aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tverlandsvegen 8

Mosjøen Tverlandsvegen 8

Straum - Enebolig på fin tomt ved Nordenden av Fustvatn - 2 stk garasjer

 • 2 650 000
 • BRA 166 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 650 000
 • OMKOSTNINGER82 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 732 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 981
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 145 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 564 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 2 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  82 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 732 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedetasje: Trapperom, gang, bad, 2 soverom, stue og kjøkken
Kjelleretasje: Vindfang, hall m/trapp, soverom, kjellerstue, bad, vaskerom og 3 boder.

Tverlandsvegen 8, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Enebolig fra 1981.
  Normalt bra standard ut fra byggeår. Isolering, våtrom etc. er ikke iht. dagens forskrifter, men vanlig på oppføringstidspunktet.
  Normalt vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må dog påberegnes iht. normal elde og slitasje.

  Garasje fra 2000
  Normal standard.
  Normalt vedlikeholdt

  Lekestue fra 1990
  Normalt standard.
  Normalt vedlikeholdt

  Garasje(Uthus) fra 1985
  Lav standard på utvendige fasader.
  Manglende utvendig vedlikehold.

  Forhold som har fått TG3:
  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

  Utvendig > Utvendige trapper
  Utvendig trapp av tre på platten er montert på hengsler og blir tatt bort på vinteren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet er oppbygd gjennom byggeforskrifter fra før 1997 og ingen dokumentasjon. Gulvet er tekket med belegg, vegger er tekket med plater og våtromsstrie og taket er tekket med malte plater. Varmekabler i gulv. Badet er innredet med innredning med nedsenket servant, dusjkabinett og gulvtoalett. Grunnet alder på badet blir det satt tilstandsgrad 3 (TG 3). TG 3 blir satt på alle våtrom som er oppført før Teknisk forskrift 1997.
  Badet fungerer i dag og er i normal bruk.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Grunnet alder på badet blir det satt tilstandsgrad 3 (TG 3) i henhold til
  Norsk Standard 3600. TG 3 blir satt på alle våtrom som er oppført før Teknisk forskrift 1997. Renovering av våtrommet må derfor kunne påberegnes.
  Badet fungerer i dag og er i normal bruk.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Gulvet er tekket med belegg, Våtromsplater som er montert på sponplater og himling som er tekket med malte plater. Badet/wc rom er innredet med dusjkabinett, gulvtoalett og innredning med nedfelt servant. En stråleovn plassert på vegg over dør. Rommet har naturlig ventilasjon. Ved dørstokk er det hull i belegg på gulv og det er sprekk i sisternen på toalettet.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Baderommet er i dag i normal bruk og fungerer, men må påberegnes oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til våtrom.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Gulv er tekket med perginol på betonggulv, vegger er tekket med malte Arbor våtromsplater og himling er tekket med malte plater. Elvarmekabler i gulv. Rommet er innredet med opplegg for vaskemaskin, vaskekumme i stål og varmvassbereder. Ventilering med avtrekksvifte ut gjennom vegg. Røropplegg for utvendig vannkrane.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet er i daglig bruk og er i normal drift.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Andre tiltak:
  Grunnet alder på badet blir det satt tilstandsgrad 3 (TG 3) i henhold til Norsk Standard 3600. TG 3 blir satt på alle våtrom som er oppført før Teknisk forskrift 1997. Renovering av våtrommet må derfor kunne påberegnes. Vaskerommet fungerer i dag og er i normal bruk.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Takkonstruksjon av plassbygde taksperrer i tre. Loftskillet er isolert med ca. 20 cm. isolasjon. Det er delvis montert gulv på loftet. Lufting ut over raft og gjennom ventiler i gavlvegger urdering av avvik:
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  Luftingen ut over raft er for liten.
  Det ble registrert spor av mus på kaldloftet.
  Tiltak
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  Etablerere bedre lufting ut over raft. Ytterlige undesøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader som kan være forårsaket av mus i skjulte konstruksjoner.

  Utvendig > Vinduer
  Vinduer med 3-lags glass. Vinduer i stua og på ett soverom fikk innsatt nytt glass i karm på begynnelsen av 2000-tallet, Resten av vinduer i boligen er fra byggeår 1981.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  Pakninger i vinduer er harde og tetter dårlig.
  - Tiltak:
  Vinduer i boligen må på sikt påberegnes utbyttet. Normal levetid for vinduer anslås til ca. 25- 30 år.

  Innvendig > Overflater - 2
  Underetasje:
  Gulv: Parkett, belegg og terraflex.
  Vegger: Panel, malte plater, tapet og åpne kjellervegger av lettklinkerstein på en bod.
  Himling: Malte plater og panelbord.
  Boligen har varmekabler på vaskerom , bad og hall i underetasjen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  Under bygging av karnapp i stue ble himlingen saget ned for å feste bjelkelaget til innvendig i konstruksjonen. Himlingen har skader.
  - Tiltak:
  Ny himling bør monteres på bod.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Boligen har elementpipe med en vedovn i stua og en vedovn i kjellerstue. Utvendig er pipa tekket med heldekkende beslag
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Montering av ildfast materialer må monteres i utlektet vegg ved sotluke.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Rom i kjelleretasjen har rom under terreng. Kjelleryttervegger av lettklinkerstein er innvendig utlektet og isolert foruten et rom som har åpen lettklinkervegg. Gulvet i kjelleretasjen er av støpt plate på isolert grunn av isopor på ca. 10 cm. i følge eier. I kjellerstua er betonggulvet oppstøpt og pålagt parkett. Det ble ikke registrert fuktskader i overflater.
  Gulv: Belegg og pusset betong.
  Vegger: Panel og lettklinkerstein
  Himling: Panel.
  Vurdering av avvik
  - Det er påvist andre avvik:
  Kjelleyttervegger som er innvendig kledd mot kald yttervegg av lettklinkerstein eller betong er å betrakte som en risikokonstruksjon med tanke på innvendig kondensering i vegger.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  Overvåk situasjonen.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Sikringsskap med automatsikringer.
  Sikringsskapet ble montert i 1981.
  Hovedsikring på 63 Ampere.

  Tomteforhold > Drenering
  Det er drenering ved sokkel rundt hele bygningen. På øvre side mot øst er det lagt ei ekstra drenering over sokkeldreneringen.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Drenering over 30 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Tomteforhold > Septiktank
  Bygningen har septiktank i glassfiber.
  Vurdering av avvik:
  - Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
  Tiltak
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

  Utvendig > Dører
  Hovedytterdør fra byggeår.
  Skyvedør med utgang til terrasse fra stue fra 2002
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Karmer og dørblad på hovedytterdør er værslitt.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  Overflatebehandling av hovedytterdør.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Terrasse med utgang fra stue mot vest på ca. 15 m². Platt med utgang fra stue på ca. 22 m². Treplatt foran hovedinngang på ca. 15 m2
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  Platt mot sør er fundamentert med trevirke direkte og stein på bakken og har ujevnheter. Platt foran hovedinngang har ujevnheter. Dekker på platter har malingsavflassing. Overflatebehandling av dekke. Nærmere undersøkelser av fundamenteringen av platten.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Innvendige trapper
  Boligen har malt tretrapp med innvendig rekkverk på ca. 84 cm. Innvendige trappetrinn er pålagt belegg.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Det er litt knirk i trappa.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredning fra ca.1998 med skap i laminat med profilerte dører i furu. Dobble vaskekummer med ettgreps blandebatteri. Hvitevarer med plass til oppvaskmaskin, komfyr, kjøle og fryseskap. Oppvaskmaskin fra 2022
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen har slitasjeskader.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Innvendige vannledninger er av kobber og jernrør. Jernrør er kun fra bad og inn til vaskerom.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Varmtvannstanken er på ca 200 liter og er av merket CTC Hovednettet fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
 • Eiendommen ligger på Straum ved nordenden av Fustvatnet, ca. 17 km. fra Mosjøen sentrum. Avstand fra eiendommen til E-6 er ca. 350 meter etter offentlig veg
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei
 • For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 11.08.2022 av Knut Kjønnås.
 • 1.et: 87 Bra
  Kjellere: 79 Bra

  Innvendige romhøyder:
  Hovedetasje: Ca. 2,37- 2,42 meter.
  Underetasje: Ca. 2,37- 2,46 meter

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom unntatt boder.
  Alle rom i boligen, bortsett fra 3 stk. boder i kjelleretasje, er medtatt i arealet for P-rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Bad hovedetg.: Badet/wc rom er innredet med dusjkabinett, gulvtoalett og innredning med nedfelt servant. En stråleovn plassert på vegg over dør. Rommet har naturlig ventilasjon.

  Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra ca.1998 med skap i laminat med profilerte dører i furu. Doble vaskekummer med ettgreps blandebatteri. Hvitevarer med plass til oppvaskmaskin, komfyr, kjøle og fryseskap. Oppvaskmaskin fra 2022.

  Vaskerom i kjekkeretg.: Gulv er tekket med Perignon på betonggulv, vegger er tekket med malte Arbor våtromsplater og himling er tekket med malte plater. Elvarmekabler i gulv. Rommet er innredet med opplegg for vaskemaskin, vaskekumme i stål og varmvassbereder. Ventilering med avtrekksvifte ut gjennom vegg. Røropplegg for utvendig vannkrane.

  Ventilasjon: Bygningen har naturlig ventilasjon.

  Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 200 liter og er av merket CTC Hovednettet fra byggeår.

  Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer. Sikringsskapet ble montert i 1981. Hovedsikring på 63 Ampere.

  Branntekniske forhold: Det er montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav.
 • Boligen har varmekabler på vaskerom , bad og hall i underetasjen. Vedovn i stue og i kjellerstue.
 • Tomten ligger i et skrånende terreng mot vest og med utsikt over deler av Fustvatnet. På tomten er det i tillegg til boligen oppsatt 2 stk. garasjer.
  Tomten er opparbeidet med plener som er beplantet med trær, blomster og stauder. Gårdsvegen er gruslagt
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasjer.
 • Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei
  Vann: Eiendommen har vannforsyning fra grunnborret brønn fra naboeiendom.
  Avløp: Septiktank av tre kammerbrønn på egen grunn, rensegrøft på naboeiendom med avrenning til bekk. Septiktank med overløp innfrir ikke dagens forskriftskrav til utslipp. Det bemerkes at i forbindelse med eierskifte er det kommunal praksis at det stilles krav til oppgradering av avløpsanlegg som ikke innfrir forskriftskrav til avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 607 070 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 185 453 per 31.12.21
 • Kr. 4 927 pr. år
  fordelt over 6 terminer. Renovasjon kommer i tillegg med kr. 4844,- pr. år for 240 liters dunk.
 • Strøm og forsikring.

  Årlige kostnader:
  Branntilsyn, feiing. Årlig avgift: Kr. 817
  Slamtømming. Årlig avgift: Kr. 1 564
  Eiendomsskatt. Årlig avgift: Kr. 2 546
  Renovasjon: 240 liters dunk er lagt til grunn. Kr. 4 844
  Årlige vedlikeholdskostnader: Kr. 20 000
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 30 000
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er ingen registrerte servitutter på eiendommen i følge ubekreftet utskrift fra grunnboken datert 22.07.2022
 • Eiendommen inngår i Kommuneplanens arealdel. LNF- område med spredt boligbygging. Planidentifikasjon 1824A104.
 • Gnr. 141 Bnr. 10 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jorun Lorentzen
  Yngve Straum
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev