aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

Mysen - Sentral og pen rekkehusleilighet med stor solrik terrasse, 3 soverom og garasje.

 • BRA 131 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER13 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 566 711
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 124 m²
 • ANDEL FELLESGJELD202 757
 • FELLESKOST./MND3 699
 • TOMT9 232 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 350 000,- (Prisantydning)
  202 757,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 552 757,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  13 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 566 711,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Kjeller: Kjellerstue, gang, wc, vaskerom, bod
1.etasje: Entré, gang, stue, kjøkken, trapperom
2.etasje: 3 soverom, bad, gang, bod

Garasje

Bruk av kjeller stemmer ikke overens med opprinnelige byggetegninger og det er ikke søkt om bruksendring.
Vårstien 15c - 3D - 1. Etasje - Plantegning

Vårstien 15C, Viken

 • Overflater
  Kjeller:
  Gulv: Teppe og fliser.
  Vegger: Pusset/malt mur, panel og MDF-panel.
  1. etasje:
  Gulv: Belegg og laminat.
  Vegger: Malte/tapetserte plater, panel og MDF-panel.
  Himlinger: Malte overflater og panel.
  2. etasje:
  Gulv: Parkett. Fliser i bad.
  Vegger: Malte/tapetserte plater. Fliser i bad.
  Himlinger: MDF-panel.

  Kjøkken:
  Overflater og innredning:
  Kjøkken med løsninger fra byggeåret, noe fornyelse. Innredningen har
  malte, glatte fronter og laminerte benkeplater. Oppvaskbenken i
  rustfritt stål, inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er
  plassert over plass til komfyr og er ført til pipeløpet. Det er både
  opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Det er montert
  belysning og det er lagt belegg på veggen mellom skapene.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er påvist at overflater har noe skader.
  - Påvist slitasje/skader på innredningen, dog ikke mer enn man burde
  forvente, alder tatt i betraktning.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Kjøkkenbatteri:
  Vurdering av avvik, TG 3:
  - Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
  - Påvist utettheter rundt kjøkkenbatteriet.
  Tiltak:
  - Anbefalt med ytterligere undersøkelser eller at kjøkkenbatteriet
  byttes.
  Avtrekk:
  Kjøkkenventilator med avtrekk til pipeløp.

  Våtrom:
  Vaskerom i kjeller, overflateoppusset i 2013. Det er fliser på gulvet med varmekabler og
  malt mur på vegger. Rommet er innredet med utslagsvask i rustfritt
  stål og det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Vaskerommet
  ventileres naturlig via ventil i veggen.
  - Ikke byttet rør i forbindelse med oppussing av vaskerommet,
  referansenivået settes derfor til byggeåret.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  - TG 3 er satt opp mot alder av vaskerommet. Vaskerommet kan kunne
  tåle forsiktig bruk i tiden som kommer.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.
  - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet
  kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier.

  Wc-rom i kjeller, pusset opp i 2013, med fliser på gulvet og MDF-panel
  på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning med
  overhengende speil. Videre er det montert toalett. Panelovn på
  veggen varmer opp rommet. Ventileres naturlig via ventil i
  himling/kasse.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever
  mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks.
  luftespalte ved dør e.l.

  Bad i boligens 2. etasje, pusset opp i 2018, i egen regi/dugnad. Det er
  flislagte overflater på vegger og gulv. Rommet er innredet med
  servantinnredning med slette, lyse fronter, overhengende speil, samt
  belysning. Dusjen er plassert i hjørnet og har dører av glass,
  dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert vegghengt toalett.
  Det er montert downlights i himlingen, og det er lagt elektriske
  varmekabler i gulvet. Badet ventileres via mekanisk vifte i veggen.
  Foreligger ikke dokumentasjon på utførelse.
  Overflater vegger og himling:
  Badet har fliser på vegger.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er påvist avvik i fuger.
  - Påvist avvik/sprang på fliser/flisfuger generelt på badet, utover hva
  som er norsk standard eller god håndverksmessig utførelse.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Overflater Gulv:
  Badegulvet er flislagt og har elektriske varmekabler.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på
  byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp
  membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved
  hjelp av en punktlaser, målt 9 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til
  overkant sluk. Også svakt fall lokalt i dusjen. Ikke tilfredsstillende
  fallforhold i badet.
  Tiltak:
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Det må foretas utbedring av fallforhold for å lukke avviket. Badet kan
  dog fungere med dette avviket.
  Sluk, membran og tettesjikt:
  Badet har plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
  - Foreligger ikke dokumentasjon på badet, usikkert om
  membranarbeider rundt gjennomføringer er riktig utført.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med
  tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.
  Sanitærutstyr og innredning:
  Badet er innredet med innredning med nedfelt servant, veggmontert
  toalett og dusjvegger/-hjørne.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje
  fra innebygget sisterne.
  - Ingen drensspalte fra sisternekasse er etablert. Det skal være en liten
  åpning slik at eventuelt lekkasjevann skal kunne synliggjøres her.
  Eventuelt burde det vært montert lekkasjestopper.
  Tiltak:
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Ventilasjon:
  Badet ventileres via mekanisk avtrekk.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  - Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte
  er 1 cm over 0,8 meter.
  - Skade på avtrekksviften, deksel mangler.
  Tiltak:
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte
  ved dør e.l.
  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

  Elektrisk:
  TG 3, sikringsskap har hovedsakelig manuelle skrusikringer med noe
  fornyelse.
  - Lagt opp to nye kurser samt varmekabler i badet i 2018.
 • Boligen ligger i landlige omgivelser. Det er gangavstand til Mysen sentrum. I Mysen sentrum er skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon
  (ca. 65 min til Oslo S) og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. I nærheten finner man populære turområder mot Høytorp fort, og det er
  heller ikke langt til Trømborgfjella, hvor det er fine tur- og fiskemuligheter.
 • Veletablert boligområde.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Byggegrunn:
  Eksakte grunnforhold er ikke dokumentert, og derfor ikke beskrevet.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
  radonsperre.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
  med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Drenering:
  Ukjent drensfunksjon
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
  overskredet.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Grunnmur og fundamenter:
  Betong mot grunn.
  Grunnmursvegger er av betong, med innvendig, pusset Siporex.

  Taktekking:
  Taket er tekket med takshingel, alder er ukjent.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål.
  Pipe er helbeslått med blikk over taket.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger er lette bindingsverksvegger i tre, som er kledd utvendig
  med liggende trekledning.
  - Kledningen er byttet i regi av borettslaget, alder er ukjent.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Bærende takkonstruksjon i tre, type saltak.

  Vinduer:
  Vinduer har rammer og karmer av tre.
  Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass, fra 2013.
  - Vinduer fremstår i en normal stand og forfatning og ser ut til å
  opprettholde sin tiltenkte funksjon.

  Dører:
  Terrassedør med isolerglass, fra 2014.
  Ytterdør med glassfelt, alder er ukjent
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at
  kald trekk kan oppstå.
  - Ytterdør tetter ikke tilstrekkelig, synlig glippe ut i toppen av døra,
  også noe merkbar trekk i området.
  - Terrassedør henger også noe, ikke merkbar trekk rundt denne.
  Tiltak:
  - Dører må justeres.

  Innvendige dører:
  Innvendig har boligen malte fyllingsdører, montert i 2013.
  Glassdør mellom entré og gang.
  Skyvedør til kjøkken.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  - Enkelte dører subber i karm/terskel og har behov for justering.
  Tiltak:
  - Enkelte dører må justeres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Terrasse på 19 m². Av materialer er det benyttet impregnerte gulvbord
  og levegger i trevirke. Det er montert markise på veggen.

  Andre utvendige forhold:
  5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
  (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i
  forsvarlig stand så langt plikten ikke
  ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget,
  skal laget utbedre dersom skaden
  følger av mislighold fra en annen andelseier.
  (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går
  gjennom boligen, skal
  borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike
  installasjoner gjennom boligen
  dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.
  (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer,
  herunder nødvendig utskifting av
  termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av
  tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller
  ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av
  varmekabler.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l.
  for fellesdeler i bygget.
  Tiltak:
  - For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en
  Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da
  dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke
  satt.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Trebjelkelag mellom etasjene.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2
  meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til
  godkjente måleavvik.
  - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser,
  målt 20 mm avvik i stue i 1. etasje og 17 mm avvik i gangen i 2. etasje,
  ellers målt mellom 5 - 14 mm avvik. Lokalt ble det målt 14 mm over 2
  meter i stue.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Pipe og ildsted:
  Boligen har mursteinspipe.
  Vedovn i stue.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Tiltak:
  - Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

  Rom Under Terreng:
  Rommene mot terreng har betonggulv og betong-/murvegg.
  - Hulltaking er ikke foretatt, da rommene mot terreng ikke har
  innforede vegger.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i
  kjellermur.
  - Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det
  må derfor påregnes fukt fra grunnen.
  - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp
  av ett Protimeter, påvist unormale verdier på vegger i kjeller.
  Tiltak:
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
  for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.

  Innvendige trapper:
  Boligen har trapper i tre mellom etasjene.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i
  trapper.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak:
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Avløpsrør:
  Det er avløpsrør av støpejern samt noe plast.
  - Opplegg hovedsakelig fra byggeåret.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  avløpsledninger.
  - Ligger eldre rør i dekket/grunnen til boligen samt opp til kjøkken og
  bad. Det ble også fremvist noen bilder fra badet, hvor det
  fremkommer at eldre rør ligger i støp i baderommet.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  Ventilasjon:
  Tilluft via ventiler.
  Mekanisk avtrekk i kjøkken og bad.
  Naturlig avtrekk i vaskerom og wc-rom.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på
  oppføringstidspunktet.
  - Begrenset med tilluft i underkant av dører til bad og vaskerom.
  Anbefalt luftesplate er 1 cm over 0,8 meter.
  Tiltak:
  - Andre tiltak:
  - Bedre tilluft til våtrom bør etableres.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, plassert i vaskerom, fra 2016.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht.
  gjeldende forskrift.
  Tiltak:
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende
  forskrift.

  Vannledninger:
  Innvendige vannledninger er av plast (rør- i-rør) og er besiktiget i
  rørskap. Opplegg fra 2018.
  Kobberrør fra byggeåret samt noe nytt til wc-rom og vaskerom i 2013.
  - Ikke faktura/dokumentasjon på arbeider utført i 2013 og 2018.
  Vurdering av avvik, TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  vannledninger.
  - Gjelder kobberrør fra byggeåret.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Kjeller: 43 Bra/39 P-rom
  1.etasje: 44 Bra/44 P-rom
  2.etsje: 44 Bra/41 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Kjellerstue, gang, wc, vaskerom
  1.etasje: Entré, gang, stue, kjøkken, trapperom
  2.etasje: 3 soverom, bad, gang

  Bruk av kjeller stemmer ikke overens med opprinnelige byggetegninger og det er ikke søkt om bruksendring.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektronisk oppvarming.
  Elektroniske varmekabler på bad i 2.etasje og på vaskerom i kjeller
  Vedovn i stue.
 • Felles tomt er på 9 232,9 m². Store åpne fellesområder er opparbeidet med gruslagte internveier, plenareal, trær, beplantninger og felles
  sykkelparkering. Parkering på felles parkeringsplass. Terrasse på 19 m². Av materialer er det benyttet impregnerte gulvbord og levegger i
  trevirke. Det er montert markise på veggen.
 • I garasje og på felles parkeringsplass.
 • Vei: Offentlig
  Vann og kloakk: Offentlig via privat fordelingsnett.

  Det foreligger ingen pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen, men det finnes utbyggingsplaner som kan utløse pålegg om tilknytningsforhold til eiendommen:
  Dersom eiendommen har slamavskiller/septiktank, ligger den trolig i et område der kommunen planlegger sanering av avløpsnettet. I forbindelse med framtidig kommunal sanering vil eiendommen få pålegg om utkobling av septiktanken og om nødvendig utbedring av privat stikkledning. For eiendommer som ikke har tilfredsstillende separat avløpssystem, må eier påregne kostnader til legging av nye stikkledninger for avløp.Indre Østfold kommune er i gang med å utarbeide nye planer for sanering og utbedring av kommunalt avløpsnett, og berørte eiendommer vil bli varslet. Vi legger ut informasjon på kommunens hjemmeside når ny saneringsplan er klar.
 • Forretningsfører: BORI
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell tillatelse fra styret etter skriftlig søknad i hvert
  enkelt tilfelle og samtykke fra naboer i samme hus.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 84995832
 • Formuesverdi som primærbolig kr 559 675 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 865 582 per 31.12.20
 • Kr. 3 699,- per måned og fordeles som følger:
  Felleskostnader kr. 2 630,-
  Renter kr. 458,-
  Avdrag kr. 611,-
  Felleskostnadene inluderer bl.a.:
  Lønns- og personalkostnader, styrehonorar, avskrivninger, revisjonshonorar, forretningsførerhonorar, konsulenttjenester, kontingenter, drift og vedlikehold, vedlikeholdsavsetninger, forsikringer, kommunale avgifter, energi/fyring (fellesarealer), kabel-TV og bredbånd, andre driftskostnader.
 • Andel fellesgjeld kr 202 757,- pr. 21.06.22.
  Andel fellesformue kr 69 375,- pr. 21.06.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 96660136301, Boligbanken ASA
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 21.06.2022: 2.1% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 235
  Saldo per 21.06.2022: 4 866 188
  Andel av saldo: 202 758
  Første termin/første avdrag: 31.12.2021 ( siste termin 31.12.2041 )
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er.., avtalens varighet er oppgitt til og vilkår for oppsigelse er .
 • Felleskostnader, strøm og innboforsikring.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Indre Østfold brann og redning har utført tilsyn 26.02.2018 og feiing 25.07.2016.
  Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Bruk av kjeller stemmer ikke overens med opprinnelige byggetegninger og det er ikke søkt om bruksendring.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Reguleringsplan: Mysen 1960 - 012519600001 - Formål: Industri, kjørevei - Vedtaksdato: 07.01.1960
  Kommuneplan - Formål: Boligbebyggelse, vei - Periode: 2015-2027
  Mulig inngrep på Reguleringsplan: Reguleringsplanen er vedtatt før 10.9.2015 og står ikke på listen over eldre
  reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanen arealdel, jf. Kommuneplanen § 3.10. det vil si at ved motstrid er
  det kommuneplanen for Eidsberg 2015-2027 som gjelder.
  Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen
  Reguleringsplaner under arbeid: Nei
 • Andelsnr. 23 Orgnr. 953522322 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 5 000,- og markedsføringspakke kr. 22 000,- Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 18 827,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle dokumenterte utlegg og vederlag for utført arbeid med kr. 2 000,- per tim begrenset oppad til kr. 20 000,- . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Monica Skau
Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev