aktiv-eiendomsmegling
Romslig og eiet tomt.
Romslig og eiet tomt.

MO I RANA Søderlundmyra 43

Prisgunstig enebolig med dobbelgarasje. Romslig og eiet tomt. Sentral beliggenhet.

 • kr 2 490 000
 • BRA-i 131 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 490 000
 • Omkostningerkr 86 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 576 640
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1948
 • Soverom3
 • Tomt1 080.8 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Søderlundmyra 43 - 2D - Hovedetasje -
Meget god mulighet for å komme seg inn i boligmarkedet! Her presenteres en prisgunstig bolig med sentral beliggenhet! Boligen har vært utleid, men tidligere eier/e har brukt boligen selv i sin helhet. Gangavstand til de fleste fasiliteter som f.eks barnehage, skole, butikker, sentrum, bussforbindelse med mer. Det må nevnes at Søderlundmyra 47, altså naboeiendommen også eies av samme selger, skal også selges. Dermed er det mulighet å erverve seg begge boligene, dersom man ønsker å drive med f.eks utleie. - Ytterkledningen er skiftet i nyere tid. - Vinduer kjøkken og stue fra 2010. - Terrassedør fra 2019. - Vannrør av nyere dato mellom boligen og det offentlige nettet. - Innmat i el-skap er av nyere dato
Entré.

Søderlundmyra 43, Nordland

 • Tomt
  1080.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt, skrå/terrasserende opparbeidet tomt med plen.

  Beliggenhet
  Søderlundsveien ligger med kort avstand til sentrum av Mo i Rana. Sentrum av Mo m/ omegn byr på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kaféer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/-arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m. Det er kort vei til dagligvarebutikk i Vika og på Langmoheia. Bussholdeplass like ved rundkjøringa i Vika. Lyngheim barneskole ligger på platået ovenfor, og det går gangsti opp skråningen fra Lyngheimåsen til Lyngheim.

  Adkomst
  Eiendommen har privat vei adkomst via offentlig vei.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1948, bygd over 2 plan og kjeller. Til boligen hører det med garasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer, boligblokker og næringsbygg.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehagen Småtroll (0-5 år) Barnas Hus (1-5 år) Mjølan barnehage (0-5 år)

  Skolekrets
  Lyngheim skole (1-7 kl.) Rana ungdomsskole (8-10 kl.) Polarsirkelen vgs. - Mjølan

  Offentlig kommunikasjon
  Vikaveien, Linje 1, 200, 373.

  Byggemåte
  Støpt såle med grunnmurer av betongstein. Yttervegger av reisverk/bindingsverk av tre utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon av tre utvendig tekket med A-profilerte stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Viser til takst. Boligen har vært leid ut og selger har veldig begrenset informasjon om eiendommen.

  Innhold
  Enebolig: Vindfang, Gang, Bad, 3 Soverom, Kjøkken, Loftstue, 2 Uinnredet kjellerrom Andre bygg: Garasje Bruksareal andre bygg: 35 m²

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Taktekking: Taket er tekket med A-profilerte takplater av metall fra ukjent årstall. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er usikker på innfesting av takplater. Konsekvens/tiltak Tiltak: Taket bør kontrolleres nærmere. Kostnadsestimat: Under 10 000 Veggkonstruksjon: Yttervegger av reisverk/bindingsverk av tre fra byggeår. Yttervegger er lektet ut 5 cm utvendig som trolig er isolert med ca. 5 cm isolasjon, tekket med liggende bordkledning av nyere dato. Usikkerhet angående isolasjon i yttervegger fra byggeår (trolig ingen isolasjon). Det bemerkes at takstmann ikke har gjort inngrep i konstruksjonen, isolasjonstykkelse er basert på total veggtykkelse. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er stedvis ikke montert musebånd bak kledningen. Det er registrert spor av mus i kjeller, hovedetasje og kaldloft. Usikkerhet hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner. Deler av utvendig kledning er montert uten lufting. Konsekvens/tiltak Vinduer: Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass fra 1985-2010 i hovedetasjen. Pvc vindu fra ca. 2010 å vindu av tre med 2-lagisolerglass fra 1985 i loftetasjen. Opprinnelige vinduer i kjeller er fjernet. Vurdering av avvik: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er avvik: Det er registrert løse håndtak på en del vinduer. Det er registrer malings avflekking på vindu på bad innvendig. Det er registrert værslitasje på vinduer.Tiltak: Det bør utføres nærmere undersøkelser angående hvilke eventuelle skader mus kan ha gjort i vegger. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig overflatebehandling av vinduer bør påregnes. Det er anbefalt med minimum 6mm avstand fra nedkant av omramming til det nederste vannbrettet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Dører: Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt fra ca. 2010 Katteluke montert i vegg ved hovedinngangsdør. Terrassedør: Terrassedør med 2-lagsisolerglass fra 2019. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det bemerkes en del småskader på dør og karm. Manglende trapp eller terrasse ved terrassedør. Konsekvens/tiltak Tiltak: Vedlikehold ytterdør bør påregnes. Utskifting/tiltak vedrørende katteluken bør påregnes. Terrassedør bør sikres slik at ingen faller ut. Kostnadsestimat: Under 10 000 Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Terrasse på ca. 7 m2 ved inngang med malt liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 94 cm. Adkomst via trapp fra terreng. Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mangler deler av rekkverk mot yttervegg. Det er registrert skjevheter i terrassebjelker. Manglende rekkverk ved trapp. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Ved fremtidig skifte av rekkverk bør det nye rekkverket tilfredsstille dagens krav til høyde. Terrassedør bør sikres slik at ingen faller ut. Tiltak for å lukke avvik bør påregnes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Overflater: Gulv er tekket med belegg, laminat og fliser Gulvvarme: Hovedetasje: Varmekabler på bad og kjøkken. Loftsetasje: Varmekabel soverommet. Vegger er tekket med malt paneling, strie og malte plater, enkelte rom med brystning. Himlinger er tekket med malte og folierte himlingsplater. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er registrert en del slitasje/skade på overflater. Konsekvens/tiltak Tiltak: Oppgraderinger/utskiftinger av enkelte overflater bør påregnes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger. Utføring av en ny radonmåling med følgene dokumentasjon bør vurderes. Per i dag er det ikke krav til radonmåling hvis boligen bebos av eier. Hvis boligen eller deler av boligen skal leies ut er det krav til radonmåling. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendige dører Malte heltre speildører. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Konsekvens/tiltak Enkelte dører må justeres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Vannledninger Vannledninger av plast og kobber. Innvendig hovedstoppekran montert i kjeller. Vurdering av avvik: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Hovedstoppekran er ikke festet. Konsekvens/tiltak Anlegget bør sjekkes av fagperson. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Avløpsrør:  Avløpsrør av plast og soil. Vurdering av avvik: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Luftingen ble ikke påvist ved befaring. Konsekvens/tiltak Anlegget bør sjekkes av fagperson. Lufting bør etableres. Utskifting av eldre soilrør bør påregnes på sikt. Kostnadsestimat: Under 10 000 Ventilasjon: Hovedetasje: Mekanisk avtrekk på kjøkken og bad, for øvrig naturlig ventilasjon via luftespalter i enkelte vinduer. Loftsetasje: Etasjen har naturlig ventilasjon via åpning av vinduer. Kjelleretasje: Etasjen har ingen etablert ventilasjon. Vurdering av avvik: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Konsekvens/tiltak Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tilfredsstillende ventilasjon i kjeller bør etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Varmtvannstank: Varmtvannsbereder plassert i kjeller. Merke: CTC Liter: Merket er fjernet. Watt: Merket er fjernet. Produsert: Merket er fjernet. Det bemerkes at varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det bemerkes at produktbeskrivelsen av varmtvannsbereder ikke var lesbar ved befaring. Konsekvens/tiltak Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Det bør gjøres nærmere undersøkelse. Kostnadsestimat: Under 10 000 Drenering Drenering fra ukjent årstall. Det er usikkerhet om taknedløp og drenering er koblet sammen med kloakken. Dersom dette er tilfelle så kan kommunen pålegge å legge taknedløp/drenering i separat system. For nærmere informasjon om dette ta kontakt med kommunen. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er registrert skader på fuktsikring av grunnmur. Det er registrert taknedløp som ikke koblet til drenering. Konsekvens/tiltak Det bør gjøres lokale tiltak. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Ta kontakt med kommunen vedrørende separering av drensvann og kloakk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Grunnmur og fundamenter: Grunnmurer/kjelleryttervegger av betongstein og lettklinkerblokker under tilbygd del. Vurdering av avvik: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Grunnmuren har sprekkdannelser. Konsekvens/tiltak Lokal utbedring må utføres. Andre tiltak: På generelt grunnlag bør sprekker og riss i puss tettes. Overvåk tilstand. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendige vann- og avløpsledninger: Offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Offentlig avløp via private stikkledninger. Utvendig vannrør av plast fra ukjent årstall. Avløpsledninger av ukjent type og årstall. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsanlegget må sjekkes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG3: Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp av metall. Pipen er tekket med heldekkende beslag og pipehatt. Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrenne/nedløp fasade øst og vest er defekt. Manglende endelokk. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Tiltak for å lukke avvik må påregnes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Takkonstruksjon/Loft: Saltak takkonstruksjon av tre. Tekket med rupanel. Kaldloftet ble kun inspisert fra inspeksjonsluke i vegg ved befaring. Vurdering av avvik: Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er registrert nedbøying i tak over trapp. Det er registrert sverte sopp i taktro på kaldloft. Det er registrert spor av mus på kaldloft. Det er registrert dårlig innfesting av drager i mønet til tilbygget. Det er ikke montert insektnett i tak kasser. Uisolert luke til kaldloft. Usikkerhet angående isolasjon i skråhimlinger og knevegger. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Svertesopp er i all hovedsak skjemmende for utseende og har ikke trenedbrytende egenskaper. Svertesoppen skader derfor ikke boligen fysisk. Svertesoppen oppstår vanligvis på grunn av kondens/varierende temperaturer. Det bør utføres nærme undersøkelser angående eventuelle skader som skadedyr/mus kan ha forårsaket. Tiltak for å lukke avvik bør påregnes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendige trapper: Utvendig trapp ved inngangsparti. Vanger i stål trinn av tre Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Trappen er i dårlig stand. Rekkverk bør monteres. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Utbedring av konstruksjonen bør påregnes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Etasjeskille/gulv av trebjelkelag. Støpt såle på grunnen i kjelleretasjen. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Pipe og ildsted: Boligen har ett innvendig pipeløp som strekker seg fra kjelleretasje og over tak. Pipeløpet har et fastmontert ildsted, eldre lukket vedovn i loftstuen. Pipen er tekket med fliser i hovedetasjen, loftetasjen er pipen tekket med dekorstein. Vurdering av avvik: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipen ble sist forsøkt feiet i 2023. Det bemerkes at pipen aldri har blitt feiet. Neste tilsyn planlagt i januar 2024. Det bemerkes at ildstedet ikke er rentbrennende. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Skorsteinen må feies. Feiertjenesten fraråder fyring, om ikke feiing blir utført jan 2024 kan det bli vedtak om fyringsforbud. Kostnadsestimat: Under 10 000 Rom Under Terreng: Kjelleren er en grovkjeller, hulltaking er ikke nødvendig da kjelleryttervegger er av betong/mur. Det ble fuktmålt på kjelleryttervegger ved befaring, noe forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det ble fuktmålt ved befaring og forhøyede fuktverdier ble registrert. Dette skyldes trolig manglende fuktsperre mot grunnen. Dette er normalt i henhold til byggeår. Det bemerkes at kjeller ikke var ryddet ved befaring. Konsekvens/tiltak Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller. Så lenge kjelleren er en grovkjeller ansees ikke dette som noe problem. Ved innredning av kjelleren, sørg for tilfredsstillende konstruksjonsoppbygging. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendige trapper: Trapp mellom hovedetasje og loftsetasje: Malt tett tretrapp med sving. Malt rekkverk. Trapp mellom hovedetasje og kjelleretasje: Enkel rettløpstrapp av tre. Vurdering av avvik: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kjellertrappen er moden for utskifting. Konsekvens/tiltak Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Ved små barn i huset bør lysåpninger minskes. Rekkverkshøyden i trappeløp skal iht. dagens forskriftskrav være minimum 90 cm. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom: Generell: Baderommet er trolig fra begynnelsen av 90 tallet. Enkel beskrivelse: Gulv er tekket med fliser. Vegger er tekket med dekorplater. Himling er tekket med malte plater. Servant med ett-greps blandebatteri. Laminert skrog med laminerte speil fronter. Speil montert over servanten. Gulvmontert toalett. Dusjkabinett. Sluk er trolig under dusjkabinett, ikke besiktet ved befaring på grunn av manglende adkomst. Opplegg for vaskemaskin Baderommet har mekanisk avtrekk via yttervegg. Hovedetasje - bad: Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: Over 300 000 Kjøkken: Overflater og innredning Gulv er tekket med fliser. Vegger tekket med malt strie. Himling er tekket med malte plater. Laminerte skrog med heltre speil fronter. Laminerte benkeplater. Fibo Kitchen Board mellom benkeplater og overskap. Oppvaskkum og skyllekum av stål med ett-greps blandebatteri. Opplegg for oppvaskmaskin. Hovedetasje - kjøkken: Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Det er registrert spor av mus i skrog under oppvaskkum og på kjøkkengulv. Det er registrert sprekker/skader i fliser. Er usikkerhet på effekten på varmekabler i kjøkkengulv på grunn av montert panelovn på vegg. Det bemerkes åpenrom mellom 2 skap under benkeplate. Konsekvens/tiltak Tiltak: Tettetiltak for å forhindre mus ta seg inn på kjøkkenet må påregnes. (TG3 settes på grunn av dette.) Justering av skuffer og skapdører bør påregnes. Utbedring av gulv bør vurderes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Hovedetasje - Kjøkken: Avtrekk: Mekanisk avtrekk over komfyren. Avtrekket blir ledet ut via yttervegg. Vurdering av avvik: Det er registrert avvik med avtrekk. Kanal fra kjøkkenventilator er ikke festet i ventilator Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Kanal må festes til ventilator. Kostnadsestimat: Under 10 000 Elektrisk anlegg: El-skap plassert i loftsstue. Automatsikringer og måler. Hovedsikring: 63 amp. - 1 stk. fordelerkurser med 20 amp. - 6 stk. fordelerkurser med 16 amp. - 3 stk. fordelerkurser med 10 amp. Gulvvarme: Termostatstyrte varmekabler i kjøkken ,soverom loftsetasje og bad. Siste kontroll fra Linea (Helgeland Kraft AS) ble utført den 24.03.2022. Det ble avdekket feil i anlegget som ikke er bekreftet utbedret. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei Spørsmål til eier 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent Samsvarserklæring er ikke fremvist 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ukjent Samsvarserklæring foreligger ikke. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja Siste kontroll fra Linea (Helgeland Kraft AS) ble utført den 24.03.2022. Det ble avdekket feil i anlegget som ikke er bekreftet utbedret. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Ukjent 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei Generelt om anlegget 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ukjent Inntak og sikringsskap 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja TG3 settes da deler av det elektriske anlegget er utført uten bruk av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet. Det foreligger varsel om frakobling av el-anlegget hvis ikke pålegg fra Linea AS blir tilfredsstillende utbedret. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Branntekniske forhold: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning. Ved befaring var det montert røykvarslere i hovedetasjen og loftetasjen. ingen røykvarsler i kjeller. Brannslokningsapparat eldre en 10 år. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja Mangler røykvarsler i kjelleretasjen. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Mangler røykvarsler i kjelleretasjen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Terrengforhold Eiendommen ligger i terrassert/skrånende terreng. Vurdering av avvik: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Det bemerkes at det ledes en bekk gjennom eiendommen. Konsekvens/tiltak Det bør foretas terrengjusteringer. Ytterligere undersøkelser anbefales. Overvåk tilstand til bekken. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 NB! Informasjon datert 15. feb. 2024, mottatt av seksjon for brann og redning: Det ble da observert at det manglet takstige på søderlundmyra 43. Det er startet sak på adressen, der det må monteres typegodkjent takstige. Rapport er lagt som vedlegg i salgsoppgaven. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Oppgraderinger av nyere dato: - Ytterkledningen er skiftet i nyere tid. - Vinduer kjøkken og stue fra 2010. - Terrassedør fra 2019. - Vannrør av nyere dato mellom boligen og det offentlige nettet. - Innmat i el-skap er av nyere dato.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-tv/bredbånd er tilknyttet. Det vil tilkomme utgifter/kostnader ved å etablere ett nytt kundeforhold via leverandør.

  Parkering
  Parkering i garasje og på egen tomt.

  Diverse
  Lovlighet: Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 15.12.1948 samt godkjente bygningstegninger på tilbygg datert 01.03.1978. I ettertid er det dog blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: Kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som matbod, brendsel og bad/wc, benyttes i dag til teknisk rom og uinnredet kjellerrom. Hovedetasje: - Etasjen er på opprinnelige tegninger innredet med trapperom, kjøkken og to stuer, etasjen benyttes i dag til trapperom, kjøkken, soverom og stue (ingen søknadspliktige endringer). Loftsetasje: - Etasjen er på opprinnelige tegninger innredet med trapperom og tre soverom, etasjen benyttes i dag til trapperom, soverom og loftstue (ingen søknadspliktige endringer). Anbefaling: - Eiendomsmegler anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  11533

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Det tilkommer årsgebyr til HAF ca. kr 5565,- pr. år Kommunale avgifter dekker: Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger, Vanngebyr areal, Avløpsgebyr areal m.m

  Formuesverdi primær
  709847

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2697419

  Formuesverdi sekundær år
  2022

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/20/1032: 09.10.2012 - Dokumentnr: 837416 - Festenummer gitt bruksnummer Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:20 Bnr:65 09.10.2012 - Dokumentnr: 837416 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr: Knr:1833 Gnr:20 Bnr:65 Fnr:583 31.03.2015 - Dokumentnr: 287709 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:20 Bnr:1033 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:20 Bnr:1034

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Rana kommunes arkiver jmfr. informasjon datert 17.01.2024 mottatt av Rana kommune. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det gjøres spesielt oppmerksom på: Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 15.12.1948 samt godkjente bygningstegninger på tilbygg datert 01.03.1978. I ettertid er det dog blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: Kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som matbod, brendsel og bad/wc, benyttes i dag til teknisk rom og uinnredet kjellerrom. Hovedetasje: - Etasjen er på opprinnelige tegninger innredet med trapperom, kjøkken og to stuer, etasjen benyttes i dag til trapperom, kjøkken, soverom og stue (ingen søknadspliktige endringer). Loftsetasje: - Etasjen er på opprinnelige tegninger innredet med trapperom og tre soverom, etasjen benyttes i dag til trapperom, soverom og loftstue (ingen søknadspliktige endringer). Anbefaling: - Eiendomsmegler anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering.   Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Privat vei adkomst via offentlig vei. Tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: 2078 Navn: Endring Mellomvika Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 08.10.1996 Delareal: 1 081kvm Formål: Boliger

  Adgang til utleie
  Boligen har vært utleid i sin helhet, men er nå tom for leietakere.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  86640

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1.5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev