aktiv-eiendomsmegling
6 juni 2024. Et lite trinn ned som blir tøft kledd med spiler i eik. Store vindusflater mot utsikten!
6 juni 2024. Et lite trinn ned som blir tøft kledd med spiler i eik. Store vindusflater mot utsikten!

NAMSOS Gravhaugvegen 5

Høkneslia - Prosjektert enebolig under oppføring på attraktiv tomt - 5 soverom!

 • kr 6 590 000
 • BRA-i 137 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 6 590 000
 • Omkostningerkr 21 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 611 342
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2024
 • Soverom5
 • Tomt532.9 m²
 • Eierform tomtEiet
 • Omkostninger: 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 20 00,- (Dokumentavgift (2,5 % av tomteverdi 800 000,-)   21 342,- (Omkostninger totalt)   6 611 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Fasaden vil få en variasjon av kledning og fasadeplater. Carport med infrstruktur til elbillader ved inngangen. Veranda på 2 sider av bygget.
GRAVHAUGVEGEN 5 - ET SPENNENDE ENEBOLIGSPROSJEKT! Denne boligen byr på følgende egenskaper: ? Fin utsikt mot øst og Spillumsfjellet! ? 5 soverom, hvorav ett har et stort walk in! ? 2 komfortable stuer ? 2 moderne bad, inkludert 60 x 60 fliser på hovedbadet ? Elegant kjøkkenløsninger fra JKE, komplett med kjøkkenøy og integrerte hvitevarer ? Vedovn + Varmekabler i yttergangen og begge badene ? Tidsriktige interiørløsninger med jevne, malte vegger og minimalistiske listefrie detaljer ? En praktisk carport utstyrt med ladeinfrastruktur for elbiler ? Boligen leveres nøkkelferdig, med en pent opparbeidet gårdsplass og ferdig sådd plen ? Prisene er faste og ikke utsatt for indeksregulering, noe som gir deg forutsigbarhe Ta kontakt for tomtebefaring og info!
6 juni 2024

Gravhaugvegen 5, Trøndelag

 • Tomt
  532.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Meget bra beliggende tomt på Høknes, med flott utsikt i flere retninger! Tomten leveres med pukket gårdsplass, forstøtningsmur og tilsådd plen. Utenomhus blir i sin helhet bestemt av utbygger. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Evt. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Beliggenhet
  Høkneslia er et attraktivt boligområde i Namsos kun ca. 20 min gange fra sentrum. I nærområdet finnes barnehage, barneskole, ungdomsskole og Olav Duun videregående skole med gangavstand fra boligene. Området innbyr til en aktiv fritid for voksne og barn med bl.a svømmehall, kunstgressbaner og ballbinge ved Namsoshallen. Solrik beliggenhet med utsikt ut over Namsos sentrum, Namsen fjorden og lakseelva Namsen og Spillumsfjellet. Beregnet ferdiggstillelse innen jul 2024. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted.En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

  Adkomst
  Enkel adkomst opp til tomten

  Byggemåte
  Se vedlagte byggebeskrivelse og romskjema vedlagt salgsoppgave

  Innhold
  1. etg: Entre, 3 soverom, vask/bad og TV stue 2. etg: 2 kontor, omkledningsrom, bad, kjøkken og spisestue Takoverbygd carport ved inngang.

  Standard
  Det henvises til byggebeskrivelse og romskjema vedlagt salgsoppgave

  Hvitevarer
  Kjøkken fra JKE design Levanger, i henhold til tegning. Hvitevarer er inkludert. Hvitevarer er av type Zanussi eller lignende.

  TV/Internett/bredbånd
  Det leveres uttak til TV/Internett. Det trekkes inn og gjøres klart for bredbånd. Kjøper sørger selv for bestilling av bredbånd.

  Parkering
  Parkering i carport. Det er tilrettelagt infrastruktur for lading av elbil.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tegninger. Totalt utvendig BRA er 138 m2. Det er i tillegg gjort fordeling av hva som er primærrom (P-rom) og hva som er sekundærrom (S-rom) Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene. Omklesningsrom er valgt å bli definert som primærrom på grunn av rommets størrelse og tiltenkte formål.  

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Omkostninger: 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 20 00,- (Dokumentavgift (2,5 % av tomteverdi 800 000,-)   21 342,- (Omkostninger totalt)   6 611 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Standard vedovn med stålpipe og utvendig takhatt. Varmekabler i entre, vask/bad og bad.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Boligen er isolert i henhold til gjeldende teknisk forskrift. Eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm. Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med energiklassifisering på en skala fra A til G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig". Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Kjøper plikter å delta i evt. felles velforening/ realsameiet for hele planområdet.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/18/519: 01.06.2023 - Dokumentnr: 559283 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Gjelder denne registerenheten med flere 12.11.2021 - Dokumentnr: 1428272 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5007 Gnr:18 Bnr:85

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger igangssettingstillatelse fra 24.08.2023 Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Vei, vann og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Det kan være noen stikkveier i regi av velforeningen som blir private, og at det kommer noen felles kostnader her som blir fordelt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan Høkneslia ikraft datert 28.04.2021. Godkjent utnyttet til boligformål. Området er under utbygging. Det er planlagt videre utbygging på Høkneslia området. Flere områder skal detaljreguleres. Skisser/ illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Konferer megler. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Adgang til utleie
  Hele eiendommen kan leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Budgivning
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Omkostninger: 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 20 00,- (Dokumentavgift (2,5 % av tomteverdi 800 000,-)   21 342,- (Omkostninger totalt)   6 611 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  21342

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg må være innbetalt senest ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev