aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

MYSEN Høgliveien 12

Mysen - Innholdsrik bolig med attraktiv beliggenhet. Gangavstand til alt.

 • kr 4 550 000
 • BRA 191 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 4 550 000
 • Omkostningerkr 137 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 687 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1922
 • Soverom5
 • ArealP-rom 191 m²
 • Tomt1 321 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,00))   137 042,- (Omkostninger totalt)   4 937 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Hgliveien 12 - 3D - 2. Etasje - Letterhead
Vi har gleden av å presentere denne fine boligen i Mysen. Innhold: Kjeller: Stue/kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, entré/gang. 1. etasje: Entré, kjøkken, stue, bad. 2. etasje: Bad, gang, 3 soverom. Dobbel garasje med bod Beliggenhet: Boligen har attraktiv beliggenhet på Høytorpjordet i Mysen. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til sentrum. I Mysen sentrum er skoler, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Fra Mysen stasjon er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo (ca. 55 minutter til Oslo S, med nye Follobanen). I nærheten finner man populære turområder som Helsestien langs Mysenelva og Høytorp fort, og det er heller ikke langt til Trømborgfjella, som utover merkede turstier også byr på flotte bade- og fiskevann.
Hgliveien 12 - 3D - 1. Etasje - Letterhead

Høgliveien 12, Viken

 • Tomt
  1321m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1 321 m².Dels flat og dels skrående tomt, opparbeidet med planareal samt diverse beplantning. Det er på en del av eiendommen lagt belegningsstein. Parkering skjer i gårdsplassen som er gruset eller i garasjen.

  Beliggenhet
  Boligen har attraktiv beliggenhet på Høytorpjordet i Mysen. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til sentrum. I Mysen sentrum er skoler, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Fra Mysen stasjon er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo (ca. 55 minutter til Oslo S, med nye Follobanen). I nærheten finner man populære turområder som Helsestien langs Mysenelva og Høytorp fort, og det er heller ikke langt til Trømborgfjella, som utover merkede turstier også byr på flotte bade- og fiskevann

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Enebolig med kjeller, 1. etasje og 2. etasje på totalt 191 m². Grunnmur i betong. Veggene har laftet konstruksjon (maskinkraft). Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak. Taktekkingen er av betongtakstein, fra 2000. Vinduer har rammer og karmer av tre og PVC. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 1986 og 2013.

  Innhold
  Kjeller: Stue/kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, entré/gang. 1. etg.: Entré, kjøkken, stue, bad. 2. etg.: Bad, gang, 3 soverom. Dobbel garasje med bod Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Kommentar: Lovlighet -Ikke søkt om bruksendring av kjeller. Separat leilighet i kjelleren er heller ikke godkjent. Garasje med bod (61 kvm.)

  Standard
  Bolig: Taktekking: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Nedløp og beslag: Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er helbeslått med blikk over taket. TG 2: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takvann er ikke ledet bort fra grunnmuren. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Konsekvens/tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Veggkonstruksjon: Veggene har hovedsaklig laftet konstruksjon (maskinkraft). Bindingsverk i tre i tilbygget. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Nøktern isoleringsgrad. TG 2: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Konstruksjonene har skjevheter. Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. Luftespalte er tettet med isolasjon eller skum. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. Opplyst at tilbygget kan bevege på seg i de ulike sesongene, som følge av for dårlig fundamentering. Konsekvens/tiltak: Bedre lufting av kledning bør vurderes, dagens løsning kan resultere til redusert levetid på kledning. Bedre fundamentering til tilbygget bør vurderes, bad er plassert i tilbygget del. For mye bevegelse kan resultere til svekket tettesjikt samt sprekker. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loft via soverom Ingen isolasjon mellom bolig og loft. TG 2: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. Påvist noe fuktskjolder i undertaket på befaringsdagen. Det ble ikke påvist høye fuktverdier. Kan relateres til tidligere tilsig. Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for tiltak, da loftet ser ut til på opprettholde sin tiltenkte funksjon, dog anbefalt å holde konstruksjon under oppsikt. Lufting kan utbedres ved omlegging av taktekking, slik at luftingen legges over taket. Vinduer Vinduer har rammer og karmer av tre og PVC. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 1986 og 2013. TG 2: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Påvist manglende beslag i underkant av flere vinduer rundt boligen. Vannbrettbeslag og tetting rundt, og særlig under vinduet, må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen. Ikke tilstrekkelig tettet rundt flere vinduer, synlig glippe mellom veggkonstruksjonen og vindu. Flere vinduer står også skjevt i vindusåpning. Konsekvens/tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Det må foretas lokal utbedring på flere vinduer, dagens løsning kan gi fuktskader i konstruksjon. Dører: Terrassedør i stue i kjeller er fra 1980-tallet. Ytterdør med glassfelt, ukjent alder. TG 2: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Påvist dels slitasje på utvendige dører samt manglende beslagløsninger. Konsekvens/tiltak: Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda på 45 m², vendt mot syd, med tilgang fra bolig og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt pvc på rekkvet TG 2: Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. Påvist noe skjevheter i verandakonstruksjonen. Konsekvens/tiltak: Lokal utbedring må utføres. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendige trapper: Utvendig trapp i tre. TG 3: Det er ikke montert rekkverk. Balkonger, terrasser, trapper, ramper o.l. med høydeforskjell på 0,5 m eller mer til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk. Konsekvens/tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. INNVENDIG Overflater Kjeller: Gulv: Parkett i stue/kjøkken og soverom. Fliser i entré og bad. Vegger: Malte/tapetserte plater. Fliser i bad. Himlinger: Malte plater. 1. etasje: Gulv: Klikkvinyl i entré. Parkett i stue og kjøkken. Fliser i bad. Vegger: Malte/tapetserte plater. Fliser i bad. Himlinger: Malte plater. 2. etasje: Gulv: Laminat, fliser i bad. Vegger: Malte/tapetserte plater. Fliser i bad. Himlinger: Malte plater. TG 2: Det er påvist skader på overflater. Påvist dels slitasje/skader på overflater i boligen, spesielt overflater i kjeller som har slitasjegrad mer enn normalen. Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, dog må det gjøres utbedringer om avviket skal lukkes. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag (stubbloftsleire mellom etasjene). Støpt betongdekke i kjeller. TG 3: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt ca. 22 mm avvik i gangen og stue/kjøkken. Lokalt ble det målt ca. 19 mm over 2 meter i stue. I 1. etasje ble det målt ca. 35 mm avvik i stue/kjøkken. Lokalt ble det målt 18 mm over 2 meter. Ellers påvist flere lokale avvik, utover hva som er standard for legging av flytende gulv. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted: Boligen har mursteinspipe. TG 2: Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Opplyst av eier at det foreligger fyrningsforbud på pipe. Konsekvens/tiltak: Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. Rom Under Terreng: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er foretatt, og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt ved/i soverom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 17. TG 2: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes kappilært fuktoppsug fra grunnen. Det ble etter hulltaking påvist og målt 17 vektprosent i vegg. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. Konsekvens/tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Boligen har trapp i tre mellom etasjene. TG 2: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Konsekvens/tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Innvendige dører: Innvendige dører er lyse dører, blanding av profilerte og glatte dører. TG 2: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Ved funksjonstesting av dører, ble det påvist at enkelte dører subber i karm/terskel. Konsekvens/tiltak: Enkelte dører må justeres. Bad/vaskerom i kjeller: Bad/vaskerom i kjeller, med flislagte overflater på vegger og gulv, bygget nytt i 2013, delvis i egen regi. Badet er innredet med servantinnredning med slette, lyse fronter samt overhengende speil. Dusjen er plassert i hjørnet og har dører i glass, dusjen har kombinasjon av bred hodedusj og håndholdt armatur. Videre er det montert vegghengt toalett, og det er opplegg og plass til vaskemaskin. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet, som varmer opp rommet. Badet/vaskerommet ventileres via elektrisk vifte i veggen. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Badet bærer preg av ufagmessige arbeider. Overflater vegger og himling: Veggene har fliser. Taket er malt. TG 2: Det er påvist avvik i fuger, påvist riss/krakkelering i fliser, stedvis avvik på fuger i badet. Det er manglede fuger samt stedvis sprang/avvik, utover hva som er norsk standard. Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak, dog må det gjøres tiltak om avviket skal lukkes. Overflater Gulv: Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 22 mm. TG 2: Det er påvist avvik i fuger. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Målt 22 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk. Også svakt fall lokalt i dusjen. Påvist avvik/manglende fugemasse i flisfuger enkelte steder. Ellers påvist avvik på fuger, utover hva som er norsk standard. Konsekvens/tiltak: Det må foretaes lokal utbedring. Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, dog må det gjøres lokale utbedringer dersom avviket skal lukkes. Sluk, membran og tettesjikt: Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. TG 2: Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Foreligger ikke dokumentasjon på utførelse, ukjent membranløsning i våte soner, rundt rør og i innebygget sisterne. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Overvåk tilstanden jevnlig, tett dusjkabinett bør vurderes. Sanitærutstyr og innredning: Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjvegger/-hjørne og opplegg for vaskemaskin. TG 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Ingen drensspalte fra sisternekasse er etablert. Det skal være en liten åpning slik at eventuelt lekkasjevann skal kunne synliggjøres her. Eventuelt burde det vært montert lekkasjestopper. Konsekvens/tiltak: Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. Ventilasjon: Det er elektrisk styrt vifte. TG 2: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Avtrekk i badet fungerte ikke tilfredsstillende på befaringsdagen. Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Avtrekksystemet må utbedres. Bad 1. etg.: Bad i boligens 1. etasje, pusset opp i 2015. Det er flislagte overflater på vegger og gulv. Badet er innredet med servantinnredning med overhengende speil med belysning. Dusjen er plassert i hjørnet og har dører i glass, dusjen har kombinasjon av bred hodedusj og håndholdt armatur. Videre er det montert vegghengt toalett. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet. Badet ventileres via elektrisk vifte i veggen. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Opplyst at det foreligger faktura fra rørlegger, men at denne ikke kunne opppdrives. Ellers er resterende arbeider utført i egen regi. Overflater vegger og himling: Veggene har fliser. Taket er malt. TG 2: Det er påvist sprekker i fliser. Påvist sprukne fliser på vegger i badet, trolig som følge av at det er bevegelse i den tilbygde delen. Konsekvens/tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Våtrommet fungerer med dette avviket, dog må det gjøres tiltak om avviket skal lukkes. Overflater Gulv: Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 10 mm. TG 2: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Målt ca. 10 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk. Også påvist svakt fall lokalt i dusjen. Det ble påvist hulrom/bom i underkant av gulvfliser i badet. Konsekvens/tiltak: Takstmannen anbefaler at det settes inn tett dusjkabinett med avløp direkte i sluket, dette vil dog ikke lukke avviket. Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. TG 2: Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. - Foreligger ikke dokumentasjon på utførelse, ukjent membranløsning i våte soner, rundt rør og i innebygget sisterne. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Overvåk tilstanden jevnlig, dog anbefaler takstmannen at det settes inn tett dusjkabinett. Sanitærutstyr og innredning: Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/-hjørne. TG 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Ingen drensspalte fra sisternekasse er etablert. Det skal være en liten åpning slik at eventuelt lekkasjevann skal kunne synliggjøres her. Eventuelt burde det vært montert lekkasjestopper. Konsekvens/tiltak: Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. Bad 2. etg.: Bad i boligens 2. etasje, pusset opp i 2016, med flislagte overflater på vegger og gulv. Badet er innredet med servantinnredning med slette, lyse fronter og overhengende speil. Videre er det montert vegghengt toalett samt badekar. Det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Badet ventileres via elektrisk vifte i veggen. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet, og det er downlights i himlingen. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon fremvist for takstmannen. Store deler av arbeider er utført i egen regi. Overflater vegger og himling: Veggene har fliser. Taket har himlingsplater. Overflater Gulv: Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 30 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk. Sluk, membran og tettesjikt: Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. TG 2: Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Ikke påvist klemt membranløsning i sluket befaringsdagen. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket. Foreligger ikke dokumentasjon på utførelse, ukjent membranløsning i våte soner, rundt rør og i innebygget sisterne. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Sanitærutstyr og innredning: Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, badekar og opplegg for vaskemaskin. Kjøkken i kjeller: Kjøkken i kjeller, med åpen løsning samt plass til liten spisegruppe. Innredningen er fra 2013, type HTH, og har slette fronter i høyglans sort samt laminerte benkeplater. Kjøkkenet er utstyrt med integrert komfyr, platetopp og oppvaskmaskin. Det er montert fliser på veggen mellom skapene. TG 2: Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad (utover normal slitasjegrad ut ifra alder). Påvist noe slitasje på innredningen, utover normal slitasje. Også noe gjenstående arbeider. Platetoppen er sprekt opp og delvis ødelagt. Konsekvens/tiltak: Påviste skader må utbedres. Kjøkken 1. etg.: Kjøkken med åpen løsning samt plass til spisegruppe. Innredningen er fra 2015, type IKEA, og har slette, lyse fronter og laminerte benkeplater. Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer som komfyr, induksjonstopp samt oppvaskmaskin. Kjøkkenventilatoren er plassert over induksjon og har kullfilter. Det er montert plater på veggen (Kitchenboard) mellom skapene. Kjøkkenvasken er nedsenket i benkeplaten. Kjøkkenet fremstår som funksjonelt, uten at det ble påvist vesentlige avvik. Påvist slitasje på benkeplaten, opplyst at denne skal skiftes. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med kullfilter. TG 2: Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter). Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak, dog må det etableres avtrekk ut om avviket skal lukkes. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger: Innvendige vannledninger er av plast (rør-i-rør). Det er besiktiget i rørskap. Nye vannrør fra hovedinntak fra 2013 - 2016. TG 2: Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Rør-i-rør under kjøkkenbenken er ikke endetettet, ved eventuelt lekkasje vil det være fare for at vann renner ut der. Konsekvens/tiltak: Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene. Ventilasjon: Boligen har elektrisk og naturlig ventilasjon. TG 2: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Avtrekk til bad i kjelleren hadde begrenset effekt på befaringsdagen. Konsekvens/tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Varmepumpe: Luft/luft varmepumpe i 1. etasje, type Mitsubishi, fra 2015. TG 2: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. For å sikre varmepumpens levetid, anbefales det å utføre service hvert 2. eller hvert 3. år. Konsekvens/tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, plassert i kjeller. 2013. TG 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Varmtvannstank Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, fra 1996, plassert i kjeller. TG 2: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år ? Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatiske sikringer i kjeller og 2. etasje. Hovedsakelig nytt opplegg i kjeller i 2013 - 2014. Skap i 2. etasje ombygget rundt 2000. TG 3, Grunnet alder. Tiltak: Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. Da takstmannen ikke besitter tilstrekkelig kompetanse i elektrofaget, er det ikke utført noen kostnadsestimat i rapporten. Tomteforhold Drenering: Dreneringen er fra 2013 iht. eier. TG 2: Ikke registrert topplist på grunnmursplast. Ihht. byggforskserien "Utvendig fuktsikring av bygninger", står det at "utvendige grunnmursplater skal i øvre platekant avsluttes med lister eller beslag. Dette er viktig, slik at ikke eventuelt slagregn, snøsmelting o.l. renner ned bak grunnmursplasten". Konsekvens/tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har betong grunnmur. TG 2: Det er registrert fritt eksponert isopor e.l. Gjenstående arbeider på puss utvendig. Konsekvens/tiltak: Synlig isolasjon må tildekkes på forsvarlig måte. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av keramiske rør. Utvendige vannledninger er av jernrør. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Røropplegg fra byggeåret. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Garasje: Frittliggende garasje med bod på tilsammen ca. 61 m². Bygningen er oppført med støpt dekke. Yttervegger er av bindingsverk, utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen av tre, type saltak, tekket med takstein. Adkomst vi to leddporter samt gangdør. Garasjen er delvis isolert. Sprekker i betongdekket. Noe gjenstående arbeider utvendig.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje, samt egen gårdsplass.

  Radonmåling
  TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,00))   137 042,- (Omkostninger totalt)   4 937 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektriske varmekabler i badene i 1. etasje og 2. etasje samt i bad/vaskerom i kjeller

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  15696

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022 Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. Gebyr Fakturert beløp i 2022 Avløp 7 094,52 kr Feiing 465,00 kr Vann 4 886,72 kr Renovasjon 3 250,00 kr Sum 15 696,24 kr Vannavgift etter måler.

  Formuesverdi primær
  803886

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2893991

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/329/146: 07.07.1922 - Dokumentnr: 900154 - Bestemmelse om veg 09.06.1922 - Dokumentnr: 900054 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:329 Bnr:45
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1300191 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:229 Bnr:146


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er gitt ferdigattest for garasje/uthus. Det foreligger ingen byggesak, bygningstegninger, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for opprinnelig bolig i kommunens arkiv. Dette vil ikke få betydning for ny eier.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Privat siste del. Vann/avløp: Tilknyttet offentlig nett via privat fordelingsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan - 01252007001-Kommunedelplan for Mysen. 012519600001-Mysen 1960. Boligområde. Vedtaksdato 22.02.2007. Boliger, kjørevei. Vedtak: 07.01.1960. Kommuneplan 0125201601- Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Boligbebyggelse. Periode: 2015-2027. Mulig inngrep på Reguleringsplan: Reguleringsplanen 012519600001-Mysen 1960. er vedtatt før 10.9.2015 og står ikke på listen over eldre reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel, jf. Kommuneplanen § 3.10. Det vil si at ved motstrid er det kommuneplanen for Eidsberg 2015-2027 som gjelder. Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen. Reguleringsplaner under arbeid: Ingen. Kommentar: Ny Kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101 er lagt ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader og innspill er 25.05.2023. De tilhørende dokumentene kan sees på kommunens hjemmeside, under "Planer på høring".

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,00))   137 042,- (Omkostninger totalt)   4 937 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  137042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende1,75 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900  ,- oppgjørshonorar kr. 0  ,- og visninger kr. 0  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr . 45.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle dokumenterte utelgg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev