aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Korterudbakken 3.

Mysen Korterudbakken 3

Mysen - Høyblokka - Andelsleilighet i sentrum fra 2020 med balkong, garasje og heis. Felles takterrasse.

 • 2 400 000
 • BRA 74 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 400 000
 • OMKOSTNINGER13 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 276 156
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 020
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 74 m²
 • ANDEL FELLESGJELD862 202
 • FELLESKOST./MND8 415
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)
  862 202,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 262 202,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  13 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 276 156,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
2. etg.: Entré, bad, vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken.
Garasjeplass og bod i kjeller.
Balkong

Korterudbakken 3, Viken

 • Overflater:
  Gulv med enstavs hvitpigmentert eikeparkett.
  Vegger med malte plater.
  Himlinger med malte plater.

  Bad:
  Vegger med fliser og himling med malte flater. Gulv med fliser. 3 cm fall fra terskel og til topp slukrist. Vannbåren gulvvarme. Servant på skap med hvite høyglans skuffefronter. Dusjhjørne med to dører i glass. Vegghengt wc. Ventil i himling. Balansert ventilasjon.

  Vaskerom:
  Vegger med malte plater og himling med malte flater. Gulv med fliser. 1 cm fall fra terskel og til topp slukrist. Vannbåren gulvvarme.
  Rustfri kum. Inspeksjonsskap for røranlegg. Opplegg for vaskemaskin. Ventil i himling. Balansert ventilasjon.

  Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning på en vegg og kjøkkenøy med grå glatte fronter. Vask/skyllekum. Laminerte benkeplater. Integrerte hvitevarer. Fliser
  mellom benkeplater og overskap. Waterguard. Komfyrvakt. Ventilator med hette i rustfritt stål.
 • Meget attraktiv beliggenhet i Mysen sentrum. Mysen sentrum kan by på butikker og forretninger, museer, kafeer, skoler, togstasjon, kino, bibliotek og ellers alle sentrale servicefunksjoner. Det er også kort vei til Helsestien, Festningsområdet og Høytorp Fort med fine skogsløyper og godt preparerte skiløyper (kunstsnøanlegg). Når det gjelder friluftsliv må også Trømborgfjella trekkes frem, som ligger noen få kilometer mot øst i kommunen. Trømborgfjella er et flott turområde med småkupert terreng og mange idylliske steder og rike fiskemuligheter. Området strekker seg langt ned i Rakkestad mot Halden og mot Marker i øst.

  Fra kommunesenteret Mysen er det ca. 70 km til Oslo, ca. 60 km til Fredrikstad og ca. 55 km til Halden. Det er god kommunikasjon til kommunen med E-18 som en sentral hovedferdselsåre mellom Oslo og Stockholm. Ny motorvei gjennom hele Indre Østfold betyr allerede mye for regionen. Østre linje er togtilbudet fra Mysen med forbindelser til Oslo (ca. 60 min. togtid). Busstilbudet, spesielt mot Oslo er et viktig tilbud i tillegg til toget.
 • Høyblokk på 10. etasjer oppført i 2020. Denne leiligheten ligger i 2. etasje. Garasjeplass og bod i kjeller.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Vinduer:
  Karmer og rammer i treverk beslått med aluminium utvendig. 3- lags energiglass. Motoriserte Screens på alle vinduer.

  Dører:
  Svart glatt brann/lyddør. Heve/skyvedør med 3-lags energi glass.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Balkong med tregulv med rekkverk i glass på ca. 3 m2.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskiller i Betong.

  Innvendige trapper:
  Flislagte trapper og heis mellom etasjene.

  Bærende konstruksjoner i betong. Yttervegger kles hovedsakelig med gjennomfargede fasadeplater.
 • 2.etg: 74 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  2. etg.: Entré, bad, vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vannbåren gulvvarme i alle rom.
  Fjernvarme.
 • Andel av fellestomt. Utvendig parkanlegg mot Vektergården opparbeides i samarbeid med landskapsarkitekt. Illustrasjoner i prospektet vil avvike noe. Type beplantning av busker/trær avklares i samarbeid med landskapsarkitekt. Trapp og støttemurer i betong eller naturstein. 2 stk. frostsikre utekraner i tilknytning til utearealet.
 • Garasjeplass i kjeller.
 • Offentlig vei. Vann/avløp: Off.nett via Priv Fordelingsnett.
 • Forretningsfører: Sarpsborg og omegn boligbyggelag.
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett.
  Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.
  Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens § 4-15 første ledd.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer borettslagets regler for dyrehold:
  Dyret skal alltid holdes i bånd på borettslagets område. Dette gjelder også katter o.l.
  Eieren skal umiddelbart fjerne ekskrementer etter dyret.
  Eieren er ansvarlig for enhver skade som dyret påfører person eller eiendom i borettslaget.
  Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten dersom ikke minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter samtaler med partene hvorvidt en klage er berettiget.
 • Gjensidige Forsikring ASA Polisenr: 89994198.
  Innboforsikring må eier tegne selv.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 771 292 Som sekundærbolig: kr 2 776 651.
 • Felleskostnader kr. 8.415,- pr. mnd.

  Fordelt som følger:
  Renter: kr.2.197,-
  Felleskostander: 3.863,-
  Avdrag: kr. 1.629,-
  Oppvarming Kaupant II kr. 726,-

  Inkludert i felleskostnader:
  Revisjonshonorar, forretningsførerhonorar, vaktmester, renhold, vedlikehold, kabel TV, forsikringer(ikke innbo), kommunale avgifter, kostnader strøm, energi og fyring, andre driftskostnader.
 • Andel fellesgjeld kr. 862.202,-
  Andel fellesformue kr. 9.368,-
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 16362901824, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 06.09.2022: 2.55% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 112
  Saldo per 06.09.2022: 19 732 977
  Andel av saldo: 862 203
  Første termin/første avdrag: 30.12.2020 ( siste termin 30.06.2050 )
 • Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven & 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Reguleringsplan: Kaupangkvartalet - Områdereguleringsplan for Mysen sentrum - Bolig/forretning/kontor - Uteoppholdsareal - Parkering
  fortau, vei, renovasjonsanlegg, gatetun, sentrumsformål, kjørevei -Vedtak: 15.06.2017.
  Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel. Periode: 2015-2027 - Hensynsone H_810 - Krav om felles planlegging 2015-2027.
  Reguleringsplaner under arbeid: Nei.
 • Andelsnr. 201 Orgnr. 925670774 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 0 -, oppgjørshonorar kr.0 ,- og visninger kr. 0 , -, Markedspakke 22.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle avtalte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Håkon Jensen
Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev