aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Luktvassvegen 2101
Velkommen til Luktvassvegen 2101

MOSJØEN Luktvassvegen 2101

Sjarmerende og koselig hytte med usjenert beliggenhet bare 20 min unna Mosjøen sentrum

 • kr 580 000
 • BRA 85 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 580 000
 • Omkostningerkr 29 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 609 542
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1991
 • Soverom3
 • ArealP-rom 72 m²
 • Tomt1 642.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 •  580 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 580 000,00))   31 542,- (Omkostninger totalt)   611 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
1. Etasje - 2D Floor Plan.jpg
Aktiv Helgeland presenterer denne koselige hytta for salg, den ligger på en naturtomt med utsikt mot Ømmervatnet i Vefsn. Bygningen er oppført på denne tomten i 1991, i følge vedlagt byggetillatelse. Tømmerbølingen er opprinnelig en 2.etg. på en tidligere bolig som er flyttet hit fra Trofors. Den inneholder bl.a. 3 soverom, bad, koselig kjøkken med vedkomfyr og en romslig stue med vedovn. På eiendommen står det en fritidsbolig og touthus Eiendommen har vannforsyning fra egen brønnborret brønn på naboeiendommen. Avstand fra hytta til Ømmervatnet er ca. 250 m og den ligger ca 23 km. nord for Mosjøen sentrum. Velkommen til hyggelig visning! Om ikke oppsatt visningstidspunkt passer så kontakt megler.
Flere vindusflater gir fint naturlig lys i rommet

Luktvassvegen 2101, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 56 kvm Gang , Soverom , Bad , Kjøkken , Stue
  2. etasje: 16 kvm Gang , Soverom , Soverom 2
  Primærrom
  1. etasje: 56 kvm Gang , Soverom , Bad , Kjøkken , Stue
  2. etasje: 16 kvm Gang , Soverom , Soverom 2.

  Bod
  Bruksareal
  1. etasje: 9 kvm Bod
  1. etasje: 4 kvm Bod  Tomt
  1642.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendomstomt på ca. 1 642,9 m2. Tomten er naturtomt og har skrående helning mot nordvest. Det opplyses å være adkomstrett fra Luktvasslivegen 2107. Det er i dag etablert adkomst fra tidligere E6. Adkomsten er ikke omsøkt eller registrert

  Beliggenhet
  Tomt med påhvilende bebyggelse ligger ved Ømmervatnet ca. 23 km. nord for Mosjøen sentrum. Avstand fra hytta til Ømmervatnet er ca. 250 m

  Adkomst
  Det opplyses å være adkomstrett fram til hytta fra Luktvasslivegen 2107.

  Byggemåte
  For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 07.07.2023 av Helgeland Byggekontroll for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1 Etasje: Gang , Soverom , Bad , Kjøkken , Stue Loft: Gang , Soverom , Soverom 2.

  Standard
  Fritidsbolig med byggeår 1991. Bygningen er oppført på denne tomten i 1991, i følge vedlagt byggetillatelse. Tømmerbølingen er opprinnelig en 2.etg. på en tidligere bolig som er flyttet hit fra Trofors. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Vinduer Gå til side Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Sverting og fuktmerker på innvendig karm, ramme og utforing. Konsekvens/tiltak ? Vinduer med råteskader må erstattes med nye. ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Utskifing av flere vinduer må påregnes. Bedre ventillering av soverom i 2. etg. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konstruksjonen er eldre tømring som er flyttet hit, og består av 2. etg og loft fra tidligere bolig. Det er således en konstruksjon som i utgangspunktet har store variasjoner. I kryperom under bjelkelaget ble det registrert at gulvbjelke under dette område er noe lavere enn øvrige gulvbjelker. Konsekvens/tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2 Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. øydeforskjell fra røstvegg mot vest til røstvegg mot øst er det fra 160 mm til 55 mm. Totalt 105 mm. høydeforskjell på hele etasjen. Årsaken til så store skjevheter i 2. etg. kan skyldes at boligen er en opprinnelig 2. etg. med loft og at den er oppført med samme skjevheter som har vært fra gammel av, Årstall for gammel tømring er ikke kjent. Konsekvens/tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Skjevheter på selve konstruksjonen må man leve med. Skjevheten bør overvåkes over tid for å se at det ikke er setninger fra grunnen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. For å avdekke om det er skader på konstruksjon på grunn av aktivitet av skadedyr og eventuelt hvordan mus kommer inn i veggen må det utføres ytterligere undersøkelser. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Inntak via luftspenn, skap med automatsikringer som er montert i soverom i 1. etg. Anlegget er ikke kontrollert ved befaring, må eventuelt gjøres av elektriker eller el. takstmann. Inntak via luftspenn, skap med automatsikringer som er montert i soverom i 1. etg. Anlegget er ikke kontrollert ved befaring, må eventuelt gjøres av elektriker eller el. takstmann 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Installert i 1990, deler av el.anlegget er over 50 år gammelt ogmoden for utskifting. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ukjent 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja Anlegget ble sist kontrollert: 05.07.2022. Kontrollresultat: Det ble avdekket feil som ikke er bekreftet utbedret. Vedtak om retting av feil på elanlegg: Det lokale eltilsyn (DLE) gjennomførte en kontroll av ditt elektriske anlegg i Luktvassvegen 2101 den 05.07.2022. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 8. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 9. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 10. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Viser til vedlagt tilsynsrapport fra det lokale Eltilsyn. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja Brannslukker mangler. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ukjent 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Utvendige vannledninger har funksjonssvikt. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Vannpumpe er demontert for å unngå frostskader på vinterstid. Vanntrykk er ikke kontrollert, da vann var frakoblet på befaringsdagen. Renseanlegg for gråvann er ikke montert Konsekvens/tiltak ? Avløpsanlegget må sjekkes. Vannpumpe må monteres. Innvendige vannledninger må tilkobles. Kommunen bør kontaktes for event. behov for renseanlegg for gråvann. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke montert takfotbeslag. I hjørne mot sørvest er taknedløp løsnet fra takrenne. Innvendig i 2. etg er det gamle fuktmerker på panel rundt pipe, Konsekvens/tiltak ? Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. ? Stigetrinn for feier må monteres. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nærmere undersøkelser av beslag rundt pipe må utføres for å avdekke om det er utettheter i overgang mellom pipebeslag og tak. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er registrert partielle råteskader i nedkant av kledning spesielt mot øst, for øvrig endel tørkesprekke. Bak utvendig kledning er det brukt lusinger som musesperre, det er stedvis manglende lusinger og stedvis manglende lufting. Vurdering av avvik: ? Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. ? Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Konsekvens/tiltak ? Råteskadet trekledning må skiftes ut. ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Yttertaket har nedbøying. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Gamle fuktskjolder rundt pipe på loft ( tørt på befaringsdagen.) Det ble registrert muselort ved rørgjennomføring på loft. Oppbygging av takkonstruksjonen er usikker, takkonstruksjonen er lukket, men det ble registrert utvendig ved raft at det er brukt presenning under takplate. Hvis dette er brukt som undertak kan dette være en feil konstruksjon for luftet tak. Nærmere undersøkelser bør utføres. Konsekvens/tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det må gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke tilkomst for mus, for å avdekke om det er skjulte museskader. Samt at fundamentering for pipe er gjenbygget og må åpnes for kontroll. Utvendig pipebeslag bør kontrolleres. Det er registrert gamle fuktmerker rundt pipe. ( det var tørt på befaringsdagen ) Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Dører Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak ? Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte dører. ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Utvendig og innvendig sliping og beising/lakking av dør og karm. Eventuelt utskifting av dør. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Det er avvik: Usikker fundamentering av pipe, nærmere undersøkelser må utføres. Vedkomfyr på kjøkken er noe rustangrepet. Konsekvens/tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ? Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. ? Tiltak: Brannsikring av rørgjennomføring må utføres. Nærmere undersøkelser når det gjelder fundamentering av elementpipe. Innvendig > Kryperom under stubbtele Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Tomten har terrengforhold med fall fra øst og mot vest. På østre side er det liten avstand mellom terreng og stubbloft, det er også betydelig med materialrester i deler av kryperommet noe som begrenser mulighet for besiktigelse av stubbloft. Konsekvens/tiltak ? Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. ? Terrengfall i tilknytning til konstruksjonen må utbedres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Konsekvens/tiltak ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. ? Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. ? Andre tiltak: Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er avvik: Dør til soverom i 1. etg. mangler dørvrider. Konsekvens/tiltak ? Enkelte dører må justeres. ? Tiltak: Dørvrider med låskasse må monteres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Andre innvendige forhold Det er avvik: Hulltaking er foretatt fra tilstøtende kjøkken i våtsone mot bad. Det ble registrert betydelig med muselort i vegg konstruksjonen mellom veggplater/panel. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: For å avdekke om det er skader på konstruksjon på grunn av aktivitet av skadedyr og eventuelt hvordan mus kommer inn i veggen må det utføres ytterligere undersøkelser. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr I innvendig vegg ble det registrert betydelig med muselort i vegg konstrukesjonen mellom veggplater/panel. Konsekvens/tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. For å avdekke om det er skader på konstruksjon på grunn av aktivitet av skadedyr og eventuelt hvordan mus kommer inn i veggen må det utføres ytterligere undersøkelser. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Skapfront foran oppvaskebenk er noe utsvelt. Fuktskader på skrog i oppvaskbenk. Konsekvens/tiltak ? Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er avvik: Vannpumpe er demontert på grunn av frostskader, Det opplyses at det er montert tappekrane for tømming av vannrør under hytta. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Ny vannpumpe må monteres. Røropplegg må kontrollere av rørlegger og testes før bruk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avløp for gråvann er ikke tilkoblet renseanlegg. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Renseanlegg for gråvann må tilkobles. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Det er synlig nedsiging av yttervegger mellom søylefundamenter. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Nærmere undersøkelser bør utføres og fundamentering bør forsterkes. Kostnader gjelder videre undersøkelse. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Taktekking Tak er tekket med stålplater. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Takplater er rustangrepet i nedkant og i skjøter. Som undertak er brukt pressening. Det er ikke montert takfotbeslag. Konsekvens/tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Takplatene er rustangrepet i nedkant og i plateskjøter, det er stedvis rustflekker og skader på taket. Provisorosk tetting med silikon eller lignende, på nordsiden av taket. Som undertak er brukt presening, noe som er ugunstig å bruke som undertak på grunn av kondensering samt dårlig aldringsegenskaper. Det er ikke montert takfotbeslag, må monteres. Utskifting av taktekke og undertak må påregnes innen noe tid. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger. Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Eldre kjøkkeninnredning ( trolig gjenbruk ) i malt tre og trefiber. Heldekkende oppvaskbenk i stål med utslagsvask og oppvaskumme, med underliggende benkeskap og skuffeseksjon. Vurdering av avvik: ? Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Skapfront foran oppvaskebenk er noe utsvelt. Fuktskader på skrog i oppvaskbenk. Konsekvens/tiltak ? Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Naturlig ventilasjon i hele bygningen, ventil i yttervegg på stue, kjøkken og soverom i 1. etg., øvrig ventilering ved bruk av åpnevinduer. Vurdering av avvik: ? Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Forsert av trekk bør monteres på bad og kjøkken. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannstank, montert på bad på 40 liter, produkjonsår 1999 Vurdering av avvik: ? Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Andre bygninger på eiendommen: Bod 1 med byggeår 1991 Beskrivelse: Uthuset med er fundamentert på søyler av kreosotstolper og lastein, etasjeskille er bjelkelag av tre, vegger oppført i laftet tømmerpanel, som tak er saltak med taksperrer av tre, tekket med platetekke. Eget avlukke med hyttedo. Innmontert dør og vindu. Innlagt strøm med lys. Registrerte mangler og feil ved befaring: Noe misfarging og sverting på utvendig kledning , dør og vindskier. Skader på takplater østsiden. Innvendig er det noe gamle fuktmerker på gulv og innvendig side av ytterdør, for øvrig generell slitasje Bod 2 med byggeår 1991 Beskrivelse: Fundamentert på terreng og lastein, bjelkelag av tre, oppført i bindingsverk som er utvendig kledd med liggende trekledning og innvendig kledd med plater. Som tak er saltak med taksperrer av tre tekket med platetekke. Innmontert labankdør og vindu. Registrerte feil og mangler ved befaing: Utvendig kledning er maligsslitt, spesielt på østsiden. Manglerfull beising på vindskier og toppbord er mosegrodd. Boden var innvendig fylt med redskaper og materialer og er således begrenset besiktiget. Noen fuktmerker ble registrert i overgang tak og vegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger

  Prisantydning inkl. omkostninger
   580 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 580 000,00))   31 542,- (Omkostninger totalt)   611 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue og vedkomfyr montert i kjøkken

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  840

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Gebyr for feiing-og tilsyn. Hytterenovasjon kommer i tillegg på kr. 1500,- pr. år.

  Info om eiendomsskatt
  Det er ingen eiendomsskatt på eiendommen

  Formuesverdi sekundær
  47896

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Renovasjon stipulert til Kr. 1500,- pr. år. Vedlikeholdskostnader ca. Kr. 11.000,- pr. år. Forsikring stipulert til Kr. 8000,- pr. år.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 09.12.1983 - Dokumentnr: 8055 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1824 Gnr:164 Bnr:1


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Det opplyses å være adkomstrett fram til hytta fra Luktvasslivegen 2107. Vann: Eiendommen har vannforsyning fra egen brønnborret brønn på naboeiendommen Avløp: Bygningen har avløp for gråvann som er ført ut til grøft

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan er Kommuneplans arealdel. Fritidsboligen ligger innenfor LNF område sone C. m/spredt boligbygging ( nåværende )

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
   580 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 580 000,00))   31 542,- (Omkostninger totalt)   611 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende2 % av kjøpesum - for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3900 ,- oppgjørshonorar kr 3200  ,- og visninger og gratis etter det kr 1500 , - pr. visning. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35000  ,-. Markedsføring kr. 9900,- fotografering kr 4200,-Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utleggene + kr. 6000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev