aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Solielunden 54 - presentert av Rikke E. Andersson / Aktiv Askim

Praktisk og lettstelt leilighet i 2 etg. Solrik balkong. Garasje! Kort vei til Moss sentrum.

 • 2 690 000
 • BRA 60 m²
 • PRISANTYDNING2 690 000
 • OMKOSTNINGER13 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 892 941
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 964
 • AREALP-rom 60 m²
 • ANDEL FELLESGJELD188 987
 • FELLESKOST./MND4 054
 • TOMT1 634 m²
 • EIERFORM TOMTFestet fellestomt
 • 2 690 000,- (Prisantydning)
  188 987,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 878 987,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  13 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 892 941,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten består av:
Entré, kjøkken, stue, 2 soverom og bad.
Romselig stue med utgang til balkong

Solielunden 54, Viken

 • Kjøkken:
  Kjøkken med plass til spisegruppe.
  Innredningen er fra IKEA, og har slette, malte fronter og benkeplater i tre. Det er opplegg og plass til liten oppvaskmaskin i innredningen.
  Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført ut i det fri.
  Det er montert belysning og det er lagt fliser på veggen mellom skapene

  Bad:
  Bad med flislagte overflater på vegger og gulv.
  Rommet er innredet med servantinnredning med slette, lyse fronter samt overhengende speilskap, belysning og sideskap.
  Dusjen er plassert i egen nisje og har dusjoppheng, dusjarmaturet er håndholdt.
  Videre er det montert toalett.
  Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet, som varmer opp rommet.
  Badet ventileres naturlig via ventil i veggen

  Overflater:
  Gulv: Laminat, tregulv og fliser på bad.
  Vegger: Malte/tapetserte plater og panel. Fliser i bad.
  Himlinger: Malte plater og panel

  Diverse:
  Ca. 120 liters varmtvannstank fra 2006, plassert under kjøkkenbenken.
  Sikringsskap med kombinasjon av manuelle og automatiske sikringer.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk i kjøkken.
  Naturlig ventilering av bad.

  Felles vaskerom i kjeller.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Det er påvist dels avflassing/slitasje på fronter samt på benkeplater.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Bad:
  Vurdering av avvik:
  Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  Vinduet er plassert i våtsone, dette er en risikokonstruksjon, da membransjiktet trolig ikke er lagt inn mot vinduet.
  Tiltak:
  Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

  Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
  Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
  Fliser er ikke fagmessig avsluttet rundt sluket, mangler slukrist.
  Ikke påvist klemt membranløsning i sluket befaringsdagen. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket.
  Ikke påvist mansjetter/membran rundt gjennomføringer under servantinnredning.
  Tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.
  Dersom badet skal benyttes med dagens tilstand, bør det settes inn tett dusjkabinett.

  Det er påvist skader på innredning.
  Påvist svellinger i nedre del av innredningen.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter.
  Tiltak:
  Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Innvendig trapper:
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak:
  Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

  Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak:
  Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Ventilasjon:
  Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
  Begrenset med tilluft i underkant av dør til badet. Anbefalt luftesplate er 1 cm over 0,8 meter.
  Tiltak:
  Bedre ventilering må etableres.

  Elektrisk anlegg:
  Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. På arbeid utført på elektriske anlegg etter 1999, skal det foreligge en samsvarserklæring. Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmåling.

  Pipe:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Tiltak:
  Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

  Forhold som har fått TG3:

  Bad:
  Vurdering av avvik:
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er ved vanntest påvist større vannansamlinger, renner ikke mot sluk.

  Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Høy terskel mot tilstøtende rom. Ukjent om membran er ført opp bak terskel. Ellers påvist motfall i dusjen, van blir liggende mot kant.
  Tiltak:
  Det må foretas utbedring av fallforhold.

  Branntekniske forhold:
  Mangler røykvarsler i 2 etg.
 • Boligen ligger sentralt på Ørejordet. Herfra er det kort vei til det meste. Beliggenheten er meget sentral med nærhet til bussholdeplass, kort
  vei til butikk, Høyda handelsområde og Moss sentrum.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Bygningen ble oppført i 1964, med grunnmursvegger i betong.
  Yttervegger er lett bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret, kledd utvendig med liggende bordkledning. Taket er tekket med takstein, fra 2017. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 2008.

  Boder i kjeller på ca. 10 m² og ca. 4 m².

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Balkong:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverkshøyde målt til 88 cm.
  Tiltak:
  Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Etasjeskille:
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det er påvist andre avvik:
  Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt 11 mm over 2 meter i gang og stue. Totalt ble det målt 18 mm avvik i stue.
  Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
  Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Arbeider på røropplegg under kjøkkenbenken bærer preg av ufagmessigheter.
  Fordeler fra rør-i-rør er plassert under kjøkkenbenken, utløp føres ikke til fuktsikkert sted, og eventuelle lekkasjer vil føre til skader.
  Tiltak
  Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.

  Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger.
  Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling.
  Tiltak:
  Lokal utbedring må utføres.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.04.2022 av Are Moen for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 2.et: 50/50 kvm P-rom/BRA
  3.et: 10/10 kvm P-rom/BRA

  Følgende rom inngår i primærareal: Stue, kjøkken, bad, soverom, soverom, gang.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stua
  Elektriske panelovner.
  Varmekabler på bad.
 • Andel av felles, festet tomt på 1 634,80 m².
  Eiendommen er opparbeidet med plenareal samt noe beplantning.
 • Plass i felles garasjeanlegg følger leiligheten. Garasje på 15 kvm, oppført i 2013.
  Felles gjesteparkering på område.
 • Solielunden tilhører kommunal vei.

  Tilknyttet offentlig kloakk, via private stikkledninger.
  Tilknyttet offentlig vannverk via private stikkledninger.
 • Forretningsfører: Vansjø BBL
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er forbudt å holde dyr uten spesiell skriftlig tillatelse fra styret. Innflytting med dyr må ikke skje før styrets avgjørelse av søknaden foreligger. Eventuelt tillatelse kan tilbakekalles dersom dyret er til sjenanse for øvrige andelseiere eller medfører ulempe for laget.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 82367574
 • Formuesverdi som primærbolig kr 543 425 per 22.06.22 08:52
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 956 328 per 22.06.22 08:52
 • 4 054.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 188 987,- pr. 28.12.21 12:00.
  Andel fellesformue kr 24 895,- pr. 28.12.21 12:00.
 • Total gjeld er 2.182.424,- pr 28.12.2021
  Rente Pt.: 2,4 %. Renter og avdrag pr. mnd. med dagens rente : 1.257,-, hvorav renter
  utgjør kr 455,- og avdrag utgjør kr 802,-.
  Lånets løpetid: 2038.
  Lånenr. 61180502938. Bankforbindelse: Nordea
 • Andelen er sikret i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
 • Faste løpende kostnader er:
  Felleskostnader
  Strøm
  Innboforsikring
  Tv/internett
  m.m.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse på boligen.
  Det er utstedt ferdigattest på garasjen
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1963/2106-5/87 Festekontrakt - vilkår
  21.05.1963
  festetid: 60 år
  Årlig avgift NOK 66
  Pant for forfalt festeavgift
  samt for ytterligere NOK 1000
  iht. leievilkårene med prioritet etter frivillige pengeheftelser
  Forkjøpsrett
  Med flere bestemmelser.

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen ligger i et uregulert område.
  Eiendommen er i kommunens plan avsatt til boligformål.
 • Andelsnr. 12 Orgnr. 947321455 i Moss kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.40 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg og vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kenneth Dahl
Rikke Emilia Andersson

Megler

Rikke Emilia Andersson

97 01 42 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev