aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Tittutveien 23!

Mysen - Fin leilighet i barnevennlig område! Stor balkong! Gangavstand til sentrum! Visning etter avtale!

 • BRA 66 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER13 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 303 718
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 953
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 66 m²
 • ANDEL FELLESGJELD239 764
 • FELLESKOST./MND4 400
 • TOMT4 945 m²
 • EIERFORM TOMTFestet fellestomt
 • 2 050 000,- (Prisantydning)
  239 764,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 289 764,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  13 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 303 718,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
2.etg.: Entré, bad, 2 soverom, kjøkken, stue m/utgang til balkong.
Leiligheten disponerer to boder i kjeller og en på loftet.
Plantegning.

Tittutveien 23, Viken

 • INNVENDIG
  Overflater:
  Nye laminatgulv montert i 2021 i hele leiligheten, unntatt det ene soverommet med originale furu heltre gulvbord.

  Overflater vegg og himling:
  Vegger med panelplater og tapetserte overflater. Himlinger med malte plater. Noe skjevheter, normalt for byggeår.

  VÅTROM
  Vegger med våtromstapet, belegg på støpt undergulv, oppkant på vegg og hevet dørterskel. Etablert fallforhold. Pvc-sluk. Belegg tilsluttet sluk under klemring. Gulklosett, servant, dusjkabinett, røropplegg for vaskemaskin. Varme ved montert panelovn. Mekanisk avtrekksvifte i yttervegg.
  Hulltaking foretatt i delevegg fra tilstøtende rom (kjøkken), uten å påvise unormale forhold.

  Overflater vegger og himling:
  Vegger med våtromstapet.
  TG 2 på bakgrunn av alder.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Overflater gulv:
  Belegg på støpt undergulv, oppkant på vegg og hevet dørterskel. Etablert fallforhold.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Pvc-sluk. Belegg tilsluttet sluk under klemring.
  TG 2 basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er
  oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Gulklosett, servant, dusjkabinett, røropplegg for vaskemaskin. Varme ved montert panelovn.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekksvifte i yttervegg.
  TG2 da tilluft ikke etablert.
  Tiltak: Etablere tilluft.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking foretatt i delevegg fra tilstøtende rom (kjøkken), uten å påvise unormale forhold.

  KJØKKEN
  Skapinnredning med profilerte fronter i heltre, takhøye overskap, laminat benkeplate med benkebeslag i stål. Fliser på vegg over benk.
  Integrert oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator over kokesone.

  Avtrekk
  Kjøkkenventilator over kokesone.

  Overflater og innredning:
  Skapinnredning med profilerte fronter i heltre, takhøye overskap, laminat benkeplate med benkebeslag i stål. Fliser på vegg over benk.
  Integrert oppvaskmaskin.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledninger:
  Vannledninger i metall/kobberrør.
  TG 2 er basert på alder med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør:
  Avløp tilknyttet bygningens soilrør fra byggeår. Spyling/kamerainspeksjon av bygningens avløp foretatt i 2018, ref. borettslagets vedlikeholdshistorikk. -
  Vurdering av avvik:
  TG 2 er basert på alder med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Rørinspeksjon foretatt i 2018.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk kjøkken og bad, tilluft ved ventil i yttervegger.

  Varmtvannstank:
  Vv-bereder 200 liter, montert i kjellerbod.
  TG 2 da bereder tilknyttet med stikkontakt, krav til fast el-tilknytning på nyere beredere.
  Tiltak: Endre tilknytning.

  Elektrisk anlegg:
  Oppgradert anlegg med jordfeilautomater i 2018. Samsvarserklæring foreligger.

  Branntekniske forhold:
  Røykvarslere og håndslukker.
 • Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område, og samtidig gangavstand til Mysen sentrum hvor man finner barnehager, skoler på alle trinn, bank, butikker, apotek og de fleste servicefunksjoner. Fra Mysen stasjon er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo, reisen til Oslo S tar ca. 65 min med tog. Flere fine turområder som på Høytorp Fort, Helsestien langs Mysenelva, og ikke minst Trømborgfjella som også byr på bade- og fiskemuligheter. E-18 bygges stadig ut, og man kjører inn til Oslo på ca. 50 min (utenom rushtrafikk).
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Drenering:
  Drenering oppgradert for 3 sider i 2013 og siste side i 2021. Grunnmur fuktsikret med Platon. Noe skjolder/saltutslag på gulv og vegg i kjeller etter saltutslag, antatt fra før dreneringsarbeidene ble ferdigstilt.

  Grunnmur og fundamenter
  Støpt grunnmur på sålefundament.

  Taktekking:
  Saltak tekket med takstein fra 1997.

  Nedløp og beslag:
  Renner og nedløp i stål. Pipe med helbeslag. Montert snøfangere. Fra 1997.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger over grunnmur oppført i bindingsverk. Fasader med liggende kledning med etablert luftespalte mot
  grunnmur. Vegger etterisolert og med ny kledning i 2004 iflg. borettslagets vedlikeholdsplan.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak med kaldtloft. Undertak med taktro av bordkledning. Etablert ventilering.

  Vinduer:
  Vinduer med ramme og karm i tre med 2-lags isolerglass fra 2017.

  Dører:
  Terrassedør i tre, 2-lags isolerglass produsert i 2017. Brann- og lydklassifisert entredør.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Veranda oppført i trekonstruksjon med terrassebord på bjelkelag. Rekkverk i tre.

  Pipe og ildsted:
  Peisovn tilknyttet felles murt pipe. Sotluke i kjeller. Branntilsyn avholdt i 2018, ref. borettslagets vedlikeholdshistorikk.

  Radon
  TG2 da radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er
  definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
 • 2.etg: 66 Bra/ 66 P-Rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  2.etg.: Gang, bad, to soverom, kjøkken og stue.

  I tillegg disponeres 2 stk. boder i kjeller med samlet areal 12 kvm, samt del av loft ca. 14 kvm (gulvareal ca. 25 kvm).
  I tillegg felles vaskeri og fellesbod i kjeller.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn og elektrisk.
 • Tomten er opparbeidet med singlet gårdsplass, plen og noe beplanting.
 • På felles gårdsplass.
 • Offentlig vei, privat inne på tunet.
  Offentlig vann og avløp via privat fordelingsnett.

  Dersom eiendommen har slamavskiller/septiktank, ligger den trolig i et område der kommunen planlegger sanering av avløpsnettet. I forbindelse med framtidig kommunal sanering vil eiendommen få pålegg om utkobling av septiktanken og om nødvendig utbedring av privat stikkledning. For eiendommer som ikke har tilfredsstillende separat avløpssystem, må eier påregne kostnader til legging av nye stikkledninger for avløp.
  Indre Østfold kommune er i gang med å utarbeide nye planer for sanering og utbedring av kommunalt avløpsnett, og berørte eiendommer vil bli varslet. Vi legger ut informasjon på kommunens hjemmeside når ny saneringsplan er klar.
 • Forretningsfører: BORI
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Hovedregel for forkjøpsrett:
  Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett.
  Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende:
  Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og
  andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har
  kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell tillatelse fra styret i hvert enkelt tilfelle og uten samtykke fra de øvrige borettshavere i samme
  hus. På borettslagets uteområde gjelder båndtvang hele året. Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra borettslagets
  fellesarealer umiddelbart, likeså spor etter sølete hundepoter o.l i oppgangene. Hundeeierne oppfordres til å sørge for at dyrene ikke gjør
  fornødne på sameiets område.
 • Fremtind Forsikring AS
  Polisenummer: 20836668
 • Formuesverdi som primærbolig kr 559 671 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 865 570 per 31.12.20
 • 4 400.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.


  Kr. 4.400,- pr. måned. Kostnadene er fordelt som følger: - renteutgifter: kr. 542 ,- - avdrag: kr. 604,- - driftsutgifter: kr. 3.254,-.
  Driftsutgiftene inkluderer lønns- og personalkostnader, div honorarer, drift og vedlikehold, forsikringer (NB! Ikke innbo), festeavgift, kommunale avgifter, energi/fyring fellesarealer, kabel-TV og bredbånd og andre driftskostnader.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 239 764,- pr. 31.05.22.
  Andel fellesformue kr 17 729,- pr. 31.05.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 60408006387, Nordea Bank ABP
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 08.12.2021: 2.15% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 97
  Saldo per 08.12.2021: 3 897 713
  Andel av saldo: 243 607
  Første termin/første avdrag: 30.03.2021 ( siste termin 30.12.2045 )
  Flytende rente
 • Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader
 • Husleie, strøm og innboforsikring.
 • Det er ikke utstedt hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det foreligge heller ikke byggemelding.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • -Festekontrakt med vilkår, festetid 99 år. Tinglyst 02.11.1953.
 • Reguleringsplan - Mysen 1960 - Boliger - 07.01.1960.
  Kommuneplan - Eidsberg - Boligbebyggelse - 2015-2027
  Mulig inngrep på Reguleringsplan:
  Reguleringsplanen er vedtatt før 10.9.2015 og står ikke på listen over eldre reguleringsplaner som gjelder foran kommunedelplanens arealdel, jf. Kommunedelplanen § 3.10. Det vil si at ved motstrid er det kommunedelplanen for Eidsberg 2015-2027 som gjelder.
  Ingen reguleringsplaner under arbeid.
 • Andelsnr. 12 Orgnr. 975603784 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr. 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 5.000,-, markedspakke uten blink og Smaalenene kr. 13.000,- og visninger kr. 2.000, - (2 stk. inkludert). Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 19.315,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte utlegg og dekning av vederlag for utført arbeid med kr. 2.000,- pr. time, begrenset oppad til kr. 20.000,-.. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mats Gangnes
Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev