aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Mot boligen. Liggende kledning, taktekket, renner, nedløp, luftehatt og pipebeslag er fra 2011.

MO I RANA Tretthammaren 3

Romslig enebolig på hjørnetomt. Barnevennlig. Solrikt, leieinntekter. 6 soverom, 3 bad, 2 kjøkken, 4 stuer.

 • kr 4 790 000
 • BRA 255 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 4 790 000
 • Omkostningerkr 136 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 926 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 965
 • Soverom6
 • ArealP-rom 238 m²
 • Tomt857 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  119 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 790 000))

  136 792 (Omkostninger totalt)

  4 926 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Må nevnes: - Barnevennlig - Leieinntekter på ca. kr 7500,- pr.mnd - 6 soverom, 3 bad, 4 stuer, vaskerom - Kjøkkeninnredningen og hvitevarer er fra ca. 2016. - Samtlige overflater i 2. etasje er fra ca. 2011. - El-skap fra 2011 i hovedboligen. - Varmepumpe fra 2016. - Vedovn fra ca. 2013 i stuen. - I 2021-2022 ble vegger i 2. etasje, stue, kjøkken, gang og soverom i 1. etasje malt. Vegger i hybel ble malt i 2021. - Kjøkkeninnredning fra 2021 i hybel. - Servant m/ blandebatteri og underskap, samt dusjkabinett fra 2021 i hybel. - PAX garderobeskap fra 2022 i samtlige soverom i hovedboligen. - I 2022 ble det satt opp skillevegger og etablert et til soverom i 2. etasjen. - Taktekket, renner, nedløp, luftehatt og pipebeslag er fra 2011. - Liggende kledning er fra 2011

Tretthammaren 3, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 41 kvm Trapperom, Gang, Vaskerom Bod 1, Bod 2, Bod 3
  Kjeller: 35 kvm Entré m/ opplegg for vaskemaskin, Mellomgang, Bad/wc hybel, Stue/kjøkken hybel, Soverom 1
  1. etasje: 88 kvm Entré/trappegang, Bad/wc 1. etasje, Stue, Kjøkken, Soverom
  2. etasje: 91 kvm Trapperom/loftstue, Bad/wc 2. etasje, Stue , Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
  Primærrom
  Kjeller: 24 kvm Trapperom, Gang, Vaskerom
  Kjeller: 35 kvm Entré m/ opplegg for vaskemaskin, Mellomgang, Bad/wc hybel, Stue/kjøkken hybel, Soverom 1
  1. etasje: 88 kvm Entré/trappegang, Bad/wc 1. etasje, Stue, Kjøkken, Soverom
  2. etasje: 91 kvm Trapperom/loftstue, Bad/wc 2. etasje, Stue, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
  Sekundærrom
  Kjeller: 17 kvm Bod 1, Bod 2, Bod 3  Tomt
  857m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat opparbeidet eiet tomt på 857 m2 med plen. Betongheller i innkjørsel og foran garasjen. Belegningsstein foran inngangspartiet.

  Beliggenhet
  Respektive eiendom ligger på Hammeren, om lag 4,5 km fra sentrum av Mo i Rana. Eiendommen ligger i et veletablert boligområde på Hammeren. Fra eiendommen er det kun om lag 250 meter til forbindelse/løypenettet Klokkerhagen elvepark, som byr på fine fot-, ski,- og sykkelturer året rundt.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning. Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1965, bygd over 3 etasjer. Til boligen hører det med en enkelgarasje.

  Barnehage/skole/fritid
  Gruben.

  Skolekrets
  Gruben.

  Byggemåte
  Enkel beskrivelse: Støpt såle med grunnmurer/kjelleryttervegger av betongblokker. Støpte peler under tilbygg mot øst. Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning og liggende kledning. Saltak takkonstruksjon av tre med ark mot vest. Taket er utvendig tekket med profilerte takplater av stål.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Nytt dusjkabinett og servant i utleiedel (bad) Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Byttet avløpsrør fra kjøkken og ned til kjeller. Dette ble utført selv. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: Drenering Nord ble byttet høsten 2022 av firma RH Maskin. Har hatt fukt innsig på hjørne nordvest i underetasje(yttergang). Skader dekket av forsikring innvendig. Drenering vest blir byttet våren 2023 før salg. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Noe skjevheter i gulv finnes Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Nei Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Bygget utestue på terrasse. Kledd igjen underside av tak på inngangsparti. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja. Beskrivelse: Utleiedel i sokkeletasje. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Beskrivelse: Bygget et til soverom i 2.etasje. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja Beskrivelse: Skade rapport i forbindelse med fuktinnsig i yttergang sokkeletasje.

  Innhold
  2 Entré, 3 Bad, 2 Stuer, Kjøkken, 6 Soverom, 2 Trapperom, 3 Bod, 2 Gang, Vaskerom, Stue/kjøkken. Andre bygg: Garasje på ca. 24 m² Terrasse på ca. 45,3 m2 med malt stående rekkverk og levegg. Takoverbygget balkong på ca. 7,1 m2 med malt stående rekkverk

  Standard
  For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. På fasaden mot nord er det en "kant" på kledningen i overgangen fra 1. etasjen til 2. etasjen (se bilde), det vil hær være en viss risiko for at vann kan trenge seg inn bak kledningen og gjøre skader på konstruksjonen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Vinduer Det er avvik: Beslag utenfor vindu i kjøkken og spisestue noe ufagmessig montert. Merk alder på vinduer i kjelleretasjen, samt i bad/wc i 1. etasje. Utvendig > Dører Det er avvik: Inngangsdør, hybel: Utettheter mellom dørblad og karm. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Terrasse: Rekkverk tilfredsstiller ikke dagens høydekrav (1 meter). Noe skjevheter i trapp og repos. Takoverbygget er ikke byggemeldt/søkt. Balkong: Rekkverk tilfredsstiller ikke dagens høydekrav (1 meter). Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp til hovedinngang: Nåværende eier har underkledd deler av takkonstruksjonen, noe gjenstående arbeider. Det bemerkes at det ikke er lagt undertak i takkonstruksjonen over inngangspartiet, dette kan føre til kondens under takplater og dermed fukt i konstruksjonen. Hull (skruehull) i taktekket over inngangspartiet. Inngangsparti, hybel: Råteskader i vannbord over vindskibordet. Takoverbygget mangler renner og nedløp. Det bemerkes at det ikke er sluk i repos foran døren. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc 1. etasje Det er avvik: Toalett er ikke tilfredsstillende festet. Noe fuktsvell i fronter under servanten. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc hybel Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc hybel Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000 Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Det er ikke tettet tilfredsstillende mellom benkeplater og vegger. Kostnadsestimat: Under 10 000 Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken hybel Det er avvik: Manglende tetting mellom benkeplateende og vegg ved oppvaskkummen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Manglende innvendig reguleringslokk på ventiler i kjeller. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Det er avvik: Nåværende eier har ikke fått utført noe service på varmepumpen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering som ikke er skiftet ut er overskredet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis sprekker/riss i utvendig puss. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er stedvis sprekker/riss i kjellergulv. Kontroll av planavvik/ skjevheter i gulv: Største målte planavvik i 1. etasje innenfor en diameter av 2 meter er 10 mm, og største målte planavvik i hele etasjen er 20 mm. Dette er mer enn hva NS 3600 tillater av toleranseavvik. Største målte planavvik i 2. etasje innenfor en diameter av 2 meter er 19 mm, og største målte planavvik i hele etasjen er 41 mm. Dette er mer enn hva NS 3600 tillater av toleranseavvik. Innvendig > Pipe og ildsted Det er avvik: Vedovnen i hybelen er ikke rentbrennende og den er ikke tilfredsstillende tilkoblet pipen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Trapp mellom 1. etasje og 2. etasje: Noe knirk i trappen. Trapp mellom 1. etasje og kjelleretasje: Trappeløpet har lysåpninger som overstiger 10 cm. Lav frihøyde i deler av trappeløpet. Trappen har verken gelender eller håndløper. Trappen har korte inntrinn. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc hybel Det er avvik: Det ble fuktmålt ved befaring, forhøyede fuktverdier ble registrert. Belegget har delvis løsnet. Usikkerhet om fuktskadene skyldes vanninntrenging utenfra. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Med bakgrunn i at badet er av eldre dato og har eldre sluk av soil som har oversteget forventet levealder (25-75 år) og skader/lekkasjer kan oppstå, må badet påregnes oppgradert i tiden som kommer. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Hovedbolig. El-skap fra 2011 plassert øverst i trappeløpet mellom 1. etasje og kjelleretasje. Automatsikringer og måler. 50 amp hovedsikring. Hybel. El-skap plassert i entre/vindfang. Automatsikringer og tvillingmåler. 25 amp hovedsikring. Gulvvarme: 1. etasje: Termostatstyrte varmekabler i bad/wc. 2. etasje: Termostatstyrte varmekabler fra ca. 2012 i bad/wc. Kjelleretasje: Ingen rom med varme. Hybel: Trinnstyrte varmekabler i stue og bad/wc. Kostnadsestimat: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Dekodere og modem kan være borettslagets/aksjelagets/sameiets eiendom og skal da følge med. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  INNVENDIG: - Kjøkkeninnredningen og hvitevarer er fra ca. 2016. - Samtlige overflater i 2. etasje er fra ca. 2011. - El-skap fra 2011 i hovedboligen. - Varmepumpe fra 2016. - Vedovn fra ca. 2013 i stuen. - I 2021-2022 ble vegger i 2. etasje, stue, kjøkken, gang og soverom i 1. etasje malt. Vegger i hybel ble malt i 2021. - Kjøkkeninnredning fra 2021 i hybel. - Servant m/ blandebatteri og underskap, samt dusjkabinett fra 2021 i hybel. - PAX garderobeskap fra 2022 i samtlige soverom i hovedboligen. - I 2022 ble det satt opp skillevegger og etablert et til soverom i 2. etasjen. UTVENDIG: - Taktekket, renner, nedløp, luftehatt og pipebeslag er fra 2011. - Liggende kledning er fra 2011. - Vinduer i 2. etasje er fra 2010. - Vindu fra 2017 i stue/kjøkken i hybel. - Drenering fra 2022 langs fasade nord. Drenering fra 2011 langs fasade øst. - Utestue på terrassen er fra 2022.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-tv/internett.

  Parkering
  Enkel garasje.

  Forsikringsselskap
  Jernbanen.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 20.05.1965 samt godkjente bygningstegninger datert 30.06.2009 (sist revidert 27.12.2012) ifm. tilbygg av ny loftsetasje. I ettertid er det dog blitt gjort noen bruksendringer/endringer, og disse er som følger: Kjelleretasje/hybel: - Godkjente bygningstegninger datert 20.05.1965 stemmer ikke med dagens bruk. Kjelleretasjen er i dag innredet som gang, boder og vaskerom, samt en hybel/sokkelleilighet med soverom, stue/kjøkken, bad/wc, gang og entré. Hovedetasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som soverom ved entré/vindfang, benyttes i dag som trappegang. - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som soverom ved stuen, er i dag en del av stuen. - Wc og bad er i dag sammenslått og benyttes som bad/wc. - Vegg mellom kjøkken og stue er fjernet. - Kjøkken og stue er tilbygget mot øst. 2. etasje: - Deler av loftstuen som er inntegnet på godkjente tegninger datert 30.06.2009 er i dag ombygget og benyttes som soverom. Anbefaling: - Verdi Eiendomstakst AS anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering. Garasje Det foreligger ikke tegninger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  119 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 790 000))

  136 792 (Omkostninger totalt)

  4 926 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Hovedbolig: Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming. Hybelleilighet: Boenheten blir varmet opp med elektrisitet. Det er montert en eldre vedovn i stue/kjøkken, men denne kan ikke benyttes.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18457

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkluderer: Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Eiendomsskatt, Vanngebyr areal, Avløpsgebyr areal og Eiendomsskatt. Det tilkommer årsgebyr fra HAF i tillegg til kommunale avgifter.

  Formuesverdi primær
  794820

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2861350

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/23/163: 08.02.1973 - Dokumentnr: 473 - Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:1833 Gnr:23 Bnr:2 Fnr:24 28.05.2009 - Dokumentnr: 380403 - Festenummer gitt bruksnummer Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:23 Bnr:2 28.05.2009 - Dokumentnr: 380403 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr: Knr:1833 Gnr:23 Bnr:2 Fnr:24

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Id: 3023 Navn: Vestre Hammeren Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 06.02.1979 Delareal: 856kvm Formål: Frittliggende småhusbebyggelse Feltnavn: BOLIGER Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Kjelleretasje/hybel: Godkjente bygningstegninger datert 20.05.1965 stemmer ikke med dagens bruk. Kjelleretasjen er i dag innredet som gang, boder og vaskerom, samt en hybel/sokkelleilighet med soverom, stue/kjøkken, bad/wc, gang og entré. Hybelen er ikke søkt godkjent for varig oppholdsrom, og det er ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie. Hybelen leies ut for kr 7500,- pr.mnd inkl. strøm og internett.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  119 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 790 000))

  136 792 (Omkostninger totalt)

  4 926 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  136792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev