aktiv-eiendomsmegling
Fasade

MOSJØEN Ørnevegen 11

Kulstadlia -3 soverom -Carport - Framtidens bolig- Husbankfinansiert

 • kr 4 320 000 - 4 320 000
 • Priser fra og tilkr 4 320 000 - 4 320 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 320 000 - 4 320 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 320 000 - 4 320 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til92 - 92 m²
 • Areal bruksareal - fra og til96 - 96 m²
 • Tomt1 320 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 117 BNR. 663
 • Informasjon om meglerforetaketSolvang & Aanes AS C.M. Havigs gate 27 8656 Mosjøen
 • OppdragsansvarligMerete Solvang
 • Oppdragsnummer1801235001
 • 4 320 000 (Prisantydning) Omkostninger 5 000 (Stiftelsesgebyr sameiet) 10 000 (Startkapital sameiet) 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 1 250,- (Dokumentavgift av tomteverdi 50.000,- 17 592 (Omkostninger totalt) 4 337 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Ørnevegen 11, Nordland

 • Om prosjektet
  Salgsstart 27.04. kl. 07.00. Utbygger tenker at det kan være mulighet for egeninnsats, Boligene er en konseptmodell utviklet for oppføring på små arealer. Frittstående eller kjedet. Boligene er tilrettelagt for Husbankfinansiering, og det er lagt vekt på Husbankens krav til tilgjengelighet, Livsløpsstandard og Energieffektivitet.

  Priser fra og til
  kr 4320000 - 4320000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Garasje/parkering
  Det vil bli oppført Carport

  Boder
  Utebod ca. 5 kvm.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Ved tegning av 2 reservasjoner vil det bli byggestart. Ferdigstillelse vil bli ca 12 måneder etter byggestart.

  Forsikringsselskap
  Boligen vil bli forsikret i byggeperioden.

  Tomteareal
  1320m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på ca. 1320 kvm som skal eies av sameiet. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

 • Kjøkken
  Kjøkken og stue 28,2: Vegg: Gips med slettduk. Farge Space 10678 Kontrastvegg yttervegg kjøkken: Farge Modern Beige 12076 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag. Farge Space 10678

  Bad
  Bad 5,5: Vegg: Baderomsplate: Marcato Athen white M6060 HG Gulv: Fliser: FK pro Marte Beige 30x30. (Artnr. 7787497) 10x10 i dusjsone. Tak: Gips, 2lag. Farge Space 10678

  Andre oppholdsrom
  Sov 1 11,4: Vegg: Gips med slettduk. Farge Modern Beige 12076 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag. Farge Modern Beige 12076 Bod 4,6: Vegg: Gips. Farge Space 10678 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag. Farge Space 10678 Gang 6,9: Vegg: Gips med slettduk. Farge Space 10678 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Flis 1,5m = FK pro Marte Beige 30x60 (Artnr. 7787496) Tak: Gips, 2lag. Farge Space 10678 VT. LOFT Sov 2 11,0: Vegg: Gips. Farge Adventure 11175 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag. Farge Adventure 11175 Sov 3 11,5: Vegg: Gips Farge Adventure 11175 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag. Farge Adventure 11175 Loftstue 13,9: Vegg: Gips. Farge Space 10678 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag, Farge Space 10678 WC 2,2 Vegg: Gips. Farge Modern Beige 12076 Gulv: Opus laminat XL 1-stav hvitpigmentert (Nobb.544445485) Tak: Gips, 2lag. Farge Modern Beige 12076

  Diverse
  Innerdører: Glatt hvit, kompakt med tettelist Trapp: Fauna. Hvit med runde spiler og hvite trinn, åpen Listverk: (Listefritt rundt vindu og tak). 12x58 Gulvlist og karmlist hvit slett. Peis/Ovn: Opus Ignis med stålpipe og glassplate UTVENDIG LEVERANSE Tak: Tekket / Stålplater ?? Bordkledning: Malt Dobbeltfals 19x148, farge VIKA 0546 (ELLER BARE GRUNNET?) Vindu: Hvitmalte etter energiberegning Beslag: Inkl. Takrenner: Stål, sort Ytterdør: Opus Urban Ekstreme med glass 100x210, hvit (eller tilsvarende) Rekkverk: Ikke inkludert Dekkebord 28x120 imp. (Er terrasse med?)

  Fasade
  Bordkledning: Malt Dobbeltfals 19x148, farge VIKA 0546 (ELLER BARE GRUNNET?)

  Yttertak
  Tak: Tekket / Stålplater ??

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Terrasse?

  Trapper
  Trapp: Fauna. Hvit med runde spiler og hvite trinn, åpen

  Heiser
  Ikke heis.

  Ventilasjon
  Varmepumpe

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Info om vannavgift
  Inkludert i kommunale avg.

  Velforening
  Ikke etablert velforening.

  Tilbud på lånefinansiering
  Boligene tilfredstiller krav om husbankfinansiering. Snakk med megler ang. dette tilbudet. Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt XX boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse.

  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler.

  Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

  Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Stipulering av fellesgjeld
  Ingen fellesgjeld

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Ingen fellesgjeld

  Avdragsfri periode
  Ingen fellesgjeld

  Felleskostnader etter avdragsfri periode
  Ingen fellesgjeld

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1824/117/663: 16.09.1994 - Dokumentnr: 5791 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1824 Gnr:117 Bnr:31
  02.08.2022 - Dokumentnr: 842636 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1824 Gnr:117 Bnr:665
  Elektronisk innsendt


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 37 500,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54.

  Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr 30.000,- inkludert merverdiavgift. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev