aktiv-eiendomsmegling
Hytta ligger fint til - Her kan man nyte mange fine høstdager!

Mo i Rana Reinfjellia 97

Lett tilgjengelig | God teknisk standard | App-styrt oppvarming | Eventyrlig beliggenhet & nydelig utsikt!

 • 850 000
 • BRA 52 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING850 000
 • OMKOSTNINGER40 692
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER890 692
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 974
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 46 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-))
  3 300,- (Gebyr for overdragelse av feste)
  --------------------------------------------------------
  40 692,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  890 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytta inneholder: Entré , Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Toalett, Vaskevannsrom. Bod.

Øvrig:
Terrasse
Terrasse på ca. 49,8 m2 med impregnert rekkverk.

Reinfjellia 97, Nordland

 • Frister det med en koselig fjellhytte til høsten setter inn?

  I Reinfjellia finner du nå ei koselig fjellhytte som er klar for nye eiere. Hytta har en fantastisk beliggenhet i et område som byr på flotte tur- og rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Området rundt byr på muligheter for bærplukking og populære skiløyper som kommer frem på vinterstid. I 2021 ble det bygd en stor og flott veranda i forkant av hytta og det ble også lagt nytt tak.

  Hytta selges med invetar - så her kan man "flytte" rett inn og ta den nye fritidsboligen i bruk med det samme!

  Kunne dette blitt ditt nye fristed? - Kontakt megler dersom du ønsker visning.


  Oppsummering av avvik med TG2 og TG3

  TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Deler av tekkingen på tilbygde del er av eldre dato.
  Stedvis åpen spiker på tekkingen.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Takrennen på fasaden mot nord er ikke tilfredsstillende sammenkoblet.
  Det er ikke montert renner og nedløp på tilbygde del.
  Stedvis manglende vindskibeslag.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er vanskelig tilkomst til sotluke.
  Sotluken ble ikke lokalisert ved befaring.
  Feietjenesten har ingen opplysninger om fyringsanlegget på denne eiendommen.

  TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her.
  Flere vindu er utvendig værslitt.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter.
  Enkelte av de støpte pelene har skjevheter.

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist andre avvik:
  Stedvis manglende lister.
  Det er skrudd fast panelbord utenpå himlingen.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt avvik i 1. etasjen (stue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 13 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 15 mm.

  Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Hytten har innlagt strøm via solcellepanel.
  Sikringstavle montert på stue/kjøkken, transformator og batteri plassert bak kommode på stuen

  Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:
  Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
  -Ja
  - Beskrivelse Tak lekkasje ved pipe, utbedret og tørket opp juli2021. Tørt siden. Terasse oppsatt i 2020
  Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja
  - Beskrivelse Skjevheter i gulv
  Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
  - Ja
  - Beskrivelse Har sett spor etter mus i bod og blindloft. Ikke hørt dyr i vegger eller tak.
  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
  - Beskrivelse Utført arbeid på tak og terasse.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Hytten ligger i Reinfjellia som er et populært hytteområde i fjellet. Lett tilgjengelighet med kort avstand til Mo sentrum. Adkomst via gruset kjørevei fra E-12 til på sommerstid, mens vinterstid parkerer man ved E-12 og går på ski til hytten i lett terreng - ca. 10 min. Avstand fra Mo til
  Reinfjellia ca.18 km. Flott beliggenhet i et naturskjønt område som innbyr til fritidsaktiviteter både sommer og vinter, bl.a.turgåing, flott skiterreng, bærplukking, jakt og fiske. Hytte ligger åpent til med frie utsynsforhold og lang solgang.
 • Bebyggelsen består av en frittstående hytte fra 19??, bygd over en etasje.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende hytter/fritidsbebyggelse.
 • Adkomst via sti fra parkeringsplass.
 • UTVENDIG
  Taktekking
  Taket er tekket med asfaltpapp. Besiktet fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Deler av tekkingen på tilbygde del er av eldre dato.
  Stedvis åpen spiker på tekkingen.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Tekkingen over tilbygde del som er av eldre dato bør skiftes ut.
  Ved utskiftning av tekkingen, påse at ny tekking blir montert iht. produsentens monteringsanvisning.

  Nedløp og beslag
  Renner og nedløp av metall. Ingen stige til pipen. Pipen er tekket med heldekkende beslag med bue. ??
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Takrennen på fasaden mot nord er ikke tilfredsstillende sammenkoblet.
  Det er ikke montert renner og nedløp på tilbygde del.
  Stedvis manglende vindskibeslag.
  Tiltak
  - Stigetrinn for feier må monteres.
  Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak.
  Renner og nedløp må monteres der dette mangler.
  Vindskibeslag bør monteres der dette mangler

  Veggkonstruksjon
  Yttervegger av reisverk av tre, isolert med ca. 10 cm isolasjon.
  Ytterveggene er utvendig tekket med stående kledning. Det bemerkes at takstmannen ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at antatt isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  - Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
  Tiltak
  - Musebånd/lusing må etableres.
  - Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning

  Takkonstruksjon/Loft
  Saltak takkonstruksjon av tre.
  Vurdering av avvik:
  - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Om mulig bør det etableres inspeksjonsmulighet til takkonstruksjonen.

  Vinduer
  Malte vinduer av tre med 2-lags glass fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her. Flere vindu er utvendig værslitt.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Dører
  Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt dør av tre med 1-lags glassfelt fra byggeår.
  Boddør: Hjemmelaget dør av tre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Andre tiltak:
  Det bør utføres tiltak for å forhindre trekk rundt døren.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Terrasse på ca. 49,8 m2 med impregnert liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 83 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på støpte peler og peler av tre.
  Adkomst fra hage og via dør fra entré og bod.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter.
  Enkelte av de støpte pelene har skjevheter.
  Tiltak
  Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112).
  Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112).

  Utvendige trapper
  Trapp av tre fra hage til terrasse.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  INNVENDIG
  Overflater
  Gulv er tekket med tregulv.
  Vegger er tekket med malt og umalt trepanel.
  Himlinger er tekket med malt og umalt trepanel.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  Stedvis manglende lister.
  Det er skrudd fast panelbord utenpå himlingen.
  Tiltak
  Montering av manglende lister bør påregnes.
  Usikkerhet hvorfor det er skrudd panelbord i himlingen.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskille av trebjelkelag.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt avvik i 1. etasjen (stue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 13 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 15 mm.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon
  Bygget er oppført på støpte peler, og har god luftgjennomstrømning under hyten. Radonmåling vil derfor ikke være relevant på denne boligen.

  Pipe og ildsted
  Hytten har ett innvendig pipeløp av lettklinkerblokker som strekker seg fra 1. etasje og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring.
  Vurdering av avvik:
  Det er vanskelig tilkomst til sotluke.
  Sotluken ble ikke lokalisert ved befaring.
  Feietjenesten har ingen opplysninger om fyringsanlegget på denne eiendommen.
  Tiltak
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
  Det anbefales å få utført feiing og tilsyn av pipe og ildsted.

  Innvendige dører
  Hytten har malte innvendige heltre dører. Dørene ble funksjonstestet og fungerer tilfredsstillende.

  KJØKKEN
  Overflater og innredning
  Enkel kjøkkeninnredning av tre med profilerte fronter. Heltre benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål. Frittstående gasskomfyr med koketopp.

  Avtrekk
  Det er ikke montert ventilator på kjøkkenet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  SPESIALROM
  1. ETASJE > TOALETT
  Overflater og konstruksjon
  Gulv et tekket med tregulv, og malt panel på vegger og himling.
  Enkelt "utetoelett" med lufting over tak.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Avløpsrør
  Avløp av plast fra utslagsvask på kjøkken, avløpet ledes dirkete ut i terreng.

  Ventilasjon
  Hytten har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegger.

  Andre installasjoner
  Diesel- og parafinovn av merket Wallas 26 montert i hytten.
  Ovnen kan fjernstyres slik at man kommer til ferdig oppvarmet hytte.
  Ovnen ble ikke funksjonstestet ved befaring

  Elektrisk anlegg
  Hytten har innlagt strøm via solcellepanel.
  Sikringstavle montert på stue/kjøkken, transformator og batteri plassert bak kommode på stuen.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei
  2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ukjent
  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ukjent
  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Nei
  5. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Ukjent
  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Ukjent
  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Ukjent
  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Ukjent
  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Ukjent
  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ukjent
  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Solcelleanlegg er ikke et fullstendig elektrisk anlegg, og er derforlov å montere uten godkjent el-installatør. Det er derfor ikke førtfull vurdering av det elektriske anlegget.
  Det anbefales å få utført en kontroll av det elektriske anlegget avfagkyndig person.

  Branntekniske forhold
  Hytten har røykvarslere iht. forskriftskrav.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  Ja Brannslukningsapparatet er eldre enn 10 år.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Nei
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn
  Byggegrunn av ukjente masser.
  Det bemerkes at grunnforholdene ikke er vurdert på tilstandsnivå da det ikke er mulighet for kontroll av byggegrunn og stabilitet i masser uten vesentlige inngrep.

  Drenering
  Naturlig avrenning.

  Grunnmur og fundamenter
  Hytten er fundamentert på peler av tre.
  Det ble ved befaring ikke registrert svikt eller råteskader i peler.

  Terrengforhold
  Eiendommen ligger i skrående terreng.
 • 1.et: 52 kvm Bra. 46 kvm p-rom. 6 kvm s-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré , Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Toalett, Vaskevannsrom.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Bod.

  Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport utført av Marius Høgås, Takstmann for MoTakst.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hytten blir varmet opp med ved- og gassfyring.
  Det er installert appstyrt wallas som går på parafin. Denne er koblet til batteri pakke. Dermed kan man ringe hytta varm hjemmefra og også få oversikt over inne temperatur hjemmefra.
 • Punktfestet naturtomt.

  Festettomt/punktefeste
  Punktfestet tomt innebærer at festet er knyttet til et enkelt punkt innenfor bebyggelsen på tomten. Det finnes ikke grenser i marken som avgrenser festeområdet. I et eventuelt målebrev for et slikt feste er det bare angitt koordinator for sentralpunktet. Særlige rettigheter for festeren er normalt regnet innenfor en sirkel med radius 17,8 meter fra sentralpunktet eller ett dekar (mål) areal. Det angis ikke noen arealstørrelse på en slik eiendom.

  Grunneier: Statskog.
  Festeavgift kr: 1 483,-, fester er ajour med festeavgiften. Forfallsdato januar.
  Neste avtalte regulering av festeavgift er 01.01.2025. Avtale for regulering er konsumprisindeks hvert 10 år.
  Det er innløsningsrett første gang 30 år etter avtaleinngåelse, deretter hvert 10 år.
  Avtalt overdragelsesgebyr kr 3 300,- tilkommer kjøper.

  Tomten er festet. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse.

  Særbestemmelser fra festekontrakten:
  a. Blir det truffet bestemmelse om fellesanlegg for vassforsyning til eller bortledning av avløpsvann fra hytteområdet, plikter festeren å delta forholdsmessig i slike investeringer.
  b. Direktoratet forbeholder seg panterett i de bygninger som er eller blir oppført på tomtentil sikkerhet for forfalt, men ikke betalt festeavgift, dog slik at reglene i foreldelsesloven § 5 med en foreldelsesfrist på 3 år, bli respektert.
  Omhandlede panterett har prioritet etter pantelån fra banker og godkjente kredittinstitusjoner.
 • Parkering på Reinfjelliveien på sommerstid, og ved E-12 på vinterstid.
 • Adkomst via sti fra Reinfjelliveien, ca. 350 meter fra veien/parkeringsplass.
  Eiendommen er ikke tilknyttet vann.
  Eiendommen er ikke tilknyttet avløp. Gråvann ledes direkte ut i terreng.
 • Formuesverdi kr 80 526 per
 • Ifølge Rana kommune er det ikke registrertkommunale gebyrer på eiendommen for 2021. Og at forskudd/prognose for inneværende år er ikke beregnet.
  Fritidsrenovasjon til Haf kommer på kr 915,- pr. år.
 • Utvendig-/innvendig forsikring, renovasjon, festeavgift m.m.
 • Skriftlig henvendelse er sendt til kommunen. I følge Rana kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen i deres arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  I følge selger organiserer Reinfjellia hytteforening nå et tilbud fra strømselskapet Linea, for å få innlagt strøm til hytter i området, 35 hytter har tegnet seg på. Reinfjellia 97 har ikke tegnet seg inn i prosjektet. Men styrer i hytteforeningen kan kontaktes for nærmere informasjon rundt dette.
  Hytteforeningen har også en egen facebookgruppe; Reinfjellia hytteforening.

  Det er ikke mottatt godkjente og byggemeldte tegninger fra Rana Kommune som viser planløsningen av boligen. Det kan ikke garanteres at bruksrett/godkjent plantegning er gitt av Rana kommune. Det er kjøpers eget ansvar og risiko og besørge dette fremskaffet. Megler bruker takstmannens benevnelser av de ulike rom i salgsoppgaven, noe som anngir dagens bruk av nåværende eier, men dagens bruk er dog ikke nødvendigvis søkt/godkjent.

  Selger har ikke foretatt energimerking av boligen. Interessenter gjøres oppmerksom på at resultatet av en fremtidig energimerking vil kunne bli G.

  Eiendommen står klar for overtagelse. Selges fult møblert, rengjøres ikke ytterligere og selges slik det fremstår ved visning.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1974/2654-3/72 Urådighet
  31.05.1974
  FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
  UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER
  Gjelder feste

  1974/2654-4/72 Festekontrakt - vilkår
  31.05.1974
  ÅRLIG AVGIFT NOK 70
  BEST. OM VARIGHET
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Området er regulert til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
  ressursgrunnlag.

  Kommuneplan:
  Kommuneplanens arealdel for Rana (KA2016). Ikrafttredelsesdato 28.06.2016.
  Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å
  opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.
 • Gnr. 28 Bnr. 1 Fnr. 29 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag på provisjon kr 40 000,-, tilrettelegging kr 6 500,- samt dekning av utlegg for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.

  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stine Raaen Øfsti
  Torbjørn Øfsti
Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev