aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Steinbakken 13 - En meget delikat og oppusset enebolig med utleiedel og flott utsikt og solgang.

MO I RANA Steinbakken 13

Delikat og betydelig oppusset enebolig med lekre materialvalg på Gruben|Utleiedel med mulighet for gode leieinntekter

 • kr 5 800 000
 • BRA 223 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 5 800 000
 • Omkostningerkr 162 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 962 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Soverom4
 • ArealP-rom 186 m²
 • Tomt770.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  145 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000))

  162 042 (Omkostninger totalt)

  5 962 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Steinbakken 13 - En enebolig i ettertraktet og veletablert familieområde med høy standard og påkostede materialvalg. Boligen ligger skjermet til og nyter en svært flott utsikt med tilhørende gode solforhold. Fra første møte med boligen kjenner man at det ved oppussingen ikke er overlatt noe til tilfelidighetene. Denne boligen bør virkelig sees for riktig inntrykk. Standarden er svært god og man har i tillegg en utleiedel med tilhørende høy standard. Dette er med på å gi en oversiktlig og trygg økonomi i form av gode leieinntekter. Boenheten leies pr. i dag ut for 10 000,- pr mnd. pluss strøm. Det gjøres oppmerksom på at utleiedelen ikke er godkjent og det anbefales på generelt grunnlag å få dette godkjent hos kommunen. Velkommen på visning!

Steinbakken 13, Nordland

 • Tomt
  770.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet eiet tomt på ca. 770 m2 med plen og prydbusker. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Gruben, om lag 3,5 km fra sentrum av Mo i Rana. Innenfor en radius på 1 km nås de fleste fasiliteter på Gruben som, dagligvarebutikk, skole, barnehager, bensinstasjoner, idrettsanlegg og andre forretninger. Eiendommen ligger med kort avstand til tur- og rekreasjonsmuligheter i Klokkerhagen elvepark både sommer og vinter. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kafeer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1954, bygd over to plan. Til boligen hører det med en garasje og en redskapsbod. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Vestvikheia barnehage, Englia barnehage, Røverreiret barnehage eller Revelheia barnehage. Gruben barneskole og fritidsordning.

  Skolekrets
  Gruben barneskole.

  Offentlig kommunikasjon
  Normalt god offentlig kommunikasjon i område.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med støpt betongsåle på grunn, grunnmurer av betong. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med sveisepapp. Garasje - Enkel beskrivelse: Støpt betongplate på grunn, grunnmurer av betong. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater. Bod - Enkel beskrivelse: Bjelkelag på støpte sylefundamenter. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater. Bygget er ikke tilstandsvurdert. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 03.05.2023 av Thomas Grindstrand Dikvold teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har bebodd eiendommen i 4 år og 10 mnd. og har følgende å bemerke i sin egenerklæring: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Legging av våtromsbelegg på bad Rør i rør, sluk og avløp utført av faglært rørlegger på dugnad. Arbeid utført av: Beleggsenteret / Rørlegger. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Ny sluk, avløp og rør i rør utført av faglært rørlegger på dugnad. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Pipen er gammel og av tegl stein. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Se boligmappa. Arbeid utført av: Caverion. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Ja. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bytte av terrasse, bordkledning, tak og andre fasadeendringer 2018-2023. Arbeid utført av: Meg selv og på dugnad. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja. Beskrivelse: Utleie i egen bolig.

  Innhold
  2 Gang, Kjøkken, Spisestue, Bad, Stue, 4 Soverom, Stue/kjøkken, 2 Hall m/trapp, 3 Bod, Hall, Teknisk rom, Bad/vaskerom, Entré, Vindfang, Trapperom. Andre bygg: Garasje, Bod Bruksareal andre bygg: 37 m². Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig. 1. etasjen: Det er ikke adkomst mellom hovedenheten og leiligheten, så det var ikke mulig å måle veggtykkelsen mellom hovedenheten og leiligheten. Arealet av veggtykkelsen er ikke medregnet i arealoppstillingen over.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Det mangler lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon enkelte steder. Avstanden mellom tak og bordkledning er for lav. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget rundt rørgjennomføringen på kaldloftet over inngangspartiet. Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkelte vinduer mangler innvendig beslag for spalteventil. Vindu i 2. etasje er montert for nært taket. Utvendig > Dører Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Skyvedøren er vanskelig å åpne/lukke. Utvendig > Balkong til utleiedel Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Innvendig > Overflater Det er avvik: Knirk i gulv i gangen til soverommene. Manglende overgangslister mellom laminat og dørterskler. Innvendig > Overflater - Utleiedel Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Laminatgulvet i gangen i utleiedelen har svulmet opp i alle skjøter. Hull i vegg i trappe gang etter gamle rør. skadet panel over balkongdøren i 2. etasje. skadet laminat i gang i 2. etasje og det er glipper fra gulv list. Sprekker i himlingen i gangen. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Kommentar fra feiertjenesten: Oppfølging av avvik er parkert, på grunnlag av eiers tiltaksplan som viser at skorsteinen vil bli rehabilitert med godkjente foringsrør og at de mest skadde delene av skorsteinen vil bli revet og murt opp på nytt. Tiltak er oppgitt planlagt utført innen den 01.08.2021. Feietjenesten har ikke mottatt melding om at tiltak er utført. Innvendig > Krypkjeller Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er begrenset tilgang til krypkjelleren inngangspartiet på grunn av lav høyde. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er en skade på døren i gangen i utleierdelen. Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er ikke montert bunnlist på våtromsplater. Det er ikke montert hjørnelist ved dør og hjørnelist bak dusj er ikke klemt helt inn. Glipper mellom plateskjøter og rester etter fugemasse på platene. Utette skruehull i våtsone. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Det er avvik: Sviddmerke i vinylbelegget. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er feil utførelse på rørgjennomføringen i dusjsonen. Tettingen av rørgjennomføringen er lavere en tenkt vannspeil + 25mm, ved en eventuell lekkasje kan vann trenge seg inn i konstruksjonen. Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det mangler bunnlist under våtromsplatene. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er et lite fall mot toalettet, men slukristen er 4mm lavere en ved toalettet. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under servanten. Uten en rosett rundt avløpet til f.eks. vask vil vannet ved en lekkasje i vaskens avløp renne tilbake langs røret og rett inn i veggen uten å bli stoppet.   Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er påvist skader på innredning. Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra alder. Enkelte fronter tar i hverandre. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Kjøkken > Overflater og innredning > Utleiedel Stue/kjøkken Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra alder. Enkelte fronter tar i hverandre. Synlig kutt i benkeplate ved vasken. Kjøkken > Avtrekk > Utleiedel Stue/kjøkken Det er avvik: Det er flere bulker på ventilasjonskanalen på kaldloftet. Tekniske installasjoner > Vannledninger Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Arbeid på vannledninger er utført uten bruk av rørlegger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger. Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger av soil. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Enkelte rom har ingen ventilering utover åpning av vindu. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap plassert i entré. Automatsikringer og måler. Eget el-skap fro utleiedelen. El-skap plassert i gang i 2. etasje og har automatsikringer. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tomteforhold > Oljetank Det er avvik: Oljetanker som ikke er i bruk skal som hovedregel fjernes fra eiendommen, det finnes imidlertid unntak dersom anlegget rengjøres og det benyttes med biofyringsolje eller dersom tanken har vanskelig plassering, se nedenfor. Du kan også lese mer om oljetanker på: https://www.rana.kommune.no/varetjenester/miljo-klima-ognatur/ forurensning/nedgravd-oljetank-2/ Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Vannansamling i renne, dette tyder på at det er motfall på rennen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Mangler rekkverk på trapp til inngangspartiet og på ene siden av trappen til terrassen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i utleiedelen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 22 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 35 mm. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det ble ved befaring fuktmålt, og forhøyede fuktverdier ble registrert i platene på gulvet. Relatert til byggeåret er det trolig ikke etablert fuktsperre under den støpte sålen, og forhøyede fuktverdier i den støpte sålen og grunnmurer mot terreng er derfor normalt i eldre boliger. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2022 Modernisering Ny terrasse (oppført av eier). 2020 Modernisering Etterisolering, nye vinduer, nytt tak og bordkledning (utført av eier). 2019 Modernisering Nytt bad utleiedelen (utført av eier og firma). 2019 Modernisering Oppgradering av 1. etasjen stue, soverommene, spisestue og kjøkken (utført av eier).

  TV/Internett/bredbånd
  Tv og internett abonnent tegnes av ny eier.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på egen tomt.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Enebolig - Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Lovlighet Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 14.04.1982. I ettertid er det blitt gjort noen brukbendringer, og disse er som følger: - Det er opprettet en til boenhet i boligen, siden denne er adskilt og har egen inngang er det søknadspliktig. Enkelte rom er fjernet og utvidet til større bad. - Det er etablert 2 nye soverom og en gang i stuen. - Det er etablert ytterdør til utleiedelen der det var opprinnelig et kott. Garasje - Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Anbefaling: - Motakst AS anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvenig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at takstmannen ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  145 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000))

  162 042 (Omkostninger totalt)

  5 962 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  20506

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Avløp 6 355,56 kr Eiendomsskatt 2 730,35 kr Vann 5 855,40 kr Sum 14 941,31 kr Grunngebyr + matavfallsgebyr 80 liter + restavfallsgebyr 140 liter = kr 5 565,- i 2023

  Formuesverdi primær
  1050203

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3780730

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  5855

  Vannavgift år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Det er et åpent avvik på fyringsanlegget på boligen.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/22/98: 29.11.1954 - Dokumentnr: 3029 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:98
  Bestemmelse om vannrett og veg.
  Bestemmelse om gjerde
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.11.1954 - Dokumentnr: 2852 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:22 Bnr:4
  29.11.1954 - Dokumentnr: 3029 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:4
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:98
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:575
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:579
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:580
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:582
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:583
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:584
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:585
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:586
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:587
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:588
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:589
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:591
  Rettighet hefter i: Knr:1833 Gnr:22 Bnr:592
  Bestemmelse om vannrett og veg.
  Bestemmelse om gjerde
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Rana kommunes arkiver. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til frittliggende småhusbebyggelse iht. reguleringsplan for "Vestre Steinbakken, Gruben", plan-ID 3008. Ikrafttredelse 30.11.1966. Respektive tomt har en utnyttelsesgrad på 30% BYA. Kommuneplan for Mo og omegn (KDP2013). Ikrafttredelse 16.06.2014. Takstingeniøren er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det gjøres spesielt oppmerksom på at utleid leilighet ikke er godkjent som egen bruksenhet. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.    Utleiedelen ligger i 2. etasjen og deler av 1. etasjen, men er ikke godkjent hos Rana kommune. Utleiedelen inneholder følgende rom: vindfang, gang, trappegang, stue/kjøkken, bad/vaskerom/wc og soverom. Boenheten leies pr. i dag ut for 10 000,- pr mnd. pluss strøm. Motakst AS anbefaler at man søker Rana kommune om godkjenning av utleiedelen, dette med mål om å få utleieforholdet godkjent.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  145 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000))

  162 042 (Omkostninger totalt)

  5 962 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  162042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,25 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  6.500,- oppgjørshonorar kr  5.500,- og visninger kr  3.000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  72.500,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev