aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Revelheigata 14, 2. etg!

Mo i Rana Revelheigata 14

GRUBEN - 2-roms leilighet i 2. etasje

 • BRA 51 m²
 • 1 soverom
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 403 513
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 956
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 51 m²
 • ANDEL FELLESGJELD444 581
 • FELLESKOST./MND5 171
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 1 950 000,- (Prisantydning)
  444 581,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 394 581,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 403 513,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etg:
Entré, Soverom, bad/wc, kjøkken og stue.

Øvrig:
Terrasse på ca. 11 m²
2 private boder i kjelleretasjen på tilsammen, og en privat nettingbod i loftsetasjen.
Soverom

Revelheigata 14, Nordland

 • Gruben - 2-roms andelsleilighet i 2.etg!

  Borettslaget har oppgradert flermannsboligen med nye vinduer, etterisolert med ca. 10 cm isolasjon i yttervegger og har montert ny bordkledning i 2017-2018.
  Romslig terrasse på ca. 11 m²
  2 boder i kjeller + bod på felles loft
  Biloppstillingsplasser like ved inngangspartiet
  Ypperlig beliggenhet sentralt på nedre Gruben - Gangavstand til de fleste fasiliteter.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.


  OPPSUMMERING AV AVVIK MED TILSTANDSGRAD (TG) IU, 2 og 3:

  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Sår i pakningen og karmen til vinduet på badet.
  Kjøkkenvinduet tar i karm.
  Håndtaksvrider i stuen er ikke tilstrekkelig festet

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
  Mangler dekkpropper i skruehull.
  Terrassedør tar i karm.
  Enkelte sår i inngangsdør.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Sår i parketten.
  Enkelte slitasje merker, kvisthull og sprekker i vegger med trepanel.
  Vegger har en del skruehull og malingsflekker.
  Smuss/gris merker i himling.
  Det er stifter i vegg og listverk ved inngang til stuen.
  Manglende lister.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Mangler dekkpropper i skruehull.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  Våtromsplater er ikke montert iht. produsentens leggeanvisning.
  Bunnlist mangler/er for korte og fuger mangler utenfor dusjsonen.
  Utett skjøt på våtromsplate.
  Vindu i dusjsone.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Skjøter i belegget i hjørner er ikke fagmessig utført.
  Gulvet er tilnærmet flatt men har lokalt fall i dusjsone. Fallet i dusjsonen er ikke målt da dusjkabinettet er i veien.
  Belegget opp mot dørterskel er ikke tilstrekkelig festet.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
  Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Gjennomføringen i himlingen er for liten for avtrekksviften.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er avvik:
  Skapdør tar i ventilator og front under servant vil ikke lukkes.
  Det er ikke montert komfyrvakt.
  Merker/gris i skuffer.


  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

  Utvendig > Andre utvendige forhold
  Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er avvik:
  Underlagsplaten er for kort. Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget.
  Fliser under ovnen er knuste.
  Pakning på ovnsdøren er løs.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er påvist andre avvik:
  Det lekker fra rørkoblingene.
  Den elektriske tilkoblingen er ikke koblet i henhold til dagens forskrifter.
  Manglede deksel på varmtvannstanken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  FORHOLD SOM HAR FÅTT TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt avvik i leiligheten (stue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 15 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 45 mm.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under servanten. Ved en eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne uhindret nedover i konstruksjonen, selv om kravet til 25mm høydeforskjell er ivaretatt.
  Sluken er ikke besiktet grunnet fastmontert slukrist.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er lekkasje fra rør.
  Det er lekkasjer i rørkoblingen til varmtvannsberederen ved tapping av vann.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap plassert i felles oppgang.
  Automatsikringer og måler. Boligen er rekvirert til takstmannen som dødsbo. Fullmektig har ikke selv bebodd boligen og har derfor noe begrenset informasjon om boligen, derfor vil ikke spørsmål til eier bli besvart.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Boligen mangler røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  UTDRAG FRA SELGERS EGENERKLÆRING, DATERT 14.11.2022
  Er det dødsbo?
  Svar: Ja

  Er det salg ved fullmakt?
  Svar: Ja

  Har du kjennskap til eiendommen?
  Svar: Nei
 • Eiendommen ligger på Gruben, om lag 3,3 km fra sentrum av Mo i Rana. Eiendommen ligger i Revelheigata. Boligen har kort avstand fra kiosk, butikk, skole og restauranter. Eiendommen ligger med kort avstand til tur- og rekreasjonsmuligheter i Klokkerhagen elvepark både sommer og vinter. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kafeer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m.
 • Bebyggelsen består av en 1/4-part av en kryssdeltdelt firemannsbolig fra 1956, leiligheten ligger i 2. etasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende flermannsboliger/villaeiendommer.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Byggeår: 1956

  Standard: Leiligheten holder generelt normal standard.
  Vedlikehold: Leiligheten fremstår som normalt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje.


  UTVENDIG

  Vinduer:
  Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass fra 2018

  Dører:
  Dør til leiligheten : Kompakt finert ytterdør med kikkehull.
  Balkongdør: Malt tredør med 2-lags isolertglassfelt fra 2018.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Terrasse på ca. 11 m2 med malt stående rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 100 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på støpte peler. Adkomst fra dør via stuen.

  Andre utvendige forhold:
  Taktekket, nedløp og beslag, veggkonstruksjon, utvendige trapper og takkonstruksjon er ikke undersøkt da dette faller under borettslagets vedlikeholdsansvar.


  INNVENDIG

  Overflater
  Gulv er tekket med parkett og laminat.
  Vegger er tekket med malt strie og trepanel
  Malte slette himlinger og malt MDF-panel.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskille av trebjelkelag.

  Radon:
  Takstmannen besitter ingen dokumentasjon om radonmåling.
  Boligen ligger et område med radonaktsomhetsgrad (moderat til lav).

  Pipe og ildsted:
  Bygget har ett innvendig pipeløp av teglstein som strekker seg fra kjelleretasje og over tak.
  Leiligheten har ett fastmontert ildsted i stuen.
  Takstmannen har ikke mottatt informasjon om siste feiing og tilsyn, ta kontakt med feievesenet for ytterligere informasjon.

  Innvendige dører:
  Boligen har heltredører og malte fyllingsdører.

  Andre innvendige forhold
  Det bemerkes at det har blitt observert veggdyr i leiligheten, Rentokil utførte varmebehandling av leiligheten i perioden mellom kl. 09.00 - 16.11.22 og 09.00 - 17.11.22.
  Behandlingen ble utført med oppvarming (heatwork) av leiligheten til 55-60 grader i ett døgn. Det ble ikke observert levende individer etter behandlingen.
  Behandling utført av skadedyrteknikere i Mo i Rana:
  Stig Sandeiede og Johnny Langfjell
  Se vedlagte dokument.


  VÅTROM

  ETASJE > BAD/WC
  Generell:
  Det foreligger ikke dokumentasjon på løsninger eller utførelse av våtrommet, men ifølge tidligere salgsoppgave er badet renovert en
  gang etter 2019.

  Overflater vegger og himling:
  Vegger er tekket med våtromsplater.
  Himling er tekket med malte himlingsplater.

  Overflater Gulv:
  Gulv er tekket med vinylbelegg og har termostatstyrt elektriske varmekabler.
  Høyde på tettesjikt ved dørterskel er tilstrekkelig.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Badet har sluk og vinylbelgg som tettesjikt.

  Sanitærutstyr og innredning::
  Badet har innredning med heldekkende servant og ett-greps blandebatteri, speil med overliggende belysning, dusjkabinett, veggmontert toalett og opplegg for vaskemaskin.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk ut over tak.

  Tilliggende konstruksjoner våtrom:
  Hulltaking ble utført mot dusjsone fra tilliggende rom (kjøkken).
  Det ble ikke registrert forhøyede fuktverdier, og måleresultatet ble ikke synlig på fuktmåleren. Dette vil si at trevirket inneholder mindre enn 8% fuktighet. Generelt bør ikke fuktigheten i trevirket ligge høyere enn 15%.


  KJØKKEN

  ETASJE > KJØKKEN
  Overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte slette fronter,
  laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri. Belysning under overskap.
  Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer som oppvaskmaskin.
  Det ble utført fuktsøk ved oppvaskmaskin og vask. Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.

  Avtrekk:
  Kjøkkenventilator med avtrekk ut via yttervegg.
  Folien er ikke fjernet fra ventilatoren.


  TEKNISKE INSTALLASJONER

  Vannledninger:
  Vannledninger av plast (rør-i-rør).
  Rørskap plassert på badet.
  Hovedstoppekran plassert i kjelleretasjen, stoppekraner til kalt og varmt vann i rørskapet.
  Tilfredsstillende vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av plast og soil.
  Avløpsrør av soil tilfaller borettslagets vedlikeholdsplikt, og der derfor ikke tatt i betraktning i vurderingen.

  Ventilasjon:
  Boligen har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegger og ventiler i vindu.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannstank på ca. 116 liter av merket Oso fra 1994 plassert i skap i gangen.

  Elektrisk anlegg:
  El-skap plassert i felles oppgang.
  Automatsikringer og måler. Boligen er rekvirert til takstmannen som dødsbo. Fullmektig har ikke selv bebodd boligen og har derfor noe begrenset informasjon om boligen, derfor vil ikke spørsmål til eier bli besvart.

  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Svar: Nei

  2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Svar: Ukjent

  3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Svar: Ukjent

  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Svar:Ja. Anlegget ble sist kontrollert: 15.03.2018. Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av elektroinstallatør. Forfall neste kontroll: 2038

  5.Forekommer det at sikringene løses ut? Svar: Ukjent

  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Svar: Ukjent.

  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank? Svar: Nei

  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Svar: Ja

  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Svar: Ja

  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Svar: Ja

  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Svar: Ja

  Kommentar: Takstmannen har avdekket feil i det elektriske anlegget, løs dimmer i gangen og løs stikkontakt i stuen. Ikke alle kabel gjennomføringer i sikringsskap er tettet. Det bør utføres en utvidet el-kontroll. Forventet levetid for elektriske anlegg er 25-30 år, utskiftinger av deler av el-anlegget kan være nødvendig. Kostnadsestimatet settes for utførelse av el-kontroll, ved eventuelle utbedringer/utskiftninger kan kostnadene bli høyere.

  Branntekniske forhold:
  Boligen mangler røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav
 • 2.et: 51 m² BRA / 51 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, bad/wc, soverom, kjøkken, stue
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisitet
 • Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass.
 • Parkering utenfor boligen på borettslagets tomt. Garasjeplass etter ansiennitet i borettslaget.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
 • Forretningsfører: Mobo helgeland bbl
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.

  Det er et krav at kjøpere tegner medlemsskap i Mobo Helgeland BBL. Innmeldingsavgift (engangssum) kr. 400,- og årskontigent kr. 400,-.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Ved dyrehold skal brukeren av boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen, vil søknaden bli innvilget, jfr. § 5-11 fjerde ledd i borettslagsloven. Søknaden skal være behandlet innen en måned fra den mottas av styret. Passivitet er å anse som godkjenning. Et avslag kan påklages til generalforsamling/styret.
 • If Skadeforsikring
  Polisenummer: SP563238
 • Formuesverdi som primærbolig kr 473 291 per 24.11.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 703 849 per 24.11.22
 • 5 171 pr. mnd. Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.12.2022 utgjøre ca kr 293,00 per måned for denne boligen.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  Kabel-TV: Signal Bredbånd AS - Altibox-avtale. Dekoder følger leilighet ved salg, selger må si opp sin tilknytning ved flytting. Ny
  beboer må betale kr 500 for tilknytning Signal Bredbånd.

  Garasje/motorvarmer tildeles etter ventelisteannsienitet. Kostnader kan tilkomme.

  Felles lån berøres på samme måte som private lån med hensyn til renteendringer og kan derfor medføre ytterligere endring i fellesutgifter i fremtiden.
 • Andel fellesgjeld kr 444 581,- pr. 03.11.22.
  Andel fellesformue kr 8 617,- pr. 03.11.22.
 • Spesifikasjon av lån:

  Lånenummer: 12300107115, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 03.11.2022: 3.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 36
  Saldo per 03.11.2022: 7 224 522
  Andel av saldo: 67 505
  Første termin/første avdrag: 30.12.2010 ( siste termin 30.06.2040 )
  Flytende rente
  Vedlikeholdsarbeid, innfrielse gml.lån.

  Lånenummer: 12132767260, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 03.11.2022: 3.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 48
  Saldo per 03.11.2022: 4 227 413
  Andel av saldo: 39 501
  Første termin/første avdrag: 30.12.2016 ( siste termin 30.06.2046 )
  Flytende rente
  Vedlikehold

  Lånenummer: 16362736718, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 03.11.2022: 3.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 56
  Saldo per 03.11.2022: 16 127 815
  Andel av saldo: 150 697
  Første termin/første avdrag: 30.12.2020 ( siste termin 30.06.2050 )
  Flytende rente
  Konv.byggelån til vedlikehold

  Lånenummer: 16365863125, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 03.11.2022: 3.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 60
  Saldo per 03.11.2022: 20 000 000
  Andel av saldo: 186 878
  Neste termin/avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 30.06.2052 )
  Flytende rente
  Konvertering byggelån
 • Sikring mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS org.nr. 998102391 fra 01.01.2013.
  Oppsigelse før 1.des med virkning fra kommende årsskifte.
 • Felleskostnader, Innboforsikring, strøm m.m
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere bodlovligheten av rominndelingen i denne boligen.

  Det bemerkes at det har blitt observert veggdyr i leiligheten, Rentokil utførte varmebehandling av leiligheten i perioden mellom kl. 09.00 - 16.11.22 og 09.00 - 17.11.22. Behandlingen ble utført med oppvarming (heatwork) av leiligheten til 55-60 grader i ett døgn. Det ble ikke observert levende individer etter behandlingen

  Ved oppgradering av soil-sluk til slukløsning i henhold til sist gjeldende teknisk forskrift, kompenserer borettslaget andelseier med fast sats 4.000,-. Dette gjøres under forutsetning at arbeide utføres av godkjent firma. Sats utbetales etter at dokumentasjon på arbeid foreligger.

  Ved skifte av varmtvannsbereder pga. alder, 30 år og eldre kan styret gi tilskudd til andelseier på kr. 4.000,-. Det forutsetter at beredere plasseres i kjeller ved skifte. Ved flytting av bereder til kjeller gis et ekstra tilskudd på 2000,-. Behov for skifte som kan gi støtte, skal godkjennes av styret i forkant.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Servitutter:
  Takstmannen besitter ingen informasjon om kjente servitutter tilhørende eiendommen.
  Rekvirent/eier/selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente servitutter eller andre opplysninger som kan være relevante for eiendommen

  Heftelser:
  Takstmannen besitter ingen informasjon om kjente heftelser på eiendommen.
  Rekvirent/eier/selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente heftelser eller andre opplysninger som kan være relevante for
  eiendommen.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Kommunedelplan:
  Kommuneplan for Mo og omegn (KDP2013). Ikrafttredelse 16.06.2014.
  Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å
  opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen

  Reguleringsplaner:
  Id: 3003
  Navn: Gruben (7 Kartblad)
  Plantype: Eldre reguleringsplan
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 27.11.1957
  Delareal: 10 019 m
  Formål: Boliger
  Feltnavn: BO
  Delareal: 68 m
  Formål: Kjørevei
 • Andelsnr. 94 Orgnr. 948127997 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6.500- og oppgjørshonorar kr 4250,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid oppad begrenset til kr. 10.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Advokat Allan Rognan
  Bengt Olav Amundsen
Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev