aktiv-eiendomsmegling
Solgt

NAMNÅ Monsrudvegen 433

Hyggelig og pen enebolig med alt på ei flate på Monsrud - Naturen og dyrene rundt deg

 • kr 800 000
 • BRA 82 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 955
 • Soverom2
 • ArealP-rom 69 m²
 • Tomt1 637.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000))

  37 042 (Omkostninger totalt)

  837 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har gleden av å presentere denne lettstelte eneboligen med alt på en flate på Namnå. Her bor du landlig til på Monsrud like ved gamle Monsrud skole og bommen opp til blant annet Bjørsjøtorpet med flotte tur- og skimuligheter. Det er kun en kjøretur til Kirkenær sentrum med alle fasiliteter, som for eksempel matbutikk, Gruehallen, fotballbane m.m. Boligen består av entrè, stue, kjøkken, bad og to soverom. I senere tid er det satt inn varmepumpe og borrett etter vann ellers har boligen et tilnærmet originalt utgangspunkt slik at du slipper å fjerne lag på lag med oppussing. Uthus/garasje på tomta i tillegg. Merk deg dette: - Livsløpstandard - Landlig beliggenhet - Uthus

Monsrudvegen 433, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 82 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 69 kvm Entrè/gang, stue, kjøkken, bad og to soverom.  Tomt
  1637.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med plen, skigard og naturtomt bak boligen. Deler av garasjen/uthuset ligger over tomtegrensen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et landlig området på Monsrud på Namnå like inntil bommen opp Rotnaveien, derav har eiendommen navnet Bommen. Videre innover finner du et rikt naturliv med flotte turområder og oppkjørte skiløyper i Bjørsjøtorpet, som det er ca. 10 km til fra eiendommen. Ca 9 km unna ligger Kirkenær som er kommunesentrum med butikker, kafè, apotek, skole og barnehage og det du måtte trenge i hverdagen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Enebolig fra 1955. Fundamentert med grunnmurer og mulig sålefundamenter. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med flis. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Vinduer av tre med isoelrglass fra 1983. Glass i ett vindu av nyere dato. Entredør av tre. Veranda i hovedsak fra 70-tallet. Bygget ny trapp i 2022. Verandaen er punktfundamentert og lagt på jernbanesviller. Videre bygget av trekonstruksjoner. Eldre del i malt utførelse. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Kaldt loft som er isolert med flis i etasjeskille mot 1. etasje. Tregulv på store deler av loft. Ventilering av loft med spalter i gesimser. Taktekking med plater av metall. Ukjent med type undertak. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Pipe er beslått. Snøfanger på tak over veranda på en side. Garasje med ukjent byggeår satt opp av ringmurer av betong. Noe støpt gulv og noe tregulv. Vegger av reisverk og tak av sperretak. Fasader er kledd med tømmermannskledning og tak er tekket med takplater av metall. Takrenner av metall. Tilbygget med stolpebygg med tak og enkle vegger. Innvendig er det hovedsakelig åpne konstruksjoner. Bygger har innlagt strøm. Brakke med ukjent byggeår. Plassert på punktfundamenter. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Taktekking med takplater av metall. Dør av tre. Innvendig er det gulvbelegg og deretter trepanel på vegger og i himling. Vindu med to lag enkle glass. Innlagt strøm. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/dører: Halvparten av forventet brukstid er passert. Overflater har falming og slitasje. Dørblad henger litt, men tetter mot karm. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Utvendig/nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Frostspreng på taknedløp. - Utvendig/veggkonstruksjon: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Kledning går nært ned til vernada, løsningen gir økt fuktpåkjenning på kledningen og medfører risiko for at råteskader raskere oppstår. Det er spredt omfang av sprekker i kledningsbord. Nederste del av kledning er dekket av snø flere steder. - Utvendig/vinduer: Vinduer er nær sin forventede brukstid. - Utvendig/balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er skjevheter på konstruksjonen. Slitasje og misfarging på overflater. - Innvendig/overflater: Eksempler på avvik: Stedvis knirk i gulv. Stedvis lokale ujevnheter på gulv. Gulvbelegg løsner fra underlag i skjøter flere steder. Stedvis buling på tynnpanel. Noen skjevheter på himling. - Innvendig/radon - Innvendig/pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipe er ikke pusset med murpuss på loft, dette kan medføre avvik ved en eventuell brannkontroll. Det foreligger fyringsforbud for vedovn på kjøkken. Vedovn i entre har passert halvparten av forventet brukstid. - Innvendig/rom under terreng: Kjeller har enkle og grove overflater. Det er målt et fuktinnhold i himling rundt 20 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent mefører fare for sopp og råteskader kan oppstå. Det er råte på bein på stedbyggede hyller. Noe mugglukt. Det er opplyst at det kan forekomme vanninntrenging i kjeller via lufteluke mot veranda. - Innvendig/krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er manglende fuktsperre på bakken. Kun første del av kryperom er inspisert grunnet fremkommelighet. I dette området ble det målt et fuktinnhold i treverket på rundt 20 vektprosent, normalt vil fuktinnholdet kunne være noe høyere lengre inn i kryperommet. Det er ikke lagt fuktsperre på grunnen. - Innvendig/innvendige dører: Dører er funksjonelle, men har slitasje på overflater. - Kjøkken/overflater og innredning: Det er skjevhet på plate av rustfritt stål grunnet plassering av oppvaskmaskin. Kjøkkeninnredningen er funksjonelt slik det er bygget, men har slitasje på overflater. Det er noe tape og klut knyttet rundt avløpsrør under kjøkken, kan bety at det tidligere har vært lekkasje på dette punktet. - Kjøkken/avtrekk: Havlparten av forventet brukstid er passert. Bryter for lys mangler. - Tekniske installasjoner/vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Tekniske installasjoner/avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brusktid er passert på innvendige avløpsledninger. - Tekniske installasjoner/varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av vamrtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Tekniske installasjoner/el-anlegg: Åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap med porselensikringer. Det er misfarging på sikringer, opplyst at dette har vært slik over lengre tid siden det var åpent sikringsskap. - Tomteforhold/drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er utfra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Mye av grunnmur er dekket av snø på befaring, men det kan stedvis ses noen mindre riss og sprekker. - Tomteforhold/utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Tomteforhold/septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  - Innvendig/innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Nederste del av trapp har fuktinnhold på over 30 vektprosent. Det er fare for at sopp- og råteskader kan oppstå. - Våtrom/generell/bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Flatt gulv uten fall til sluk. Det er skjørt ut i dørterskel for etablering av rampe. Innredninger har passert forventet brukstid. Gulvbelegg slipper fra underlag flere steder. Det er stedvis lett misfarging på tapet. Noe fuktskjolder rundt ventilering i himling. Tapet begynner stedvis å løsne fra underlaget. - Tomteforhold/terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Det er gitt tgiu (ikke undersøkt) på følgende konstruksjoner og bygningsdeler: - Våtrom/tilliggende konstruksjoner/bad. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja. Ved snøsmelting på balkong trenger vann inn. 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, feks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Fyringsforbud i ovn på kjøkken grunnet malt tapet på mur. 7. Kjenner du til om det er/har vært feks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Sprekk i mur i stue. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskade/insekter eller skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Var maur ved innflytting, men etter utbedring har ikke dette vært noe problem. 10. Kjenner du til det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Utett garasje. 10.1. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Nytt tak på boligen i ca. 1990. 10.2. Hvem er arbeidet utført av? Egeninnsats.

  Innhold
  1. etg.: Entrè, stue, kjøkken, to soverom og bad.

  Standard
  Velkommen Her ønskes du velkommen til en hyggelig gårdsplass ved bommen. Inne er det en romslig entrè med plass til å henge av ytterjakka. Stue Stuen finner du innenfor gangen og med adkomst til kjøkkenet. Det ble montert ny varmepumpe i 2018 i tillegg til at det er vedovn i rommet. Kjøkken Her har du et retro kjøkken med innredning på to vegger med slette fronter, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål med sidefelt. Plass til frittstående hvitevarer i innredningen og spiseplass i midten. En skuffseksjon med heltre fronter. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Oppvaskmaskin medfølger i handelen. Bad Badet er eldre og har belegg med oppbrett på gulv og tapet på veggene. Det er innredet med toalett, servant i innredningen, dusjkabinett og blir varmet opp med stråleovn. Naturlig ventilering fra rommet. Sluk i gulv med klemring. Vaskemaskin medfølger i handelen. Soverom Boligen har til sammen to soverom, begge av god størrelse. De innvendige overflatene består av gulvbelegg på gulv, tynnpanel og tapet med brystningspanel på vegger og takessplater i himlinger.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Det er innlagt fiber til eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000))

  37 042 (Omkostninger totalt)

  837 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med varmepumpe og vedovn.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene er på ca. kr. 8.875 og går til ådekke septiktømming hvert 2. år, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  217878

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  784362

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3417/13/74: 18.04.1977 - Dokumentnr: 1337 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere Tinglyst borett for død person, denne vil bli forsøkt slettet. 04.02.1976 - Dokumentnr: 410 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3417 Gnr:13 Bnr:2 01.01.2020 - Dokumentnr: 1884636 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0423 Gnr:13 Bnr:74

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Det er kommunal vei. Det er privat vann med borrevann til eiendommen. Det er ikke kjent med at det er tatt vannprøver på eiendommen. Kjøper oppfordres til å ta vannprøver før eiendommen tas i bruk. Det er privat avløp med septiktank med infiltrasjon i grunn til eiendommen. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan er avsatt til LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000))

  37 042 (Omkostninger totalt)

  837 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev