aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling v/Tomi Christian Johansen presenterer her en stor 3-roms selveid leilighet.
Aktiv Eiendomsmegling v/Tomi Christian Johansen presenterer her en stor 3-roms selveid leilighet.

MO I RANA Søndre gate 33A

Stor 3-roms selveierleilighet i 1.etg, beliggende like ved den herlige strandpromenaden og sentrum av byen.

 • kr 3 390 000
 • BRA-i 79 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 390 000
 • Omkostningerkr 103 878
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 681 406
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1997
 • Soverom2
 • Felleskostnaderkr 3 206
 • Tomt2 698.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 390 000,- (Prisantydning) 187 528,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 438,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,00))   103 878,- (Omkostninger totalt)   3 681 406,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB! Det tas forbehold om at dersom det kreves eierskiftegebyr av sameiet ved overføring av eiendommen på ny kjøper, så vil dette komme i tillegg til ovennevnte kostnader.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. Etasje - 2D
Leiligheten ligger særdeles praktisk til i 1.etg i et etablert boligfelt på Søndre Felt. - Universell utforming(rullestol vennlig) - Ingen forkjøpsrett - Alt på ett plan - Fast biloppstillingsplass(avmerket) - Veldrevet sameie med både vedtekter og husordensregler - Mulighet for lading av el.bil(se mer informasjon om dette i salgsoppgaven) - Tur og bussforbindelse like i nærheten - Strandpromenaden er et populært turområde som ligger mellom fjorden og boligrekken - Gangavstand til Moholmen og småbåthavna. denne leiligheten ligger i nedre del av rekken mot Ranfjorden - Stille og rolig boligområde uten gjennomgangstrafikk svært nært sentrum - Samsvarserklæring foreligger fra elektriker, der mangler nylig har blitt utbedret - Utebod like ved terrassen til leiligheten - Vedovn
Det er etablert platting ved inngangsdøren, i tillegg til takoverbygd svalgang.

Søndre gate 33A, Nordland

 • Tomt
  2698.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles flat opparbeidet tomt med plen. Asfaltert gårdsplass/parkeringsplass. Utenomhusområdet er pent opparbeidet og bærer preg av stell og orden. Sameiets beboere holder orden på hagearbeidet i fellesskap og området er rikelig beplantet med stauder og blomster. I tillegg er det etablert et koselig samlingspunkt for beboerne med sittebenker og vannfontene. Asfalterte adkomstveier.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger sentralt på Søndre Felt med lett tilgjengelighet til sentrum via undergang under jernbanelinje. Boligfeltet ligger ca. 100 meter fra fjordkanten og ca. 250 meter fra sentrum! Området er i hovedsak bebygd med rekkehus, flermannsboliger og boligblokker i et fortettet småhus- bymiljø. Byens nye severdighet Strandpromenaden er under ferdigstillelse og er et populært turområde som ligger mellom fjorden og boligrekken. Gangavstand til Moholmen og småbåthavna. denne leiligheten ligger i nedre del av rekken mot Ranfjorden. Stille og rolig boligområde uten gjennomgangstrafikk svært nært sentrum.

  Adkomst
  Se vedlagt kart. Det vil bli skiltet frem til boligen ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en lavblokk fra 1997, bygd over 3 plan. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende lavblokker, kontorbygg og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Lyngheim skole (1-7 kl.) Rana ungdomsskole (8-10 kl.) Polarsirkelen vgs. - Mjølan

  Skolekrets
  Sentrum.

  Offentlig kommunikasjon
  Mo i Rana stasjon, linje F7, Mo togstasjon, linje 1, 2, 100, 200, 373.

  Byggemåte
  Enkel beskrivelse: Støpt såle med grunnmurer/yttervegger av betong og bindingsverk av tre. Etasjeskille av bjelkelag av tre. Saltak takkonstruksjon av tre som er utvendig tekket med betongtakstein. Byggemåte utebod: Gulv av støpt såle av betong. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon utvendig tekket med betongtakstein.

  Innhold
  Vindfang, 2 Gang, 2 Soverom, Kjøkken, Stue, Bad og Bod. Øvrig: Uisolert utebod på ca. 5 m2.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Overflater: Gulv er tekket med belegg og laminat. Gulvvarme: Elektriske varmekabler i vindfang og bad . Vegger er tekket med panel og malt strie. Himlinger er tekket med malte himlingsplater. Vurdering av avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er registrert en del slitasje på laminat. Det er registrert en del slitasje på vegger og himling. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Oppgraderinger av innvendige overflater anses ikke som umiddelbart påkrevd. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendige dører: Malte slette formpresset dører, heltre dør med glassfelt inn til kjøkken og mellomgang. Skyvedør til våtrommet. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er registrert en del småskader på innerdører. Dør til kjøkken subber i gulv. Tiltak for å lukke avvik bør påregnes. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad 1. ETASJE > BAD: Overflater Gulv: Gulv er tekket med vinylbelegg. Elektriske termostatstyrte varmekabler i gulvet. Vurdering av avvik: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er registrert 3 mm motfall til sluk ved vaskemaskin. Det er tilstrekkelig fall til sluk under dusjkabinett (10mm frem til dusjkabinett og lokalt fall til sluk under kabinett). Det ble fuktmålt ved befaring, noe forhøyet fuktverdier ble registrert. Det er registrert ufagmessig utførelse av belegg ved dør. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: I henhold til fall mot sluk, vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om for å få riktig fall mot sluk. Dette vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering bør man påse at badet bygges med riktig/tilfredsstillende fall mot sluk. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Sanitærutstyr og innredning: Servant med ett-greps blandebatteri. Laminert skrog med laminerte slette fronter. Speil montert over servanten. Gulvmontert toalett. Dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: Det er avvik: Håndtak på innredning flasser av. Konsekvens/tiltak Tiltak: Skifte av håndtak bør vurderes. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad 1. ETASJE > KJØKKEN: Gulv er tekket med laminat. Vegger og himling er tekket med malte plater Laminerte skrog med profilerte fronter. Laminerte benkeplater. Fliser på vegger mellom benkeplater og overskap. Oppvaskkum av stål med ett-greps blandebatteri. Opplegg for oppvaskmaskin. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er registrert svelling/småskader i fronter. Det er registrert fuktsvelling i skap under oppvaskkum. Det bemerkes at det er montert dobbelt opp med håndtak på fronter underskap. Stedvis sprekker/glipper i skjøter i laminat på gulv. Konsekvens/tiltak Tiltak: Oppgraderinger/utskiftninger bør påregnes på sikt. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Avløpsrør: Avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det ble ikke registrert stakepunkt ved befaring. Konsekvens/tiltak Det må gjøres nærmere undersøkelser. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad   Forhold som har fått TG2: Vinduer: Vinduer av tre med 2-lags isolerglass fra 1997. Vinduer er malt på utsiden og ubehandlet på innsiden. Vurdering av avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Vindu soverom bør overflatebehandles. Kostnadsestimat: Under 10 000 Dører: Ytterdør: Malt isolert dør av tre med 2-lagsglassfelt fra nyere dato. Balkongdør: Isolert dør av tre med 2-lags isolerglassfelt fra 1997. Malt utvendig, ubehandlet innvendig. Vurdering av avvik: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Pakning i terrassedør er utette/slitt. Konsekvens/tiltak Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte dører. Pakning i terrassedør bør skiftes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Takoverbygd terrasse på ca. 11 m² med malt stående rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 83 cm. Adkomst via dør fra stue og uteareal. Terrasse foran inngangsparti på ca. 7m². Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er registrert noe maling avflassing på rekkverk og plater i tak. Konsekvens/tiltak Tiltak: Maling bør vurderes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger. Utføring av en ny radonmåling med følgene dokumentasjon bør vurderes. Per i dag er det ikke krav til radonmåling hvis boligen bebos av eier. Hvis boligen eller deler av boligen skal leies ut er det krav til radonmåling. Kostnadsestimat: Under 10 000 Andre innvendige forhold: Det var ved befaring begrenset inspeksjon muligheter på grunn av møbler og invetar, deler av gulvflater ikke visuelt synelig. Vurdering av avvik: Det er avvik: Inventar/møbler var plassert på gulv. 1. ETASJE > BAD: Overflater vegger og himling Vegger er tekket med baderomsplater. Himlingen er tekket med himlingsplater. Vurdering av avvik: Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er registrert manglende fuging mellom sokkellist og baderomsplater. Det er benyttet stedvis MDF lister som ikke er beregnet for våtrom. Konsekvens/tiltak Det må foretas lokal utbedring. Sokkellister bør fuges. Det bemerkes at våtrommet fungerer med disse avvikende så lenge det benyttes dusjkabinett, skal det dusjes direkte på overflatene må det gjøres tiltak. Kostnadsestimat: Under 10 000 Sluk, membran og tettesjikt Vinylbelegg som membran. Våtrommet har 2 stk plastsluker fra byggeår. 1. ETASJE > BAD: Vurdering av avvik: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Drensrør fra vannskap ufagmessig utført. Ikke fuget rørgjennomføringer i vegg under servant. Det er registrert avrenning fra vegg-gjennomføring fra dusjkabinett. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Overvåk tilstand. Drensrør fra vannskap og rørgjennomføring bak dusj bør sjekkes av en fagmann. Kostnadsestimat: Under 10 000 1. ETASJE > BAD: Ventilasjon: Baderommet har mekanisk avtrekk. Avtrekket styres fra ventilator på kjøkken. Vurdering av avvik: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Avtrekket har noe lav funksjon. Konsekvens/tiltak Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Det bør gjøres nærmere undesøkelse på avtrekk våtrom. Tilliggende konstruksjoner våtrom Hulltaking er ikke utført på grunn av garderobeskap i tilstøtende rom bak dusjkabinett og vannrør til dusj er ført i vegg mot nabo. 1. ETASJE > BAD: Vurdering av avvik: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Ved en fremtidig renovering av våtrommet bør det gjøres ytterlige undersøkelser av veggkonstruksjonen. TEKNISKE INSTALLASJONER: Vannledninger Vannledninger av plast (rør-i-rør) og kobber. Vurdering av avvik: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Drensrør fra vannskap ufagmessig utført (er bare borret hull i veggplate for utløpet). Mangler håndtak for å stenge hovedstoppeskranen (er benyttet umbrakonøkkel). Konsekvens/tiltak Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system. Det bør ettableres tilfredsstillende håndtak for stoppekran i fordelerskapet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Ventilasjon: Boligen har mekanisk avtrekk på kjøkken og bad, for øvrig naturlig ventilasjon via luftespalter i vinduer. Mekanisk avtrekk på våtrom styres fra kjøkken. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det bemerkes at soverom ved inngang ikke har luftespalte under dør (ikke kryss ventilering). Konsekvens/tiltak Tiltak: Montering av ventiler i rom som mangler dette bør vurderes Varmtvannstank: Varmtvannsbereder plassert i bad Merke: Oso Liter: 116l Watt: 2 kw Produsert: 1997 Vurdering av avvik: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Konsekvens/tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.   Forhold som har fått TG3: Pipe og ildsted: Boligen har ett innvendig pipeløp som strekker seg fra 1. etasjen og over tak. Soltluke montert i stuen. Pipeløpet har et fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Pipen er sist feiet i 2023. Neste tilsyn fremskyndet til 2025, med begrunnelse i mulig eierskifte Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det er registrert en del søl/smuss under glassplate. Det er registrert et lite riss i pipen ved sotluken. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør rengjøres under glassplate. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Branntekniske forhold: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja Ved befaring var det ikke brannslukningsutstyr. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000 For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt kabel/tv-bredbånd. Eventuelle kostnader, herunder bla. tilknytningsavgift for overføring av abonnement påføres kjøper.

  Parkering
  Til hver leilighet medfølger 1 parkeringsplass. Gjesteparkering på felles tomt. Jmfr. ordensregler, datert 11.02.2019 vedr. lademulighet for el.bil: Hver enkelt eier er selv ansvarlig for å montere ladestasjon og strømmåler. Kostnadene belastes den enkelte bileier. Før arbeid med ladestasjon påbegynnes, må det foreligge godkjenning fra styret. Løpende strøm/kostnader/nettleie dekkes av den enkelte eier.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.    Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 390 000,- (Prisantydning) 187 528,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 438,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,00))   103 878,- (Omkostninger totalt)   3 681 406,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB! Det tas forbehold om at dersom det kreves eierskiftegebyr av sameiet ved overføring av eiendommen på ny kjøper, så vil dette komme i tillegg til ovennevnte kostnader.

 • Oppvarming
  Leiligheten blir varmet opp med varmekabler, panelovner og vedovn.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  9964

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter dekker: Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Vanngebyr areal, Avløpsgebyr areal, eiendomsskatt. Kostnader for kommunale avgifter gjelder for 2023 og avvik kan forekomme. Det tilkommer årsgebyr til HAF, ca. 5199,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  690116

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2622441

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Sameiebrøk
  2/45

  Felleskostnader pr. mnd
  3206

  Felleskostnader inkluderer
  Fellesutgiftene omfatter drift, vedlikehold, tv/internett og fellesgjeld. snøbrøyting/sandstrøing, regnskapsfører, utvendig forsikring, belysning av felles arealer, vedlikehold av fellesarealer m.m Se vedlagte sameievedtekter, datert 13.03.2019 for mer informasjon om hva som inngår i fellesutgiftene. Sameiet Promenaden 1 hadde årsmøte/Sameiermøte 24.04.24. Styrets forslag om endring av fellesutgiftene ble vedtatt. Det medfører at fellesutgiftene for Søndregate 33 A. ( Bjørg Furuhaug ) heves til kr. 3.383,- pr. mnd. med virkning fra 01.06.2024 Årsmøtet vedtok og styrets forslag om maling av sameiets bygg. Det medfører at det som er definert som fellesareal mht. vedlikehold ( bygningenes endevegger, heishus og svalganger) dekkes av sameiet, mens den enkelte beboer har ansvaret for maling av nord- og sørveggen på egen leilighet, balkong på sørsiden, samt egen garasje og egen bod. Maling og materiell dekkes av sameiet. Sameiet har innhentet tilbud på malerarbeidet for de som ikke kan eller ønsker å male sin leilighet selv. For leilighetene i 1. etasje er kostnadene estimert til ca. 23.000,- pr. leilighet.

  Andel fellesgjeld
  187528

  Andel fellesgjeld år
  2024

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-12-30T23:00:00Z

  Om sameiet
  Leilighet over 1 plan som ligger i et etablert boligfelt på Søndre Felt som består av 3 selvstendige sameier. Tomten ble bebygd fra 1997-2004 - Promenaden I, II og III. Sameiene eier i fellesskap gnr. 20, bnr. 605 som benyttes til innkjøringsvei til området samt parkering. Sameiet Promenaden I består av 18 leiligheter som er bygd i 3 seksjoner.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt iht. sameiet husordensregler. Eiere av dyr plikter å sørge for at dyret ikke sjenerer andre beboere. Det skal vises særlig aktsomhet med hensyn til renhold og vedlikehold av egen seksjon og fellesareal som følge av dyrehold.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 09.10.1997 - Dokumentnr: 5307 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 4 Formål: Bolig Sameiebrøk: 2/45

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 09.12.97.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: 2087 Navn: Mobekkleira - sør for Havmannaksen Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 16.11.1999 Delareal: 2 699kvm Formål: Boliger Feltnavn: BO Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut, men evt. fremleie/utleie skal gokjennes av sameiets styre.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  3 390 000,- (Prisantydning) 187 528,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 438,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,00))   103 878,- (Omkostninger totalt)   3 681 406,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB! Det tas forbehold om at dersom det kreves eierskiftegebyr av sameiet ved overføring av eiendommen på ny kjøper, så vil dette komme i tillegg til ovennevnte kostnader.

  Omk. kjøper beløp
  103878

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,15% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev