aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Stuen er holdt i moderne fargepaletter og kan enkelt settes sitt eget preg på.

MO I RANA Svenskveien 233

Gruben - Pen 3-roms selveierleilighet i 1.etg. Garasjeplass, god lagringsplass, rolige omgivelser.

 • kr 2 650 000
 • BRA 77 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 83 612
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 907 230
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1 952
 • Soverom2
 • ArealP-rom 77 m²
 • Felleskostnaderkr 4 249
 • Tomt1 907.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 650 000,- (Prisantydning)
  173 618,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  70 570 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000))

  83 612 (Omkostninger totalt)

  2 907 230 (Totalpris inkl. omkostninger)
Pen 3-roms selveierleilighet i ett rolig og godt etablert boligområde. - Leiligheten ligger i 1.etg med lett adkomst - Pene fargevalg og god planløsning - Svært god lagringsplass - Det medfølger ett rom på loftet - Kort vei til Gruben bydel og alle dets fasiliteter - Terrassen er revet, grunnet ny drenering, så her kan man velge litt hvordan denne skal se ut(om man er kjapp) - Varmepumpe - Vedovn - Garasjeplass - Mulighet for el.bil lader - Sameiet har sommeren 2022, byttet drenering rundt huset og har planer om å bytte kledning, etterisolere m.m

Svenskveien 233, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  1.etasje
  Bruksareal
  1. etasje: 69 kvm Entré, Stue, Soverom, Soverom 2, Kjøkken og Bad
  3. etasje: 8 kvm Soverom.
  Primærrom
  1. etasje: 69 kvm Entré, Stue, Soverom, Soverom 2, Kjøkken og Bad
  3. etasje: 8 kvm Soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 17 kvm To private boder.  Tomt
  1907.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Gruslagt innkjørsel og gårdsplass. Felles tomt som har ett areal på ca. 1 907 m².

  Beliggenhet
  Boligen ligger på Gruben på Svenskveien i rolige og barnevennlige omgivelser. Innen for en radius på 2 km nås de fleste fasiliteter på Gruben som dagligvarbutikk, skole, barnehager, bensinstasjoner, idrettsanlegg, restauranter og andre forretninger. Boligen ligger omlag 6 km fra sentrum av Mo i Rana som tilbyr ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en korsdelt 4-mannsbolig fra 1952, bygd over totalt 4 plan. Til boligen hører det med en garasje i rekke. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Gruben.

  Skolekrets
  Gruben.

  Offentlig kommunikasjon
  Gode bussforbindelser like i nærheten.

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong og tresonitt. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny kloakk fra hus til kommunal ledning. Arbeid utført av Fjellanlegg A/S Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Lagt nytt skult anlegg i gang, stue og kjøkken. Arbeid utført av Totaltek Trøndelag AS Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Beskrivelse: Trekt kabel slik at det er mulig å sette opp en lader utvendig på husveggen. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Beskrivelse: Byttet drenering i 2022 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld? Ja. Beskrivelse: Sameiet har planer om å bytte bordkledning samt nye altaner. Det er under planlegging.

  Innhold
  1. etasje: Entré, Stue, Soverom, Soverom 2, Kjøkken og Bad Loftetasje: Soverom Øvrig: To private boder i kjelleretasjen på 6,8 og 10,7 m2 Garasjeplass i felles garasjerekke. NB! Terrassene er revet i forbindelse med skifte av drenering, det er enda ikke bestemt hvordan de nye balkongene skal utformes. Ny eier vil få muligheten til å vær med i denne prosessen, og bygge terrasse etter ønske.

  Standard
  For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Taktekking,TG2 Taket er tekket med profilerte stålplater av ukjent alder. Besiktet fra bakkenivå. Undertak av ukjent type. Bakken er dekket med snø og is, og det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å vurdere taket annet enn fra bakkenivå. TG2 settes ut fra alder på taktekket. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Taktekkingen er ikke besiktet fra taket grunnet manglende forsvarlig adkomst. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag,TG2 Renner og nedløp av metall. En luftehatt på taket. Pipen er tekket med heldekkende beslag med bue. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det mangler snøfangere på deler av taket. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier og lignende. Hvilken takvinkel som kan utløse ras, vil være bestemt av materialet i taktekkingen. Veggkonstruksjon,TG2 Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre. Ytterveggene er utvendig tekket med stående kledning. Det bemerkes at takstingeniøren ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det mangler musebånd/lusing i hjørnekassene. Tiltak - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Det bør etableres lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjonen for å hindre at skadedyr kommer inn i konstruksjonen. Vinduer,TG2 Malte vinduer av tre med 2- og 3-lags isolerglass fra 2016 og 2021. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er limrester på vinduskarm og pakningen er skadet på soverom. Tiltak - Tiltak: - Limrester bør fjernes og skadet pakning bør skiftes ut. Dører,TG2 Hovedinngangsdør: Malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt. Inngangsdør til leiligheten: Malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt. Skyvedør: Isolert skyvedør med 2-lags isolerglassfelt fra 2021. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Inngangsdør til leiligheten tar i terskel og har enkelte bruksmerker som hakk/sår. Hovedinngangsdør til boligbygget har utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Inngangsdøren har enkelte bruksmerker/hakk. Det mangler forsvarlig sikring foran skyvedøren. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Hovedinngangsdør og inngangsdør til leiligheten bør justeres. Skyvedøren bør sikres mot fall, frem til det er etablert ny balkong. Utvendige trapper,TG2 Trapp av tre til inngangspartiet. Liggende rekkverk og gelender. Rekkverket har en høyde på ca. 86,5 cm. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak - Andre tiltak: - Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket. Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos. Innvendig Overflater,TG2 Gulv er tekket med laminat. Vegger er tekket med malt gips og malte plater. Himlinger er tekket med malt gips og malte himlingspanel. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Laminatgulvet er ikke montert iht. leggeanvisning. Laminatgulvet er i klem under terrassedøren og skjøter av laminatgulvet er for nært hverandre, dette har ført til at skjøter har gått fra hverandre enkelte steder. Det er sprukket opp i overganger mellom himling og vegg i stuen. Enkelte omramminger er ikke fagmessig utført. Gulvlist er ikke tilstrekkelig festet enkelte steder. Tiltak - Tiltak: - Laminatgulvet bør monteres iht. leggeanvisning. Laminatgulvet bør frigjøres fra terrassedøren. Gulvlister bør festes tilstrekkelig. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Etasjeskille av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt avvik i leiligheten (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 12 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 21 mm. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Takstingeniøren besitter ingen dokumentasjon om radonmåling. Eiendommen ligger i ett område som i følge av NGU radonkart er betegnet med aktsomhetsgrad: Moderat til lav Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted,TG3 Leiligheten har ett innvendig pipeløp av teglstein som strekker seg fra kjellereletasjen og over tak. Leiligheten har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring. Sotluke montert på vaskerommet i kjelleretasjen. Siste tilsyn er utført i 2023, ingen anmerkninger. Siste feiing ble utført i 2023. Vurdering av avvik: - Mursteinpipe er tildekket/innebygget. - Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. - Pipen er dekket til på kjøkkenet. Dørvrider på vedovnen er løs. Tiltak - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. - Yttersiden på skorstein må gjøres tilgjengelig for ettersyn slik at eventuelle skader kan oppdages. Skadet stein i ovnen bør skiftes ut. Dørvrider bør festes tilstrekkelig. Innvendige dører,TG2 Leiligheten har malte fyllingsdører og malte heltredører. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Sår i laminaten rundt dørhåndtaket på soveromsdøren. Enkelte dører tar i terskel. Sprekker i speilet på baddøren. Tiltak - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Enkelte dører bør justeres. Våtrom 1. etasje > Bad Generell,TG3 Våtrommet er av eldre dato, og har flere utettheter/avvik. Full tilstandskontroll av våtrommet anses derfor ikke som nødvendig. Renovering av våtrommet må påregnes, for å tåle normal bruk iht. dagens krav. Ifølge en tidligere salgsoppgave er badet oppdatert i 2000 med nye fliser på gulv og våtromsplater på vegg. Gulv er tekket med fliser. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk, og høyde på tettesjikt ved dørterskel er for lav. Vegger er tekket med våtromsplater. Himling er tekket med malte himlingsplater. Plastsluk og ukjent type tettesjikt. Badet har innredning med heldekkende servant og ett-greps blandebatteri, speil med overliggende belysning, dusjkabinett og gulvmontert toalett. Naturlig ventilasjon via ventil i himling. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tekniske installasjoner: Vannledninger,TG2 Vannledninger av kobber. Hovedstoppekran plassert i kjeller. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør,TG2 Avløpsrør av plast og soil. Lufting av avløpsanlegget går ut over tak, stakepunkt plassert i kjeller. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Ventilasjon,TG2 Leiligheten har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegger og ventiler i vindu. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Andre VVS-installasjoner,TG2 Luft-til-luft varmepumpe av merket Panasonic fra 2020 i stuen. Vurdering av avvik: - Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. - Rørene fra varmepumpen er synlige. Tiltak - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Rørene fra varmepumpen bør tildekkes for å forhindre skader. Tomteforhold Drenering,TG2 Drenering fra 2022. Dokumentasjon i form av bilder er fremvist. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det mangler klemlist på vorteplasten. Tiltak - Andre tiltak: - Det må monteres klemlist på vorteplasten for å forhindre at vann kan trenge inn bak denne. Grunnmur og fundamenter,TG2 Grunnmurer/kjelleryttervegger av betong og tresonitt. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Sprekk i innervegg til den ene boden. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. - Overvåk tilstanden. Sprekken i muren skyldes trolig setningsskade, dersom man skal utbedre denne må det først konstateres at bygningen ikke lenger er i bevegelse. Dersom bygget ikke lenger er i bevegelse kan sprekkene utbedres. Ved utbedring anbefales det å benytte løsninger som anvist i Byggforsk detaljblad 720.425. Kun deler av grunnmuren var tilgjengelig for inspeksjon ved befaring, eventuelle sprekker i andre boder/utilgjengelige kjellerrom er ikke kommentert. Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2 Utvendige vann- og avløpsrør av ukjent alder og materiale. Det er ikke kjent om disse ble utskiftet i forbindelse med skifte av dreneringen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Det bør utføres ytterligere undersøkelser angående eventuell utskiftning av vann- og avløpsrør, dersom dette er utført, bør det innhentes dokumentasjon. Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne boligen. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Dreneringen ble skiftet i 2022. Arbeidet ble utført av Freddy Hågensen. Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Internett/kabel-tv i leiligheten.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på egen tomt.

  Diverse
  Det foreligger ikke bygningstegninger i Rana kommunes akriver jmfr. skriv datert 29.03.2023. Dette gjelder både bolig og garasje.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)
  173 618,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  70 570 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000))

  83 612 (Omkostninger totalt)

  2 907 230 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Leiligheten blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11769

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkluderer: Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Eiendomsskatt, Vanngebyr areal og avløpsgebyr areal. Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene.

  Formuesverdi primær
  614691

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2212887

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  24/100

  Felleskostnader pr. mnd
  4249

  Felleskostnader inkluderer
  Internett/kabel-tv, utvendig forsikring/vedlikehold, felles strøm, kommunale avgifter, Forretningsførerhonorar, Drift/vedlikehold, Forsikringer, Kommunale avgifter, Renovasjonsavgift, Kontorrekvisita og Andre kostnader. Det tilkommer utgifter i forbindelse med brøyting av eiendommen, fordelt på seksjonseiere. Dette er ikke inkludert i fellesutgiftene.

  Andel fellesgjeld
  173618

  Andel fellesgjeld år
  2023

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-03-26T22:00:00Z

  Om sameiet
  Sameiet består av 4 boligseksjoner på eiendommen gnr. 24, bnr. 55 i Rana kommune.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 16366198508, DNB Bank ASA Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 27.03.2023: 5.35% pa. Antall terminer til innfrielse: 59 Saldo per 27.03.2023: 694 474 Andel av saldo: 173 618 Første termin/første avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 30.06.2052 ) Flytende rente Vedlikehold Fellesgjeld totalt pr. 27.03.2023: 694 474,-

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Beboernes forpliktelser og dugnader
  Se vedtekter, datert 30.10.2019 for mer informasjon.

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

  Eierskiftegebyr
  5995

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/24/55/1: 18.05.1982 - Dokumentnr: 2595 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bebyggelse
  Overført fra: Knr:1833 Gnr:24 Bnr:55
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.03.1983 - Dokumentnr: 1133 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:1833 Gnr:24 Bnr:126
  Overført fra: Knr:1833 Gnr:24 Bnr:55
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.06.1998 - Dokumentnr: 2269 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 24/100


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i Rana kommunes arkiver, jmfr. mottatt skriv datert 29.03.2023. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)
  173 618,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  70 570 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000))

  83 612 (Omkostninger totalt)

  2 907 230 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  83612

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,45% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev