aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Halsåsen - Enebolig med utleie i sokkel - Pen utsiktstomt - Lys og trivelig stue - Usedvanlig store balkonger

 • 3 600 000
 • BRA 184 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 600 000
 • OMKOSTNINGER106 172
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 706 172
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 972
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 164 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT748 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  106 172,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 706 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad/wc, Gang , Trapperom , Vindfang.
Underetasje: Stue (hybel), Kjøkken (hybel), Bad/wc (hybel), Gang (hybel), Soverom (hybel), Vindfang (hybel), Vaskerom , Gang med trapp Bod , Bod 2, Bod 3.
Stua går i vinkel og gir flere møbleringsmuligheter.

Fløtanvegen 10, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er registrert skader i undertak.
  Flere SU- plater i undertaket er løsnet fra takstolene.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Undertaksplatene må utbedres/festes på nytt til takstolene.

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Vaskerommet fungerer med avvikene i forhold til dagens forskrifter, men dersom rommet blir rehabilitert må dagens forskrifter med hensyn til tettesjikt, våtsoner, fallforhold og dokumentasjon oppfylles

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Gå til side
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Pilarene under terrassen mot vest er påvirket av tele med følge at det er skjevheter i hele konstruksjonen.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  Oppretting av terrasse mot vest og fundamentene på samme terrasse må påregnes, fundamentene må mark isoleres for å unngå ytterligere skade.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc
  Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.
  Tiltak
  • Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
  Det bør eventuelt monteres inn dusjkabinett i rommet for å beskytte vinduet

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm
  Tiltak
  • Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  • Installering av tett dusjkabinett anbefales.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc
  Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
  Det er påvist skader på innredning.
  Fuktskader på baderomsinnredningen, krakelering i emalje i servant.
  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc
  (hybel)
  Gå til side
  Det er påvist skader på innredning.
  Fuktskader på innredningen.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Mindre sprekker i grunnmuren ved overgang til garasje på baksiden og over vindu på stue i u.etasje.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det ble målt høydeforskjeller på 20 mm. på stue, målingene foretatt over hele rommet
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Litt bruksslitasje i trinnene og på rekkverk.
  Åpningene mellom spilene i rekkverket er mer enn 10 cm.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
 • Eiendommen ligger i Halsåsen, ca. 2,5 km. nord og øst for Mosjøen sentrum. Nærmeste butikk og post i butikk ligger på Halsøya ca. 1 km.
  unna, ca. 1,5 km. til skole og barnehage. Busstopp i boligområdet, og kort avstand til turterreng. God utsikt mot Øyfjellet, Vefsnfjorden,
  Kulstadlia og eller nærliggende bebyggelse
 • Bebyggelsen på eiendommen består av frittliggende enebolig med hybelleilighet i u.etasjen oppført i 1972 og påbygget garasje i u.etasjen i
  1978.
 • Offentlig adkomst
 • Oppsadlet takkonstruksjon i tre av prefabrikkerte takstoler. Undertak av SU-plater. Taktekking av profilerte stålplater type Decra. Taktekkingen ble utskiftet ca. 2000. Takrenner og nedløpsrør av plast. Faste stigetrinn montert på taket og heldekkende beslag på pipa. Yttervegger i 1.etasje avbindingsverk isolert med 10 cm. mineralull, etterisolert med 5 cm. mineralull i følge eier ca. 2005.
  Ytterveggene utvendig kledd med liggende bordkledning. Malte trevinduer med koblet glass i vinduene i u.etasjen, ellers malte trevinduer med 3-lagsglass i 1.etasje. Utvendig solskjerming med elektrisk kjøring montert på vinduene på stue i 1.etasje. Teak inngangsdør i 1.etasjen, malt inngangsdør i u.etasjen, malt balkongdør med 3-lags glass på stue i 1.etasje med utvendig solskjerming. Terrasse på ca. 32 m² på dekket over garasjen, rekkverk 90 cm. Terrasse mot vest på ca. 24 m², rekkverk 90 cm. Terrassen fundamentert med betongpilarer og søyler og dragere av tre. Utvendig trapp av tre med strekkmetall i trinnene ved inngangen til 1.etsje.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 04.07.2022 av Terje Luktvassli for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etg: 98 Bra
  Underetasje: 86 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom unntatt tre boder.
 • Mekanisk avtrekk via ventilator på kjøkken i 1.etasje og u.etasje, avtrekksvifte i yttervegg på bad/wc i u.etasje. Ellers naturlig avtrekk og ventilasjon gjennom ventiler og med muligheter for åpning av dører og vinduer.
  200 l. varmtvannsbereder montert på vaskerom i u.etasje og er felles for hele boligen. Fast strømtilkobling til berederen. Varmtvannsberederen utskiftet i 2017.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn montert på stue i 1.etasje og kombiovn for olje og ved montert i stue i u.etasjen.
  ESWA lagt i gulv på bad/wc i 1.etasje, uten termostat men med bryter.
  Varmekabler i gulv på bad/wc i u.etasje. Varmepumpe montert på stue i 1.etasje i 2021. Panelovner montert på kjøkken, et av soverommene i 1.etasje, og på soverom i u.etasje.
 • Skrånende tomteareal opparbeidet med plener og beplantet med busker og trær. Belegningsstein lagt i inngangen til u.etasje, shingel i
  adkomsten til inngangen for hovedleiligheten på østsiden av boligen. Subbus lagt i innkjørselen til garasjen, og med betongstein som
  forstøtningsmur mot plenarealet og ved garasjen.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.
 • Offentlig adkomst.
  Offentlig vannforsyning fra kommunalt nett.
  Tilknyttet offentlig avløp.
 • tFormuesverdi som primærbolig kr 739 898 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 663 631 per 31.12.20
 • Kr. 19 330 pr. år
  Renovasjon kommer i tillegg med årlig avgift kr. 4954,-.
 • Eiendomsskatt Kr. 5 050
  Kommunale avgifter Kr. 14 280
  Renovasjon, 240 l. dunk Kr. 4 954
  Vedlikeholdskostnader stipulert. Kr. 31 000
  Forsikring Kr. 8 460
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 63 500
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det foreligger ingen tinglyste servitutter på eiendommen i følge ubekreftet utskrift av grunnboken for gnr. 105 bnr. 190 ajour pr. 31.05.2022
 • Borettslaget Hals I ligger i et regulert område med formål boliger, reguleringsplan for Hals I i Vefsn datert 01.10.1968
 • Gnr. 105 Bnr. 190 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Magnus Stenhaug
  Mait Stenhaug
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev