aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling Mo I Rana v/Tomi Christian Johansen, presenterer her en fritidsbolig med spektakulær beliggenhet i kort kjørevei fra sentrum av Mo I Rana.
Aktiv Eiendomsmegling Mo I Rana v/Tomi Christian Johansen, presenterer her en fritidsbolig med spektakulær beliggenhet i kort kjørevei fra sentrum av Mo I Rana.

MO I RANA Nesnaveien 462

Fritidsbolig med spektakulær beliggenhet, fantastisk utsikt og gode solforhold.

 • kr 1 850 000
 • BRA 66 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 59 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 909 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2014
 • Soverom2
 • ArealP-rom 51 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
3D - 1. Etasje
Fritidsbolig med spektakulær beliggenhet! - Fantastisk utsikt utover Ranfjorden - Gode solforhold - Kun ca. 20 min kjøreavstand til sentrum. - Terrasse på ca. 48,5 m2. - Like ved hytten er det to populære badeplasser Påkost i 2014: - Nytt elektrisk anlegg og sikringsskap - Ny inntakssikring (jordkabel) med utvendig skap - Nye overflater innvendig i hele hytten - Ny kjøkkeninnredning fra IKEA med integrerte hvitevarer slik som kjøleskap, platetopp og steikeovn i 2014. - Ny bordkledning med underliggende vindsperre. - Ny isolasjon og etterisolering (totalt 15 cm) i vegger - Ny isolasjon og etterisolering (totalt 20 cm) av tak og gulv Eiendommen må oppleves!
Terrassen på ca. 48,5 m2 gir ett hav av boltreplass.

Nesnaveien 462, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 66 kvm Stue/kjøkken, Soverom 1, Soverom 2, Bad , Entré, Omkledningsrom, Bod 1 og Bod 2
  Primærrom
  1. etasje: 51 kvm Stue/kjøkken, Soverom 1, Soverom 2, Bad , Entré og Omkledningsrom
  Sekundærrom
  1. etasje: 15 kvm Bod 1 og Bod 2  Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Punktfestet tomt. Størrelse på tomt: Punktfeste er at størrelsen på tomten ikke er angitt. Hovedregelen er imidlertid at et punktfeste omfatter 1 dekar/mål inkludert arealet bygningen på tomten opptar.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Alteren ca. 1 mil utenfor Mo i Rana sentrum. Den ligger pent til på oversiden av riksvei 12 / Nesnaveien, og har fantastisk utsikt utover Ranfjorden. Like ved hytten er det to populære badeplasser.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende fritidseiendommer.

  Byggemåte
  Bygget er fundamentert på peler på fjell / berg. Over peler er det standard bindingsverk som er isolert med 15 cm isolasjon, gulv og tak er isolert med 20 cm isolasjon. Pulttak er utvendig tekket med asfaltpapp (2014). Utvendig kledning ble skiftet i 2014, og da ble det også lagt vindsperre. Alle vinduer er skiftet i 2014, men vinduene er produsert i ca 1999.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: La våtromsbelegget Arbeid utført av: Fenes maleservice Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Beskrivelse: Utført av Fenes maleservice Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: I sikringsskapet er det lagt til flere kurser. Det er lagt til nye stikkontakter i utbygg. Arbeid utført av: Botn elektro Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Lagt tak over utbygg. Bygget ut terrasse med trapp. Arbeid utført av: S-E Utland snekkerservice Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Beskrivelse: Har bygget ut gang, soverom, bod og hundegård. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Nei. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Ja. Beskrivelse: H Har ikke ferdigattest på utbygget, vei opp til hytte og borring etter vann. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Veien opp til hytten går over tomten til hyttenabo. Har skrevet privat avtale om å få bruke veien. Tilleggskommentar: Spillvannet fra hytten renner ut i grunnen.

  Innhold
  Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Bad , Entré , Omkledningsrom, Bod 1 og Bod 2 Øvrig: Terrasse på ca. 48,5 m2.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er uegnede materialer i våtsoner Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøleskapet er løst. Fronten til kjøleskapet er løst. Hengselen til en av skapdørene er løs. Kjøkkenet mangler komfyrvakt TG2, avvik som krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Taktekking Det er avvik: Store deler av taktekkingen er snødekt, derfor ikke nærmere vurdert. Synlige spiker enkelte steder. Skrapemerker i taktekkingen over hundehuset. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduet i den tilbygde boden har fuktmerker og er noe slitt innvendig. Det mangler ventilkapper utvendig. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er benyttet hvit-material til konstruksjonen. Enkelte fundamenter har skjevheter. Avstanden mellom dragerne til terrassen er for stor ihht. preaksepterte løsninger. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i stuen: Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 11 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 11 mm. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Krypkjeller Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar i terskel. Rift i pakninger på den ene døren. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Overflater Gulv, bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er uegnede materialer i våtsoner Det er ikke benyttet membran/tettsjikt på veggene i våtsonen. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tomteforhold > Terrengforhold Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 må alle som slipper ut sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende, ha en tillatelse. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad   Forhold som har fått TG3: Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen har røykvarslere iht. forskriftskrav. Kostnadsestimat: Under 10 000 TGIU, konstruksjoner som ikke er undersøkt: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Selger tar med seg alle løse gjenstander, oppvaskmaskin og vaskemaskin. I tillegg, så forbeholder selger seg retten til å ta med seg fastmonterte lamper i stuen, og annet som selger ønsker å ha med seg ved flytting. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Nytt elektrisk anlegg og sikringsskap i 2014. - Ny inntakssikring (jordkabel) med utvendig skap i 2014. - Nye overflater innvendig i hele hytten i 2014. - Ny kjøkkeninnredning fra IKEA med integrerte hvitevarer slik som kjøleskap, platetopp og steikeovn i 2014. - Ny bordkledning i 2014 med underliggende vindsperre. - Ny isolasjon og etterisolering (totalt 15 cm) i vegger foretatt i 2014. - Ny isolasjon og etterisolering (totalt 20 cm) av tak og gulv i 2014. 2021: Tilbygg Entré og bod under eksisterende takoverbygg (egeninnsats). 2023: Tilbygg Tilbygd soverom og bod (egeninnsats).

  TV/Internett/bredbånd
  Det er trådløst nett i form av simkort 4G/5G.

  Parkering
  Parkering ved fritidsboligen.

  Forsikringsselskap
  Frende.

  Diverse
  Fritidsbolig: Det foreligger ikke tegninger: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne boligen. Tilbyggene er ikke søkt om til kommunen. Det er etablert vei opp til fritidsboligen, tiltaket er ikke søkt om. Fritidsboligen ligger innenfor område LNFR1 og tillatt bruk innen for områdenavnet er følgende: Innenfor landbruks-, natur-, frilufts-, samt reindriftsområdene er det kun tillatt å gjennomføre nødvendige bygge- og anleggstiltak med tanke på landbruk, reindrift og/ eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. NB! Fradeling av tomt eller oppføring av bolig-, fritids- eller ervervbebyggelse utenom stedbunden næring tillates ikke. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse. Dvs. at det må påregnes å rive tilbyggene. Ferdigattest: Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Nåværende eier betaler i dag ca. kr 2000,- pr. år for brøyting av veien opp til fritidsboligen. Ny eier må selv sørge for å inngå avtale med vedkommende som brøyter veien i dag, og nevnte sum i året kan dermed avvike. Opprinnelig byggeår på den tidligere hytten var ca. 1960. Denne brant derimot ned, og dermed ble det oppført en ny hytte i 2014.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Bygget blir varmet opp med panelovner.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Det er ingen kostnader til HAF(Helgeland Avfallsforedling) iflg. skriv datert 12.10.23

  Formuesverdi primær
  285000

  Formuesverdi primær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/145/3/13: 05.03.2015 - Dokumentnr: 200306 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Årlig festeavgift: NOK 1 000 Gjelder fra dato: 29/01-2015 Tomteverdi: NOK 40 000 Gjelder denne registerenheten med flere 24.07.2013 - Dokumentnr: 621416 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:145 Bnr:3

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Rana kommunes arkiver iflg. vedlagt skriv, datert 17.02.2023. Det foreligger ikke bygningstegninger i Rana kommunes arkiver iflg. vedlagt skriv, datert 17.02.2023.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. Innlagt vann via privat grunnborret brønn, deles med to naboer. Vannet er ikke testet for drikkbarhet og det bøs monteres/settes på/inn ett filtreringssystem. Eventuelt søknad/godkjennelse og kostnad for dette påføres kjøper i sin helhet. Ikke tilknyttet avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: KA2016 Navn: Kommuneplanens arealdel for Rana Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 28.06.2016 Delareal: 100kvm Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  59292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr  70 390,- inkl. mva + tilstandsrapport for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev