aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tussefaret 2! 4 eneboliger med carport, under oppføring! (Bildet er kun en illustasjon, og avvik vil forekomme).
Velkommen til Tussefaret 2! 4 eneboliger med carport, under oppføring! (Bildet er kun en illustasjon, og avvik vil forekomme).

MOGREINA Tussefaret 2

4 prosjekterte og frittliggende eneboliger med terrasse og carport i meget barnevennlig område - 1 SOLGT!

 • kr 5 990 000 - 6 290 000
 • Priser fra og tilkr 5 990 000 - 6 290 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 5 990 000 - 6 290 000
 • Omkostninger fra og tilkr 42 876 - 42 876
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 6 032 876 - 6 332 876
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 250 - 250
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til120 - 120 m²
 • Tomt1 488 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 185 BNR. 31
 • Informasjon om meglerforetaketBankenes Boligmegler AS avdeling Jessheim Trondheimsvegen 86 2050 Jessheim
 • OppdragsansvarligAnn Kristin Hoset
 • Oppdragsnummer1208235009
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 1.100.000 ,- pr enhet. Dette gir en dokumentavgift på ca kr 27.500,- pr bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Opprettelse av sameiet kr 4.000,- Seksjonering/oppmåling kr 5.000,- Anleggesbidrag kabel-tv/fiber kr 5.000,- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 500,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr 500,- Gebyr for pantattest kr 207,- Totale omkostninger 42.707,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som eventuelt er ansvarlig for mellomværende.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje Bygg A og B.
Illustrasjon stue. (Bildet er kun en illustasjon, og avvik vil forekomme).

Tussefaret 2, Akershus

 • Om prosjektet
  Tussefaret 2 vil bestå av 4 stk frittliggende eneboliger beliggende på eiendommen Gnr. 185 Bnr. 31 i Ullensaker kommune. Herfra er det kort vei til barneskole, barnehage og offentlig transport med buss. Husene leveres av Archihus. Utbyggerne er opptatt av å bygge boliger med gode planløsninger og beliggenhet på de enkelte boligene i forhold til hverandre, så det blir til det beste for beboerne. Her er det meningen at mennesker i ulike aldre og livssituasjoner skal trives. Boligene får en god standard, med blant annet komplett kjøkken fra KVIK med integrerte hvitevarer og slitesterkt laminatgulv, for å nevne noe. Planløsningene er svært gode med stue og kjøkken i 1. etasje og 3 gode soverom i 2. etasje, samt bad i hver etasje. Det er også muligheter for å etablere et fjerde soverom i tv-stue/loftstue i boligen. Boligene bygges etter energieffektiv TEK 17 standard med bla. luft til luft varmepumpe og balansert ventilasjon, og har energimerke B. Innhold: 1. etasje: Gang, kjøkken, stue, bad og bod. 2. etasje: Tv-stue, 3 soverom og bad. Det følger carport og sportsbod til hver bolig. Foreløpige adresser: Hus A - Tussefaret 2 B Hus B - Tussefaret 2 A Hus C - Tussefaret 2 D Hus D - Tussefaret 2 C

  Priser fra og til
  kr 5990000 - 6290000

  Omkostninger fra og til
  kr 42876 - 42876

  Garasje/parkering
  Parkering i tilhørende carport tilbygget boligen. For øvrig parkeringsmulighet foran denne.

  Boder
  Det følger innvendig bod/teknisk rom i 1. etasje og sportsbod på ca 5 kvm i bakkant av carporten.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Boligene er forventet ferdigstilt 4. kvartal 2024.

  Forsikringsselskap
  Ly forsikring.

  Tomteareal
  1488m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på ca 1.488 kvm som skal eies av sameiet, og disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Eiendommen vil bli seksjonert, og hver boligseksjon vil få bruksrett til sin egen hagedel. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan/tegninger. Tomtearealet ble målt opp av kommunen 23.05.2022, og matrikkelbrev datert 16.08.2022 foreligger. Kommunen opplyser at grensen mot vegen Tussefaret (gnr. 188 bnr. 13) fortsatt er usikker og ikke nøyaktig oppmålt. Tomten leveres opparbeidet med ferdigplen ihht. vedlagte utenomhusplan. Gang- og kjøresoner leveres med asfalt. Det er avsatt plass til felles avfallscontainerere ved innkjøringen til eiendommen innenfor hentekrav til kjørevei. Dette vises på situasjonskartet. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligene. Dersom utvendige areal ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake kr. 15.000,- dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

 • Kjøkken
  Det leveres et moderne kjøkken fra KVIK i tidløs design som standard. Kjøkken leveres komplett med hvitevarer. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålkum. Laminert benkeplate.

  Bad
  Bad leveres flislagt på vegger og gulv med moderne fliser. På bad leveres dusjvegger og baderomsmøbel ihht plantegning med vask og speil (stiplet badekar er tilvalg).. Alt sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Det leveres gulvmontert toalett.

  Garderobe-fasiliteter
  Det er avsatt plass til 1 meter garderobe per inntegnet sengeplass. Garderobeskap medfølger ikke i handelen.

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Byggemåte: Bygningen utføres med bærekonstruksjoner i gran limtre samt gran k-virke, prosjektert og dimensjonert ihht. gjeldende krav. Yttervegg består i hovedsak av 198 mm bindingsverk med 48 mm krysslekting på innsiden, fullisolert. Til utvendig kledning er det benyttet stående kledning grunnet + 1 mellomstrøk i en mørk farge. Innvendige lettvegger har tre-stendere, og er kledd med malte panelplater. Yttertak med dobbeltkrum takstein farge sort. Vinduer leveres ihht. Gjeldende TEK. Vinduene leveres ferdigmalt fra fabrikk. Noen vinduer har fastkarm. Åpningsbare vinduer leveres med låsing i luftestilling.

  Ventilasjon
  Boligene leveres med balansert ventilasjon, prosjektert ihht. gjeldende krav.

  Overflater og kledning
  Gulv: Det leveres som standard et slitesterkt laminatgulv i oppholdsrom, type: Pergo Modern Grey el. tilsvarende. På gulvene i vindfang bad og bad/vask leveres moderne fliser. Vegger: Det leveres panelplater på vegger i alle rom i farge: Klassisk hvit. Bad og bad/vask leveres med flislagte vegger. Himlinger: Alle himlinger i boligen leveres med hvitfolierte himlingsplater.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det tilrettelegges for fiber.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Ullensaker kommune.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Sameiets navn vil være Tussefaret 2 Boligsameie. Sameiet vil bestå av de 4 boligseksjonene som bygges. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/185/31: 22.02.2001 - Dokumentnr: 1969 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver ULLENSAKER KOMMUNE Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. KAN IKKE BYGGE NÆRMERE LEDNINGER ENN 4 M 03.11.2021 - Dokumentnr: 1379779 - Jordskifte Sak: 21-019939RFA-JOOV/JLST Sørbakken Vestre Gjelder rettsfastsettende sak Gjelder denne registerenheten med flere 17.02.2023 - Dokumentnr: 177918 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler 25.06.1921 - Dokumentnr: 900078 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3033 Gnr:185 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 518104 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0235 Gnr:185 Bnr:31 20.12.2021 - Dokumentnr: 1594930 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3033 Gnr:183 Bnr:13 Bestemmelse om vedlikehold Heftelsene omhandler jordskifte ifm. eiendomsgrense mellom gnr/bnr 185/31 og 185/3, bestemmelse om at eier av gnr/bnr 183/31 har veirett over gnr/bnr 183/13 med flere bestemmelser om felles vedlikehold av veien, og tillatelse for kommuen til å anlegge vann og avløpsledninger over eiendommen. Eier kan ikke bygge nærmere ledningen enn 4 meter uten samtykke fra kommunen. Overnevnte heftelser følger eiendommen ved salg.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av boligene.

  Adgang til utleie
  Hele boligen kan leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene skal tilkobles offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen er regulert til forsamlingslokale, hensynssone(bevaring av kulturmiljø) i reguleringsplan for "Fortau langs Sørbakkvegen" med bestemmelser. Vedtatt 17.07.2012. Avsatt i kommuneplanen til: Tjenesteyting - nåværende. Vedtatt 23.03.2021. Eiendommen omfattes av reguleringsplan Sørbakkvegen nord. Planid: 310. Ikrafttredelsesdato 07.09.2021 og Kommuneplanens arealdel. Det er innvilget dispensasjon fra arealformål og hensynssone i sak 2019/3706-17. Ny bebyggelse må tilpasses omkringliggende bebyggelse. Grad av utnytting som følge av tiltaket er beregnet til 27,36 %-BYA. Maksimal %-BYA for eiendommen er 30 % jf. § 4.3.2 i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel når det gjelder grad av utnyttelse. Det er mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for Mogreina idrettshall i nærområdet, på andre siden av Trondheimsvegen for Mogreina skole.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 100.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 150.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på kr. 150.000,- av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Leveransebeskrivelse Plantegninger Situasjonskart Utkast til vedtekter

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev