aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Rådhusgata 39

Mosjøen Rådhusgata 39

Byflata - Enebolig på fin tomt med kort avstand til butikker, skoler og de fleste fasiliteter

 • 2 650 000
 • BRA 178 m²
 • 6 soverom
 • PRISANTYDNING2 650 000
 • OMKOSTNINGER82 624
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 732 624
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 939
 • SOVEROM6
 • AREALP-rom 141 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT611 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  82 624,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 732 624,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjelleretasje: Bod , Bod 2, Bod 3
Hovedetasje: Vindfang , Wc , Trapperom , Hall m/trapp , Kjøkken , Stue , Soverom + Bod
Loftetasje: Trapperom , Bad , Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Soverom 5
Godt med benk, -skap og benkplass

Rådhusgata 39, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Det er sprekker i betongen i trappetrinn.
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Utvendig trapp må rehabiliteres

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak

  Innvendig > Innvendige trapper - 2
  Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  • Trappen må påregnes skiftes ut.
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er registrert avvik med avtrekk.
  Viften og innvendig kullfilter må kontrolleres
  Viften fungerer ikke.
  Avtrekksvifte av eldre modell.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Kontroll av avtrekk, utskifting må påberegnes.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  • Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak
  • Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  Alle vinduer har en viss levetid, og når denne er nådd vil de slippe inn mye luft fra utsiden. For vanlige vinduer er levetiden et sted mellom 20 og 30 år.
  Vinduer må på sikt påberegnes utbyttet

  Utvendig > Vinduer - 2
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke
  Tiltak
  • Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  • Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

  Utvendig > Dører
  Det er avvik:
  Dører er av eldre modell og har utvendig malingsavflassing.
  • Tiltak:
  Oppgradering av terrassedør i loftetasjen.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  • Tiltak:
  Tiltak
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Pipevanger er ikke synlige. Pipevanger mot yttervegg er ikke synlige. Pipevanger på mursteinspipe skal være synlige.
  Tiltak
  • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
  • Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  • Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling
  Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner.
  Det er manglende ventilering av kjelleren.
  Hulltaking er uaktuelt da vegger og gulv er av betong.
  Tiltak
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Forbedre ventileringen av kjelleren

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er manglende fuktsperre på bakken.
  Manglende ventilering av krype kjelleren
  Tiltak
  • Fuktsperre på bakken bør etableres.
  Forbedre ventileringen.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er kun montert håndløper på en side i trappeløpet.
  Tiltak
  • Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunkt

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er avvik:
  Dørvridere er av eldre modell og er løsnet
  • Tiltak:
  Feste dørvridere, evt. utbytte av innvendige dører

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist at overflater har noe skader.
  Kjøkkeninnredningen har normale bruksslitasjer i henhold til alder.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak
  • Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
  Tiltak
  • Det må påregnes utskiftning av avløpsrør.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Varmesentral
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Tiltak
  • Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Fra septiktank og ut til kommunalt nett er det montert nytt plastrør av rørlegger Bjørn Olsrud.
  Det foreligger ikke opplysninger på alder på vannrør.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  • Avløpsanlegget må sjekkes
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tomteforhold > Septiktank
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Avløp burde vært tilkoblet direkte på kommunalt nett.

  Tomteforhold > Andre tomteforhold
  Det er avvik:
  Tiltak som markisolering i grunnen må vurderes.
  • Tiltak:
  Markisolering av grunnen.
 • Eiendommen ligger på byflata, ca. 1 km. sørøst fra sentrum av Mosjøen.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 12.10.2022 av Helgeland Byggekontroll for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjelleretasje: 30 Bra
  Hovedetasje: 79 Bra
  Loftetasje: 69 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom unntatt boder.

  Kommentar
  Innvendige romhøyder:
  Kjelleretasje: Ca. 2,03- 2,09 meter.
  Hovedetasje: Ca. 2,17- 2,29 meter.
  Loftetasje: Ca. 1,65- 2,29 meter
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue for øvrig elektrisk oppvarming.
 • Tomten er flat og er opparbeidet med to innkjøringer som er gruslagt. Det er opparbeidet plen som er beplantet med busker, stauder og noen trær.
 • På egen gårdsplass
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger og septiktank
 • Formuesverdi som primærbolig kr 668 317 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 405 941 per 31.12.20
 • Kr. 17 681 pr. år
  Renovasjon kommer i tillegg med kr. 4844 pr. år.
 • Forsikring Kr. 9 600
  Vann Abonnementsgebyr og stipulert forbruk etter m² : Kr. 4 832
  Avløp Abonnementsgebyr og stipulert forbruk etter m² : Kr. 6 914
  Branntilsyn, feiing Årlig avgift : Kr. 817
  Slamtømming Årlig avgift: Kr. 928
  Eiendomsskatt Årlig avgift: Kr. 4 190
  Renovasjon: Kr. 4 844
  Årlige vedlikeholdskostnader, stipulert: Kr. 20 000
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 52 000
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Plannavn: Mathias Brunsgate med tilliggende areal. Eiendommen ligger i et område regulert til sentrumsformål, dvs. bolig, forretning og
  kontor.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 103 Bnr. 917 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Lise Fagervik
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev