aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Åsgårdveien 367.

Trømborg - Koselig eiendom med attraktiv beliggenhet.

 • 2 550 000
 • BRA 188 m²
 • PRISANTYDNING2 550 000
 • OMKOSTNINGER84 914
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 634 914
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 960
 • AREALP-rom 143 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT493 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  63 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  84 914,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 634 914,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg.: Gang, trapperom, entré, sideinngang, stue, kjøkken, wc, bod.
2. etg.: Bad, gang, 3 soverom.
U. etg.: Gang, vaskerom, kjellerstue, garasje, 2 boder.
Åsgårdveien 367 - 3D - 1. Etasje - Letterhead

Åsgårdveien 367, Viken

 • Overflater:
  Underetasje:
  Gulv: Betong.
  Vegger: Betong.

  1. etasje:
  Gulv: Laminat og belegg.
  Vegger: Malte/tapetserte plater og panel.
  Himlinger: Malte plater og panel.

  2. etasje:
  Gulv: Tregulv. Belegg i badet.
  Vegger: Panel og malte/tapetserte plater, våtromstapet i bad.
  Himlinger: Malte plater og panel.

  TG 2: Det er påvist skader på overflater, dels slitasje/skader på overflater. Overflater har dog i all hovedsak normal slitasjegrad, alder tatt i betraktning.
  Fuktskjolder i himling i bod.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Bad 2. etg.:
  Bad i boligens 2. etasje, pusset opp i 2006. Det er belegg på gulvet og våtromstapet på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning med profilerte, lyse fronter, overhengende speil, belysning samt sideskap. Det er montert dusjkabinett med dører i glass, dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert toalett. Badet ventileres via mekanisk vifte i veggen og varmes opp via panelovn på veggen. Badet er bygget etter tekniske forskrifter i perioden 1997 - 2010.

  Overflater Gulv:
  Baderomsgulvet har vinylbelegg og rommet har panelovn som varmekilde.
  TG 2: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser, svakt fall til sluket, målt 13 mm fra dør til overkant sluk. Ikke fallforhold etter byggetidens krav.
  Tiltak: Det må foretas utbedring av fallforhold.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
  TG 3: Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Påvist utettheter i overgang mellom sluk og klemring, belegget ligger ikke klemt i sluket, synlig glippe. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket.
  Tiltak: Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Badet er innredet med innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.
  TG 2: Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Vaskerom u. etg.:
  Vaskerom i kjeller, typisk vaskekjeller, med løsninger fra byggeåret. Det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet.
  TG 3: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG 3 er satt opp mot alder av vaskerom. Vaskerommet kan kunne tåle
  forsiktig bruk i tiden som kommer.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier.

  Wc-rom 1. etg.:
  Wc-rom i boligens 1. etasje, med belegg på gulvet og tapet på vegger. Rommet er innredet med enkel servant med underliggende innredning, speil og belysning. Videre er det montert toalett.
  TG 2: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. • Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Kjøkken: Kjøkken med plass til spisegruppe. Innredningen er hovedsakelig fra byggeåret, med noe fornyelse. Innredningen har malte fronter og
  laminerte benkeplater. Oppvaskbenken i rustfritt stål, inneholder vaske - og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og
  er ført til pipeløp.
  TG 2: Det er påvist at overflater har noe skader. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap, dels tegn til fuktskjolder i bunnplate under kjøkkenvasken, ikke fuktig ved søk etter fuktindikasjon befaringsdagen. Påvist noe slitasje/skader på innredningen, dog ikke mer enn man
  burde forvente, alder tatt i betraktning.
  Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskap med manuelle sikringer.
  TG 2: Grunnet alder.
  Tiltak: Basert på anleggets alder, anbefaler takstmannen at det gjennomføres en utvidet el-kontroll.
 • Eiendommen ligger i på Stranda et etablert boligområde i Trømborg, ca. 5,5 km fra Mysen sentrum, med alle offentlige og sentrale funksjoner. Ca. 3 km til barneskole og ca. 4 km til barnehage. Gangavstand til Trømborgfjella med flotte tur-/fiske-/friluftsmuligheter.
 • Enebolig med underetasje, 1. etasje og 2. etasje på totalt 188 m². Bygningen ble oppført i 1960.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Taktekking:
  Taktekkingen er av betongtakstein, og taket er besiktiget fra bakkenivå. Lagt ny takstein i 2006. Ikke byttet lekter og undertak i forbindelse
  med omlegging av stein, alder på dette er ukjent for takstmannen, men det må påregnes at forventet brukstid på undertak er utgått.
  TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål og plast. Pipe er helbeslått med blikk over taket.
  TG 2: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Påvist utettheter rundt beslaget til pipe, provisorisk løsning på befaringsdagen, med presenning rundt pipe.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Påviste skader må utbedres.

  Veggkonstruksjon:
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret og er kledd utvendig med stående og liggende bordkledning. Blåst inn isolasjon i yttervegger i 2010 iht. faktura. Arbeider på sydveggen er utført uten garantier samt dels i egen regi. Vestveggen er kledd om i 2014, (ikke 2 trekanter i takoppløft).
  Fremvist faktura på arbeider.
  TG 2: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen, fuktskader i veggkonstruksjonen, det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist enkelte bord med råte, ellers påvist generelt værslitte bord/tørkesprekker. Vil være naturlig med utvendig vedlikehold. Sørveggen er kledd om, men arbeider bærer preg av ufagmessigheter, ingen garantier for tetthet i veggen. Det har vært fuktskader i veggen tidligere, deler av bjelker i veggen ble byttet ut. Dette ble ikke gjort på hele sørveggen, må påregnes fuktskader i sørvegg mot øst.
  Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loft via luke i gang.
  TG 2: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Begrenset med lufting ned mot ender av loftet samt i gavlveggen. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. Påvist fuktskjolder i undertaket/bjelker rundt pipe, ikke fuktig på
  befaringsdagen. Pipe er kun provisorisk tett utvendig. Loftet er tilleggsisolert med mineralull. Det er ikke etablert dampsperre mot kaldt loft, dette kan føre til at man får et kaldere loft, slik at risiko for kondens økes.
  Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Lufting/ventilering bør forbedres.

  Takkonstruksjon/Loft - tilbygg:
  Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loft via luke i gang.
  TG 3: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen, det er ingen lufting i konstruksjonen. Påvist fuktskjolder i himling i bod i tilbygget del, det ble foretatt fuktmålinger i området, uten at det ble påvist verdier over farenivå, dog ble verdiene i området målt over resterende punkter i rommet.
  Årsak er ikke kjent for takstmannen, kan forekomme på grunn av kondensering med tanke på manglende utlufting av konstruksjon eller utettheter i taket. Takstein i området ble byttet i senere tid. Overgang mellom plasttak og takkonstruksjon er ikke fagmessig utført.
  Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Vinduer:
  Vinduer har rammer og karmer av tre.
  Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 1970-tallet og 2006. Ellers vinduer med enkle og doble glass fra byggeåret.
  TG 3: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader, avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne, det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke, sprekk i eldre vindusglass i kjeller. Ved funksjonstesting ble det påvist at enkelte vinduer subber i karm/kan være vanskelige å åpne/lukke. Påvist avvik rundt beslagløsninger/tetning rundt vinduer, ikke ansett som tett. Ved inspeksjon av vinduer, ble det påvist råte i enkelte av vinduene fra byggeåret, ellers fremstår de eldre vinduene med generelt værslitt/trevirke og et vedlikeholdsbehov.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer må justeres. Det må foretas lokal utbedring.

  Vinduer - nyere
  Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 2013. Vinduer har rammer og karmer av tre. Alder: 2013 Kilde: Produksjonsår.

  Dører:
  Ytterdør med glassfelt fra 2006. Eldre ytterdør til sideinngang. Eldre garasjeport til kjeller.
  TG 2: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer, utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Beslag i underkant av dør til sideinngang er ikke tilstrekkelig montert. Ytterdør tetter ikke tilstrekkelig, synlig glippe ut mellom karm og dør, også merkbar trekk i området. Dør til sideinngang og garasjeport bærer preg av elde og er generelt værslitt/har vedlikeholdsbehov.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Betongdekke og trebjelkelag mellom etasjene.
  TG 2: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt 22 mm avvik i kjøkken i 1. etasje, ellers målt 13 mm avvik i
  soverom i 2. etasje. Lokale forskjeller ved trapp og rundt pipe i 2. etasje, målt 10 mm avvik over 2 meter. I kjøkkenet i 1. etasje ble det også målt lokale avvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Rom Under Terreng:
  Rommet har betonggulv og betong-/murvegg. Hulltaking er ikke foretatt, da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner, vegger i betong. Montert plater på vegg i ett rom i underetasje. Disse er montert tilnærmet direkte på mur og hulltaking vil ikke være nødvendig.
  TG 3: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv, indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Det ble også foretatt fuktmåling i listverk i rom med plater på veggen, målt verdier over 22 vektprosent. - Påvist sprekker i betongdekke i kjeller.
  Tiltak: Plater i plateslått rom i kjeller må fjernes for å lukke avvik med TG 3, plater er montert direkte mot vegg, uten noen form for utlufting av
  konstruksjon. Grunnet byggeskikk ved oppføringstidspunktet, må det påregnes fukt fra grunnen, konstruksjonen er derfor avhengig av luft.

  Innvendige trapper:
  Trapper i tre og betong mellom etasjene, fra byggeåret.
  TG 3: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet, det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i
  trapper.
  Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Innvendige dører:
  Dører i forskjellig alder og utførelse.
  TG 2: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Vannledninger:
  Innvendige vannledninger er av kobber, fra byggeåret og 2006.
  TG 2: Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Gjelder rør fra byggeåret. Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg, gjelder rør fra byggeåret.

  Avløpsrør:
  Det er avløpsrør av plast og støpejern.
  TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av vløpsanlegget.
  Gjelder rør fra byggeåret, ligger eldre rør i dekket samt i deler av boligen.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Gjelder eldre støpejernsrør.

  Varmesentral:
  Luft/luft varmepumpe i stue, type Sanyo, fra 2007.
  TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannstanken er på ca. 300 liter, plassert i vaskerom, fra 1996.
  TG 2: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år, det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Drenering:
  Drenert rundt boligen med Platon grunnmursplast mot kjellervegger. Arbeider er utført i 20210, iht. faktura.
  TG 2: Ikke registrert topplist på grunnmursplast. Ihht. Byggforskserien "Utvendig fuktsikring av bygninger", står det at utvendige grunnmurplater skal i øvre platekant avsluttes med lister eller beslag. Dette er viktig, slik at ikke eventuelt slagregn, snøsmelting o.l. renner ned bak grunnmursplasten.
  Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillærsug
  fra grunnen.
  Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Topplist må monteres for å lukke avviket.

  Grunnmur og fundamenter:
  Bygningen har betong grunnmur og stripefundamenter av betong under grunnmur.
  TG 2: Grunnmuren har sprekkdannelser. Påvist enkelte riss/sprekker i mur. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  Forstøtningsmurer:
  Støttemur i lettklinkerblokker.
  TG 3: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
  Manglende rekkverk til forstøtningsmur. Påvist mindre skjevheter i forstøtningsmur.
  Tiltak: Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Bygningen har utvendig avløpsrør av keramiske rør vannledning av jernrør. Offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via
  private stikkledninger. Alder og type rør i grunnen er ukjent for takstmannen, men må antas å være fra byggeåret. Anbefalt at det gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Avløpsanlegget må sjekkes, alder og type rør i grunnen er ukjent for takstmannen, men må antas å være fra byggeåret. Anbefalt at det gjennomføres ytterligere undersøkelser.
 • 1.et: 70 Bra
  2.et: 55Bra
  U.et: 63 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg.: Gang, trapperom, entré, sideinngang, stue, kjøkken, wc.
  2. etg.: Bad, gang, 3 soverom.
  U. etg.: Gang, vaskerom, kjellerstue.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue, montert i 2020 iht. faktura.
  Åpen peis i kjeller.
  Luft/luft varmepumpe i stue, type Sanyo, fra
  2007.
 • Eiet tomt på 493,2 m². Eiendommen er skrående og er opparbeidet med plenareal på flere sider av bolig samt vintergrønt.
 • Parkering skjer i gårdsplass som er asfaltert eller i garasje.
 • Offentlig vei, vann/avløp: Off.nett via Priv Fordelingsnett.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 658 780
  Som sekundærbolig: kr 2 371 609
 • Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021
  Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Renovasjon kr. 3 035
  Avløp kr. 3 026,02
  Feiing kr. 464,00
  Vann kr. 2 048,75
  Sum 8.573,77

  Vannavgift etter måler.
 • Det finnes ingen byggesaksmappe for opprinnelig bolig i kommunens arkiv. Tilbygg bolig ble byggemeldt i
  1983. Manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest får ingen betydning for ny eier.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
  radonsperre.
  TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
 • 09.03.1956. Tinglyst bestemmelse om kloakkledn.
  11.10.2021. Tinglyst bestemmelse om bebyggelse.
 • Kommuneplan: Boligbebyggelse, Periode: 2015 - 2027.
  Reguleringsplan: Uregulert.
  Reguleringsplaner under arbeid: Nei.
 • Gnr. 273 Bnr. 10 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900 -, oppgjørshonorar kr.0,- og visninger kr. 0 , -, Markedspakke 22.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle avtalte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mojtaba Bajoghli
Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev