aktiv-eiendomsmegling
Solgt

NAMNÅ Svartmovegen 6

Innholdsrik bolig med potensiale og lite innsyn - Kjeller med muligheter - Skjermet tomt på Svartmofeltet

 • kr 1 300 000
 • BRA 185 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 300 000
 • Omkostningerkr 49 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 349 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 975
 • Soverom2
 • ArealP-rom 142 m²
 • Tomt1 071.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  49 542 (Omkostninger totalt)

  1 349 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Hva med enebolig på Svartmofeltet kun en liten kjøretur utenfor Kirkenær sentrum? Vi har gleden av å presentere Svartmovegen 6 som ligger fint til på feltet i barnevennlige og trygge omgivelser. Boligen er oppført i 1975 over et plan med kjeller og holder en normal standard. Den inneholder bl.a. entré, gang, stor stue, kjøkken, bad og to soverom. Fra et soverom er det utgang til vestvendt terrasse. Tomten er pent opparbeidet med hagearelaer og noe beplantning. Her bor du med andre ord i fine omgivelser med god plass rundt deg. Merk deg dette: ?Solid enebolig over et plan med kjeller ?Bad i 1. etasje fra 2006 ?Inntilbygget garasje ?Solrik og romslig tomt ?Ca. 4,3 km til Kirkenær sentrum

Svartmovegen 6, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 88 kvm
  1. etasje: 97 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 45 kvm Bad, trapperom og soverom.
  1. etasje: 97 kvm Entré, gang, stue, kjøkken, bad og to soverom.  Tomt
  1071.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass og hage rundt deler av boligen. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 071,8 m² og et oppgitt areal på 986 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i etablert bolgområde på Namnå. Det er gangavstand til bussholdeplass på Namnå som tar deg til Elverum via Flisa eller Kongsvinger. Til Kirkenær sentrum er det ca. 4,3 km med de fleste fasiliteter.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1975. Drenering og hoveddel av fuktsperren fra byggeår. Øverste del av fuktsperre har i senere tid blitt skjøtet på og avsluttet med klemlist mot grunnmur. Fuktsperren ble skjøtet på etter at det hadde vært vanninntrenging i fra nord-øst. Fundamentering med støpt plate på mark. Kjellervegger av blokker av lettklinker. Vegger av bindingsverk, isolert med mineralull. Fasader er kledd med tømmermannskledning og liggende trepanel. Takkonstruksjon av takstoler. Kaldt loft som er isolert med mineralull. Ventilering av loft via gesimser og ventiler i gavlspisser. Taktekking med shingel. Vinduer av tre fra byggeår. Isolerglass av nyere dato fra 2002 Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Misfarging på takrenner. Frostspreng på taknedløp. - Veggkonstruksjon: Omramminger rundt vinduer er ført helt ned på vannbrett, løsningen medfører økt fare for at råteskader oppstår. Slitasje og oppsprekking på tømmermannskledning mot sør og noe mot øst. - Takkonstruksjon/loft: Stedvis begynnende slitasje på bakside av vindskier og isbord. Fuktmerker rundt pipe på loft. Det er tørt på befaring. - Vinduer: Glassruter er nær halvparten av sin forventede brukstid. Begynnende oppsprekking i treverk på vinduer mot sør. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Enkelte overflater er dekket av snø på befaring. Det er skjevheter på rekkverk. Slitasje på malte overflater på rekkverk. - Radon. - Rom under terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Vegger i vedskjul er tildekket på befaring. Slitasje, misfarging og og glipper i skjøter på parkettgulv i trapperom. Kuving på parkett flere steder. Indikerer at parketten har vært utsatt for fuktpåkjenninger. Stedvis saltutslag nederst på murvegger. Det er foretatt hulltaking og fuktmåling i utforet vegg mot terreng i trapperom. Det ble målt et fuktinnhold øverst i bunnsvillen på ca. 18 vektprosent. Det må ventes at det er et høyere fuktinnhold lengre ned i svillen. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for at sopp- og råteskader kan oppstå. Oppforede kjellergulv og utforede vegger mot terreng er risikokonstruksjoner som kan medføre og skjule sopp- og råteskader. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Innvendige dører: Dørblad til soverom i kjeller er vridd. Noen dører har bruksmerker og tar lett i karm. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Halvparten av forventet brukstid er passert. - Ventilasjon - Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Rommet har kun naturlig avtrekk. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Aldersbetraktning gjelder for kobberrør. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige trapper: Noe slitasje på rekkverk. - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet har ikke løsninger som tilfredsstiller dagens krav til våtrom. Mekanisk vifte er ikke oppgradert. Kan benyttes som ekstra bad, men daglig anbefales ikke. Mekanisk avtrekk. Vifte er ikke fastmontert. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Punkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja. Punkt 2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: - Nytt bad i 2006. Punkt 2.3. Hvem er arbeidet utført av? - Magne Kløften, rørlegger Tor Moland. Punkt 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? - Ja, pga snøsmelting. Punkt 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Utskiftning av rør i pipa, satt inn nytt plewa rør. Punkt 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen: som rotter, mus, maur eller lignende? - Mus på loftet. Punkt 10.1. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? - Nytt tak på garasje. Punkt 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Skiftet inntakssikring og en jordfeil på kjøkken. Punkt 11.1. Hvem er arbeidet utført av? - Minel. Punkt 12. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? - Service på varmepumpe, HD Solskjerming AS. Punkt 13. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)? - Grunnmur ble lagt på egeninnsats/dugnad. Punkt 19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - På 90-tallet ble kjeller/deler av kjeller innredet.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, stue, kjøkken, bad og to soverom. Kjeller: Bad, trapperom, innredet rom, vedskjul, vaskekjeller og to kjellerrom. Eiendommen består også av inntilbygget garasje.

  Standard
  Velkommen Gruset innkjøring og gårdsplass tar deg frem til boligen. Delvis overbygd inngangsparti tar deg videre inn til boligens entré og gang. Stue Møbleringsvennlig og romslig stue med god plass til stuemøbler som sofagruppe, TV-møblement samt spisebord. Vedovn og varmepumpe installert. Kjøkken Lys kjøkkeninnredning bestående av over- og underskap med glatte fronter. Laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Avsatt plass til frittstående hvitevarer. Soverom Boligens to soverom ligger i 1. etasje og er av god størrelse. Utgang til vestvendt terrasse fra ene soverommet. Ett rom i underetasjen er i dag brukt som gjesterom, men rommet er ikke godkjent for varig opphold. Bad Badet er fra 2006 med belegg på gulvet og baderomsplater på veggene. Rommet er innredet med dusjkabinett, servantinnredning og toalett. I tillegg har boligen eldre bad i kjelleren med behov for oppgradering

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2019, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2039. Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2018. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved slukkeutstyr defekt. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det er fiber fra Eidsiva på eiendommen. Alarm fra Sector alarm kan overføres ny eier.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  49 542 (Omkostninger totalt)

  1 349 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  ?Vedovn i stuen. ?Luft-til-luft varmepumpe i stuen. ?Varmekabler på et rom i kjeller.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.143,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, feiing og renovasjon. Vann- og avløpsgebyr faktureres direkte fra GIVAS og utgjode totalt ca. kr 9.566,- for 2021. Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  278689

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  10003281

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3417/12/82: 04.07.1974 - Dokumentnr: 2203 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3417 Gnr:12 Bnr:1
  14.06.1983 - Dokumentnr: 990006 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: G.NR.12 BNR.84
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1666677 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0423 Gnr:12 Bnr:82


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for boligbygg i 1975. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er kjellerstue definert som hobbyrom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Grue kommune fra 2013, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse og grønnstruktur. Eiendommen grenser til område avsatt til boliger og friområde.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 300 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000))

  49 542 (Omkostninger totalt)

  1 349 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev