aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Folkenborgveien 48.

MYSEN Folkenborgveien 48

Mysen - Bolig med attraktiv beliggenhet. Stor, solrik sjarmerende tomt med frukttrær.

 • kr 2 350 000
 • BRA 221 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 350 000
 • Omkostningerkr 75 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 425 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 952
 • Soverom4
 • ArealP-rom 150 m²
 • Tomt1 261.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 350 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  58 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000))

  75 792 (Omkostninger totalt)

  2 425 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen på Mysen. Innhold: 1.etg; Kjøkken, stue, gang, entrè, trapperom, bad, soverom 2.etg; Gang, 3 soverom, bad Kjeller; Vaskerom, boder Stor solrik tomt på 1.262 m2 med beplanting og koselig eplehage. Hovedsakelig flat tomt. I hyggelige omgivelser på Folkenborg. Tett på skogen, med rådyr på besøk. Innerst i blindvei. Garasje (i dårlig forfatning.) Attraktiv beliggenhet i etablert boligområde på Folkenborg. Ca 1,3 km til Mysen sentrum . Med nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon. Her finnes et rikt utvalg av fasiliteter, varehus, sjarmerende småbutikker og servicetilbud. Over "Kloppa" er det ca. 10 minutter å gå til sentrum og stasjonen. (900 m) Ca 55 min med tog til Oslo S med nye Follobanen. Nærhet til turområder.

Folkenborgveien 48, Viken

 • Tomt
  1261.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1 262 m². Hovedsakelig flat tomt, opparbeidet med plenareal på flere sider av boligen samt diverse beplantning.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Folkenborg, ca. 1,2 km fra Mysen sentrum. Solrik og fin tomt. I Mysen finner man barnehager, skoler på alle trinn, idrettshall, alle typer butikker, kafeer og restauranter. Fra Mysen St. er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo, reisen til Oslo S tar ca. 65 min. med tog. Det er flere fine turområder i nærheten som på Høytorp Fort, Helsestien langs Mysenelva og en liten biltur unna finner man Trømborgfjella som utover merkede turstier også byr på flotte bade- og fiskevann.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Frittliggende enebolig med kjeller, 1. etasje og 2. etasje. Garasje.

  Byggemåte
  Bolig: Taktekking: Taktekkingen er av sement/betongtakstein. Taktekkingen er trolig fra byggeåret. Inspeksjon er mangelfull, da taket var dekket med snø på befaringsdagen. Inspeksjon baseres på alder samt fra innsiden av deler av loft. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekking nærmer seg. Nedløp og beslag: Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er delvis beslått med blikk over taket. Utvendige beslag er hovedsakelig fra byggeåret. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Lokal utbedring må utføres. Veggkonstruksjon: Ytterveggene er oppført i murkonstruksjon, ukjent type, trolig Siporex, basert på alder. Fasade/kledning har liggende bordkledning. TG 3: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist en del råte. På steder hvor det er registrert mye råte i kledningsbord, er det å forvente at veggkonstruksjon har råteskader. Ellers er det generelt med værslitte bord samt malingsavflassing på trekledning. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjon i tre fra byggeåret, type saltak. Tilgang til loftet via luke i gangen. Loftet er tilleggsisolert med mineralull, og er derfor kun inspisert via lukeområdet og kneloft. TG 2: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Via inspeksjon, ble det påvist fuktskjolder i undertaket rundt pipe. Påvist kondens/riming i undertaket på loftet, same noe svertesopp. Dette er et tegn på at loftet er for fuktig. Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Vinduer: Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 2006 og 2009. Høythengende vinduer i kjeller, fra byggeåret. Vinduer har rammer og karmer av tre. TG 2: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Ved funksjonstesting av vinduer, ble det påvist at enkelte vinduer kan være vanskelige å åpne/lukke. Hengsel til vindu i ett soverom er ikke tilstrekkelig festet og ett vindu stopper i rekkverk ved åpning. Ellers ble det påvist at det mangler/er skader på hengsler på vinduer. Tiltak: Det må gjøres diverse tiltak dersom avviket skal lukkes. Dører: Eldre ytterdør med glassfelt. Terrassedør med isolerglass fra 2010. TG 2: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Ikke påvist beslag i underkant av terrassedør i 1. etasje. Ellers ble det påvist at ytterdør ikke tetter tilstrekkelig, synlig glippe mellom karm og dør. Også påvist merkbar trekk rundt døra. Tiltak: Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Dører - 2.etasje Terrassedør med isolerglass i 2. etasje, alder er ukjent, men eldre. TG 3: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Døra er i en generelt dårlig stand og forfatning, påvist generelt med elde og slitasje på dør samt punktert glass. Tiltak: Terrassedøra må byttes dersom avviket skal lukkes. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkong over inngangspartiet, på ca. 11 m², vent mot nord. Av materialer er det papptekking på gulvet og rekkverk i malt trevirke. Terrasse på 12 m², vendt mot syd. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. TG 2: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking. Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendige trapper: Utvendig trapp i betong til inngangspartiet. TG 2: Betongtrapp har mindre sprekker/skader Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag og betong. TG 2: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt ca. 22 mm i stue. Ellers målt mellom 5 - 12 mm avvik. Lokalt ble det målt 12 mm over 2 meter i stue. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Rom Under Terreng: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Det er utført visuelle observasjoner samt søk etter fuktindikasjon. TG 2: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. Kalkutslag på gulvet er indikasjon på at dette. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Påvist noe salt-/kalkutslag på vegger. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. Påvist mindre riss/sprekker i betongdekket. Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Boligen har trapper i tre mellom etasjene. TG 3: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen har store skader. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Påvist råteskader i understøttende stolper til trapp til kjeller. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Råteskadet trevirke må byttes for å lukke avviket. Innvendige dører: Boligen har slette finérdører. TG 2: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Vannledninger: Innvendige vannledninger er av kobber samt rør-i-rør til badet i 2. etasje. Kobberrør fra byggeåret og 1970-tallet. Rør-i-rør trolig fra slutten av 1990-tallet. Fordelerskapet er ikke inspisert grunnet manglende nøkkel. TG 2: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Over halvparten av forventet brukstid på kobberrør er utgått. Ukjent på rør-i-rør, uansett begynner halvparten av forventet brukstid å bli oppbrukt. Påvist irr på eldre kobberrør. Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene. - Rør-i-rør fra fordelerskap ender i rom uten sluk i kjeller. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system. Avløpsrør: Det er avløpsrør av plast og støpejern. Alder for rør er ukjent, dog rør fra byggeåret i boligen og i dekket samt rør fra 1970-tallet. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, fra 2017 og er plassert i kjeller. TG 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Drenering: Drenering med synlig grunnmursplast rundt deler av boligen. Drenert om rundt boligen rundt 1997 (ukjent om dette er rundt hele boligen, TG 2: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Grunnmur og fundamenter: Grunnmursvegger i sementblokker. TG 2: Grunnmuren har sprekkdannelser. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Terrengforhold: Hovedsakelig flat tomt. TG 3: Terreng faller inn mot bygning. Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av keramiske rør/støpejern og utvendige vannledninger er av jernrør. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Røropplegg trolig fra byggeåret. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Oljetank: Det er oljetank av ukjent type, nedgravd i hage. Opplyst at det benyttes bio-olje pr i dag, fremvist kvittering at det er levert bioolje til tank. TG 2: Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger. Tiltak: Ytterligere kontroll må foretas. Garasje: Oppført 1952. Frittliggende garasjebygg i generelt dårlig stand og forfatning. Byttet i bindningsverk som er kledd utvendig med eternittplater (asbest). Takkonstruksjon i tre, tekket med takplater (eternitt) Bygning fremstår i en generelt dårlig stand og forfatning. Større påkostninger må påregnes.

  Innhold
  1. etg.: Kjøkken, stue, gang, entrè, trapperom, bad, soverom. 2. etg.: Gang, 3 soverom, bad. Kjeller: Vaskerom, boder.

  Standard
  Overflater: Kjeller: Gulv: Betong. Vegger: Mur. Himlinger: Betong. 1. etasje: Gulv: Belegg, laminat (lagt 2023).. Vegger: Panel og tapetserte plater. Baderomsplater i bad. Himlinger: Malte plater, takessplater og panel. 2. etasje: Gulv: Belegg. Vegger: Panel og tapetserte plater. Himlinger: Takessplater og malte plater. TG 2: Det er påvist fuktskader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påvist generelt med slitasje på overflater, som bærer preg av elde og slitasje, ellers ble det påvist fuktskjolder på overflater i noen rom, årsak er ukjent, men kan relateres til kondensering. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Bad: Bad i boligens 2. etasje, pusset opp på slutten av 1990-tallet. Det er belegg på gulvet og baderomsplater på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning med overhengende speil og belysning. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet og har dører av glass, dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert toalett. Badet ventileres via elektrisk vifte. Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Overflater Gulv: Gulvet har vinylbelegg. Rommet har panelovn som varmekilde. TG 2: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Svakt fall til sluket, målt ca. 10 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk. Ukjent om belegget er brettet opp bak terskel. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Sluk, membran og tettesjikt: Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Belegg er ikke ført tilstrekkelig opp rundt gjennomføring er i gulvet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sanitærutstyr og innredning: Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett. TG 2: Det er påvist skader på innredning. Påvist mindre svellinger/skader på innredning samt speil. Dårlig pakning eller ligende til dusjen. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Ventilasjon: Det er elektrisk styrt vifte. Bad 1. etg.: Bad i boligens 1. etasje, med baderomsplater på vegger og belegg på gulvet, fra rundt 1997. Badet er innredet med servantinnredning med lyse fronter samt overhengende speilskap og belysning. Videre er det montert toalett og dusj. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet, som varmer opp rommet. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. TG 3: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Ellers ble det påvist brudd/rift i belegg i overgang gulv/vegg samt generell slitasje på innredningen. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. Vaskerom: Vaskerom i kjelleren, typisk vaskekjeller med opplegg og plass til vaskemaskin. TG 3: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. Kjøkken: Kjøkken med plass til liten spisegruppe. Innredningen er dels eldre og dels fornyet, og har slette, lyse fronter og laminerte benkeplater samt benkeplater i tre. Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum. Det er både opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenventilatoren er plassert over komfyr og er ført til pipeløp. Det er montert belysning og fliser mellom skap. TG 2: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Påvist dels slitasje samt fuktskjolder på overflater. Også påvist mindre skade i benkeplaten. Kjøkkenet fremstår som funksjonelt, dog med noe slitasje. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Elektrisk anlegg: Hovedsakelig eldre opplegg i boligen. TG 2: Grunnet alder. Tiltak: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering skjer i gårdsplassen som er gruset. Garasje i dårlig forfatning.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 350 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  58 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000))

  75 792 (Omkostninger totalt)

  2 425 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Kamin i stue for ved- og parafinfyring. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er opplyst at det er benyttet bioolje til Kamin de siste årene, det foreligger dog ingen form for dokumentasjon på om denne er ombygget for bruk av bioolje. Deler av boet opplyser at dette ikke er nødvendig, og at kamin kan benyttes slik den er i dag. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg..

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. Brannforebyggende avgift/feiing, vann og avløp kr. 4.715,04 Renovasjon kr. 3.250,- Vannavgift etter måler.

  Info formuesverdi
  Det foreligger ikke opplysninger om formuesverdi i Skatteetatens register.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/172/19: 04.07.1951 - Dokumentnr: 1120 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om kloakkledning
  01.06.1992 - Dokumentnr: 3250 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om livsvarig borett for Kåre og Ragna Bergland
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.05.1951 - Dokumentnr: 759 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:172 Bnr:1
  Opprinnelig fradelt fra: Gnr: 72 Bnr: 4
  01.01.2020 - Dokumentnr: 599754 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:72 Bnr:19
  05.08.1992 - Dokumentnr: 4548 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:158 Bnr:117
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse hverken for opprinnelig bygg eller garasje/uthus. Dette vil ikke få noen praktisk betydning for ny eier.

  Vei, vann og avløp
  Vei/vann/avløp Privat vei. Vann og avløp: Off. nett via Priv. Fordelingsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan Folkenborg - Id 012519650002 - Boliger/Kjørevei. Vedtaksdato : 26.08.1965. Kommunedelplan for Mysen - Id 01252007001 - Kommuneplanens arealdel - Id 0125201601 -Veiareal, nåværende. Boligområde, nåværende. Boligbebyggelse, nåværende veg, nåværende. Vedtaksdato: 22.02.2007. Periode: 2015 - 2027. Mulig inngrep på Reguleringsplan: Reguleringsplanen er vedtatt før 10.9.2015 og står ikke på listen over eldre reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel, jf. Kommuneplanen § 3.10. Det vil si at ved motstrid er det kommuneplanen for Eidsberg 2015-2027 som gjelder. Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen. Reguleringsplaner under arbeid: Nei.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 350 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  58 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000))

  75 792 (Omkostninger totalt)

  2 425 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  75792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,48 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900 ,- oppgjørshonorar kr 0 ,- og visninger kr  2000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000 ,-.  Markedspakke kr. 22.000,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket avtalte utlegg. .  Alle beløp er inkl. mva. 

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev