aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Mårveien 8 - En koselig enebolig beliggende i attraktive Opsahlåsen. Presentert av Anita Heer for Aktiv

Mysen Mårveien 8

Fin familiebolig med flott utsikt. Beliggende i attraktivt og populært boligområde. God planløsning. Garasje. Visning!

 • 3 450 000
 • BRA 183 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 450 000
 • OMKOSTNINGER107 414
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 557 414
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 983
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 161 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT669 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  107 414,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 557 414,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Opsahlåsen. Her har vi gleden av å presentere en koselig fra enebolig fra 1983 med totalt 183 kvm bruksareal over 2 plan.

Boligen inneholder:
1. etasje - entré, gang, stue, kjøkken, 2 soverom og wc.
Underetasje - entré, gang, stue, soverom, bad, vaskerom og 2 boder.
Det er en sydvendt, takoverbygget veranda på 26 kvm. med stikkontakt og belysning.
I tillegg er det en frittliggende garasje på ca 24 kvm. fra 1986.

Velkommen til visning!

Mårveien 8, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  KJØKKEN:
  Innredning med profilerte, malte fronter og laminerte benkeplater. Oppvaskbenk i rustfritt stål med vaske- og skyllekum. Opplegg og plass til oppvaskmaskin. Avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten. Belysning og flislagt mellom skapene.

  BAD:
  Badet har belegg på gulvet og våtromstapet på vegger. Det er skapinnredning med overliggende servant, speil belysning og veggskap. Dusjkabinett i hjørnet med dører i pleksiglass og håndholdt dusjarmatur. Videre er det toalett, elektriske varmekabler i gulvet og ventil i veggen (ikke funksjonell).
  Badet generelt har fått TG3:
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - Eventuelt lekkasjevann fra andre installasjoner enn dusjen vil ikke ledes til sluket.
  - Fuktskjolder på tapet i hjørnet.
  - Ikke funksjonelt avtrekk.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier.

  VASKEROM:
  Vaskerommet har malt betong og pusset mur på overflater. Innredet med utslagsvask i plast. Det er opplegg og plass til vaskemaskin, samt ventilasjon via ventil (ikke funksjonell).
  Vaskerommet generelt har fått TG3:
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier.

  WC:
  Rommet har belegg på gulvet og våtromstapet på vegger. Det er skapinnredning med to nedfelte servanter, overhengende speil og belysning. Videre er det toalett og panelovn på veggen. Wc-rommet ventileres via ventil i himling.
  Rommet generelt har fått TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  - Begrenset med tilluft til wc-rommet, Ikke flat terskel.
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  OVERFLATER:
  På gulvene er det tregulv, teppe, belegg, betong, klikkvinyl og laminat.
  Veggene har malte/tapetserte plater, panel, våtromstapet, og pusset mur.
  I himlinger er det panel.
  Overflatene har fått TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist fuktskader på overflater.
  - Påvist fuktskjolder på veggoverflate under vindu, årsak er ukjent. Det ble ikke påvist unormale verdier ved fuktmåling på befaringsdagen.
 • Eiendommen ligger i barnevennlig og etablert boligområde i Opsahlåsen på Mysen.

  Det er ca. 1 km til Mysen sentrum med skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon (ca. 65 min til Oslo S) og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. I nærheten finner man populære turområder mot Høytorp fort, og det er heller ikke langt til Trømborgfjella, hvor det er fine tur- og fiskemuligheter.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 17.11.2022 av Moen Takst AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG.

  For denne eiendommen er det 3 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 15 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er ingen punkter med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak.

  En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven.

  Boligen er oppført med yttervegger av bindingsverkskonstruksjon og stående bordkledning utvendig. Saltak med taktekking av betongtakstein. Vinduer med 3-lags isoler-/energiglass og rammer og karmer av tre.

  Veranda med trykkimpregnerte gulvbord og malt trevirke på rekkverket.

  GARASJE
  Frittliggende garasje på ca. 24 m². Oppført på støpt plate med yttervegger av bindingsverk, utvendig kledd med trekledning. Saltak i treverk tekket med takshingel. Garasjen har påvist dels slitasje på trekledning. Det er ikke vurdert tilstand på bygningen.

  Taktekking, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Nedløp og beslag, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Veggkonstruksjon, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  - Ikke registrert tilstrekkelig med musetetting i nedkant av trekledning. Ihht. byggeforskriften "Stående trekledning": For å hindre mus i å komme inn kan man montere «luseklosser» (tynne lekter eller sløyfer), korrosjonsbestandig nettingduk, museband (taggete stålbånd) eller beslag som dekker åpningene nederst bak kledningen.
  Tiltak
  • Musebånd/lusing må etableres.

  Takkonstruksjon/loft, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  • Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  • Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
  - Ved inspeksjon av loftet, ble det påvist utettheter i damsperrefunksjonen mellom boligen og loftet.
  - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig
  lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres.
  - Påvist områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet.
  Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. Også påvist dels skjolder i trevirke/bjelker på loftet, kan relateres til kondensering.
  Tiltak
  • Lufting/ventilering bør forbedres.
  • Det bør gjøres lokale tiltak.

  Vinduer, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  • Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Ved funksjonstesting av vinduer på befaringsdagen, ble det påvist at noen vinduer subber i karm. Dette skal være utbedret av eier, og er ikke etterkontrollert av takstmannen.
  - Beslag i underkant av vinduer er ikke ført tilstrekkelig ut på sider av karm til vindu. Vannbrettbeslag og tetting rundt og særlig under vinduet, må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen.
  - Påvist dels værslitte vinduer samt avflassing på vindusbeslag.
  Tiltak
  • Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Veranda, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  • Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Avstand mellom horisontalt rekkverk er målt til over 20 mm. Iht.
  Byggforskserien: 536.112, Rekkverk, står følgende: "Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm, slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket".
  - Påvist dels værslitt/oppsprukket trevirke på gulvbordene.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.

  Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  • Det er påvist andre avvik:
  - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt 10 mm over 2 meter i gangen i 1. etasje. Ellers målt mellom 4 - 7
  mm avvik i rommene. Avvik er ansett som normalt, alder tatt i betraktning.
  - Påvist dels sprekker i betongdekket.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon, TG2:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør derfor gjennomføres radonmålinger.

  Rom under terreng, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier.
  - Påvist saltutslag på vegger i underetasjen. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg.
  Tiltak
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Vannledninger, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Det er irr på rør.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon, TG3:
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.
  Vifte på tak fra våtrom er defekt og må byttes dersom ventilasjon skal fungere tilfredsstillende.
  Tiltak
  • Ventilasjonsløsningen må utbedres.

  Drenering, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng.
  • Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart.
  - Ikke registrert topplist på grunnmursplast rundt hele boligen. Ihht. byggeforskriften "Utvendig fuktsikring av bygninger", står det at utvendige grunnmursplater skal i øvre platekant avsluttes med lister eller beslag. Dette er viktig, slik at ikke eventuelt slagregn, snøsmelting o.l. renner ned bak grunnmursplasten.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2:
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Avløpsanlegget må sjekkes.
 • 1. etg.: bra/p-rom: 95/95 kvm.
  Underetasje: bra/p-rom: 88/66 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: gang, entré, stue, kjøkken, 2 soverom og wc.
  Underetasje: gang, entré, stue, soverom, bad og vaskerom.

  Dagens rominndeling stemmer ikke overens med opprinnelig tegning.

  De oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ved befaringen er det bruken av rommene som avgjør beregningen av arealene, selv om de kan være i strid med byggeforskriftene. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis med innsats i stue.
  Det er installert varmepumpe (luft/luft), type Mitsubishi, fra 2020.
  Elektriske varmekabler i gang, vaskerom, soverom og bad i underetasje.
  Ellers oppvarming med panelovner.
 • Tomta er skrånende med plen og noe beplantning. Gårdsplassen er gruset.
 • Parkering i garasje eller i gårdsplass.
 • Indre Østfold kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk via privat fordelingsnett.

  Eiendommen ligger til offentlig vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 962 235 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 207 449 per 31.12.20
 • Kr. 11 632 pr. år
  Årsprognose for 2022 og omfatter vann, avløp, feiing og renovasjon. Veløpet varierer med forbruk og evt. prisendringer.
 • Kommunale avgifter, energikostnader, forsikring av eiendommen, kostnader vedr. tv og internett.
 • Indre Østfold kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest på boligen, men at det foreligger ferdigattest på bruksendring, datert 12.10.2022.
  Det foreligger en midlertidig brukstillatelse på boligen, datert 21.06.1983.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Indre Østfold brann og redning IKS opplyser at siste feiing var 05.08.2022 og at siste tilsyn også var 05.08.2022.
  Anmerkning vedr. avstand med brennbart materiale ved sotluka er utbedret.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Erklæring/avtale med diverse servitutter, tinglyst 05.08.1982.
  Omfatter bestemmelser om rett til drift og vedlikehold av strøm, vann- og avløpsledninger.
 • Indre Østfold kommune opplyser om at eiendommen ligger i område regulert til bolig.
  Reguleringsplan for Opsahlåsen, vedtatt 29.04.1981.
  Kommuneplanens arealdel for perioden 2015-2027.
 • Gnr. 157 Bnr. 134 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
  Anbefaler å presisere ønsket overtagelstidspunkt ved budgivning.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

  Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,21% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900,- og visninger kr. 0,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anna Kristine Halvorsrud
Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev