aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Forsmovegen 63

Koselig enebolig - 3 soverom - 2 oppholdsrom - Stor tomt med hage - Flott utsikt - Landlig beliggenhet

 • 2 200 000
 • BRA 211 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 200 000
 • OMKOSTNINGER71 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 271 374
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 140 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 657 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  71 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 271 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg.: Stue, kjøkken, bad/wc/vaskerom, gang med trapp, vindfang
2.etg.: 3 stk. soverom , 2 stk. gang og gang 3 med trapp
Utgang til solrik terrasse

Forsmovegen 63, Nordland

 • Normalt vedlikeholdt bolig hvor det er gjennomført oppussingsarbeider de senere årene. Blant annet er ytterveggene i 1. og 2.etasje innvendig etterisolert i løpet av 2007 og 2008. Nytt kjøkken og bad innredet i 2007 og de fleste rommene i 1.etasje oppusset samme år. Ny bordkledning på yttervegg mot sør-vest i 2018 og mot nordvest i 2007. Enkelte vinduer i kjelleren og i 1.etasje utskiftet i 2006 og 2007. I tillegg utført oppmaling av enkelte rom de senere årene.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Utvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Mangler rekkverk på trapp ved balkongdøren, for store åpninger i rekkverket på trappen ved inngangen.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det er liten frihøyde i trappeløp
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  I trappen mellom 1. og 2.etasje er det for store åpninger i rekkverket og rekkverket er for lavt. I tillegg er overhøyden i trappen bare 1,77 m.
  I trappen til kjelleren mangler det rekkverk på deler av trappen og det er for store åpninger mellom trinnene
  Tiltak
  - Det bør gjøres lokale tiltak.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Røykvarsler montert på stue og på soverom i 2.etasje, 6 kg. brannslukningsapparat montert i vindfang.
  Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom når dørene mellom rommene er lukket.

  Forhold som har fått TG2:
  Utvendig > Taktekking
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Skader på takplater på tilbygg inngangsparti.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det mangler takrenner og nedløpsrør på tilbygget inngangsparti.
  Setninger og skjevheter i takrenner på hovedhuset.
  Tiltak
  - Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.
  Snøfangere må monteres for å oppfylle forskriftene, takrenner og nedløpsrør bør monteres på tilbygget. Skader på eksisterende takrenner bør utbedres.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Tiltak
  - Musebånd/lusing må etableres.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Fuktmerker i undertaket spesielt rundt gjennomføring for pipa.
  Setninger og skjevheter i takkonstruksjonen.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  Montering av frontbord og kledning under raftkasser på tilbygget bør utføres.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater.
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Noe bruksslitasje på gulv på stue, kjøkken og gang i 1.etasje.
  Oppsprekking langs taklister i enkelte rom. Oppsprekking i plateskjøter og skade på tapet på stue, skader på tapet i gang i 1.etasje og på
  soverommene og gangene i 2.etasje. Deler av veggplater demontert i ganger i 2.etasje for å synliggjøre pipe (arbeid under utførelse på
  befaringstidspunktet).
  Tiltak
  - Overflater må utbedres eller skiftes.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  En rekke sprekker i vegger og betonggulv i rommene i kjelleren.
  Saltutslag på gulv og vegger.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Tiltak
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc/vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Det mangler luftespalte under dør til rommet, heller ikke ventil i vinduet.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Skade på dør ved komfyr og manglende sokkefront på deler av innredningen. Bruksskader på parkettgulvet.
  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  Tilkobling av varmtvannsbereder via støpsel til stikkontakt har vist seg å være en dårlig sikkerhetsmessig løsning og er veldig utsatt for varmgang. Støpselet tåler ikke langvarig høg belastning. Det anbefales derfor å koble tanken fast til en egen bryter. Dette er en anbefaling og ikke et pålegg.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Flere sprekker i kjellermuren under opprinnelig bolig, fuktgjennomgang i yttervegg med saltutslag innvendig på vegger og avskalling puss. Sprekker i hjørner og sprekker i betonggulvene i kjelleren. Utvendig synes også flere sprekker i kjellermuren og skader på muren (under utvendig del av varmepumpe). Isopor på yttervegg i rom under inngangspartiet er ikke tildekket med puss eller kledning i rommet. Også en rekke sprekker og skader i betonggulvet i samme rom.
  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.

  Forhold som har fått TG2- AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tomteforhold > Septiktank
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det bemerkes at avløpsanlegg ikke innfrir forskriftskrav til utslipp og ved eierskifte er det kommunal praksis at det stilles krav til oppgradering av avløpsanlegg som ikke innfrir gjeldene forskriftskrav.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Boligeiendommen ligger på Forsbakken i Drevja, ca. 19 km. nord for forretningssentrum i Mosjøen. Ca. 1,5 km. til skole og barnehage, butikker
  og servicestasjoner på Halsøya. Kort avstand til turterreng. Utsikt mot Drevjaelva, Forsmoen, Toven og ellers nærliggende bebyggelse.
 • Bebyggelsen på eiendommen består av enebolig opprinnelig oppført i 1956/1957 og påbygget inngangsparti i 1972. Boligen ombygget/modernisert i 2000/2004 og 2006/2022.
 • Offentlig adkomst.
 • I tilstandsrapporten er en rekke poster gitt tilstandsgrad 2 og 3. Utvendig og innvendige trapper er gitt tilstandsgrad 3 på grunn av manglende rekkverk, for store åpninger i rekkverkene, for liten overhøyde i trappene og fordi trappene ikke oppfyller kravene i dagens forskrifter.
  Branntekniske forhold er også gitt tilstandsgrad 3 på grunn av at dagens forskrifter ikke er oppfylt. Taktekkingen er gitt tilstandsgrad 2 på grunn av skader på takplater på inngangspartiet. Det samme gjelder for posten nedløp og beslag hvor det mangler takrenner, beslag og nedløp på inngangspartiet, samt feilmontert takrenner på hovedbygningen. Det mangler musesperrer/lusinger under bordkledningen gjør at denne posten blir gitt tilstandsgrad 2.
  Fuktmerker i undertak og skjevheter i takkonstruksjonen gjør at posten blir gitt tilstandsgrad 2. Innvendige overflater har også fått tilstandsgrad 2 på grunn av fuktskader/saltutslag på vegger i kjelleren, samt andre skader på overflatene. Posten rom under terreng (kjelleren) får tilstandsgrad 2 ut fra de samme forholdene med saltutslag og fuktskader på veggene.
  Bad/wc/vaskerommet i 1.etasje har også fått tilstandsgrad 2, og dette fordi det mangler fall til sluk i rommet og kravene i dagens forskrifter derfor ikke er oppfylt. Likeledes mangler det styrt tilluftventilering til rommet slik at også denne posten er blitt gitt tilstandsgrad 2.
  På kjøkkeninnredningen har skader og manglende sokkelfront gjort at posten har fått tilstandsgrad 2. Varmtvannsberederen er eldre enn 20 år og er tilkoblet strøm via stikkontakt, og etter bestemmelsene i NS3600 blir det da gitt tilstandsgrad 2.
  Grunnmur og fundamenter er gitt tilstandsgrad 2 ut fra sprekker i murene, skader og fuktgjennomgang i muren. Utvendig avløpsledninger og septiktank er gitt tilstandsgrad 2 ut fra bestemmelsene i NS3600 fordi over halve brukstiden for disse postene er oppbrukt.
  Rekkverkene på terrassen ved inngangsen til boligen oppfyller ikke kravene i dagens forskrifter og derfor har også denne posten fått tilstandsgrad 2.

  UTVENDIG
  Oppsadlet trekonstruksjon i tak av plassbygde takstoler på hovedbygningen, pålagt undertak av bordtro. Bjelkelaget mot kaldloftet isolert med glava, glassull og sydde isolasjonsmatter.
  Gulv lagt på deler av kaldloftet, adkomst til kaldloftet via luke i himlingen i 2.etasje (inspeksjon av kaldloftet gjennom luken).
  Taktekking på boligen av bølgeblikk plater, profilerte stålplater på tak over inngangspartiet. Takrenner og nedløpsrør av metall på hovedbygget. Fastmontert takstige på taket.
  Yttervegger av bindingsverk, isolering ikke kjent. Ytterveggene innvendig utlektet og etterisolert med 10 cm. mineralull etter opplysninger fra eier. Ytterveggene utvendig kledd med stående bordkledning. Bordkledning utskiftet på gavlvegg mot sørvest i 2018 og vegg mot nord-vest i 2007.
  Etterisolering innvendig av ytterveggene ble foretatt i 2007 og 2008.
  Enkelte malte trevinduer med koblet glass i kjelleren, ellers malte trevinduer med 2-lags glass i boligen. Enkelte vinduer i kjelleren ble utskiftet i 2006, og på stue i 2007. Gjenstår innvendig pussing/omramming rundt vinduer i kjelleren.
  Malt balkongdør med 2-lags glass på stue, malt hovedinngangsdør. Balkongdøren utskiftet i 2007.
  Terrasse ved hovedinngang på ca. 17 m², fundamentert med betong pilarer.
  Terrasseplatt på terreng på ca. 42 m².
  Terrassen ved inngangen oppført i 2009 og terrasseplatt på terreng i 2020. Plassbygd trapp i trekonstruksjon ved hovedinngangen og ved
  balkongdøren på stue. Trappen ved inngangen ble oppført i 2009 og trappen ved balkongdøren i 2020.

  INNVENDIG
  Fliser på gulv på bad/wc/vaskerom, parkett på stue, kjøkken og gang i 1.etasje, ellers vinylbelegg på gulvene i de øvrige rommene i 1. og 2.etasje. Ubehandlet betong i kjelleren.
  På veggene lagt MDF-panel, miljøstrie og vinyltapet. Ubehandlet puss i kjelleren. Panel, malt panel, malte himlingsplater og MDFtakbord i himlingene. Trebjelkelag mellom etasjene, isolering ikke kjent. Målt høydeforskjeller på 14 mm. på stue i 1.etasje, måling foretatt over hele rommet.
  Murt pipe av tegl med sotluke i kjelleren. Pipa pusset og malt i 2.etasje og i kjelleren, pålagt fliser i 1.etasje.
  Betonggulv i rommene i kjelleren, betongpuss og isopor på veggene. Det er ikke foretatt hulltaking på grunn av at konstruksjonen på veggene i kjelleren gjør hulltaking unødvendig og det er synlige indikasjoner på fukt på gulv og vegger.
  Plassbygd malt trapp av tre mellom 1. og 2.etasje, vinylbelegg lagt i trinnene. Plassbygd trapp av tre med teppebelegg i trinnene til kjelleren. Innvendige dører i formpresset MDF.
  Hyller og oppheng montert på gang i 2.etasje.
  Noe bruksslitasje på gulv på stue, kjøkken og gang i 1.etasje. Oppsprekking langs taklister i enkelte rom. Oppsprekking i plateskjøter og skade på tapet på stue, skader på tapet i gang i 1.etasje og på soverommene og gangene i 2.etasje. Deler av veggplater demontert i ganger i 2.etasje for å synliggjøre pipe (arbeid under utførelse på befaringstidspunktet). Noe sotvannmerker på pipa på kaldloftet, løse steiner på pipa over tak. Knirk i gulv i flere rom i 1. og 2.etasje.

  VÅTROM
  Bad/wc/vaskerommet innredet i 2007. MDFpanel på veggene og malt panel i himlingen.
  Fliser lagt på gulv med sokkelflis på veggene.
  Det er ikke fall til sluk i rommet, og dette ble bekreftet ved måling i rommet. Målt fra topp slukrist til flis ved dørstokk. Plastsluk i gulv ved dusjkabinettet, membran med ukjent utførelse. Innmontert dusjkabinett, 1 klosett, 1 servant og opplegg for vaskemaskin.
  Baderomsinnredning i malt heltre utførelse.
  Elektrisk avtrekksvifte i yttervegg.
  Hulltaking foretatt i skillevegg mellom bad/wc/vaskerom og stue. Fuktmåling foretatt i bunnsvill/gulv i skilleveggen ved hjelp av Protimeter med pigger og det ble målt 8,3% Rh.
  Litt oppsprekking langs taklister. Noe malingsslitasje på innredningen.

  KJØKKEN
  Parkett på gulv, miljøstrie på veggene og malte himlingsplater i himlingen. Kjøkkeninnredning i laminat utførelse med profilerte fronter. Fliser på vegger over benkeplatene, benkeplater i laminat.
  Kjøkkenventilator med avtrekk gjennom yttervegg. Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin følger med i salget.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Innvendige vannledninger av kobberrør og plastrør. Rør-i-rør opplegg for vannledningene til kjøkken og bad/wc/vaskerom med fordelinger montert i kjelleren.
  Hovedvanninntak med stoppekran i kjelleren.
  Røropplegget til kjøkken og bad/wc/vaskerom montert i 2007. Innvendige avløpsledninger av plastrør.
  200 l. varmtvannsbereder montert i kjelleren, tilkoblet strøm via støpsel i stikkontakt.
  Mekanisk avtrekk på kjøkken ved ventilator, elektrisk avtrekksvifte i yttervegg på bad/wc/vaskerom. Ellers naturlig avtrekk og ventilasjon gjennom ventiler og med muligheter for åpning av dører og vinduer.
  Sikringsfordeling med sikringsautomater montert på gang i 2.etasje, 40 A hovedsikringer, 1x20 A kurs, 8x16 A kurser, 2x10 A kurser og overspenningsvern.
  Strømtilførsel til boligen ved luftkabel og med inntakssikringer på kaldloftet. Det elektriske anlegget i boligen er delvis utført som åpent og delvis som skjult installasjon.
  Røykvarsler montert på stue og på soverom i 2.etasje, 6 kg. brannslukningsapparat montert i vindfang.

  TOMTEFORHOLD
  Grunn av leire i følge tidligere takst over samme eiendom. Boligen fundamentert med såle av betong på grus. Yttervegger i kjelleren under opprinnelig bygning av betong, innvendig isolert med tresonitt og pusset. Yttervegger i rom under inngangsparti av betong innvendig isolert med isopor.
  Etter opplysninger fra tidligere takst over samme eiendommen regner man med at utvendige avløpsledninger er av soilrør til septiktank og betongrør videre til terreng.
  Utvendig vannledning av plastrør tilkoblet kommunalt nett.
 • 1.et: 72 Bra
  2.et: 68 Bra
  Kjeller: 71 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom i 1.- og 2.etg. er medtatt i arealet for P-rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn montert på stue.
  Varmepumpe montert på stue, varme i gulv på bad/wc/vaskerom, panelovn montert i vindfang og på to av soverommene i 2.etasje.
  Varmepumpen montert i 2022, varme lagt i gulv på bad/wc/vaskerom i 2007.
 • Flat og skrånende tomteareal opparbeidet med plener og beplantet med noe busker og trær. Innkjørsel pålagt grus, felles med eiendommen i
  Forsmovegen 65, gnr. 190 bnr. 30.
 • Plass til parkering på egen tomt.
 • Offentlig adkomst.

  Offentlig vannforsyning fra kommunalt nett.

  Privat avløp med septiktank.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 536 685 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 932 066 per 31.12.20
 • Kr. 8 754 pr. år
  Fordelt på 6 terminer. Renovasjon kommer i tillegg med kr. 4844,- pr. år for 240 liters dunk.
 • Strøm og forsikring kommer i tillegg til kommunale avgifter og renovasjon.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelsepå eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Servitutt
  Bestemmelse om veg, tinglyst 06.12.2018 dokumentnr. 1651146 - rettighetshaver: Knr:1824 Gnr:190 Bnr:30
  Rettighet
  Best. om vann/kloakkledning, tinglyst 28.06.1950 dokumentnr. 1280 - rettighetshaver: Knr:1824 Gnr:190 Bnr:17
 • Eiendommen ligger ikke i et regulert område, men inngår kommuneplan for Drevja i et LNFR-område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet. Eiendommen ligger også i en hensynsone for reindrift.
 • Gnr. 190 Bnr. 17 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4.900,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 43.798,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, foto, grunnbok, meglerpakke Infoland, sikringsobligasjon og tilstandsrapport. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ben Even Dalheim
  Randi Synnøve Nyseth
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev