aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Mosjøen Finnbrautvegen 8

Enebolig med muligheter - Fin beliggenhet - Rolig og barnevennlig område

 • 3 800 000
 • BRA 239 m²
 • PRISANTYDNING3 800 000
 • OMKOSTNINGER111 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 911 374
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 953
 • AREALP-rom 196 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT953 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  404,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  111 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 911 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjelleretasje: Gang, Trapperom, Bad, Boder, Uinnredet rom
Hovedetasje hoveddel: Vindfang, Gang, Wc, Stue, Kjøkken, Bod
Loftetasje: Trapperom, Gang, 3 Soverom, Bad, Bod
Leilighet: Gang, Soverom, Vaskerom, Wc, Bad/wc, Stue/kjøkken, Bod
TV-Stue eller spisestue

Finnbrautvegen 8, Nordland

 • Enebolig bygget i 1953. I 1961 ble det bygd til en garasje mot sør som senere ble utvidet med en carport. Garasjen og carporten ble i 1995 renovert til en egen leilighet. Det gjøres oppmerksom på at bruksendringen ikke er byggemeldt og godkjent av kommunen.

  Hoveddelen av huset er av eldre standard og det må påberegnes oppgraderinger. Hovedetasjen består av stor delvis åpen stue/kjøkken løsning. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter i furu, nedfelt oppvaskkum og plass til frittstående hvitevarer. Stor stue med vedfyring og utgang til koselig hage. I tillegg er det wc i 1.etg.

  I kjelleretasjen er det et bad av eldre standard hvor det må påregnes oppgradering. Det er også flere boder samt et uinnredet rom. Loftetasjen har hele tre soverom, alle av god størrelse, samt et et bad må totalrenoveres.

  Boligens adskilte leilighet holder god standard. Kjøkkenet har kjøkkeninnredning i laminat utførelse og er stort med mye skap og benkeplass. I tillegg er det nedfelt vask og induksjonsplatetopp. Pent fliset bad med dusjkabinett. Det er etablert vaskerom i boden.

  Bygningen er godt vedlikeholdt.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 store eller alvorlige avvik:
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  I troa er det fuktskjolder. Det ble fuktmålt på flere plasser uten å finne unormale fuktverdier.
  Tiltak:
  Lufting/ventilering må etableres.
  Fuktskjolder i troa antas å stamme fra tiden før bytte av taktekke.

  Utvendig > Vinduer - Kjelleretasje
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak:
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Hovedinngangstrapp og trapp til terrassen mangler rekkverk.
  Det er krav til rekkverk på trapper som er høyere enn 50 cm. over bakkenivå.
  Platten for inngang til leiligheten kommer ikke inn under dette kravet.
  Tiltak:
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Innvendig > Etasjeskille- Leilighet
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Måling planavvik i leilighet: Totalt planavvik ca. 40 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 21 mm.
  Tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Innvendige trapper - 2
  Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak:
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Baderommet er innredet med gulvtoalett, servant og badekar og er i dag i daglig bruk.
  På gulvet er det sprekk i fliser på tvers av rommet og sprekk i flis ved servant. Det ble registrert sprekk i ei flis på vegg bak servant. Badet har ikke
  ventilasjon som fungerer og det er fuktskade på dørterskel. Rommet mangler tilluft. Bak badekaret er det åpen rørføring av avløpsrør som går inn i et tidligere dusjrom. En vegg i tidligere dusjrom er ikke kledd.
  Tiltak:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom > Generell > Bad
  Rommet er rensket og overflater må renoveres.
  Tiltak:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet fungerer i dag og er i normal bruk i dag.
  Tiltak:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Wc rommet har ingen ventilasjon.
  Tiltak:
  Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Ingen ventilering utover åpning av vindu.
  Tiltak
  Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  Bedre ventilering må etableres.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist avvik ifm. understøttelsen av tanken.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  Det må gjøres tiltak på understøttelsen av tanken.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

  Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak:

  Utvendig > Nedløp og beslag - Leilighet
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak:
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning,

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist andre avvik:
  Tetting av musebånd under kledningen er mangelfull.
  Tiltak:
  Nærmere undersøkelser anbefales.
  Montering av musebånd/musebørster må utføres.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Vindu i trapperom er ikke utforet og listet.
  Tiltak:
  Vinduer må justeres.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Pakninger er harde på terrassedør.
  Inngangsdør til leilighet tetter dårlig i pakninger.
  Tiltak:
  Dører må justeres.
  Andre tiltak:
  Dører av eldre modell bør på sikt påberegnes utbyttet.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Hovedetasje 1. etasje: På vegger er det stedvis malingsslitasje, himling i gang er ubehandlet.
  Loftetasje: En vegg i gangen er ikke tapetsert. Kjeller: Et rom hvor varmvassberdere er montert er uinnredet.
  Tiltak:
  Overflater må utbedres eller skiftes.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Pipevanger er ikke synlige.
  Inntak fra ovn inn i pipe er utett.
  Tiltak
  Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.
  Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  Innpussing av ovnsrør i pipe.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
  Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  Det er avvik:
  Det ble hullborret i utlektet kjellervegg og påvist forhøyede fuktverdier.
  På gulvet ble det hullborret ved vegg under trapp og fuktmålt uten å påvise forhøyede fuktverdier.
  Tiltak
  Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  Utlektede kjellervegger er å regne som en risikokonstruksjon med tanke på kondensering med fare for sopp og råteskader. Tiltak for å sikre denne konstruksjonen bedre er å isolere kjellervegger på utsiden med påfølgende fuktsikring.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  I trinn er det montert teppebelegg som ikke er festet til oppptrinn i trappetrinn.
  Tiltak:
  Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Hoveetasje: Dør fra vindfang tar i gulv ved åpning.
  Dører tar i karm. Wc- dør er fuktskadet i nedre del.
  Loftetasje: Eldre dører. Dører tar i karm, vrider på ei dør er løsnet.
  Tiltak
  Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Tiltak:
  Våtrommet fungerer med dette avviket.
  Tettesjikt ved terskel bør økes til forskriftskrav.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak:
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Ved varmvasstank er vannledninger ikke festet.
  Vannledninger ligger løs på bakken.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Anlegget bør sjekkes av fagperson.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Tiltak:
  Anlegget bør sjekkes av fagperson.
  Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  Det er opplyst av eier om at det ikke er lufting av avløpsanlegget.
  Dette bør etableres.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap for hovedbygg montert på gang i loftetasjen,
  El-skap med automatiske sikringer.
  Tiltak:
  Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av det elektriske anlegget ved eierskifte.

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det ble ikke påvist grunnmursplast på utvendig side av grunnmuren.
  Tiltak:
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Det er ikke montert drenering rundt bygningen. Bygningen er oppsatt på drenerende masser av grus og regnes som selvdrenerende.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak
  Lokal utbedring må utføres.
  Sprekker i grunnmuren bør pusses.

  Tomteforhold > Grunnmur Leilighet
  Det er avvik: Deler av grunnmuren er ikke slemet.

  Forhold som har fått TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Utvendig > Taktekking - Leilighet
  Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Det er rustdannelser i nedre kant av takplater og på spikerhoder.
  Tiltak:
  Det må foretas lokal utbedring.
  "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt".

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Nedløp fra takrenner er ikke tilkoblet overvannsrør under bakkenivå.
  Tiltak
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Tilbygg
  Det er avvik:
  Under befaring var det begrenset tilgang for inspeksjon av kaldloftet.
  Tiltak:
  Etablere bedre tilgang for inspeksjon av kaldloftet.

  Utvendig > Vinduer - Leilighet
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Tiltak
  Vinduer må justeres

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
  Utvendig > Takkonstruksjon Leilighet
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger ca. 2,5 km sør for Mosjøen sentrum i et rolig, barnevennlig og solrikt område på Olderskog.
  Avstand til barnehage er ca. 850 meter, barneskole og nærbutikk er ca. 650 km, ungdomsskole, idrettsanlegg, svømmehall og Mosjøhallen er ca. 2,7 km. Avstand til jernbanestasjon er ca. 3,3 km.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Taktekking på hovedbygg: Hollandsk takstein glasert og undertak av D-papp fra 2010.
  Taket er besiktiget fra taket på en side og fra bakken mot nordøst.
  Taktekking tilbygg: Profilerte stålplater fra ca. 1995 på tretro og undertak av papp. Opplysning om taktekking gitt av eier. Taktekkingen er av taket er besiktiget fra taket. Vegg konstruksjon i hovedbygningen er av 3" stående plank. Vegg mot vest og langvegg mot nord er utvendig etterisolert med 5 cm. isolasjon. Resten av vegger er innvendig isolert på 60-tallet. På leiligheten er det bindingsverk med ca. 15 cm isolasjon i vegger. Utvendig kledning er byttet i perioden 2000- 2010. Vinduer i leilighet er av koblede glass med gjennomgående sprosser fra ca. 1995. Vinduer er innvendig malt og oppusset i 2022. Hovedinngangsdør av isolert dør. Dobbel terrassedør med utgang fra stue fra 1986. Inngangsdør til leilighet av eldre ukjent modell.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 26.08.2022 av Knut Kjønnås for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjelleretasje: 49 Bra
  Hovedetasje hoveddel:69 Bra
  Lofteetasje: 58 Bra
  Leilighet: 63 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjelleretasje: Gang, Trapperom, Bad
  Hovedetasje hoveddel: Vindfang, Gang, Wc, Stue, Kjøkken
  Loftetasje:Trapperom, Gang, 3 Soverom, Bad
  Leilighet: Gang, Soverom, Vaskerom, Wc, Bad/wc, Stue/kjøkken
  Kommentar:
  I kjelleretasjen er ikke uinnredet kjellerrom tatt med i arealoversikten grunnet manglende gulv.

  Krav til rømningsvei i kjelleren er ikke oppfylt. Fra kjeller kreves det utgang til det fri eller to alternative rømningsveier.
  Det er ingen rømningsvei til det fri og vinduer holder ikke forskriftskrav til størrelse på rømningsvinduer.
  Kjelleretasjen oppfyller ikke krav til dagslysflate. Det er ikke montert vindu på bad i kjelleretasjen.
  Takhøyden i kjelleretasjen tilfredsstiller ikke krav til høyde på rom på 2,2 meter etter dagens forskrift.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med elektrisitet og vedfyring.
 • Tomten er helt flat og opparbeidet med plen, busker og trær. Tomtealet er 953,5 m².
  Tomten er bebygget med bolig med tilbygd egen leilighet for utleie.
 • På egen gårdsplass
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 956 311 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 442 719 per 31.12.20
 • Kr. 16 170 pr. år
  Årlig avgift avløp: kr. 6 035,-
  Årlig avgift vann: kr. 4 185,-
  Brannsyn, feiing: kr. 817,-
  Eiendomsskatt: kr. 5 133. Beregningsgrunnlag eiendomsskatt er kr. 1 283 300,-
 • Forsikring, innbo, strøm, kommunale avgifter og TV/internett etter eget forbruk.
 • Det foreligger godkjent byggetillatelse og tegninger for hovedhuset datert 28.01.1953.
  Det foreligger godkjent forandring av inngangsparti datert 29.09.1964.
  Leiligheten som er gjort om fra garasje/carport til leilighet er ikke byggemeldt og det finnes ikke godkjente byggetegninger i kommunes arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelse er tinglyst på eiendommen:

  1952/901345-1/71 Rettighet
  02.07.1952
  Rettighetshaver: Mosjøen Idrettslag
  Lnr: 2099926
  LEIEAVTALE
  Denne bestemmelsen gjelder at Mosjøen Idrettslag har rett til å rydde og planere i en li øst for boligen. De betaler årlig leie for dette. Leietiden var 5 år med mulig forlengelse når rettigheten ble tinglyst.

  Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser
 • Eiendommen er tilknyttet kommunedelplan for Mosjøen og er regulert til boligformål, med planidentifikasjon 1824D1017.
 • Gnr. 103 Bnr. 180 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger kan kke tegne boligselgerforsikring på boligen fordi selger er firma som driver med utleie av eiendom.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 2 900,- og oppgjørshonorar kr 2 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 42 638,-. Utleggene omfatter tilstandsrapport, innhenting av kommunale opplysninger, markedsføringspakke, grunnbok, sikringsobligasjon og foto. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid kr. 15 000,- samt alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Geir Arnfinn Nilsskog
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev