aktiv-eiendomsmegling

MOELV Tandevegen 207

Enebolig med garasje og stor hage/gårdsplass.

 • kr 2 600 000
 • BRA 172 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 600 000
 • Omkostningerkr 82 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 682 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1968
 • Soverom2
 • ArealP-rom 156 m²
 • Tomt2 703.1 m²
 • Eierform tomt -
 • 2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   82 042,- (Omkostninger totalt)   2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Dette flotte har mye å by på og er perfekt for de som søker bolig. Her finner du en rekke bekvemmeligheter og romslige områder som gir god plass til familieliv og underholdning. I første etasje ønskes du velkommen av et lyst, innbydende vindfang, som fører deg videre inn i en romslig gang. Herfra er det en naturlig overgang til den åpne stuen, hvor store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig lys. Stuen gir deg god plass til møblering og kosekroker.

Tandevegen 207, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Eneboligen
  Bruksareal
  Kjeller: 81 kvm
  1. etasje: 91 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 66 kvm Vindfang*, gang/trapperom*, kjellerstue*, soverom 1*, soverom 2*, soverom 3* *Rommene er ikke godkjent for varig opphold. Se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''.
  1. etasje: 90 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken/spiseplass, bad/toalettrom, soverom 1 , soverom 2.  Tomt
  2703.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt som er opparbeidet med plen og beplantning av busker/trær. Innkjøringen og gårdsplassen er gruset. I følge matrikkel er eiendommen registrert med et beregnet areal på 2.703 m² og et oppgitt areal på 2.800 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal er hentet fra tinglyst festekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Festeforholdet: Bortfester er Knut Solberg. Det er etablert festekontrakt for 60 år gjeldende fra 1964 (utløper i 2024, men med rett til forlengelse etter tomtefesteloven § 33). Bortfester opplyser at festeavgift for 2023 utgjør kr 2.380,-. Det gjøres oppmerksom på at ved utløp/forlengelse av festeforholdet etter tomtefestelovens § 33, kan bortfester kreve at den årlige festeavgiften blir regulert én gang (såkalt engangsløft) slik at den svarer til 2 prosent av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Det er ikke opplyst om nytt nivå på festeavgift (etter nevnte engangsløft). Lovens maksimalgrense tilsier cirka kr 15.000,- per dekar (per 1.000 m²). Bortfester opplyser at det ikke er mulig å innløse tomten. Festekontrakten sier det motsatte og at tomten kan innløses etter dens verdi på innløsningstidspunktet. Innløsingssummen vil utgjøre 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsingstidspunktet (det vil si ny festeavgift etter engangsløft er foretatt).

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger langs Tandeskogvegen. Ca 5 km til Rudshøgda med nærbutikk/handelssenter. Ca. 5 km til Moelv. Ca. 10 km til Brumunddal. Påregnelig med støy fra nærområdet og omgivelsene. Dette gjelder fra nærliggende veg, samt fra jernbanen. Utsynet er godt.

  Byggemåte
  Byggeår: 1968. Taktekking av taksteinsplater av metall fra 1994. Denne konstruksjonen har ikke montert undertak eller tettesjikt. Besiktiget fra bakkenivå. Opprinnelig flat takkonstruksjon fra byggeåret med undertak av trepanel og tekking av asfaltpapp «under» saltak konstruksjonen. Takrenner, nedløp og beslag av plast. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Utvendige fasader med bordkledning. Saltak konstruksjon av prefabrikkerte W-takstoler fra 1994. Takstolene er montert rett oppå kompakt sperrekonstruksjon fra byggeåret. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass med varierende alder. Malt ytterdør fra 2023 med glassfelt som hindrer noe av innsynet. Heltre kjellerdør med ukjent alder i tett utførelse. Malt balkongdør med 2-lags isolerglass fra 2012. Inngangsparti/terrasse med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Terrasse med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Utvendiger trapp med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlister av treverk. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Fuktskjolder gjelder for takstolene da konstruksjonene fra 1994 ikke har montert hverken undertak eller tettesjikt. - Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Utvendig > Dører: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Innvendig > Overflater: Det er påvist andre avvik: Overflater med varierende grad av slitasje. Større grad/enkelte skader i overflatene i boden. Noe listverk/avslutninger med «ikke fagmessig» utførelse. -Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er påvist andre avvik: Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Trappen er nokså smal og egner seg lite til trapp mellom boligrom. - Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Innvendig > Andre innvendige forhold: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for noen av oppvarmingskildene. Egen vurdering av ildstedet i kjelleren er gjort under punktet «pipe og ildsted». - Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er uegnede materialer i våtsoner. Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. - Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. - Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det er irr på rør. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis medbakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør-system. - Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Tekniske installasjoner > Varmesentral: Det er påvist andre avvik: Utvendige kanaler/dekklister må monteres i sin helhet. Noe isolasjon på rørføringer har løsnet/er borte. - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Tomteforhold > Drenering: Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er påvist andre avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Utvendige overflater er ikke pusset. - Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har skjevheter. Det er påvist værslitte og oppsprukne overflater av treverk. - Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Det er påvist andre avvik: Vedovnen i kjelleren mangler glassplate i døren. Det er fuktig på gulvet under sotluken. - Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har ingen ventilasjon - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Tre-faset elektrisk anlegg. Sikringsskap med strømmåler, hovedsikring 3x40A og jordfeilautomater for 16 kurser. - Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktvandring/malingsavflassing i overflatene til støttemurene. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Pusset opp bad, SJ byggmontasje. - Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja, Skiftet og forbedret. Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Byttet kunn stikk kontakt

  Innhold
  Eiendommen består av garasje og enebolig. Selve boligen består av: 1. etajse: Vindfang, gang, stue, kjøkken/spiseplass, bad/toalettrom, soverom 1 , soverom 2. Kjeller:66: Vindfang*, gang/trapperom*, kjellerstue*, soverom 1*, soverom 2*, soverom 3* *Rommene er ikke godkjent for varig opphold. Se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''. 1. etasje:90 m². Vindfang, gang, stue, kjøkken/spiseplass, bad/toalettrom, soverom 1 , soverom 2.

  Standard
  Velkommen til Tandevegen 207! Dette flotte hjemmet har mye å by på og er perfekt for de som søker bolig. Her finner du en rekke bekvemmeligheter og romslige områder som gir god plass til familieliv og underholdning. I første etasje ønskes du velkommen av et lyst, innbydende vindfang, som fører deg videre inn i en romslig gang. Herfra er det en naturlig overgang til den åpne stuen, hvor store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig lys. Stuen gir deg god plass til møblering og kosekroker. Kjøkkenet er praktisk for matlagingentusiaster, med Ikea-kjøkkeninnredning, glatte fronter, laminerte skrog og fine benkeplater. Integrerte hvitevarer i form av platetopp og komfyr, kjøle-/fryseskap og oppvaskmaskin. Den praktiske spiseplassen gjør det enkelt å samle familie og venner til måltider. I første etasje finner du også to komfortable soverom, perfekte for en god natts søvn. Et pent bad med moderne utstyr, våtromsplater, elektriske varmekabler i gulvet og dusjkabinett gir deg en herlig start på dagen. Kjelleren: Kjelleren byr på flere innredede rom som gir ekstra fleksibilitet for lagring. Vær oppmerksom på at disse rommene ikke er godkjent for varig opphold, og for mer informasjon om kjelleren, les punktet om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Andre høydepunkter: Mekanisk avtrekk med utkast til friluft gir god ventilasjon i boligen. Praktisk opplegg for vaskemaskin på badet. Nyere hvitevarer gir deg komfort i hverdagen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på tomt.

  Forsikringsselskap
  JBF

  Polisenummer
  2263051

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2006. Ved kontroll ble det gitt følgende pålegg om utbedringer: - 16433 Kabelinnføring i sikringsskapet var ikke i samsvar med gjeldende krav, jf FEL §28 Kommentar: Skal branntettes. - 16311 Installasjonen var løsnet grunnet bygningsmessige arbeider,, jf FEL §9 Kommentar: Gjelder inntakskabel og installasjon i div. rom u.etg - 18154 Stikkontakt og lysarmatur manglet jordforbindelse,, jf FEL §19, FEL §21 - 16427 Kabeler var ikke betryggende festet,, jf FEL §16 Gjelder til lampe i tak bod ved bad. - 16427 Kabeler var ikke betryggende festet,, jf FEL §16 - 16356 Jordelektroden manglet,, jf FEL §19 NB! Stor berøringsfare og må utbedres omgående!!! - 18140 Spenningsførende deler på automatsikr. var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring,, jf FEL §20 - 91014 Stikkontakter var ikke betryggende festet, jf FEL §28. Neste kontroll kan forventes i 2026. Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2021. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved - Ildsted: Glass i dør har sprukket. Må skiftes. - Enhet: Det er krav om min. en røykvarsler pr. etasje. Gjelder også kjeller. - Enhet: Anbefaler å skifte ut røykvarsler, da denne er av en type som avviker fra produktstandarden, og er trukket tilbake fra markedet. - Skorstein: Sot i bunn av skorstein må fjernes. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   82 042,- (Omkostninger totalt)   2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Luft til luft varmepumpe. Elektrisitet.* Vedfyr.* Se kommentarer under diverse.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  19751

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 19.751,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. - Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: Kr 4.547,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  732782

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2638013

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter» og festeavgift, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Tinglyst festekontrakt (se også punktet «Tomten»). Bortfester/grunneier har bla. 1. prioritets panterett for forfalt festeavgift. I den tinglyste festekontrakten følger også gjerdeplikt. Det er også forbud mot næringsvirksomhet på tomten. Dagboknr. 5947-1/11, tinglyst den 30.07.1981. Gjelder bestemmelser om vann/kloakkledning. Dagboknr. 8262-1/11, tinglyst den 15.10.1981. Gjelder erklæring/avtale og rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger på tomten. Kopi av festekontrakten er vedlagt i salgsoppgaven og alle interessenter plikter å gjøre seg kjent med denne. Eventuelle øvrige dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt brukstillatelse for våningshus i 1970. Det ble i dennne lagt merke til følgende mangler: Skillevegger i kjeller. Dører i kjeller. Puss av vegger og gulv i kjeller. Puss av utvendig grunnmur. Puss av pipestokk. Utskiftning av noen plater på bad. Utskiftning av nederste del av kjellertrapp. Det er uvisst hvorvidt disse manglene er/ble utbedret. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasjebygget. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er Vindfang, Gang/trapperom, kjellerstue, soverom 1, Soverom 2, Soverom 3 definert som blindkjeller/bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Morten Silkebækken AS uttaler: Hele kjelleren er innredet med P-ROM. Foreligger ikke opplysninger om at dette er omsøkt og godkjent. Det må gjøres ytterligere undersøkelser. Oppholdsrom i kjelleren har avvik hva gjelder rømningsveier og dagslysflate. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune 2022 - 2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger inne i Gul støysone iht. T-1442, hensynssone H220. Eiendommen ligger også inne i regulert samferdselsområde for Jernbane. Det er planlagt dobbelsporet jernbane på dette strekket. . Dette er en prosess under utredning og ny informasjon vil kunne komme etter at salgsoppgaven er utarbeidet (det vil si underveis i salgsprosessen). Det gjøres oppmerksom på at det planleggingsarbeidet for ny kommuneplan er igangsatt.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet. I det tilfelle eiendommen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))   82 042,- (Omkostninger totalt)   2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  82042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,5 % av salgssummen, minimum Kr. 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-) og oppgjørshonorar (kr. 6.250,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev