aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Beliggende i solrike omgivelser.

MO I RANA Skogveien 5

Selfors - Nydelig enebolig med alt du trenger og litt til, beliggende i solrike omgivelser. Garasje med hems.

 • kr 4 500 000
 • BRA 166 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 129 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 629 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 949
 • Soverom4
 • ArealP-rom 114 m²
 • Tomt756.7 m²
 • Eierform tomt -
 • 4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  129 542 (Omkostninger totalt)

  4 629 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Nydelig enebolig med alt du trenger og litt til! - Beliggende i solrike omgivelser - Garasje med hems - Gangavstand til absolutt alle fasiliteter på Selfors - Pent og dempet material valg er gjennomførende for boligen - Vakkert Ikea kjøkken med integrerte hvitevarer - Ett rom i kjelleren kan være ett potensielt vaskerom(det er sluk der) - Vedovn i stuen - Totalt 4 soverom, men ett av disse kan enkelt brukes som en loftsstue om ønskelig - God lagringsplass i kjelleren - Stort, utvidet bad/vaskerom med bla. dobbelvask Noe av det som er påkostet de senere år: 2022 Nytt tak , undertak, lekter, beslag, takrenner og nedløp på hus og garasjen(Gruben blikk). 2019 Satt opp ny terasse på dugnad 2019 Bad/vaskerom renovert 2002 Skiftet bordkledning og etterisolert

Skogveien 5, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 52 kvm Annet rom med sluk, Bod 1, Bod 2, Bod 3, Bod 4 og Gang
  1. etasje: 67 kvm Bad/vaskerom, Kjøkken, Gang, Stue og Hall m/trapp
  2. etasje: 47 kvm Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 og Gang
  Primærrom
  1. etasje: 67 kvm Bad/vaskerom , Kjøkken , Gang , Stue og Hall m/trapp
  2. etasje: 47 kvm Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 og Gang
  Sekundærrom
  Kjeller: 52 kvm Annet rom med sluk , Bod 1, Bod 2, Bod 3, Bod 4 og Gang

  Garasje med loft.
  Sekundærrom
  1. etasje: 28 kvm Garasje og Bod(Lagringsloft på hemsen er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling(derav skal ikke dette areales tas med i S-rom)  Tomt
  756.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen, prydbusker og gjerder. Gruset innkjørsel og gårdsplass. Eiet tomt som har ett areal på ca. 756,70 m

  Beliggenhet
  Boligen har en svært sentral plassering, men likefullt "dratt" unna trafikken på hovedåren som går gjennom Selfors. Eiendommen har herlige solforhold! For øvrig, så ligger eiendommen i ett rolig boligområde på Selfors med god solgang. Boligen ligger med kort avstand til turmuligheter i Selfors-lia, barnehage, Selfors barneskole som ble renovert i 2012, kunstgressbane, dagligvarebutikk, frisørsalong, sykehus, legevakt og stort forsamlingslokale på Fossetangen. Selfors har kollektiv bussforbindelse til resten av Mo i Rana og Mo sentrum som byr på en rekke kultur og rekreasjonstilbud som blant annet: kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1949, bygd over 3 plan. Til boligen hører det med en garasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer og blokkbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Frikultbarnehagen Ytteren (0-5 år) Ca. 6 min gange. Selfors barnehage (1-5 år) Ca. 7 min gange. Engveien barnehage (1-5 år) Ca. 7 min gange.

  Skolekrets
  Selfors barneskole (1-7 kl.) Ca. 6 min gange. Rana ungdomsskole (8-10 kl.) Ca. 6 min med bil. Polarsirkelen vgs. - Mjølan, ca. 4 min med bil.

  Offentlig kommunikasjon
  Svært gode bussforbindelser like i nærområdet.

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong og tresonitt. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Har vært utslag på fukt i gulvet på badet, fra sluken og opp til sluk under dusjkabinett. Dette er utbedret. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Våtromsbelegg på bad. Montering av Laufen kompass E med sete( Klosett). Dugnad: Lagt nye baderomsplater og montert ny Pax avtrekksvifte. Arbeid utført av Beleggsenteret. Haaland. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: Kan komme inn smeltevann på vinterstid i garasjen Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Noen skjevheter i gulv i andre etasje. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Satt opp flere kontaktpunkt, utført av familiemedlem som er elektriker. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: 20.09.2012 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Nytt tak , undertak, lekter, beslag, takrenner og nedløp på hus og garasje i 2022.( Gruben blikk). Satt opp ny terasse i 2019 på dugnad. Skiftet bordkledning og etterisolert i 2002. Hus og garasje malt i 2022. Arbeid utført av Gruben blikk

  Innhold
  Enebolig: Bad/vaskerom, Kjøkken, 3 Gang, Stue, Hall m/trapp, 4 Soverom, 4 Bod, Annet rom med sluk Garasje på ca. 28 m²(i tillegg ikke målbart areal på loft ca. 20kvm) Terrasse på ca. 19 m2 i tilknytning inngangspartiet.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i taktekket. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Enkelte vindu tar i karm ved åpning/lukking. Vindusvrider tar i karm og har påført skade på karm. Utvendig > Dører Det er avvik: Dørterskel er slitt. Dørbladet er utvendig skadet i laminaten. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Høyde på tettesjikt ved dørterskel er for lav. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen bak dusjkabinettet og under servanten. Ved en eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne uhindret nedover i konstruksjonen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Bad/vaskerom Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Ved hulltaking ble det konstatert feil oppbygging av vegg. Det er er plast i innerveggen mot våtrom. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Fuger er sprukket/glipper mellom benkeplate og vegg. Skjøter mellom benkeplatene er ujevne. Noe knirk i skjøter på laminatgulvet ved vasken. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør  Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Støpejernsrør henger over et langt spenn uten oppheng. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er en del irr på blandeventilen til varmtvannstanken. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekker i betongvegg mellom gang og bod i kjeller. Det er sprekker i mur i kjeller, det er ikke mulig å se om selve betongkontruksjonen har sprekker da kjellerveggene er kledd utvendig og har pusset tresonitt innvendig. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK, TG 2 Innvendig > Overflater Det er avvik: Himlingen på det ene soverommet har en del hull etter kvister på panelet. Det glipper i skjøter mellom panelbordene på vegg i entré. Enkelte gulvlister er ikke tilstrekkelig montert og dekker ikke over ender på laminatgulvet. Enkelte skjøter på laminatgulvet er gått fra hverandre. Gulvbelegget på soverom er boblete og er ikke tilstrekkelig festet. Det ene panelbordet i himlingen i kjelleretasjen er ikke festet og henger ned. Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Baderomsdør tar i karm. Dør i kjeller tar i terskel. Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Skjøtene mellom våtromsplater har glipper. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er ikke montert rekkverk. Terrassebord er ikke tilstrekkelig festet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har skjevheter. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i 2. etasjen (gang): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 33 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 33 mm. Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 19 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 19 mm. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Mursteinpipe er tildekket/innebygget. Begge sidene av pipen på kjøkkenet er tildekket. Sotluke sitter fast og kan ikke åpnes. Mindre sprekk i ildstein. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er en skade på teppe på inntrinn. Kostnadsestimat: Under 10 000 NB! For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2022 Nytt tak , undertak, lekter, beslag, takrenner og nedløp på hus og garasje i 2022 (Gruben blikk). 2019 Satt opp ny terasse i 2019 på dugnad 2019 Bad/vaskerom renovert 2002 Skiftet bordkledning og etterisolert

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-tv/internett er installert i boligen.

  Parkering
  I egen garasje og på tomt.

  Forsikringsselskap
  Fremtind.

  Polisenummer
  21708467

  Diverse
  Enebolig Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 06.05.1994. I ettertid er det blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: - Ytterdøren er flyttet til enden av gangen. - Trappen ned til kjeller er snudd rundt og det er etablert dør fra entrè til trapp. - Ytterdøren ved kjøkken er fjernet og kjøkken veggen er flyttet mot trapp til kjeller. - Wc i 2. etg. er omgjort til soverom. Anbefaling: Det anbefales alltid å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at Ansvarlig Megler ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger. Garasje: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Det foreligger tegninger men er ikke stemplet eller merket av Rana kommune. NB! Takstmann mangler dokumentasjon fra Gruben blikk for at kan settes tilstandsgrad 0. på nyskiftet tak. Gruben blikk skal oversende nødvendig dokumentasjon til Motakst.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  129 542 (Omkostninger totalt)

  4 629 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16632

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter dekker: Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Eiendomsskatt, Vanngebyr areal, Avløpsgebur areal.

  Formuesverdi primær
  1063127

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3827256

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 14.10.1948 - Dokumentnr: 1631 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 100 år ÅRLIG AVGIFT NOK 60 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eneboligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at (beskriv rom) i (beskriv hvor rommet ligger) som er innredet og brukt som (beskriv hva rommet er innredet og brukt som) ikke tilfredsstiller kravene til ( beskriv hva som gjør at rommet ikke tilfredsstiller kravene til varig opphold). Rommet er forøvrig angitt som (beskriv hva rommet er angitt som på byggetegningene) på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: 4001 Navn: Byplan for Selfors Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 17.02.1954 Delareal: 757kvm Formål: Frittliggende småhusbebyggelse

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  129 542 (Omkostninger totalt)

  4 629 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  129542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev