aktiv-eiendomsmegling
Luftfoto m_park_illustrasjon.png
Luftfoto m_park_illustrasjon.png

MYSEN Kapellveien 16

Mysen- 9 SOLGTE! Vil du bo på et "gårdstun" i sentrum? Innskudd fra kr. 2 691 000,- til kr. 3 497 000,-.

 • kr 0 - 3 497 000
 • Priser fra og tilkr 0 - 3 497 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 1 883 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 0 - 5 380 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 0 - 5 380 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 7 306 - 18 311
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til45.2 - 123.9 m²
 • Tomt -
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 330 BNR. 468
 • Informasjon om meglerforetaketSparebankenes Eiendomsmegler AS avdeling Mysen Storgaten 2 1850 Mysen
 • OppdragsansvarligTone Johnsrud
 • Oppdragsnummer1108235012
 • Omkostninger 7 250 (Andel omkostninger overføring borettslag) 10 000 (Andelskapital til Borettslaget) 20 000 (Etableringskostnad borettslaget) 3 500 (Tilknytningsavgift TV/Internett) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)   41 882 (Omkostninger totalt)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Fasade 04_rev.png

Kapellveien 16, Østfold

 • Om prosjektet
  Flotte leiligheter med med gangavstand til alt. Prosjektet består av totalt 12 leiligheter. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og blir tilknyttet frittstående Borettslag, : Nordre låven, Borettslag. Areal: fra 45 kvm. BRA til 124 kvm. BRA

  Priser fra og til
  kr 0 - 3497000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Generell orientering
  Byggetiden er ca. 15 måneder etter oppstart av byggearbeider over bakken. Beslutning om tidspunkt for igangsettelse tas av utbygger. Dette er blant annet avhengig av tilstrekkelig forhåndssalg og nødvendige offentlige godkjenninger, jf avsnittet om Selgers forbehold. Ved igangsetting av prosjektet, meddeles en bindende overtakelsesperiode innenfor en fire måneders periode. Senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen skal Selger gi Kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Forsinket overtagelse etter at endelig overtagelsesdato er varslet, gir Kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av total kjøpesum, jf Bustadoppføringslova § 18. Selger har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt, herunder ved hindringer utenfor selgers kontroll. Sistnevnte kan omfatte - men er ikke begrenset til - forhold knyttet til ekstraordinære værforhold, arbeidskonflikter, offentlige myndigheters pålegg eller tiltak, sykdomsutbrudd relatert til epidemier eller pandemier, væpnede konflikter eller naturkatastrofer. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle Kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre krav om fristforlengelse. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil kunne foregå byggearbeider på eiendommen, som fellesarealer og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd eller følger av krigssituasjon i Europa.

  Fellesareal i bygg
  Gulv i felles trapperom og trapper leveres med fliser. Trapp er utført i betong eller stål. For øvrig leveres vegger, samt undersiden av trappeløp og repo i malt betong/stål eller sparklet og malt gips.

  Garasje/parkering
  Parkeringplass i p-kjeller kan kjøpes for kr 190.000,- pr. plass. Leilighet 104 får egen p-plass med tak over/carport utenfor egen inngang og får derfor ikke mulighet til å kjøpe parkeringsplass i p-kjeller dersom alle blir solgt. Det vil bli tilvalg for hver enkelt som ønsker el-bil ladepunkt på sin p-plass. I tillegg opparbeides det p-plasser utvendig ihht situasjonsplan. Parkeringskjelleren vil ha felles automatisk port, og nødvendige rømningsveier. Dekket vil være betong og kjelleren vil ha ventilasjon i henhold til krav. Det må påregnes noe vannansamlinger på kjellergulv og fuktig luft i vintersesongen. Alle parkeringsplasser vil bli oppmerket. Laveste frie høyde er ca. 2,10 meter.

  Boder
  Hver leilighet får 1 stk. sportsbod. Boder i 1.etg leveres med nettingvegger og dør for hengelås. Boder i kjeller leveres med tette vegger. En standard sportsbod som følger leiligheten er minimum 5 m2.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Planlagt byggestart 2 kvartal 2024 og ferdigstillelse 3. kvartal 2025.(ca. 15 mnd. byggetid).

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Hageanlegg og fellesområder vil bli opparbeidet. Utvendige kjøreveier og P-plasser etableres med asfaltdekke. Det blir kantstein i overgang mellom grøntområde og asfalterte veier. Utomhusplanen er veiledende og ikke ferdig detaljert fra utbyggeren. Endringer vil kunne forekomme i forbindelse med detaljprosjektering. Adkomst til hovedinngang vil ha fast dekke. Opparbeidelse av utomhusområdene vil foregå på egnet årstid. Det er opparbeidet bl.a. lekeplass på naboeiendommen Gnr. 330, Bnr. 178 som Nordre Låven har bruksrett og vedlikeholdsplikt til. MILJØSTASJON Nordre Låven har rett til bruk av miljøstasjon med nedfelte avfallsdunker for sortering ihht kommunens krav ved gjesteparkeringen på naboeiendommen Gnr. 330, Bnr. 178.

 • Kjøkken
  Det er medregnet kjøkkeninnredning fra HUSEBY av typen Pinje. Standardleveranse kjøkkenfronter i farge Kalk grå. Det kan velges i forskjellige standardfarger uten priskonsekvens innenfor typen Pinje. Benkeplate i laminat inkl. oppvaskkum og det leveres enkelt ettgreps blandebatteri. Det leveres ikke hvitevarer. Det settes av plass til kjøl/frys. Skrog til integrert komfyr og oppvaskmaskin skal leveres. Avtrekkshette over komfyr leveres. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjon eller avløp og vanntilførsel. Kjøkkenutforming iht. plantegninger. For hver leilighetstype vil det bli utarbeidet standard kjøkkentegning fra utbygger. Kjøpere vil kunne få muligheter for individuell tilpassing og velge design på innredning, med tilvalgskonsulent og eller med valgte kjøkkenleverandør for prosjektet innenfor gitte frister. Det vil fra utbygger/kjøkkenleverandør bli lagt opp til 3 forskjellige hvitevarepakker.

  Bad
  Det leveres en standard baderomsinnredning, type Alterna Malin i hvit høyglans eller tilsvarende. Denne består av et servantskap med heldekkende servant med ettgreps servantbatteri og speilskap med lys. Bredden varierer mellom baderommene. I tillegg monteres dusjvegger av glass. Det leveres toalett av type Geberit Monolith med mint glass som standard.. Det leveres opplegg for vaskemaskin. Det vil bli et eget skap for rør-i-rør system for tappevann og vannbåren varme. Det blir luker i disse skapene for inspeksjon. Plassering vil gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå. Det kan forekomme terskel/ nivåforskjell mellom bad og tilliggende rom, men skal tilfredsstille krav i TEK17.

  Garderobe-fasiliteter
  Det er på plantegninger vist mulig plassering av garderobeskap(er). Det leveres ikke med garderobeskap(er). Tilvalg på garderobeskap vil kunne tilbys av kjøkkenleverandøren.

  Diverse
  STANDARD INNVENDIG OVERFLATE Gulv på bad/WC og entre leveres med grå kvadratiske fliser 300x300mm. I dusjsoner leveres mindre fliser grunnet fall mot sluk. I øvrige rom leveres gulv som 1-stavs hvitpigmentert eikeparkett. På bad/WC leveres vegger med lyse, rektangulære fliser. Øvrige vegger sparkles og males i lys varmgrå farge. For ønsker om avvikende farger og materialvalg henvises det til tilvalgsmøter. HIMLINGER I alle innvendige rom kan det bli nedforet himling i hele eller deler av rommet. Over disse himlingene vil det være tekniske føringer som elektro, rør og ventilasjon. Over kjøkkenskap kan det bli en innkassing av ventilasjonskanal for avtrekksvifte på kjøkken. I enkelte tilfeller kan denne innkassingen gå lengre ut enn overskapet. Nedforede himlinger og/eller innkassinger kan også forekomme i deler av andre rom enn de ovennevnte som følge av nødvendige tekniske føringer. Tekniske rørføringer vil også i noen grad bli montert i taket og langs vegger utenom ovennevnte rom. Dette gjelder elektro, sanitær og ventilasjon. I leilighetene vil slike føringer bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til vertikalinnkassing langs vegg vil derfor kunne forekomme i enkelte rom. Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Det tas forbehold om endelig plassering og størrelse av sjakter, da dette kan måtte endres gjennom detaljprosjekteringen. LISTVERK I rom med parkett legges gulvlister av eik i samme farge/utseende som parkett. Belistning mot betongvegger monteres med skruer. Vinduer og dører mot yttervegger leveres listefritt. Innvendige dørkarmer belistes med hvite glatte gerikter i malt utførelse med synlige spikerhull. Overgang mellom vegg og tak leveres uten lister. SOLSKJERMING Det leveres trekkerør ut til solutsatte vinduer for montering av motorisert solskjerming. Solskjerming inngår Ikke i standardleveransen men kan bestilles på tilvalgsmøte med entreprenør. For å opprettholde helheten i prosjektet tillates det kun solskjermingsprodukter levert av prosjektets valgte solskjermingsleverandør. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse vil ikke være inntegnet i salgstegningene. Utbygger sørger for endelig plassering hensiktsmessig ut fra byggets helhetlige utforming. Endelig plassering av sjakter for elektriske føringer, rør og ventilasjonsanlegg kan bli endret i forhold til salgstegningens plassering etter utbyggers valg. TILVALGSMULIGHETER Utover de tilvalgsmuligheter som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for individuell tilpassing og tilvalg. Tilvalgene gjelder overflater, enkelte ikke-bærende veggplasseringer, fargevalg m.m. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutninger vil fremkomme. Det tas forbehold om at tilvalgsmulighetene vil bli begrenset etter som arbeidene skrider frem på byggeplassen. Det vil ikke være anledning til å trekke ut leveranser eller benytte annen leverandør enn hva utbygger har engasjert på prosjektet, og som har offentlige myndigheters godkjennelse til å arbeide på prosjektet. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjon, elektriske installasjoner eller vann- og avløpsopplegg. FORBEHOLD Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eller som følger av offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes. Det tas forbehold om trykkfeil.

  Konstruksjon
  Prosjektet består av ett leilighetsbygg bygd ovenpå en parkeringskjeller. Bygget oppføres med garasjeanlegg i betong og bærekonstruksjon av betong og/eller stål. Toppetasjen blir i sin helhet satt opp i trekonstruksjoner. Det skal bygges etter TEK 17

  Fasade
  Fasade i henhold til fasadetegninger.

  Yttertak
  Yttertak med saltak tak med betong takstein. Etasjeskillene er i betong/betongelementer. Hems/loftetasje i treverk.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Terrasse og balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne forekomme på gulvflaten etter regnvær. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Utvendige rekkverk blir i hovedsak utført i stål/aluminium og glass. Balkonger får gulvoverflater utført i betong som standard. Terrasser på bakkeplan får treplatting som standard. Terrasse på bakkeplan blir ikke levert med rekkverk.

  Trapper
  Trapp er utført i betong eller stål. For øvrig leveres vegger, samt undersiden av trappeløp og repo i malt betong/stål eller sparklet og malt gips.

  Heiser
  Alle byggets etasjer, inkludert parkeringskjeller med sportsboder, vil være betjent med sentralt plassert heis.

  Ventilasjon
  Hver leilighet utstyres med separat balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Aggregatet plasseres i bod eller annet egnet sted.

  Brannsikring
  I henhold til de siste tekniske forskriftene, TEK17, er det krav om sprinkleranlegg i alle boligene i prosjektet. Det vil plasseres sprinklerhoder i tak i leilighetene. I spesielle tilfeller leveres de på vegg ca. 20 cm nedenfor taket og det ligger da rør skjult i veggene. Sprinklerhoder må ikke tildekkes med møbler eller liknende slik at det hindrer dens funksjon. Man må også forsikre seg om at det ikke ligger sprinklerrør i tak/vegg dersom man skal borre eller spikre i tak/vegg. Det leveres brannslukningsutstyr/varsling i henhold til forskrifter.

  Dører og vinduer
  Hovedinngangsdør med "kikkehull" leveres i malt utførelse fra fabrikk. Alle dører leveres ihht gjeldende forskrifter for brann og lyd. Det leveres 3 stk systemnøkler. Låssystem som følger private arealer og alle fellesarealer. Innvendige dører leveres med glatte dørblad og karmer i hvit utførelse. Dørvridere leveres i børstet utførelse. Det leveres malte trevinduer og balkongskyvedører med utvendig aluminiumskledning. Farge hvit. Vinduer som er åpningsbare leveres med barnesikring der det er krav om dette. Nivåforskjell mellom utvendig balkong og innvendig stuegulv følger teknisk forskrift, TEK17.

  Overflater og kledning
  Yttervegger utføres som klimavegger og kan leveres som elementvegger. Utvendig består veggene hovedsakelig av trepanel og deler av 1 etg. i pusset overflate og-/eller teglstein.

  Bodløsning
  Hver leilighet får 1 stk. sportsbod. Boder i 1.etg leveres med nettingvegger og dør for hengelås. Boder i kjeller leveres med tette vegger. En standard sportsbod som følger leiligheten er minimum 5 m2.

  Garasjeport
  Parkeringskjelleren vil ha felles automatisk port.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det føres signalkabler (fiber om tilgjengelig) for TV-signaler og internett tilkobling frem til hver leilighet til en hjemmesentral plassert i svakstrømskapet. Dette skapet plasseres et hensiktsmessig sted i leiligheten, i gang, bod eller liknende. Utbygger vil innhente samlet tilbud for prosjektet og gjøre avtale med signaleverandør. 1 punkt for TV- og datauttak leveres i stuen, med signaler til standard grunnpakke fra signalleverandør. Utvidede TV- og internettpakker må kunden selv bestille fra signalleverandør. Evt. tilknytningsavgift for TV- /data-anlegg betales av kjøper. Som tilvalg kan det monteres ekstra trekkerør i vegger til rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for TV/data.

  El-anlegg
  Leilighetene leveres hovedsakelig med skjult elektrisk anlegg, med unntak av enkelte punkter og anlegg på lydvegger / betongvegger som stedvis får åpent anlegg. For lyspunkter i himlinger monteres stikkontakt i overgang tak/vegg. Det vil bli montert 1 stk. dobbel stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel. Det leveres stikkontakter og lampepunkt i alle rom ihht forskrift NEK400. Under overskap på kjøkken, på bad og i boden leveres standard lysarmatur/ lyslist. På balkong/terrasse leveres 1 stk lysarmatur på vegg og et strømuttak. Tilvalgsmulighet for ladeuttak til EL bil på egen p-plass.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene selges som andeler, og vil bli organisert som et borettslag. Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 12 andeler. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse. Kjøperne blir innkalt til stiftelsesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Her velges nytt styre for borettslaget.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånekostnader er basert 5,48 % rente. Løpetid på 40 år.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for borettslaget følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, stiftelse av borettslaget.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/330/468: 25.11.1997 - Dokumentnr: 6790 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:330 Bnr:178
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1721095 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:230 Bnr:468
  22.03.2022 - Dokumentnr: 317042 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:330 Bnr:178
  Bestemmelse om bruk av renovasjonsanlegg
  22.03.2022 - Dokumentnr: 317042 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:330 Bnr:178
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  22.03.2022 - Dokumentnr: 317042 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:330 Bnr:178
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  22.03.2022 - Dokumentnr: 317042 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:330 Bnr:178
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  22.03.2022 - Dokumentnr: 317042 - Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:330 Bnr:178
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre ut over det som følger av § 5-4 til § 5-6 i lov om borettslag. Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

  Vann, vei og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Dette gjelder et bygg som skal oppføres. Rammetillatelsen for oppføring av nytt bygg med 12 leiligheter ble gitt i mars 2023. Reguleringsplan: Detaljreguleringsplan for del av Mysen Nordre. Id 012520190002 Gatetun. Bolig/tjenesteyting. Hensynssone H570: Bevaring kulturmiljø. Hensynssone H140_2: Frisikt. Vedtaks dato: 16.09.2020. Kommunedelplan Kommunedelplan for Mysen - Id 01252007001 - Friområde,nåværende.Bygn. med særskilt allmennyttig formål,nåværende - Vedtaksdto: 22.02.2007. Kommuneplan Kommuneplanens arealdel - 0125201601. Hensynssone H_810: Krav om felles planlegging. 2015 - 2027. Mulig inngrep på Reguleringsplan: Området vest for eiendommen er regulert til utbygging med boliger/tjenesteyting/undervisning og må påregnes bebygd i fremtiden. Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen. Reguleringsplaner under arbeid: Nei. Kommentar: Ny Kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101 er lagt ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader og innspill er 25.05.2023. De tilhørende dokumentene kan sees på kommunens hjemmeside, under "Planer på høring".

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. 10 % av innskuddet skal betales når garantier er stilt av utbygger.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr . 70.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr 70.000,- Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt vederlag tilsvarende 38.000,- eks mva. pr. enhet for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15.000  ,- oppgjørshonorar kr . 0 ,- og visninger kr  0, -. Markedsføringspakke 35.000,- + mva.   Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle dokumenterete utlegg.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Leveransebeskrivelse Utkast til vedtekter Planskisser Prisliste Kjpekontrakt

Dokumenter

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev