aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Grensevegen 2B, presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling

Kjekk del av tomannsbolig nær strand og turområder. Fint opparbeidet uteområde. Moderniseringsbehov

 • BRA 120 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER62 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 052 392
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 120 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT378 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  46 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  62 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 052 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etg.: Entre/ gang, Kjøkken og Stue
2.etg.: Trapperom, Gang, Bad og 3 soverom, garderobe
Kjeller: Gang, Toalett og Vaskerom/ vaskekjeller/ uinnredet rom.
Hage

Grensevegen 2B, Rogaland

 • Velkommen til Grensevegen 2B, en kjekk del av tomannsbolig med et pent opparbeidet uteområde hvor en virkelig kan
  trives. Boligen er av eldre dato og renovering må påregnes.

  En lys entre ønsker deg velkommen inn. Gangen innenfor fører deg rett frem til kjøkkenet eller til høyre inn i
  stuen.

  Hyggelig kjøkken med god skap og benkeplass. Tilgang til kjeller fra kjøkkenet.

  Stor stue med mye vindu som slipper inn det naturlige lyset. Flere innredningsmuligheter. Utgang til terrasse
  og hage. Vedovn.

  I andre etasje har en 3 soverom, bad med dusj og wc. Badet er flislagt og har varme i gulvet.

  Tilgang til loft fra gangen og utgang til balkong.

  I kjelleren har en et toalettrom, gang og vaskerom.

  Lyse Fiber er installert.

  Parkering i romslig felles gårdsrom.

  Velkommen til visning!
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  BALKONG
  Totalvurdering:
  Dagens rekkverk er stedvis kontrollert å være lavere enn dagens krav 1,0 m. Sinktekking er å betrakte som en risikokonstruksjon som
  erfaringsmessig har kort funksjonstid. Årsaken til svikt i sinktekking er ofte utett lodding/ skjøter mellom platene, noe som er svært vanskelig
  å avdekke ved visuell kontroll. Det er påvist utett mellom balkongdør og sinktekking da overgang ikke er tildekket med beslag.

  Anbefalte tiltak:
  Balkongkonstruksjonen bør utbedres/ repareres for å unngå videre eventuelle skader.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Stedvis rust i hengsler og beslag. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm; kjellerdør og balkongdør stue, dette vil si at kald
  trekk kan oppstå. Hoveddør har skade i overflate, trolig grunnet vind og slag mot dempeklosse, fungerer med avviket, men har en redusert
  forventet levetid. Kjellerdør er trolig snudd da innsiden fremstår å vende ut mot fasader, døren må byttes. Vindu 2. etasje i 2 soverom
  fungerer ikke vinduer, vinduene er avlest alder fra 2014, TG 3. Balkongdør 2. etasje og hoveddør er utett, det mangler beslag i nedre kant,
  TG 3. Innvendige dører i kjeller har ikke håndtak og tar i gulv, bytter må påregnes. Dør til kjellertrapp tar i karm/ ramme når døren lukkes,
  justering bør påregnes, håndtak er delvis defekt. Skyvedør mellom gang og bad 2. etasje er defekt, går ikke i styreskinne i gulv,
  oppgraderinger må påregnes. Øvrige dører i 2. etasje tar i karm/ ramme.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales årlig å ta en runde over vinduer og dører for å avdekke om eventuelle tiltak må utføres. Normalt vedlikehold med
  overflatebehandling etter produsentens anvisninger. Årlig smørning av hengsler og beslag anbefales. Justering må påregnes på utette
  ytterdører, eventuelt bytte enkelte som følge av stand. Etablere beslag i nedre kant på ytterdører som er utette, innvendig kontroll må
  foretas for å avdekke eventuelle fuktskader i lukket konstruksjon. Vinduer 2. etasje bør ytterligere undersøkes, eventuelt beslag byttes som
  enkelt tiltak, det kan ikke utelukkes at hele vinduene må byttes. Utbedringskostnad er satt ut fra å utbedre de påpekte avvik og ikke
  hensyntatt eventuelle merskader. Innvendige dører må oppgraderes.

  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Det registreres "blæring" på utvendige overflater. Lufting i nedre kant av kledning er stengt med byggeskum, lufting er derfor vurdert å ikke
  være ivaretatt. Innvendig er overflater slitt og det må påregnes vedlikehold, gjelder også himlinger innvendig.

  Anbefalte tiltak:
  Nedre kledningsbord og byggeskum fjernes, monteres ny musetetting før ny kledning. Det anbefales å foreta i forbindelse med utbedring av
  lufting en ytterligere kontroll av konstruksjonsvirke fra innvendig side for å avdekke om det er eventuelle skjulte feil/ mangler som ikke er
  avdekket ved utvendig og innvendig visuell kontroll. Pga manglende lufting anbefales at fasaden holdes under oppsikt. Utbedringskostnader
  er satt for å kun utbedre lufting i nedre kant av kledning.

  TOALETTROM
  Totalvurdering:
  Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 1. Det måles forhøyede fuktverdier opp
  imot faregrensen for en skadeutvikling.

  Anbefalte tiltak:
  Det er ikke etablert ventilasjon i rommet, mekanisk avtrekk må etableres for å lukket avviket. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og
  foreta utbedring av skade.

  KJELLERTRAPP
  Totalvurdering:
  Trapp i trevirke, tett mellom trinn. Det mangler rekkverk i hele trappen, fare for personskader. Det mangler håndløper på begge sider i
  trappeløpet. Det er påvist spor etter treinsekter i trevirket. Det er lavere enn 2 m fra siste trinn til himling.

  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. Bytte av trapp kan ikke utelukkes.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Kun ventilering via åpning av vindu i de fleste rom. I hovedsak er det ikke ventiler i vegg og vinduer. Veggventiler må etableres for å lukke
  avviket.

  Anbefalte tiltak:
  Bedre ventilering av boligen må etableres. Om mulig må balansert ventilasjon vurderes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt
  som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere balansert ventilasjon eller andre
  tiltak for å bedre kvaliteten på innemiljøet. Utbedringskostnad er satt for å montere veggventiler, balansert ventilasjon vil ha noe
  merkostnad, vær oppmerksom på støtte fra Enova, se ellers www.Enova.no/tiltak

  BAD
  Totalvurdering overflater:
  Synlig utvendig varmekilde på 18 grader og gulvet oppleves noe kjølig, mulighet for feil på varmekabler, ytterligere undersøkelser
  anbefales. Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det er påvist
  motfall rundt slukløsningen, det vil si at eventuelt lekkasjevann renner bort fra sluket. Det registreres misfarging i fugemasse som kan
  skyldes feil type fugemasse.

  Anbefalte tiltak overflater:
  Fallforhold til sluk må utbedres. Våtrommet fungerer ut fra benyttelse ved dusjkabinett, men det vil være muligheter for at lekkasjevann ikke
  ledes til sluk og renner ut i tilstøtende romløsninger som gang areal.

  VASKEROM/ VASKEKJELLER
  Totalvurdering:
  Våtrommet er ikke tett og oppgradering må påregnes. Ventil på yttervegg, mangler trekkesnor og lar seg derfor ikke ytterligere kontrollere.
  Renovering må påregnes.

  Anbefalte tiltak:
  Våtrommet må oppgraderes, nytt tettesjikt må etableres iht. dagens standard for å lukke avviket. Våtrommet kan fungere, men må brukes
  med forsiktighet da vannlekkasjer kan få konsekvenser for øvrige rom i etasjen.

  Forhold som har fått TG2:

  DRENERING
  Totalvurdering:
  Utvendig sluk er kontrollert og vurderes å være avsluttet til terreng, for videre kontroll må det foretas kamerainspeksjon, anbefales
  oppgradert. Terrengforholdene er tilnærmet flatt, men vurderes å fungere ut fra overflaten. Dersom det blir påvist vannansamlinger på
  overflaten må det foretas terrengjusteringer. Det er fremlagt dokumentasjon (faktura) på oppgradering av drenering, ifølge eiers
  representant er dreneringen oppgradert rundt hele boligen.

  Anbefalte tiltak:
  Utvendig sluk oppgraderes.

  GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Det registreres mindre riss i grunnmur og utvendig puss. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig
  betydning slik dette fremstår i dag. Fundamenteringen er ikke vurdert da den ligger under bakkenivå og har videre begrenset tilkomst for
  vurdering. Grunnmuren vurderes å ha passert sin forventede levetid og innredning av kjeller bør utføres med forsiktighet.

  Anbefalte tiltak:
  For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor
  ikke utført.

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Det er ikke gitt opplysninger om utført måling av radon i boligen. Ut fra alder er det ikke etablert radonsperre i boligen, eller det mangler
  dokumentasjon av fagmessig utførelse av denne. Tilstandsgrad settes på bakgrunn av føringer i NS 3600.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt foreta tiltak ved behov. Ved utleie må det foreligge radonmålinger.

  ROM UNDER TERRENG
  Totalvurdering:
  Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Det er påvist tegn til tidligere mineralinnslag.

  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales før videre innredning av kjeller.

  TERRASSE
  Totalvurdering:
  Dagens rekkverk er stedvis kontrollert å være lavere enn dagens krav 1,0 m. Rekkverk oppført i levegger, vurderes å være noe svak
  løsning, men fungerer trolig ut fra dagens bruk. Det kunne med fordel vært 2 stk bærebjelker under terrasse per stolpe, men fremstår å
  fungere ut fra dagens løsning. Bjelkelag er festet med BMF-jern, kunne med fordel vært skråspikret da dagens løsning vil over tid ruste.
  Trapp i trevirke, håndløper på begge sider, ikke etablert sikring på sidefelt iht. gjeldende krav, avstand mellom trinn er ikke barnesikret,
  avstand er målt til 14,5 cm, dagens krav er mindre enn 10 cm.

  Anbefalte tiltak:
  Rekkverket må fjernes og settes opp på ny på de deler eller hele rekkverket som er lavere enn dagens krav, fallulykker kan forekomme som
  følge av for lavt rekkverk. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 1 må det foretas utbedringer av påpekte forhold. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell utbedring, påse at eventuelle svekkelser i
  forankring/ understøtting, riss/ sprekker, råteskader, rust i overflater, fallforhold til sluk, tilstrekkelig oppkant mot vegg/ dør og eventuelle
  skader i tettesjiktet mv. dokumenteres.

  LOFT
  Totalvurdering:
  Loft har tilkomst via luke i garderobe, det er ikke etablert gulv eller stige i luken for kontroll utover fra lukeområde. Det er etablert isolasjon
  mot underliggende etasje, ikke påvist dampsperre mot underliggende etasje, det kan være mulighet for at fuktig luft (kondens) føres opp på
  kaldt loft og over tid utvikler råteskader. Det er påvist spor etter treinsekt, trolig aktiv da det er påvist noe trestøv rundt flyvehull, ytterligere
  undersøkelser og gassing av boligen anbefales, erfaringsmessig er slike skader å finne i etasjeskiller og yttervegg konstruksjoner forøvrig,
  det må derfor foretas inngrep for å avdekke forhold/ omfang av skade. Det er påvist begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen da
  luftespalter er tette. Det kan være muligheter for ytterligere skader på de mindre tilgjengelige delene på loftet og gulv må derfor etableres for
  å foreta ytterligere kontroll av bygningsdelen.

  Anbefalte tiltak:
  Det må påregnes utbedringer og ytterligere kontroll av loft etasje.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Det er ikke etablert spalter/ventiler eller lekting for lufting av takkonstruksjon utvendig.

  Anbefalte tiltak:
  Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Det mangler snøfangere på tak, erfaringsmessig er det lite snø på sør-vestlandet, etter NS3600:2018 utstyr på tak er det avvik når
  snøfanger mangler og må imidlertid etableres for å få TG 1. Det er påvist enkelte skader i møne på takløsningen, bytte av deler av
  mønekappe på tak som følge av skade. Det er påvist mose på taket som følge av alder/ vegetasjon rundt boligen. Det kan ikke utelukkes
  øvrige skader som følge av manglende tilkomst på tak.

  Anbefalte tiltak:
  Manglende snøfanger kan medføre fare for liv/ helse ved store snømengder, ved avrenning på tak og må derfor etableres. Skadet
  mønekappe byttes. Mose fjernes lokalt.

  ETASJESKILLE
  Totalvurdering:
  Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.
  Det ble påvist lokale skjevheter i stue, kjøkken og 2 soverom 2. etasje på ca 10 mm.

  Anbefalte tiltak:
  For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av bærekonstruksjoner. Dette krever inngrep som faller
  utenfor denne rapportens mandat.

  ILDSTED
  Totalvurdering:
  Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Det er påvist defekt sotluke i kjeller. Det er påvist
  sprekker i ildfast stein ved kontroll av ildsted. Pipeløpet er trolig innbygget og det må derfor foretas ytterligere kontroll ved brann/ feiervesen.

  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak. Pipemur må gjøres tilgjengelig for kontroll på 2/4 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere tilstand.

  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredningen har slitasjegrad/ svellinger/ fuktmerker. Enkelte skjevheter i fronter som skyldes skade/ defekt hengsler.

  Anbefalte tiltak:
  Kjøkkenet må vurderes oppgradert.

  TRAPP MELLOM 1. OG 2. ETASJE
  Totalvurdering:
  Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.

  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Der anlegget har tilkomst til stakeluker er det ikke påvist lukt. Stakeluke har muligheter for lukt da det er påvist benyttet papir rundt luken,
  om dette skyldes utettheter eller lukt er vanskelig å si noe om, ytterligere undersøkelser med rørlegger må derfor foretas. Avløpsanlegg
  vurderes å være fra byggeåret og har derfor nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Det er ikke påvist lufting over tak, noe som
  kan medføre at vannlås suges tomme og det blir tilsig av kloakkgasser inn i boligen.

  Anbefalte tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si
  noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Anlegget må foretas en ytterligere kontroll av rørlegger for å
  påse forhold rundt stakeluke. Lufting over tak må kontrolleres, eventuell durgoventil lokaliseres.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Det registreres trykkfall ved åpning av 2 tappesteder
  samtidig. Det registreres slag i rørene ved stenging av vannkran.

  Anbefalte tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunkt for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe
  om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Ytterligere undersøkelser med rørlegger må påregnes.

  BAD
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Utførelsen av membran lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim. Membran forøvrig ligger skjult i konstruksjonen, den lar seg derfor
  ikke kontrollere på lik linje med øvrige bygningsdeler som er synlige.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Innhent dokumentasjon på membranløsningen om mulig.

  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne
  for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.

  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det må monteres tilfredsstillende lekkasjesikring fra innebygget
  sisterne for å lukke avviket, da det ved etablering av dagens løsning ikke var krav om lekkasjesikring, det anbefales derfor å jevnlig holde
  konstruksjonen under oppsikt.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i landlige omgivelser på Nærland. Kort vei til bussforbindelse.
  Kort avstand til strand og turområder.
 • Veletablert boligområde bestående av tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Vertikaldelt tomannsbolig over 3 plan.
  Uinnredet kjeller, grunnmur er utvendig og innvendig pusset på tilgjengelig overflate.
  Yttervegger med liggende kledning og stående på inngangsparti.
  Saltak tekket med stål immitert takstein, renner og nedløp av metall.

  Byggemåte er hentet fra Tilstandsrapport Eierskifte utført av Serika Takst v/ Anders Serigstad 23/6 -2022.
 • 1.etg.: P-rom/ BRA - 43/ 43 kvm
  2.etg.: P-rom/ BRA - 40/ 40 kvm
  Kjeller: P-rom/ BRA - 37/ 37 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Entre/ gang, Kjøkken og Stue
  2.etg.: Trapperom, Gang, Bad og 3 soverom, garderobe
  Kjeller: Gang, Toalett og Vaskerom/ vaskekjeller/ uinnredet rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • - elektrisk
  - ildsted
 • Gruset felles gårdsrom, plen og prydbusker.
 • I felles gårdsrom.
 • Offentlig. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene beregnes etter forbruk.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 457 221,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 645 997,- per 31.12.20
 • Kr. 5 873 pr. år
  Kommunale avgifter 2021 - termin 2: kr 2 521,37,- Kommunale avgifter 2022 - termin 1: kr 3 351,34,-
 • Megler er, foruten om ovennevnte kostnader, ikke kjent med andre løpende kostnader som strøm, TV/internett og aktuelle forsikringer.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge Hå Kommune.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Hå Kommune informerer om at det ikke finnes godkjente tegninger av boligen. Boligens innhold og planløsning er derfor beskrevet i henhold til faktisk innredning og faktisk bruk. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Rettigheter på 1119-7/13, 1119-7/14
  Rettigheter i eiendomsrett

  2003/5575-1/44 Bestemmelse om veg tgl. 02.07.2003
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:68
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:69
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:70
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:71
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:72
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:73
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:74
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på 1119-7/13
  Rettigheter i eiendomsrett

  2003/8023-3/44 Bestemmelse om veg 02.10.2003
  rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:7 Bnr:69
 • Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
  Boligbebyggelse - Framtidig.

  Reguleringsplan 1119 1098 - Boliger i Nærlandsparken - vedtatt 02.04.2009. Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse.

  Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? NEI
  Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? NEI
  Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? NEI
 • Gnr. 7 Bnr. 69 i Hå kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 900,-, oppgjørshonorar kr 5 900,- og markedsføringspakke kr 15 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med salgsoppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Astete Ewer Line Cameron
  Sunniva Signy R Roberts
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev