aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nervikvegen 60

Mosvik Nervikvegen 60

Inderøy - Straks innflyttningsklar! 3-roms leiligheter med carport i hjertet av Mosvik. 2 solgte!

 • 2 690 000
 • BRA 73 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 690 000
 • OMKOSTNINGER20 212
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 710 212
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • FELLESKOST./MND935
 • TOMT1 534 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Seksjoneringsgebyr)
  3 000,- (Oppstartskapital til Sameiet)
  3 500,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  4 370,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  20 212,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 710 212,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nervikvegen 60, Trøndelag

 • Nervikvegen 60 er et prosjekt med 4 leiligheter.
 • Prosjektet Vangen ligger i hjertet av Mosvik sentrum med nærbutikken som nærmeste nabo. Gangavstand til nevnte nærbutikk og barneskole og barnehage. Ca. 18 km fra kommunesentrum på Straumen med offentlige kontorer, bank, forretninger, etc. Gode lys og solforhold. Flott beliggende hvor man kan enkelt både ferdes til sjøs eller til fjells.

  Vangen består av 4 prosjekterte selveierleiligheter i nyoppført 4- mannsbolig. Dagens bolig rives i sin helhet. Planlagt felles carportanlegg med 1 plasser til hver leilighet.

  Leilighetene vil være på ca. 73 kvm BRA inkludert innvendig bod. I tillegg har man utvendig bod samt carport som ikke er medregnet i arealet.

  Innholdsrike og lyse leiligheter som inneholder gang, innvendig bod, bad/wc/vaskerom, 2 soverom, stue og kjøkken. Samtlige leiligheter får balkong eller markterrasse. Varme i gulv på alle rom unntatt bod og soverom. Kjøkken og baderoms innredning leveres av Sigdal. Innebygde hvitevarer fra Siemens er inkludert. Innebygget komfyr, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap medfølger i handelen. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det leveres i høytrykkslaminat på gulv i tørr rom.

  Ta kontakt for en uforpliktende "Boli" prat rundt prosjektet.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Bruksareal: 73 kvm

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Estimert ca. 1.534 kvm felles eiet tomt for sameiet ifølge matrikkelen. Endelig tomteareal vil foreligger når ferdig fradelt. Arealet kan avvike fra oppgitte estimat. Tomtene vil disponeres av sameiet i felleskap. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.
 • Parkering i felles carportanlegg. Det leveres 1 carportplass til hver leilighet. Blir seksjonert som tilleggsareal. Selger forbeholder seg retten til fordeling av carportplasser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner av carporter vises med porter. Dette er ikke en del av leveransen og må eventuelt velges som tilvalg og bekostes av kjøper selv.
 • Innvendig og utvendig bod.
 • Internett ført frem til leilighet. Abonnement må tegnes av kjøper.
 • Elektrisk. Varme i gulv på alle rom unntatt bod og soverom. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Fra kr. 2.690.000,- til kr. 2.790.000,- +omk
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Omkostninger
  4 370,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  8 000,- (Seksjoneringsgebyr)
  3 000,- (Oppstartskapital til Sameiet)
  3 500,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  --------------------------------------------------------
  20 212,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 710 212,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Estimert månedlig felleskostnad fra kr. 935,- pr seksjon.
  Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader.
  Felleskostnader antas å skal dekke bl.a. vedlikehold fellesarealer, brøyting/strøing og forsikring bygg (ikke innbo). Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon. Budsjettet er basert på at Sameiet ikke benytter forretningsfører. Eventuell forretningsfører vil føre til økte felleskostnader Det gjøres oppmerksom på at budsjettet er estimert og endelig månedlig felleskostnad pr seksjon kan forandres ut fra beboernes ønsker og endringer i markedet for øvrig.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke fastsatt. Når boligene er overtatt, vil en få fastsatt både kommunale avgifter og formuesverdi. Formuesverdi kan beregnes på http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/bil-og-bolig/bolig/

  Kommunale avgifter vil ut fra erfaringstall utgjøre ca. kr. 17.000,- pr år.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Forretningsfører: Ingen - Kjøpere må selv vurdere om det skal benyttes forretningsfører eller om dette skal ordnes av eierne selv.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som kan ses hos megler.
 • Ja, men kan ikke være til sjenanse for andre beboere.
 • Leiligheten kan leies ut i sin helhet. Styret skal informeres ved utleie.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

  Det er pr. d.d. tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
  1990/3428-1/68 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  10.05.1990
  Rett for NTE-verk til transf.kiosk på div. best.
  2019/1538074-2/200 FORKJØPSRETT PÅ VILKÅR TINGLYST
  23.12.2019 21:00
  RETTIGHETSHAVER:INDERØY KOMMUNE
  Org.nr: 997391853
  Gjelder i 5 år fra kontraktsinngåelse

  Forkjøpsretten skal forsøkes slettet fra eiendommen ved eierskifte. Erklæring fra NTE vil følge eiendommen og den enkelte seksjon.

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen. Tinglyste servitutter følger eiendommen.

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.
 • Gnr. 318 bnr. 8 i Inderøy kommune
 • Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger som vil være eid av sameiet. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Reguleringsplan for Mosvik Sentrum datert 22.04.2015 og revidering datert 07.01.2019. Er benevnt som boligområde i reguleringen/på reguleringskart. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger har løftet sine forbehold da bygging er igangsatt. Følgende forbehold gjelder fortsatt:
  Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

  Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 "koronavirus" pandemien
  Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet til Covid-19 har medført at flere land, herunder Norge, har iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Generelt sett har dette allerede forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter kontaktskjedene. Selger vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av det pågående utbruddet med den konsekvens at byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og i hvilken grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent på kontraktinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres kontroll. "Forsinkelser" eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av koronavirus gir selger rett til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som forsinkelse av kjøper. Denne kontrakts bestemmelsen har forrang ved ev. motstrid med andre kontrakts bestemmelser.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Markedspakke pr enhet (Kr.10 000)
  Meglerprovisjon pr enhet (Kr.50 000)
  Oppgjørsgebyr pr enhet (Kr.4 750)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585)
  Dokumenterte utlegg dekkes av selger.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Stene Utbygging AS
Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev