aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Trastvegen 7

Pen enebolig - Garasje - Utsikt - 4 soverom - 2 bad - 2 oppholdsrom

 • BRA 190 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER119 874
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 019 874
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 984
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 185 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT621 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  103 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  119 874,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 019 874,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Sokkeletasje: Entré, Hall m/trapp, 3 Soverom (det ene brukes som tv-stue/gjesterom), Vaskerom, Bad/wc, Omkledningsrom, Bod
Hovedetasje: Stue, Stue 2, Soverom, Kjøkken, Bad/wc

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
Flott utsikt kan nytes fra terrassen

Trastvegen 7, Nordland

 • Boligen holder generelt normal standard, alder tatt i betraktning.
  Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje.

  OPPGRADERINGER AV NYERE DATO:
  - Deler av huset ble malt nord-øst og sør-øst veggene. 2020
  - Nytt gulv på soverom i kjelleretasjen. 2020
  - Klesgarderobe ble innredet. 2021
  - Spotter under kjøkkenbenk ble montert. 2021
  - Stuen og soverommet i hovedetasje er malt. 2021
  - Altanen ble beiset. 2022
  - Stampoppsett ble bygd. 2021
  - Ildfast plate på gulv foran peis er lagt. 2022

  I tilstandsrapport er det opplyst at spileplater på vegg i stue monteres før salg og at nye håndtak på dører monteres før salg. Det bemerkes at det ikke vil bli utført.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Utette gjennomføringer av flis i gulv.
  Rustdannelser på skruer rundt sluk.
  Sluket er fra byggeår.
  Tiltak
  - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.
  - Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet.
  - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
  Tiltak for å unngå skader i våtrom er å etablere vanntette sjikt, og sørge for tett utførelse rundt rørgjennomføringer. Vanntette sjikt kan være ulike membranprodukter og overflatematerialer med dokumentert tettefunksjon.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under servanten. Uten en mansjett rundt avløpet til f.eks. vask vil vannet ved en lekkasje i vaskens avløp renne tilbake langs røret og rett inn i veggen uten å bli stoppet.
  Flis og membran mangler på vegg.
  Sluket har begrensede muligheter for besiktelse grunnet dusjkabinett og hindringer.
  Tiltak
  - Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
  - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.
  - Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet.
  Ved eventuell renovering av våtrommet, påse at sluk, membran og tettesjikt blir utført i.hht leverandørs anvisninger og teknisk forskrift.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tomteforhold > Forstøtningsmurer
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker.
  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
  Skadet forstøtningsmur må utbedres/skiftes. Påse at det blir montert rekkverk på denne muren.
  Nivåforskjeller over 0,5 meter må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader forebygges.
  Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112).
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Takkonstruksjon/Loft
  Saltak takkonstruksjon av tre (W-takstoler).
  Lysåpningen mellom takstolene er på ca. 120 cm.
  Undertak av trobord.
  Loftskillet er isolert med ca. 15 cm isolasjon.
  Adkomst til kaldloftet via luke i himling på soverommet i 2. etasjen.
  Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Fuktskjolder rundt rørgjennomføringer.
  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.
  Rørgjennomføringer bør kontrolleres jevnlig.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Vurdering av avvik:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
  - Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
  Sotlukken er blendet med stålplate.
  Tiltak
  - Skadet stein i ovnen må skiftes ut for å lukke avviket.
  Det må gjøres tiltak for å få tilgang til sotluken.
  Det må monteres ildfast plate under ildstedet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Boligen har naturlig ventilasjon via ventiler i vindu.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  - Ventilasjonsløsningen må utbedres.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Siste kontroll fra Linea AS ble utført den 18.02.2004.
  Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av elektroinstallatør.
  Forfall neste kontroll: 2024.
  Det forligger ikke kursfortegnelse for sikring nr.12 og en som ikke er nummerert. Det anbefales at en godkjent elektrovirksomhet ser over anlegget og oppdaterer kursfortegnelsen.
  Kostnadsestimatet settes for oppdatering av kursfortegnelsen, ved eventueller oppgraderinger/utskiftinger kan kostnaden bli høyere.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Bordkledningen er værslitt og det spriker i treverket i bunn på fasade mot Øst.
  Kledningen er stedvis avsluttet for nært terreng.
  Tiltak
  - Musebånd/lusing må etableres.
  - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
  Det bør etableres lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjonen for å hindre at skadedyr kommer inn i konstruksjonen.
  Avstanden fra underkanten av kledningen til terrenget bør generelt være minst 0,3 m if. Sintef byggforsk.

  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Deformasjoner og skader på beslag over vindu.
  Ufagmessig utførelse av omramming rundt vindu.
  Det er ikke oppbretter på beslag under vindu mot vindussmyg på noen av vinduene, slik at vann kan renne inn bak kledningen.
  Maling flasser på vindu i grunnmur under terrassen.
  Tiltak
  - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  Det bør påregnes noe vedlikehold av den utvendige omrammingen/tettingen.
  Sålbenk- og vannbrettbeslag monteres ofte som det eneste tettesjiktet mot underlaget. Det medfører at beslagene bør ha oppbrett i begge ender mot vindussmyg, og i bakkant mot vinduets bunnkarm. (Ref. Sintef byggforsk detaljblad 520.415)

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter.
  Tiltak
  - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Rekkverk skal utformes slik at de forhindrer klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm slik at man ikke kan få
  fotfeste i rekkverket. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112).

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Knirk sokkeletasjen under fliser.
  Ødelagte og manglende fuger mellom fliser.
  Bom/hulrom under fliser i sokkeletasjen.
  Tiltak
  - Overflater må utbedres eller skiftes.
  Det bør påregnes vedlikehold av flisene i sokkeletasjen.

  Innvendig > Radon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112)
  Maling flasser på rekkverk.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  For å hindre at barn kan krype gjennom skal åpninger i rekkverk være maks 0,10 m. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112).
  Bygningsdelen virker å fungere med dette avviket. For å lukke avviket må det monteres håndløper på veggen opp trappen.
  Det bør påregnes noe vedlikehold/maling av rekkverk.

  Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  Fuge mellom gulv og sokkelflis mangler stedvis.
  Sokkelflis er løs ved hovedstoppekran.
  Tiltak
  - Fuger bør skiftes ut.
  Mykfuge bør etableres i overgang gulv/sokkelflis.
  Sokkelflis må festes tilstrekkelig.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  Fliser er ujamt montert på vegg ved badekar.
  Tiltak
  - Ved en renovasjon av badet, påse at fliser blir lagt fagmessig.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Tiltak
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk
  rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Sluket under badekaret er fra byggeår.
  Rustdannelser på skruer rundt sluk.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
  Sluket må sjekkes og rengjøres gjevnlig.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  For å lukke avviket må det etableres drensåpning for synliggjøring av lekkasjevann fra innebygd sisterne, usikkerhet om det er etablert lekkasjesikring på den innebygde sisternen. Tek 10 krever at i andre rom enn våtrom må sisterner og lignende plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett overflate eller i et hulrom med vanntett sjikt. Det må være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet. Selv om det vanntette sjiktet danner et trau som kan ta opp noe lekkasjevann, må trauet ha overløp inn i rommet slik at ytterligere lekkasjevann ikke trekker inn i konstruksjonene.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Flis på vegg bak dusjkabinettet mangler.
  Fliser er noe ujamt lagt på vegg.
  Tiltak
  - Flis må monteres der dette mangler.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Tiltak
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk
  rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist kondens på toalettsisterne. Dette kan skyldes feil på flottøren.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser og utbedring.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Hovedstoppekran ikke funksjonstestet.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Hovedstoppekranen er ikke funksjonstestet da eldre stoppekraner ofte har stor risiko for funksjonssvikt. Takstmannen anbefaler at hovedstoppekranen undersøkes av fagperson, eventuelt utskiftes.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Tomteforhold > Drenering
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det mangler stedvis klemlist over grunnmursplasten.
  Det er usikkerhet om taknedløp og drenering er koblet sammen med kloakken. Dersom dette er tilfelle så kan kommunen pålegge å legge
  taknedløp/drenering i separat system. For nærmere informasjon om dette ta kontakt med kommunen.
  Tiltak
  - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Klemlist bør monteres det dette mangler.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT TG IU
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
  Tiltak
  - TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/wc
  Vurdering av avvik:
  - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
  Tiltak
  - TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Varmtvannstank av ukjent størrelse, merke og alder plassert på vaskerom i sokkeletasjen. Varmtvannstanker er innebygd i en kasse og ikke mulig å besikte.
  Det må etableres adkomst til varmtvannstanken.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i i Trastvegen 7 (blindvei) uten gjennomgangstrafikk i ett velletablert boligområde i Kulstadlia. Fra boligen er det gode
  utsiktsforhold mot Mosjøen og Øyfjellet. Barnevennlige og rolige omgivelser med kort avstand til barnehage, barneskole, idrettsbane,
  akebakker på vinterstid og flotte turmuligheter sommer som vinter. Eiendommen ligger ca. 6 km fra Mosjøen sentrum som til byr en ett rikt
  rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner og helsetjenester m.m
 • Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1984, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med en garasje.
  Terrasse på ca. 43,5 m2 med adkomst fra hage og via dør fra stuen.
  Terrasse ved fasade nordvest på ca. 18 m2.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
 • Bolig:
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med pappshingel.

  Garasje:
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer av lettklinkerblokker
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Pulttak takkonstruksjon, utvendig tekket med selvbyggerpapp.
  Fuktinnsig ved veggen til boden.
  Konstruksjonen har skjevheter.
  Bygget er ikke tilstandsvurdert.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 11.07.2022 av Sindre Jakobsen.
 • Sokkel: 90 Bra
  1.et: 100 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom i boligen, unntatt bod i sokkel, er medtatt i arealet for P-rom.

  Enebolig
  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 25.06.1993 i forbindelse med utbygget i ettertid er det gjort noen bruksendringer:
  Sokkeletasjen:
  - Tidligere bod blir benyttet som tv-stue/gjesterom.
  - Tidligere soverom blir benyttet som omkledningsrom.
  - Dør mellom bod og vaskerom er tettet igjen.
  - Dør inn til nåværende tv-stue er plassert i hallen.
  - Det er etablert bad/wc på det udefinerte rommet.
  Hovedetasjen:
  - Det er etablert bad/wc på det udefinerte rommet.
  Fasade:
  - Det er etablert en forlengelse av terrassen ved fasade vest.

  Garasje
  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Den opprinnelige garasjen er bygd i 1982, tilbygd carport i 1993 som i senere tid er blitt omgjort til garasje.
  Det foreligger ikke tegninger eller søknad om ombyggingen fra carport til garasje.
 • Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte slette fronter, laminerte benkeplater med nedfelt oppvaskkum i kompositt med ettgreps
  blandebatteri. Belysning under overskap og glassplater på vegg bak benkeplater.
  Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer som kjøl/fryseskap.
  Integrert oppvaskmaskin fra 2021, komfyr og induksjonstopp.
  Det ble utført fuktsøk ved kjøleskap, oppvaskmaskin og vask. Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.

  Bad i sokkeletasje:
  Badet har servant i glass med ett-greps blandebatteri, vegghengt speil med innebygd belysning, høyskap, vegghengt toalett, badekar og hjørne med glassvegger.

  Bad i hovedetasje:
  Badet har servant med ett-greps blandebatteri, vegghengt speil med hylle og sideliggende belysning, gulvmontert toalett og dusjkabinett.

  Vaskerom:
  Vaskerommet har innredning med nedfelt servant i stål med vegghengt blandebatteri, veggskap, høyskap og opplegg for vaskemaskin.

  Garderobe:
  Skyvedørsgarderobe på soverom i hovedetasje og gang i sokkeletasje samt klesgarderobe i sokkeletasje.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.
  Luft-til-luft varmepumpe av merket Fuji fra 2012 i stue/trapp.
  Mindre avvik:
  En del lyd fra utedel på varmepumpen. Trolig et lager som må byttes.
 • Opparbeidet tomt med plen og busker. Belegningsstein i innkjørsel og gangbane til inngangsparti.
 • Parkering i garasjen og forran garasje, samt flere parkeringsplasser på øvre side av boligen.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 739 898 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 663 631 per 31.12.20
 • Kr. 19 008 pr. år
  fordelt på 6 terminer. Renovasjon kommer i tillegg med kr. 4844,- pr. år for 240 liters dunk.
 • Strøm og forsikring på eiendommen kommer i tillegg til kommunale avgifter og renovasjon.
 • Det er utstedt ferdigattest på boligbygg. Datert 07.02.1984.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Ingen tinglyste servitutter/rettigheter/forpliktelser iflg. grunnbok datert 24.06.2022.
 • Området er regulert til boliger iht. reguleringsplan for "KULSTAD FELT D", plan-ID 106. Ikrafttredelse 27.01.1983.
  Det forligger planforslag for detaljregulering av Kulstadlia datert 09.09.2016. Akrivsaksnr: 16/3885. Plan_ID PO_20171102.
  Kommuneplan: KA Mosjøen. Plan-ID 1824D1017. Ikrafttredelse 21.06.2017.
 • Gnr. 117 Bnr. 326 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3.900,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 40.798,-. Utleggene omfatter foto, tilstandsrapport, markedsføringspakke mini, meglerpakke Infoland, pantattest, sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jørgen R Sivertsen
  Sofie Richter Jonsen
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev