aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Nærbø - Del av tomannsbolig over 2 plan med 3-4 soverom. Garasje.

 • 3 390 000
 • BRA 123 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 390 000
 • OMKOSTNINGER96 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 486 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 999
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 121 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT299 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  96 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 486 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg: Entrè/ gang, bad, vaskerom, soverom, stue og kjøkken.
2. etg: Gang, loftstue/ soverom, toalettrom, 2 soverom og bod.
Garasje.
1. etg. Bad

Motlandsvegen 8c, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Det er ikke registrert avvik med TG3. Følgende avvik har fått TG 2:

  Balkong/ terrasse:
  Terrasse/Balkong 2 stk med tilkomst fra stue/soverom 2 etasje og stue/utvendig. Oppført med søyler/drager/bjelkelag, dekket med terrassebord i trevirke. Fundamenteringen er antatt stabil da det ikke er registrert avvik utover normal forventet aldersslitasje. MERKNAD Med hensyn til alder vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år. TG 2 terrasse/balkong på grunn av alder.

  Vinduer/ dører:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. TG 2 på grunn av alder. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Det ble foretatt en enkel funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer i boligen. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Normaltid for justering av vindu og dører 2 - 8 år.
  Anbefalte tiltak: Vindus-karm på noen vindu er noe slitt TG 2. På terrasse-dør til balkong 2 etasjer er beslag ved terskel ikke montert TG 2.

  Renner og nedløp:
  Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 renner og nedløp på grunn av alder. Takrenner og nedløp i plast en forventet levetid på 20 - 30 år.

  Taktekking og beslag:
  Taktekking fremstår visuelt sett i god stand på befaringsdagen. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Betongtakstein en forventet levetid på 10 - 40 år. Ved omlegging 30 - 60 år. Utvendige beslag 15 - 35 år.

  Ildsted:
  Vedovn i stue. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/befaringsdagen. TG 2 pipe og beslag over tak på grunn av alder. Normaltid for vedlikehold av beslag og pipe over tak. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres intervall 20 - 30 år.
  Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak.

  Varmtvannsbereder:
  Bereder er over 20 år gammel. TG 2 bereder på grunn av alder. Teknisk levetid bereder i rustfritt stål 15 - 30 år. Anbefalt brukstid 20 år.

  Bad:
  TG 2 overflater på grunn av blant annet mot-fall på gulv. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  TG 2 gis med bakgrunn i blant annet at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Baderoms-tapet på vegg er revet opp og noe misfarging på belegg. Våtroms-belegg en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år.

  Vaskerom:
  TG 2 overflater på grunn av blant annet mot-fall på gulv og glipe i tapet. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  TG 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Våtroms-belegg en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år.

  Garasje:
  TG 2 settes på bakgrunn av samme alder og slitasje som bolig. Taktekking av papp eller lignende produkt. Vurderes på bakgrunn av alder. Merknader: Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut ifra alderen. Pappet tak har en forventet levetid på 10 - 25 år. Utvendige beslag 15 - 35 år. Begroing. Mose og lav fjernes mekanisk uten å skade tekking. Intervall 5 - 15 år.

  Radon:
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.
 • Rolig og barnevennlig beliggenhet. Kort vei til både tur -og friområder samt sentrum.
 • Området er stort sett bebygget med tilsvarende boligbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Mur og tre. Se ellers vedlagt tilstandsrapport for nærmere info.
 • 1.etg: 79 kvm P-rom/ Bra
  2.etg: 42/ 44 kvm P-rom/ Bra
  Garasje er oppmålt til å være 18 kvm og er ikke medregnet.
  For nærmere info om arealoppmålingen og fordelingen henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
 • Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen bortsett fra kjøleskap. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming samt ildsted/ vedovn.
 • Belegningsstein og asfaltert gårdsrom.
 • Garasje og oppstillingsplass i gårdsrom.
 • Adkomst til eiendommen skjer via offentlig og privat vei. Offentlig tilknyttet vann og avløp.
 • Selvorganisert av beboerne.
 • Sameiet består av 2 boligseksjoner og er selvorganisert av beboerne.
  Sameiebrøk: 124/201.
 • Nei
 • Tillatt
 • EIKA Forsikring
  EIKA Forsikring
 • Formuesverdi som primærbolig kr 723 222 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 603 600 per 31.12.20
 • Sameiet deler på felles bygningsforsikring som avregnes ihht sameiebrøken.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 10 726 pr. år
 • Megler er ikke kjent med andre løpende kostnader enn det som er opplyst om i denne salgsoppgave bortsett fra innboforsikring, eget strøm forbruk og TV/ internett avtaler.
 • Ferdigattest datert 23.09.1999
 • Boligen kan fritt leies ut.
 • 1999/6821-2/44. 07.10.1999. Best. om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  1999/6821-3/44. 07.10.1999. Erklæring/avtale
  Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
  Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  0/907492-1/44 Opprettelse av realsameie
  Denne matrikkelenhet har andel i:
  Knr:1119 Gnr:20 Bnr:603 1/6
 • Eiendommen er regulert til bolig og ligger i et boligregulert område tilknyttet reguleringsplan id 995c med bestemmelser for Motland, Nærbø.
 • Gnr. 20 Bnr. 601 Snr. 1 i Hå kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast meglerprovisjon kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 19 900,- for tilrettelegging og kr 5 900,- for oppgjør samt utlegg ihht oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Gro Karin Andersen
  Knut-Bjørn Andersen
Gerry Carlmark

Megler

Gerry Carlmark

97 54 83 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev