aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Tverråsveien 7 - En innholdsrik og spennende eiendom med mange muligheter sental beliggenhet i stille og rolige omgivelser på Gruben.

Mo i Rana Tverråsveien 7

Utleieobjekt med mange muligheter sentralt plasser på Gruben | Stor garasje | Uforløst potensiale på loft | Rolig gate

 • BRA 184 m²
 • 7 soverom
 • OMKOSTNINGER116 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 616 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM7
 • AREALP-rom 151 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT796 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  100 000,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  116 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 616 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
2 Bod, Entré, 3 Gang, Trapperom, 7 Soverom, Bad,
Bad/vaskerom, Kjøkken, Stue, Garasje

Andre bygg: Garasje
Bruksareal andre bygg: 48 m²
Inne i stuen igjen ser vi at det er god plass til ønsket møblement.

Tverråsveien 7, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.


  Forhold som har fått TG2:


  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Hull i kledningen på fasade mot øst.
  Maling flasser og kledningen spriker i skjøter.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp.
  Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Løse stubbeloftsplater.
  Fuktsjolder, sopp og forhøyede fuktverdier i området
  hvor avløpet fra tekniskrom føres ned.
  Ventiler er tettet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Det mangler rekkverk i nederste del av trappen.
  Rekkverket rundt trappehullet i loftetasen tilfredstiller
  ikke kravene til utforming av rekkverk.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Dører tar i terskler og i karmer.
  Dør til badet i 1.etasje har store fuktskader.
  Det mangler laminat på den ene døren.
  Ufagmessig utførelse av lister rundt dører.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Generell > Bad/wc/vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000


  Våtrom > Generell > Bad/wc
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Det er ikke etablert tilfredsstillende stakemuligheter
  på avløpsanlegget, utover staking via sluker.
  Det ble observert en lekkasje rundt avløpet under tekniskrommet.


  Tekniske installasjoner > Varmesentral
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Det foreligger ikke service på anlegget siste 2 år.
  Det er påvist tegn på skader/lekkasjer på anlegget som krever umiddelbare tiltak.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Boligen har brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  Tomteforhold > Oljetank
  Det foreligger krav om sanering av oljetank.
  Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler.
  Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Hvis du har en nedgravd oljetank, må du tømme den og grave den opp.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Innvendig > Radon
  Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.
  Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i boliger/boenheter som leies ut. I boliger eller utleiedeler som ikke leies ut, er det per i dag ingen krav til radonmåling.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Pipevanger er ikke synlige.
  Noen riss og sprekker på peis i stuen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000
 • Eiendommen ligger på Gruben, om lag 3 km fra sentrum av Mo i Rana. Innenfor en radius på 1 km nås de fleste fasiliteter på Gruben som, dagligvarebutikk, skole, barnehager, bensinstasjoner, idrettsanlegg og andre forretninger. Eiendommen ligger med kort avstand til tur- og rekreasjonsmuligheter i Klokkerhagen elvepark både sommer og vinter. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og
  kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kafeer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m.
 • Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1966, bygd over 3 plan inkludert loftetasjen. Til boligen hører det med en garasje.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 29.08.2022 av Sindre Jakobsen for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Loftsetasje: 29 kvm.
  1. etg.: 76
  2. etg.: 79

  Følgende rom inngår i primærareal:
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med radiatorer tilkoblet vannbåren varme, vedfyring og annen elektrisitet.
 • Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass.
  Eiet tomt som har ett areal på ca. 796m²
 • Parkering i garasjen og på egen tomt.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 13 433
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
  Avløp 5 935,76 kr
  Eiendomsskatt 725,00 kr
  Vann 5 442,00 kr
  Renovasjon 5 006,00 kr
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis 51 000 kr for denne boligen pr. år.
  Kostnadene er fordelt som følger:

  Kommunale avgifter: Kr. 13 433
  Normale årlige vedlikeholdskostnader av eiendommen; beløp estimert av takstmannen: Kr. 20 000
  Renovasjon (Standard abonnement): Kr. 5 006
  Feie-/tilsynsavgift: Kr. 750
  Forsikring; beløp estimert av takstmannen: Kr. 12 000
 • Det er utstedt ferdigattest for boligen.
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det er muligheter for å kjøpe aksjeselskapet som eier boligen dersom det er ønskelig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Området er regulert til frittliggende småhusbebyggelse iht. reguleringsplan for "Område omkring Vestvikhaugen, Gruben", plan-ID 3005.
  Ikrafttredelse 09.04.1963.
  Respektive tomt har en utnyttelsesgrad på 30% BYA.
 • Gnr. 22 Bnr. 153 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris vederlag på kr. 70.000,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6.500-, oppgjørshonorar kr 4.250,- og visninger kr 3.000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 70.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Tverråsveien 7 as
Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev