aktiv-eiendomsmegling
Koselig, snerten hytte i kort avstand fra E-12.
Koselig, snerten hytte i kort avstand fra E-12.

MO I RANA Reinfjellia 144

Koselig, snerten hytte med fin utsikt, lang solgang og kort avstand fra E-12(hovedvei)

 • kr 410 000
 • BRA 34 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 410 000
 • Omkostningerkr 27 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 437 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1980
 • Soverom1
 • ArealP-rom 29 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 410 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   27 292,- (Omkostninger totalt)   437 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vegstatuskart.
Koselig, snerten hytte, beliggende i populære Reinfjellia. Hytten ligger i svært behagelig avstand fra E-12, altså hovedveien, via sti i lett terreng - ca. 50meter. Avstand fra Mo til Reinfjellia ca.18 km. Flott beliggenhet, rundt 481meter over havet, i et naturskjønt område som innbyr til fritidsaktiviteter hele året. Soverommet består av to fløyer, slik at det er sengeplasser for 4 stk i denne sonen. Lang solgang og fin utsikt!
Ønsker man en tradisjonell fjellhytte, så er dette noe man bør se på.

Reinfjellia 144, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 34 kvm Stue, Kjøkken, Soverom og Bod (Uisolert)
  Primærrom
  1. etasje: 29 kvm Stue, Kjøkken og Soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 5 kvm Bod (Uisolert)  Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Punktfestet naturtomt. Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt.

  Beliggenhet
  Hytten ligger i Reinfjellia som er et populært hytteområde i fjellet. Lett tilgjengelighet med kort avstand til Mo sentrum. Adkomst fra E-12 og sti lett terreng - ca. 50meter. Avstand fra Mo til Reinfjellia ca.18 km. Flott beliggenhet i et naturskjønt område som innbyr til fritidsaktiviteter både sommer og vinter, bl.a.turgåing, flott skiterreng, bærplukking, jakt og fiske. Hytten ligger åpent til med frie utsynsforhold og lang solgang

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående hytte. Hytten bygd over en etasje og det medfølger en bod m/ utedo. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende hytter/fritidsbebyggelse

  Byggemåte
  Bjelkelag av tre, fundamentert på pilarer av betong. Yttervegger av bindingsverkkonstruksjon av tre fra byggeår, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Skjeve gulv i hele hytta. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: 1 stk Dobbel stikk montert inne

  Innhold
  Fritidsbolig: Stue, Kjøkken, Soverom og Bod. Andre bygg: Bod m/utebod.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Platene har rustdannelser ved takrennen. Taket er ikke tilfredsstillende skrudd. Takplaten ved pipen er skjøtet feil. Løse takplater ved pipen. Mønekammen er ikke tilfredsstillende innfestet. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Utett utførelse rundt pipehatten, og skorsteinen er fritt eksponert mot vær og vind. Skorsteinen har noe skjevheter over tak. Det mangler endelokk på takrennen. Noe rustdannelser på beslag. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Lite lufting i nedre kant av konstruksjonen. Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Maling flasser på karm og omramming utvendig. Det er åpent inn i konstruksjonen under kjøkkenvinduet. Det mangler dekkpropper i karm. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Pipevange er tildekt mot soverommet. Skorsteinen har noe skjevheter over tak. Det har aldri vært utført tilsyn eller feiing av pipeløpet. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Døren til soverommet er skjev og faller mot døren ut til boden. Døren ut til den uislerte boden er utett i karm slik at kaldtrekk kan oppstå. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Fundamentene har skjevheter. TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Dører Det er avvik: Dørvrideren har en del slitasje og det er ikke montert låsekasse som er egnet til ytterdør. Døren vil ikke holdes lukket uten at den blir låst. Innvendig > Krypkjeller Det er påvist andre avvik: Bordene i kryprommet har stedvis for store åpenrom slik at mus eller andre skadedyr kan ta seg inn i konstruksjonen. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ingen ventilering utover åpning av vinduer på soverommet.   Forhold som har fått TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Hytten mangler røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Terrengforhold Terreng faller inn mot bygning.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på oppstillingsplasser langs E-12.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det foreligger ikke bygningstegninger i Rana kommunes arkiver jmfr. skriv, datert 19.06.2023. Det er ukjent byggeår på hytten. Fra Rana kommune, er ikke feltet for "tatt i bruk" fylt ut i skrivet Eiendomsdata, datert 15.06.2023. Eiendomsdata er etablert 02.09.80. Vi kan dermed ikke fastslå nøyaktig byggeår.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  410 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   27 292,- (Omkostninger totalt)   437 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Hytten blir varmet opp med vedfyring. Opplysning om pipe/ildsted, datert 15.06.2023, mottatt av Rana kommune: Eiendommen er kartlagt men så langt ikke besøkt for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Første gangs feiing og tilsyn med fyringsanlegg planlegges i 2024, eventuellt allerede i 2023.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Ingen kommunela gebyrer registrert på eiendommen jmfr. info fra Rana kommune, datert 15.06.2023. Det tilkommer fritidsrenovasjon med årsgebyr inkl. mva, kr 915,- fra HAF.

  Formuesverdi primær
  105184

  Formuesverdi primær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 25.02.1991 - Dokumentnr: 964 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste ÅRLIG AVGIFT NOK 70 BEST. OM VARIGHET LEIEN KAN REGULERES Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår - feste Årlig festeavgift: 1000 ---------- Nye vilkår - feste Årlig festeavgift: 1100

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Info fra Rana kommune, datert 09.05.2023: Fritidsboliger: - Det ble søknadspliktig å bygge fritidsboliger i Rana i 1976. Fritidsboliger som ble oppført før 1976, er derfor å regne som lovlig oppførte - Plassering av fritidsboliger nærmere enn 100 meter fra sjø var søknadspliktige fra 1965. - Bygging og endringer av fritidsboliger som er gjort etter 1976, er søknadspliktig. Eksempler på dette er nybygg, tilbygg, påbygg og veranda over 50 cm over bakken. - Hvis man har flere udaterte tilbygg eller ombygginger, kan man søke om disse i ettertid. En søknad i ettertid må alltid være etter lovverket slik det gjelder på det tidspunktet man søker, og ikke slik det var da endringene skjedde. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Adkomst: Adkomst fra E-12 og ca. 50 meter meter med sti i terrenget til hytten. Tilknytning vann: Fritidsboligen har ikke innlagt vann. Tilknytning avløp: Fritidsboligen er ikke tilknyttet avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: KA2016 Navn: Kommuneplanens arealdel for Rana Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 28.06.2016 Delareal: 97kvm Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende Områdenavn: LNFR1

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  410 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   27 292,- (Omkostninger totalt)   437 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  27292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr 76 305,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev