aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Åsmarkvegen 426!
Velkommen til Åsmarkvegen 426!

MOELV Åsmarkvegen 426

Innholdsrik enebolig med stor og solrik tomt i Moelv - Umiddelbar nærhet til flotte turområder -

 • kr 2 700 000
 • BRA 154 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 700 000
 • Omkostningerkr 84 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 784 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1936
 • Soverom3
 • ArealP-rom 154 m²
 • Tomt2 500 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   84 542,- (Omkostninger totalt)   2 784 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning for 1. Etasje.
Velkommen til denne innholdsrike og romslige eneboligen i Moelv! Eiendommen har barnevennlig beliggenhet og har kort kjørevei til både barnehager og skoler. Her bor du med fantastiske turmuligheter rett utenfor døren både sommer og vinter. Eiendommen har solrik tomt, og fint utsyn til omgivelsene. Merk deg dette: - Kort veg til Moelv sentrum, skole og barnehage. - Umiddelbar nærhet til flotte turområder. - Fint utsyn og gode solforhold. - 3 soverom. - Stort bad. - Søndagsåpen butikk i nærområdet.
Velkommen inn! Boligen har en lystmalt gang med enkel adkomst til bad og stue og kjøkken.

Åsmarkvegen 426, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 89 kvm
  1. etasje: 65 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 89 kvm Primærarealet inneholder: Stue/kjøkken, vindfang, gang og bad.
  2. etasje: 65 kvm Primærarealt inneholder: Gang, toaletrom og 3 soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 55 kvm Sekundærareal inneholder: Garasje, 2 uinnredet kjellerrom og 2 søpplerom.  Tomt
  2500m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. I følge skylddelingsforretning fra 1935. tidspunktet når tomten ble opprettet, så er tomten oppgitt til en størrelse på ca. 2 500 m². I matrikkelutskriften oversendt fra kommunen er eiendommen registrert med et beregnet areal på 3969,8 m², og et historisk oppgitt areal på 3970 m². Det finnes ingen tinglyste erklæringer eller kjente avtaler som tilsier at eiendommen skal være på ca. 3 970 m² og vi forholder derfor til arealet på ca. 2500 m². Beregnet areal og historisk areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens skylddelingsforretningen er hentet fra digitalarkivet. Vi sitter ikke på informasjon om senere fradelinger, grensejustering, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at arealangivelsene er upresise, og at det kan være avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til ved Kvernstubrua i Ringsaker kommune. Eiendommen ligger ca. 4,5 km utenfor Moelv sentrum og har gode sol- og lysforhold. I Moelv finner man et godt utvalg butikker og servicetilbud, herunder også skyss- og jernbanestasjon som tar deg til blant annet Hamar, Lillehammer, Trondheim og Oslo. Det er flotte friarealer i umiddelbar nærhet, og her finner du alt fra oppkjørte skiløyper om vinteren til flotte tur- og sykkelstier i sommerhalvåret. I Næroset finner du bla. Fagernes barnehage som ligger ca. 3 km unna eiendommen og søndagsåpen dagligvarebutikk. Fossen barnehage og skole ligger ca. 3,4 km unna eiendommen. Den nye barneskolen i Moelv, Moelv skole ligger ca. 5 km unna. Det er også ungdomsskole og videregående skole i Moelv, som ligger ca. 5 km unna eiendommen. Kvernstubrua ligger fint til med kun en liten kjøretur unna Ringsakerfjellet, alpinanlegg (både på Hafjell og Sjusjøen). De øvrige mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer, Brumunddal og Hamar, finner man innenfor en kjøretid på ca. en halvtime.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig fra 1936 med garasje i kjelleren.

  Barnehage/skole/fritid
  Fagernes barnehage ligger ca. 3.2 km unna. Fossen barnehage ligger ca. 3.2 km unna. Borgen barnehage ligger ca. 3.8 km unna. Fossen skole (1-4 klasse) ligger ca. 3.3 km unna. Moelv skole (1-7 klasse) ligger ca. 4.8 km unna.

  Offentlig kommunikasjon
  Kvernstubrua er nærmeste bussholdeplass og ligger ca. 100 meter unna. Moelv togstasjon ligger ca. 4.5 km unna.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Lars Kvalvik. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Eier opplyser om at undertak ikke ble skiftet. Utvendig > Veggkonstruksjon: Steder med litt slitte trepanel/ kledning, normalt alder tatt i betraktning. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Innvendig > Overflater: Overflater bærer preg av noe manglende og ufagmessig utførelse. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Registrerte avvik i 1. og 2. etasje. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Lav takhøyde i trapp. Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Innsettingen og ferdigarbeidet av dørene bærer preg av ufagmessig utførelse. Innvendig > Andre innvendige forhold: Veldig enkel konstruksjon. Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken: Kjøkkenet bærer preg av manglende ferdigarbeid. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Rørarbeidet er gjort uten bruk av rørlegger. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det kan gå varmegang i støpselet, derfor er det anmerkning på el-tilkobling. Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Drenering og fuktsikring av kjelleryttervegger har svakheter, påvist med fluktutslag/ merker i kjeller. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Privat avløpsanlegg for spredt boligbebyggelse. Lukket anlegg på kloakk. Gråvann føres ut i kum- slamavskiller el med infiltrering i grunnen, ukjent alder. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Utvendig > Vinduer: Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. To punkterte vindu på stue med slitt låsemekanisme. Utvendig > Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Innvendig > Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Sotluke har deformasjoner. Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Relativt flatt gulv. Noe lokalt fall rundt sluk ved terrassedør. Registrert sprukne fliser. Badet har ikke vanntette overflater i våtsonene. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det mangler ventilasjonskanal med mulighet for å åpne og lukke. Denne løsningen gir fare for kondensering. Det er synlige avrenningsmerker under toalett. Utette overganger mellom gulvflis og veggflis gir fare for fukt i konstruksjonen. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El-skap med automatsikringer. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Røykvarslere og brannslukningsapparat i boligen. Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Forstøtningsmurer høyere enn 0,5 meter skal ha rekkverk. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Lukt fra sluk. Pkt. 2. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Mus. Pkt. 3. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Har utført 1. etasje- stue, kjøkken, gangen og utebelysning. Pkt. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. Pkt. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja. Garasje tilbygg. Graving i kjeller for høyere takhøyde. Pkt. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Tak og garasje tilbygg.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. Etasje: Stue/kjøkken, vindfang, gang og bad. 2. Etasje: Gang, toalettrom, 3 soverom.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass i garasje eller på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2015. Ved kontroll ble det gitt følgende pålegg om utbedringer: - Sikringsskap: Hovedfjordlederen manglet. - Ute. Det var lagt opp til bruk av skjøteledning til varmepumpe. - Kjeller. El-anlegget var ikke betryggende festet. Frist for å fikse dette var 13.08.2015. Neste kontroll kan forventes i 2035. Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2016. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler og avvik ved enhet. Avvik: - Hull i skorstein- og eller gamle røykrør, fjernes og mures forskriftsmessig igjen. Registrert: 18.10.2011. - Defekte feie/sotluker skiftes. Registrert: 18.10.2011. - Røykvarsler må monteres i h.h.t gjeldende forskrifter. Registrert 09.01.2013. Anmerkning: Brannslokningsapparat bør ha 10 års kontroll eller skiftes ut. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   84 542,- (Omkostninger totalt)   2 784 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarmingen skjer via vedovn og elektrisitet. I hovedsak ved hjelp av varmepumpe.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  11868

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):   Tilsyn avløpsanlegg, 1 avtaletilknytning: Kr 400,-. Slamtømming m/wc: Kr 1.645,-. Renovasjon: Kr 3.672,- ( 80. liters restfallsdunk). Tilsyn fyringsanlegg: 616,50. Feiing, annenhvert år: Kr 632,25,- (feiing 2 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: Kr 5.852,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig: 638 848,-. Som sekundærbolig: 2 299 853,-.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/345/14: 27.11.2009 - Dokumentnr: 910033 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:345 Bnr:16 Gjelder denne registerenheten med flere 15.03.1935 - Dokumentnr: 900023 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3411 Gnr:345 Bnr:3 01.01.2020 - Dokumentnr: 1360053 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:345 Bnr:14 04.10.2001 - Dokumentnr: 12706 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3411 Gnr:346 Bnr:1 15.09.2003 - Dokumentnr: 11991 - Bestemmelse om vannledn. Rettighet hefter i: Knr:3411 Gnr:345 Bnr:23 Med flere bestemmelser

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat veg. Kostnader med vedlikehold og snøbrøyting må påregnes. Det er privat vann og avløp på eiendommen. Eiendommen har felles rettigheter til bruk av vann fra borehull/brønn som står på naboeiendommen (gnr 345, bnr 23) og trykktank til borehullet som står i kjelleren på denne eiendommen (gnr 345, bnr 14) og ledningsnettet som er tilknyttet borehull/brønn. Borehull/brønn har egen strømmåler som står plassert i huset. Strømregning tilknyttet borehull/brønn og alle utgifter til eventuelle forbedringer/reprasjoner tilknyttet borehull/brønn eller dennes ledningsnett skal deles slik at begge eiendommene betaler halvparten hver. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse. Eiendommen grenser til andre boliger, Åsmarkvegen og elva Moelva. Deler av eiendommen ligger i faresonen for flom. Deler av eiendommen ligger også i rød og gul støysone fra Åsmarkvegen. Eiendommen omfattes også av planforslaget til kommuneplanens arealdel 2024-2040 hvor planleggingen er igangsatt.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med bruksenhet(er).

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   84 542,- (Omkostninger totalt)   2 784 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  84542

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 47.500,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk og kr 3.900,- ved helg og helligdager), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev