aktiv-eiendomsmegling
Svært attraktivt boområde!

MO I RANA Skoginspektør Nilsens vei 12B 4

Koselig rekkehusleilighet i byens desidert mest attraktive boområde!

 • kr 3 590 000
 • BRA 142 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 590 000
 • Omkostningerkr 9 832
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 661 874
 • EierformAndel
 • Byggeår1 951
 • Soverom3
 • ArealP-rom 124 m²
 • Andel fellesgjeldkr 62 042
 • Felleskostnaderkr 3 465
 • Tomt1 113.1 m²
 • Eierform tomt -
 • 3 590 000 (Prisantydning) 62 042 (Andel av fellesgjeld)   3 652 042 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 661 874 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Sankthanshaugen - Koselig rekkehusleilighet i byens desidert mest attraktive boområde! - Pent opparbeidet hage - Svært attraktivt boområde - Gangavstand til alle fasiliteter - Barnevennlig - Rolig gate - Egen garasje i felles garasjeanlegg - Solrikt - NB! Kun intern forkjøpsrett! - Mulighet for å utvide/bygge ny terrasse(se mer info i vedlagt årsoppgave/protokoll om dette) - Romslig, uinnredet loft - 3 soverom - Innredet kjeller med bla. kjellerstue, vaskerom, wc-rom, bod m.m

Skoginspektør Nilsens vei 12B 4, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Leilighet
  Bruksareal
  Kjeller: 39 kvm Gang, Wc, Vaskerom, Kjellerstue, Bod
  1. etasje: 48 kvm Vindfang, Kjøkken, Stue
  2. etasje: 43 kvm Trappegang, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad/wc
  3. etasje: 12 kvm Loft
  Primærrom
  Kjeller: 33 kvm Gang , Wc, Vaskerom, Kjellerstue
  1. etasje: 48 kvm Vindfang, Kjøkken, Stue
  2. etasje: 43 kvm Trappegang, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Bad/wc
  Sekundærrom
  Kjeller: 6 kvm Bod
  3. etasje: 12 kvm Loft  Tomt
  1113.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet, felles tomt. Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass.

  Beliggenhet
  Leiligheten er beliggende i byens mest attraktive strøk, med kort vei til absolutt alle fasiliteter. Solrikt! Nærmere om beliggenhet: Eiendommen ligger sentrumsnært , om lag 0,8 km fra sentrum av Mo i Rana. Eiendommen ligger i Skoginspektør Nilsens vei med ca. 0,2 km til Moheia ungdomskole og Lyngheim barneskole. Mo i Rana sentrum tilbyr ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og småhus. Bebyggelsen består av en rekkehusseksjon som består av 3 boenheter. Boenhetene er bygd over 4 etasjer inkludert kjeller, og ble bygd i 1951. Til boligen hører det med en garasje i rekke

  Barnehage/skole/fritid
  Kirketunet barnehage.

  Skolekrets
  Sentrum.

  Offentlig kommunikasjon
  Gode bussforbindelser like i nærområdet.

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Utdrag fra selgers egenerklæring datert: 26.05.22: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja. Firmanavn: Båsmo byggservise ved Johnny Forsbakk Redegjør for hva som er gjort og når: Bad Mai/juni 2008. Vaskerom er toalett delvis utført selv Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Dokument foreligger Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja. Kommentar: Ikke etter at ny drenering ble utført i 2004 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært Kommentar: Garasje er ikke tett. Tidligere vindu tak hadde lekkasje nå byttet ut, 2018 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Firmanavn: Selsøyvold Redegjør for hva som er gjort og når: Takvinduer utvidet og skiftet, takene ble renset og det ble lagt membran ca 2018 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el- anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Firmanavn: Stein Erik Grane Redegjør for hva som er gjort og når: Utbytting og fornyelse av elektrisk anlegg, mai 2005 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Dokument foreligger Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? Ja. Hvis Ja, når, hva og av hvem: Helgeland kraft ved Ketil Olsen 11.04.2013 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Nei. Kommentar: Det gjort noen forbedringer i kjeller. Vanlig oppussing av rom Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Altanene i 12-huset trenger å byttes ut. Borettslag har bestemt at dette planlegges og utføres på egen kostnad. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld? Nei. Kommentar: Det er ikke fattet vedtak om å øke felleskostnader per i dag.

  Innhold
  1.etasje: Vindfang, Kjøkken og Stue 2.etasje: Trappegang, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3 og Bad/wc Kjelleretasje: Gang, Wc, Vaskerom, Kjellerstue og Bod Loftsetasje: Bod Øvrig: Terrasse med levegger.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. TG3: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Kostnadsestimat : Under 10 000 TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Gå til side Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er værslitt og maling flasser. Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter. Innvendig > Pipe og ildsted Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Det mangler underlagsplate under ildsteder i 2.etasje. Platen skal vær under hele ildstedet og rekke minst 300 mm ut foran ilegget. Ingen informasjon om siste tilsyn og feiing. Kostnadsestimat : Under 10 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Kostnadsestimat : Under 10 000 Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Hullet mangler ventil. Kostnadsestimat : Under 10 000 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter). Kostnadsestimat : Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Kostnadsestimat : Under 10 000 Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer i tre er utvendig værslitte. Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk i trapp til terrassen er for lavt. Rekkverket er værslitt og maling flasser. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Ufagmessig utførelse av lister og avsluttinger. Det mangler kledning på vegg og omramming rundt dør fra trapp. Overflatene har en del slitasje og skader etter bruk og elde. Gulvet i kjelleretasjen er trolig ikke avrettet før det ble lagt belegg, og derfor ujevnt. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Rom Under Terreng Det er avvik: Bruk av dampsperre i veggen anbefales ikke under noen omstendigheter når veggen er under terreng, helt eller delvis. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk på ca. 10,5 cm. Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112) Inntrinn har glatte overflater. Knirk i trappen. Innvendig > Innvendige dører Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Flere dører er trege ved åpning/lukking og tar i karm. Dørene har en del slitasje og en dør har hull i dørblad. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er påvist andre avvik: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Vindu over badekar og omramming rundt dør. Fuktsvell i foring og omramming rundt dør. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er påvist skader på innredning. Fuktsvell på benkeplate. Hakk, sår og fuktsvell på fronter. Manglende mykfuge rundt nedfelt servant og mot vegg. Lys i innredningen fugerer ikke Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er påvist andre avvik: Ufagmessige utskjæringer i panelplater. Manglende listverk og avsluttinger. Panelplater er kledd bak sokkelflis Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Fliser har nivåforskjeller. Sokkelfliser er løse. Mykfuger mangler. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Hakk/sår på fronter. Laminat på skrog har løsnet. Innredningen har noe slitasje etter bruk og elde. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er skjært ut for stor åpning rundt spyleknappen. Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger av kobber. Hovedstoppekran ikke funksjonstestet. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-tv/internett er installert. Det er andesleier selv som dekker denne kostnaden i tillegg til fellesutgiftene.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på tomt, samt garasjeplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det foreligger ikke bygningstegninger i arkivene til Rana kommune iflg. skriv datert 09.05.22. Det kan dermed være avvik mellom dagens planløsning og tidligere godkjente plantegninger(om de finnes) Det tas forbehold om avvik og eventuell søknad/godkjennelse av avvik er kjøpers eget ansvar og risiko.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 590 000 (Prisantydning) 62 042 (Andel av fellesgjeld)   3 652 042 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 661 874 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Formuesverdi primær
  738367

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2658120

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Andelsnummer
  4

  Part.obl.nr.
  962285066

  Part.obl.pålydende
  3500

  Felleskostnader pr. mnd.
  3465

  Andel fellesgjeld
  62042

  Andel fellesgjeld år
  2022

  Andel fellesgjeld per dato
  2022-05-04T22:00:00Z

  Kommentar fellesgjeld
  Styret i Mo kommunefunksjonærers borettslag 1 har vedtatt å øke de månedlige fellesutgiftene gjeldende fra 1. juni 2023. Felleskostnadene økes med kr 600,- pr mnd. Nye felleskostnader etter økning vil være kr 4065,- pr enhet pr mnd. Økningen kommer som følge av den generell prisvekst og for å unngå at borettslaget bruker av kapital til ordinær drift. Siste økning av felleskostnadene var 01.01.2016.

  Andel fellesformue
  29492

  Andel fellesformue per dato
  2022-05-04T22:00:00Z

  Borettslaget
  Mo kommunefunksjonærers borettslag 1

  Borettslagets org.nr
  962285066

  Om borettslaget
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling. Mo kommunefunksjonærers borettslag 1 består av 6 leiligheter og ligger i Rana kommune. Utdrag fra protokoll ført på vegne av generalforsamling i Mo kommunefunksjonærers borettslag 1, datert 7 -10.Juni, 2021 Styret er interessert i bygging av nye altaner. Det ønskes at det lages et forslag for utvidelse av altanene i hele borettslaget for borettslagets regning. Dette for å få en mer helhetlig og forbedret fasade. I dette tilfellet vil det også være en sannsynlig økonomisk gevinst ved å få inn samme firma som tar seg av bytte av bordkledning, etterisolering, maling og bygging av nye altaner, og evt. endring av husenes nordlige fasade, se punkt 2 og 3 i vedlagte årsregnskap/protokoll for mer info om dette. Videre, etter ekstraordinær generalforsamling i Mo kommunefunksjonærers borettslag 1 tirsdag, 29.06.2021 kl. 18:30 - Scandic hotell Meyergården. 2.1 Utvidelse verandaer Vedtak: Utvidelse av veranda i andel 2 (10B) og andel 5 (10C) Andelseierne ønsker å utvide veranda. Utvidelse vil bli bekostet av andelseierne selv, og vil ikke påføre borettslaget noen utgifter. Utvidelsen vil bli 1 meter ut fra dagens ytterpunkt, (2,5 m til 3,5 m) og østover ca 1,8 m. Utforming vil beholde samme visuelle utførelse som i dag. Andelseiere i nr 10 gis tillatelse til å bygge ut verandaen sin. Samme tillatese gis til andelseiere i nr 12. Det er opp til hvert hus og bli enige om utførelse seg i mellom. Kostnader til bygging og senerre vedlikehold påhviler den enklete andelseier. Det forutsettes fagmessig utførelse. 2.2 Vedlikehold Vedtak: 5. Innkomne saker fra andelseiere i nr 10 B og C 1. Utvidelse av veranda i andel 2 og 5 2. Vedlikehold bordkledning 3. Maling 4. Strøminntak i skoginspektør Nilsens Vei 10 Styret tar tak i saken og får tatt en gjennomgang av byggningene forhold til bordkledning, maling og råteproblem,. Det tas en gjennomgang av fagperson. Etter gjennomgangen presenterer resultatet for generalforsamling.

  Forkjøpsrett
  Medlemmer av borettslaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

  Styregodkjennelse
  Kjøper skal godkjennes av styret. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.    Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper.  Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2).   Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: 15318353-8, Husbanken Serielån, 4 terminer per år. Rentesats per 05.05.2022: 1.07% pa. Antall terminer til innfrielse: 11 Saldo per 05.05.2022: 68 750 Andel av saldo: 11 458 ( siste termin 01.02.2025 ) Flytende rente endr. hver 2 mnd Lånenummer: 12128229319, DNB Bank ASA Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 05.05.2022: 2% pa. Antall terminer til innfrielse: 25 Saldo per 05.05.2022: 303 505 Andel av saldo: 50 584 Første termin/første avdrag: 30.12.2014 ( siste termin 30.06.2034 ) Flytende rente Renovering i borettslaget Styret i Mo kommunefunksjonærers borettslag 1 har vedtatt å øke de månedlige fellesutgiftene gjeldende fra 1. juni 2023. Felleskostnadene økes med kr 600,- pr mnd. Nye felleskostnader etter økning vil være kr 4065,- pr enhet pr mnd. Økningen kommer som følge av den generell prisvekst og for å unngå at borettslaget bruker av kapital til ordinær drift. Siste økning av felleskostnadene var 01.01.2016.

  Sikringsordning fellesgjeld
  Boligselskap er ikke tilknyttet sikringsordning

  Borettslagets forsikringsselskap
  If Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring
  SP0000897729

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Dyrehold er tillat.

  Eierskiftegebyr
  5995

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 24.06.1950 - Dokumentnr: 1537 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 100 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 114
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 03.10.1951. Denne ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: 2007 Navn: Kvartal 31 og 32 Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 24.02.1964 Delareal: 1 113kvm Formål: Konsentrert småhusbebyggelse

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 590 000 (Prisantydning) 62 042 (Andel av fellesgjeld)   3 652 042 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 661 874 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  9832

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev