aktiv-eiendomsmegling
Koselig hytte med flott utsikt over Litlsvenningvatnet

Holmvassdal - Fritidseiendom - Nydelig beliggenhet med strandlinje - Naust

 • 1 100 000
 • BRA 64 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 100 000
 • OMKOSTNINGER43 672
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 143 672
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 973
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 54 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 066 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))
  --------------------------------------------------------
  43 672,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 143 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjøkken m/spiseplass, Stue , Soverom ,
Soverom 2, Bad
Garderobe , Bod
Solrik terrasse med flott utsikt

Holmvassdalsveien 217, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er påvist avvik i beslagløsninger.
  Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  Store skader på takrenne mot vest, rustdannelse på spillblikk, malingsavflassing på vindskier. Skader på beslag og takplater rundt pipa mot sør.
  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.
  Det bør monteres heldekkende beslag på pipa mot sør

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Råteskader på dekke og rekkverk på terrasse mot sør, fundamenter under samme terrasse påvirkes av tele med skjevheter i helekonstruksjonen.
  Råteskader og store skjevheter på terrasseplatt på terreng ved inngangen.
  Tiltak
  • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Det er påvist fuktskader på overflater.
  Tiltak
  • Overflater må utbedres eller skiftes

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt 32 mm. over hele stue.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Målt forhøyet fuktverdier i gulv (målt med protimeter på overflaten av gulvet), belegget skåret opp rundt sluk i gulv. Noe oppsprekking i tapetskjøter og i hjørner.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Tiltak
  *Kjøp nytt brannslokkingsapparet.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Utvendig > Taktekking
  Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Sterk malingsavflassing på takplater, bulker og skader på takplater, litt rustdannelse på spiker og på takplater. rustdannelse på spiker og på takplater.
  Tiltak
  • Det må foretas lokal utbedring.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
  Fuktskade i veggkonstruksjonen i bod.
  Tiltak
  • Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Fuktmerker rundt pipa på stue. Det er ikke inspeksjonsluke til kaldloft.
  Tiltak
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser


  Utvendig > Dører
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Værslitt inngangsdør, samt dårlig utført omramming rundt døren. Tiltak
  • Det må foretas lokal utbedring

  Utvendig > Utvendige trapper
  Konstruksjonene har skjevheter.
  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Krav om 4 synlige pipevanger på pipa på kjøkken (kun to er synlige). Saltutslag på pipa på kjøkken og stue og sterk malingsavflassing og fuktskader på pipa på stue.
  Spjeld for valg mellom vedovn og peis på stue har løsnet og fungerer ikke etter opplysninger fra rekvirent.
  Tiltak
  • Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  Utbedring av lekkasjer rundt pipa må utføres.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Målt fukt i gulv i rommet.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres
  Vurdering av avvik:
  • Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Målt fukt i gulv i rommet.
  Tiltak
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er påvist andre avvik:
  Det er registrert skjevheter i enkelte av pilarene under bygningen.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Oppretting og isolering av pilarer må påregne
 • Fritidseiendommen ligger vest for Litlsvenningvatnet, ca. 25 km. sør for kommunesentret på Trofors. Nærmeste butikk ligger på Trofors, kort
  avstand til turområder i Lomsdal/Visten nasjonalpark. Utsikt mot Litlsvenningvatnet, mot Kappfjellet og Blåfjellet.
 • Bebyggelsen på eiendommen består av frittliggende fritidsbolig opprinnelig oppført ca. 1972/1973 og påbygget stue i 1987. I tillegg oppført
  uthus i 1990 og et naust/lager for båt ca. 2000 (bygningen er ikke et måleverdig areal på grunn av den lave høyden).
  Naust/lager for båt oppført i strandlinjen, fundamentert på stein. Yttervegger av uisolert bindingsverk utvendig kledd med stående
  bordkledning. Pulttakkonstruksjon av bjelkelag tekket med bølgeblikk plater. Innmontert sidehengslede porter. Rustdannelse på takplatene,
  malingsslitasje på dekkbord og vindskier.
 • Privat opparbeidet veg på sør-vestsiden av Svenningvatnet. Ca. 400 m. gangsti til fritidseiendommen
 • Oppsadlet trekonstruksjon i tak av plassbygde takstoler, isolering av takkonstruksjonen ikke kjent. Taktekking på fritidsboligen av profilerte stålplater. Takrenner og nedløpsrør av metall, nedløpene med utkast til terreng. Heldekkende beslag på den ene pipa, halvbeslag på pipa mot sør. Yttervegger av bindingsverk isolert med 10 cm. mineralull i opprinnelig bygning og i tilbygg. Utvendig kledning av liggende bordkledning. Koblete vinduer i fritidsboligen. Malt fyllingsdør som inngangsdør, panelt balkongdør på stue. Terrasse mot sør på ca. 16 m², terrasse ved inngang på ca. 6 m² og terrasseplatt på terreng ved inngang på ca. 12 m². Rekkverk på terrasser har en høyde på 70 cm.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 06.07.2022 av Terje Luktvassli for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Fritidsbolig
  1.etg: 64 Bra

  Uthus
  12 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom unntatt bod.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovner og elektrisitet.
 • Skrånende naturtomt med en del busker og trær. Sti fra fritidseiendommen til privat opparbeidet veg på sør-vest siden av eiendommen
 • Privat opparbeidet veg på sør-vestsiden av Svenningvatnet. Ca. 400 m. gangsti til fritidseiendommen
  Det er ikke innlagt vann i fritidsboligen.
  Det er ikke innlagt avløp i fritidsboligen
 • Formuesverdi kr 98 461 per
 • Kr. 1 699 pr. år
  Renovasjon kommer i tillegg med årlig avgift kr. 1579,-.
 • Årlige kostnader
  Eiendomsskatt Kr. 1 669
  Renovasjon, fritidsrenovasjon Kr. 1 579
  Forsikring Kr. 3 200
  Vedlikeholdskostnader stipulert. Kr. 15 000
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 21 50
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Tinglyst bruksrett for Grete Aarvik på gnr. 58 bnr. 26, tinglyst 01.04.1986 i dok.nr. 2046. Det er igangsatt arbeider med sletting av denne
  bruksretten, men dette arbeidet var ikke ferdig på utskriftstidspunktet. Den er signert og innsent for sletting av megler.
 • Eiendommen ligger i et regulert område med formål fritidsbebyggelse, reguleringsplan for Holmvassdal hytteområde datert 15.04.1986
 • Gnr. 58 Bnr. 26 i Grane kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10.
  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Grete Aarvik
  Grethe Helen Jensen
  Jan Roger Andrè Jenssen
  Jan Roger André Jenssen
  Lovise Jenssen Langvatn
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev