aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fagertunvegen 7
Velkommen til Fagertunvegen 7

MOSJØEN Fagertunvegen 7

Ny pris! Olderskog - Familievennlig bolig med 6 soverom - Dobbeltboligforsikring til fordel for kjøper!

 • kr 4 950 000
 • BRA 251 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 4 950 000
 • Omkostningerkr 140 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 090 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1960
 • Soverom6
 • ArealP-rom 183 m²
 • Tomt863.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 123 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 950 000,00))   140 792,- (Omkostninger totalt)   5 090 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Første etasje.jpg
Velkommen til denne romslige og svært innholdsrike eneboligen med attraktiv beliggenhet på Olderskog. Boligen er godt ivaretatt og har gode løsninger som gir en særdeles bruksvennlig familiebolig. Her bor du sentralt, men likevel tilbaketrukket i et hyggelig nabolag. Dette er en sjelden mulighet - her kan du få deg et fantastisk hjem med gangavstand til alt du trenger i hverdagen! Merk deg dette: Alt du trenger på første plan Godt utnyttet areal med bl. a to bad og vaskerom Store og romslige rom Garasje, sportsbod og sommerhus Barnevennlig Nærhet til fine turmuligheter
Store vindusflater slipper inn godt med dagslys inn i stua

Fagertunvegen 7, Nordland

 • Tomt
  863.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 863,90 m² iht. matrikkelbrev fra Vefsn kommune. Tomten er opparbeidet med innkjørsel/parkering på lagt brostein (ujevn retter seg til sommeren i følge eier), ellers plenareal og beplantet med busker og trær. I følge Vefsn kommune utgjør gategrunn ca.99 m². Netto tomt blir ca. 764,9m².

  Beliggenhet
  Boligen ligger i rolig og solrikt område på Olderskog sørøst for Mosjøen sentrum. I umiddelbar nærhet finnes barnehage, barneskole og butikk ca 700m, ungdomsskole og idrettsanlegg er det ca. 1,1 km og til sentrum er det ca. 2,6km

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

  Bebyggelse
  Eiendommens bygningsmasse består av Enebolig og garasje m/ uthus og sommerstue.

  Barnehage/skole/fritid
  Olderskog barneskole. Kippermoen Ungdomsskole. Flere barnehager på Olderskog.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss.

  Innhold
  Loft: Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. 1. etasje: Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Kjeller: Gang + 3 stk. boder

  Standard
  Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking karnapp Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Asfalttakshingel over 15 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2 Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det er bekreftet at det vil bli lagt ny pappshingel av Nordland tak i uke 21. Avviket vil bli lukket når dette er utført. Utvendig > Nedløp og beslag Det er avvik: Deformasjoner på takrenner mot nord. Rennekroker er deformert og overband er løsnet. Tiltak ? Tiltak: Rennekroker må byttes. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Musebånd mangler i hjørner. Tiltak ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. ? Musebånd/lusing må etableres. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Ingen ventilering av kaldloft på hoveddel. Registrert fuktskader på kaldloft ved tilbygget del, tørt ved befaring. Ingen adkomst til konstruksjon over karnapp Tiltak ? Lufting/ventilering bør forbedres. ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser Utvendig > Vinduer Gå til side Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Utvendige omrammingsbord på vinduer er satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning med fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Omrammingsbord på vinduer må kappes slik at det er minimum 6mm klaring til beslag Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Stue i 1etg. er det målt 14mm innenfor 2m. På loft (soverom som ikke er oppusset) ble det målt 17mm innenfor 2m. og 29mm totalt i hele rommet. Noe knirk i rom på loft. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Ildfast stein har sprekker. Pipe er kledd en side på kjøkken. Tiltak ? Ildfast stein bør skiftes ut/repareres. ? Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Tiltak ? Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Bedre ventilering. Innvendig > Innvendige trapper Det er avvik: Noe knirk i trapp. Tiltak ? Tiltak: Ingen umedelbare tiltak kreves. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er registrert symptom på fuktskader Registrert fukt rundt sluk. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avvike. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Baderomsplater er satt helt ned i gulv, de er ikke montert etter leverandørens leggeanvisning. Iht. leggeanvisning skal det være minimum 60mm fra gulv til underkant baderomsplate. Tiltak ? Det må foretas lokal utbedring. ? Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Krav til lokalt fall er 116mm 80cm ut fra sluk. Tiltak ? Våtrommet fungerer med dette avviket Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Sluk i dusjhjørne er deler av pakning under klemring sklid ut. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Ved kobberrør i hoveddel. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Avløpsrør til vaskemaskin i kjeller er borret inn i jernrør og tettet med byggskum. Ikke godkjent løsning. En del rust på rør i dette området. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side Sikringsfordeling montert på loft og utstyrt med automatsikringer. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side Eier har fått utarbeidet en El-kontroll Nek 405-2 den 30.11.2020. I denne rapporten er det registrert to alvorlige avvik (mangler jordfeilbryter til varmepumpe og til begge våtrommene). Dette er utbedret ved bytte til automatsikring med jordfeilbryter. Det var også registrert 9stk avvik med alvorlighetsgrad 2, disse bør også lukkes. I garasje er varmepumpe tilkoblet via skjøteledning. Mangelfull kursfortegnelse. Tomteforhold > Drenering Gå til side Det er avvik: Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Topplist er ikke pusset inn. Tiltak ? Det bør foretas terrengjusteringer. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er påvist andre avvik: Synlig isopor ved tilbygg. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Isopor må tildekkes. Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side Det er påvist andre avvik: Ikke tilfredstillende fall fra grunnmur mot nord ved hoveddel. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det er viktig at terrenget har hellingsgrad ut fra grunnmuren fordi overflatevann skal normalt ledes vekk fra boligen slik at man unngår unødige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Derfor bør terrenget ha et fall vekk fra huset på minst 2 cm pr.meter ca 3meter ut. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Vurdering er basert på forventet brukstid. PE-rør plastrør - "mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = Tilstandsgrad 2. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg   Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Nedløp og beslag karnapp Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Tiltak ? Nye renner og nedløp må monteres Det er bekreftet at det vil bli montert nye takrenner av Nordland tak i uke 21. Avviket vil bli lukket når dette er utført. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapp til kjeller Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er liten frihøyde i trappeløp Tiltak ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. ? Det bør gjøres lokale tiltak. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i forventet brukstid og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. - Målt forhøyet fuktverdier rundt sluk. - Rust i soilsluk. - Misfarging av belegg. - Ingen bunnlist på baderomsplater i våte soner. - Skade på spyleknapp til innebygd sisterne. - Ingen drenshull for synliggjøring av leksjevann. - Fuktskader på innredning. - Naturlig ventilasjon. - Tak i våtsonen er ikke fuktsikret. Tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Ingen ventilering utover åpning av vindu. Begge soverom på loft mot vest og kontor har kun ventilering via åpning av vinduer. Ventilasjons kanaler av eternit, som inneholder asbest. I 1978 ble produksjon av eternit med aspest stoppet etter påbud. Disse kanalene er fra ca. 1964 da bolig ble oppført Tiltak ? Spalte eller veggventiler for tilluft må lages. Produkter som t inneholder asbest må behandles som spesialavfall og leveres på godkjent gjenvinningsanlegg. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 00

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Stue er renovert med nytt gulv, vegger og himling med downlights. Nytt gulv på kjøkken samt noen el-kurser. Soverom hovedetasje nytt gulv og malt vegg fornyer. Lagt brostein ute. Delvis renovering av bad 1.etg.

  Parkering
  Bygningen er fundamentert med støpt plate på isolert grunn og ringmur av konstruksjons blokker på nord, øst og vest. I sommerstue er støpt gulv oppforet med 48x48, isolert med 5 cm mineralull, pålagt 22 mm sponplater og laminatgulv. Yttervegger av bindingsverk, isolert med 15 cm mineralull, asfaltplater, sløyfer/lekter og stående bordkledning. På innvendig side er alle veggene kledd med gipsplater. Saltak konstruksjon med takutstikk over hovedgarasje. Over garasje og sommerhus er konstruksjonen av limtre og bjelker og over uthus er plassbygde takstoler. Etasjeskille over garasje mot loft er av trebjelkelag isolert med 15 cm mineralull, tak over sommerstue og tak/etasjeskille over uthus og er isolert med 15 cm mineralull. Taket er tekket med profilerte stålplater. Takrenner og nedløpsrør av metall mot vest. Alle himlinger er kledd med gipsplater. Vinduer av tre og PVC med 2-lags glass. Foldedør til sommerstue av PVC med 2-lags glass. Malt ytterdør til garasje. To leddporter av stål til garasjer. Markterrasse på 34m² tilknyttet sommerstue. Tilbygget bod er fundamentert på støpte pillarer, bjelkelag med av terrassebord. Uisolerte vegger, utvendig kledd med liggende kledning. Pulttak konstruksjon, med undertak og tekket med profilerte takplater. Takrenne og nedløp. Montert to malte dører.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 123 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 950 000,00))   140 792,- (Omkostninger totalt)   5 090 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  9295

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  635139

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2286501

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1824/103/395: 10.07.2001 - Dokumentnr: 2818 - Erklæring/avtale Rett for Elkem Aluminium ANS til å foreta gravnings-og andre
  arbeider for tilsyn, reparasjon eller anlegg av vann- og
  kloakkledninger m.v.
  08.07.1959 - Dokumentnr: 1736 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1824 Gnr:103 Bnr:276


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest på tilbygg bolig fra 2001 og garasje/sommerstue fra 2011. Ytterlige undersøkelser anbefales.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninge

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten inngår i Detaljregulering for Barnehage Thors gate datert 05.03.2012. Tomten kan bebygges med inntil 30% BYA. Plan id. 20121421 Vedtektsdato 27.03.2012

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 123 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 950 000,00))   140 792,- (Omkostninger totalt)   5 090 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  140792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev