
  Terrassedør: Malt tredør med 2-lags isolerglassfelt fra 2006.
  Dør til utebod: Malt tredør med glassfelt
  Kjellerdør: Malt tredør av eldre dato.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Terrasse på ca. 7,2 m2 med liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 102 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen.
  Adkomst via dør fra soverom.

  Utvendige trapper:
  Trapp av betong til inngangsparti. Malt stående rekkverk i metall.
  Trapp av betong til dør i kjeller.


  INNVENDIG

  Overflater:
  Gulv er tekket med belegg, parkett og betonggulv
  Vegger er tekket med malte panelplater og malt betong.
  Himlinger er tekket med malte himlingsplater og malte plater.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskiller av trebjelkelag og støpt betonggulv mot grunn.
  Gulvet i den ene boden i kjelleretasjen er pigget opp.
  Her foreligger det avvik som har fått TG3, jf. pkt. OPPSUMMERING AV AVVIK MED TILSTANDSGRAD (TG) 2 og 3 og vedlagte tilstandsrapport
  Tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Det bør påregnes å støpe nytt gulv i boden i kjeller

  Radon:
  Takstmannen besitter ingen dokumentasjon om radonmåling.

  Pipe og ildsted:
  Boligen har ett pipeløp av teglstein som strekker seg fra kjelleretasje og over tak.
  Det er montert nytt røykrør i pipen.
  Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring.
  Sotluke montert i kjelleretasjen
  Siste tilsyn skal være i 2019, ingen anmerkninger.
  Siste feiing ble utført i 2022.
  Det bemerkes at den gamle sotluken har skader og henger på en hengsel.

  Innvendige trapper:
  Malt tett tretrapp som strekker seg fra 1. etasjen til 2. etasjen. Inntrinn er tekket med trinnmatter.
  Malt trapp av betong som strekker seg fra 1. etasjen til kjelleretasjen.

  Innvendige dører
  Dørene er profilerte lettdører og malte tredører.

  Andre innvendige forhold
  Boligen har alarmsystem og røykvarslere levert av Sector alarm.


  VÅTROM

  2. ETASJE BAD/WC
  Generell:
  Det foreligger ikke dokumentasjon på løsninger eller utførelse av våtrommet.
  Våtrommet ble renovert i 2020.

  Overflater vegger og himling:
  Vegger er tekket med våtromsplater.
  Himling er tekket med malte himlingsplate

  Overflater Gulv:
  Gulv er tekket med flis og har termostatstyrte varmekabler.
  Det ble fuktmålt ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.
  Gulvet er stedvis flatt, fall fra døren til sluk.
  Høyde på tettesjikt ved dørteskel er tilfredstillende

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Badet har plastsluk med slukmansjett og smøremembran med ukjent utførelse.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Badet har innredning med heldekkende servant, ett-greps blandebatteri, vegghengt speilskap med overhengende belysning, toalett og dusjkabinett.

  Ventilasjon:
  Avtrekk med elektrisk styrt vifte ut via yttervegg og tilluft via spalte under dør og ventil i vindu

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking ble utført mot dusjsone fra tilliggende soverom.
  Det ble ikke registrert forhøyede fuktverdier, og måleresultatet ble ikke synlig på fuktmåleren. Dette vil si at trevirket inneholder mindre enn 8% fuktighet. Generelt bør ikke fuktigheten i trevirket ligge høyere enn
  17%


  KJØKKEN

  1. ETASJE KJØKKEN
  Overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte slette fronter, laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål med skyllekum og ett-greps blandebatteri. Kitchenboard på vegg bak benkeplate og belysning under overskap.
  Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer som kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr med platetopp.
  Det ble utført fuktsøk ved kjøleskap, oppvaskmaskin og vask. Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.

  Avtrekk:
  Kjøkkenventilator med avtrekk ut via yttervegg.


  TEKNISKE INSTALLASJONER

  Vannledninger
  Vannledninger av kobber.
  Hovedstoppekran plassert kjelleretasjen.
  Tilfredsstillende vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner.

  Avløpsrør
  Avløpsrør av plast og soil.
  Stakepunkt plassert i bod i kjelleretasje.

  Ventilasjon
  Boligen har naturlig ventilasjon via ventiler i vindu.

  Varmesentral
  Luft-til-luft varmepumpe av merket Mitsubishi fra 2010 plassert i stuen.

  Varmtvannstank
  Varmtvannstank på ca. 200 liter av merket OSO fra 1976 plassert i bod i kjelleretasjen.

  Elektrisk anlegg
  El-skap plassert i gang i 2.etasje.
  Automatsikringer og måler.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei

  2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja

  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja
  2013:
  Levert og montert kursopplegg til garasje fra eksisterende JFA i sikringsskap.
  Kursopplegg inkl. IP44 på utvendig boligvegg, stikk i garasje for portåpner, på bakvegg og ved port.
  Lysbryter og 2x36W lysrørarmatur, lysbryter og opplegg til 2 stk utelys på garasje.
  2017:
  Levert og montert ny inntakskabel pfxp 4G16 på loft etter skade på kabel.
  2017:
  Utbedring av jording og utjevning etter målte potensialforskjeller på utsiden av bolig med for høy berøringsspenning.
  Maks tillatt berøringsspenning iht. NEK400:2014 er 50V
  2018:
  Bad:
  1 stk varmekabel, 1 stk termostat, 1 stk opplegg for lys over speil,
  1 stk takpunkt Etled Flat 18W, 1 stk PAX 31 vifte, 1 stk dimmer, 1 stk 2poltbryter.
  Sove1 :
  1 stk bryter, 1 stk in LED, 1 stk oppleg ifra eksisterende anlegg
  Sov 2:
  1 stk bryter, 1 stk Ina LED,1 stk opplegg ifra sov 1.
  Bod:
  1 stk Ina LED m/sensor, 1 stk opplegg ifra sov 2.
  Samsvars erklæringer foreligger i boligmappen.

  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. Anlegget ble sist kontrollert: 31.10.2006.
  Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av elektroinstallatør.
  Forfall neste kontroll: 2026.

  5. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei

  6. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei

  7. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei

  8. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei

  9. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja

  10. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Det elektriske anlegget ble sist kontrollert: 31.10.2006.
  Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av elektroinstallatør.
  Forfall neste kontroll: 2026
  Linea gjør oppmerksom på at anlegget i ettertid kan være endret og anbefaler generelt at en installatør gjennomfører en kontroll ved eiendomsoverdragelser, samt periodisk kontroll av anlegget hvert tiende år.
  Branntekniske forhold
  Boligen har røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav. Seriekoblede røykvarslere fra Sector alarm.


  TOMTEFORHOLD

  Byggegrunn
  Det er ukjent byggegrunn.

  Drenering
  Naturlig drenering.

  Grunnmur og fundamenter
  Grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.

  Terrengforhold
  Eiendommen ligger i ett relativt plant terreng.

  Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vannledninger av jern.
  Avløpsrør av soil.
  Vann- og avløpsrør mellom boligen og det offentlige nettet er fra byggeår.


  GARASJE

  Byggeår 2011.
  Garasjen ble byggegodkjent den 21.06.2011 og fikk utstedt ferdigattest den 09.09.2011.

  Standard:
  Garasjen holder normal standard.
  Vedlikehold:
  Garasjen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje

  Beskrivelse:
  Enkel beskrivelse:
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer av lettklinkerblokker.
  Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.
  Veggene er isolerte og tekket med OSB-plater.
  Bygget er ikke tilstandsvurdert
 • 1.et: 61 m² BRA / 61 m² P-rom
  2.et: 50 m² BRA / 44 m² P-rom / 6 m² S-rom
  Kjeller: 48 m² BRA, 8 m² P-rom, 40 m² S-rom

  Garasje: 29 m² BRA / 29 m² S-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entrè, trappegang, stue, kjøkken.
  2. etg: Trappegang, Bad/Wc, soverom 1, soverom 2, soverom 3.
  Kjeller: Trappegang

  Det bemerkes at trappegangen i kjelleretasjen er medtatt som P-ROM i arealbenevnelsen, tross den enkle standarden. Dette da "takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2015" benevner trappegang som P-ROM uavhengig av standard (ref. "takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014, revidert 9. februar 2015" side 11, samt eksempel på side 15).

  Det bemerkes at "bod med utvendig adkomst" ikke er medtatt i bruksarealet for hovedetasjen, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Boden har et gulvareal på 3 m².

  Det presiseres at ca 0,63 m² av gulvarealet i loftsetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.
 • Festet tomt. Tomtens grunnareal: 455 m² . Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

  Tomten er festet. Bortfester er Opplysningsvesenets fond. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse

  Nåværende festeavgift før overføring er kr 1 098,-.
  2. Ny festeavgift vil bli kr 1 191,-.
  3. Neste ordinære regulering av festeavgift er i 2028.
  4. Regulering av festeavgiften skjer i henhold til festekontrakten lest i sammenheng med
  tomtefestelovens bestemmelser.
  5. Bortfester sender årlig faktura for festeavgift. Fester er ansvarlig for at bortfester til
  enhver tid er kjent med riktig fakturaadresse.
  6. Det er p.t. ingen utestående krav hos Opplysningsvesenets fond. For opplysninger om
  utestående inkassokrav, vennligst kontakt Kredinor, tlf: 06900 eller
  kundeservice@kredinor.no.
  Årlig festeavgift forfaller normalt 1. April hvert år.
  7. Skal festeretten overføres, må bortfester samtykke. Bortfester utarbeider eget tillegg til
  festekontrakt, som erstatter bortfesters signatur i skjøtet.
  8. Det påløper for tiden administrasjonsvederlag kr 4 600,- for dekning av grunneiers
  utgifter ved overføring av festeretten. Administrasjonsvederlag samt utestående krav må
  gjøres opp før festeretten overføres, uavhengig av forfallsdato i fakturaen.
  9. Bortfester har legalpant for utestående festeavgift.
  10. Eventuell innløsning av festetomten skjer i henhold til festekontrakten lest i sammenheng
  med tomtefestelovens bestemmelser. Innløsningstidspunktet inntrer i henhold til
  kontraktens og tomtefestelovens bestemmelser. I tilfeller der fester ikke har en lov- eller
  kontraktsfestet rett til innløsning vil det normalt ikke bli gitt tilbud om innløsning.
  Eventuell innløsning vil skje etter en konkret vurdering og til markedspris.
  11. Vedlagte tillegg til festekontrakt har gyldighet i seks måneder. Bruken av tillegget er
  betinget av at kjøpers bruk er i overensstemmelse med det formål som er lagt til grunn
  ved utarbeidelse av tillegget.
  12. Eventuell forkjøpsrett for bortfester eller andre vil fremgå av festekontrakten.
 • Parkering i garasjen og på egen tomt.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 679 491 per 19.05.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 446 168 per 19.05.22
 • Kr. 11 631,50 pr. år

  I tillegg kommer renovasjonsgebyr til HAF. Ifølge HAF kommer årlig renovasjonsgebyr (lite abbonement) på kr. 4255,-
 • Inn- og utvendig forsikring, festeavgift, kommunale avgifter, generelt vedlikehold m.m.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Det foreligger ferdigattest for garasje datert 09.09.2011.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • ENEBOLIG

  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei.
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
  Badet i 2. etasjen ble oppusset i 2021, utført med egeninnsats dugnad. Det foreligger samsvarserklæring og dokumentasjon av monterte varmekabler.
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Det foreligger godkjente bygningstegninger:
  - For boligen datert 26.03.1953.
  - For boligen datert 20.06.1964.
  - Plantegning for 1. etasjen ukjent dato

  I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger:
  1. etasje:
  - Veggen mellom spisestue og kjøkken er fjernet
  - Veggen mellom stue og spisestue er fjernet.
  2. etasje:
  - Det er etablert to soverom, på tegningene er det kun ett.
  - Tidligere hybel brukes som soverom

  Kjelleretasje:
  - Det er etablert en til bod ved matboden.

  Utvendig:
  - Balkongen i 2. etasjen er utvidet.

  Anbefaling:
  - Motakst AS anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer.
  Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte.
  Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvenig for at rommene skal bli godkjente.
  NB! Det bemerkes at takstmannen ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger.


  GARASJE

  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.


  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Bortfester har legalpant for utestående festeavgift.

  FESTEKONTRAKT - VILKÅR
  GJELDER FESTE
  Festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 45
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  2004/5405-3/72 16.11.2004 ** NYE VILKÅR - FESTE
  Årlig festeavgift: 2277
  Bestemmelser om regulering av leien
  2019/615243-2/200 31.05.2019
  21:00
  ** NYE VILKÅR - FESTE
  Årlig festeavgift: NOK 1 098
  Bestemmelser om regulering av leien

  PANTEDOKUMENT
  GJELDER FESTE
  Beløp: NOK 3 000 000
  Panthaver: DNB BOLIGKREDITT AS
  ORG.NR: 985 621 551
 • Plan navn: Fageråsen
  Plan id: 2011
  Formål: Boliger
  Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 18.09.1952

  Respektive tomt har en utnyttelsesgrad på 25% BYA.
 • Gnr. 20 Bnr. 19 Fnr. 857 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse i begynnelsen av desember 2022, etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6.500-, oppgjørshonorar kr 4.250,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 25.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid oppad begrenset til kr. 10.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Steluta-cristina Geaulea
  Tudor Geaulea
Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev