aktiv-eiendomsmegling
Velkommen på visning i Klingavegen 3 !

Namsos Klingavegen 3

Sentrum - Ny 4-roms andelsleilighet med oppgradert og tiltalende standard - Mulighet for hybelutleie - Heis - Garasje.

 • 2 660 000
 • BRA 90 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 660 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 692 932
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 85 m²
 • ANDEL FELLESGJELD3 024 000
 • FELLESKOST./MND16 421
 • TOMT6 294 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGB
 • 2 660 000,- (Prisantydning)
  3 024 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  5 684 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 692 932,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Primærrom 4. etasje: Stue/kjøkken, 3 soverom, 2 bad/wc, gang.

Sekundærrom 4. etasje : Bod.

I tillegg kommer bod i fellesareal og garasjeplass.

Leiligheten er i utgangspunktet tenkt med en hybel. Det er klargjort for montering av kjøkkenbenk på det ene soverommet. Dette rommet har også egen inngang fra svalgang. Lyddør mellom rom tenkt som hybel og hovedleilighet.
 • Leiligheten er oppgradert i forhold til normal prosjektstandard. Oppgradert kjøkkeninnredning er levert av Epoq. Oppgradert flispakke på badene og gulv i gang. Sorte dører innvendig og lysskinner i tak på stue.
  2-stavs parkett i hvitlasert eik på gulv på stue/ kjøkken og soverom. Gulv på gang/entre og bad har flis.

  Leilighetene har vannbåren gulvvarme med unntak av soverommene og bod.

  Leiligheten har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Vegger er med malt gips og mur. Himling med gips og lysskinner.

  Alle leiligheten har sprinkelanlegg.

  Porttelefon-system i leiligheten for åpning av hovedinngang.
 • Østre byområde ligger svært sentralt i Namsos med gangavstand til alle funksjoner. Området har gode lys og solforhold.
 • Boligblokka ligger i et område som pt. er næringslokaler. Nabotomten som eies av Namsos kommune er ubebygd og det er ikke bestemt hva den skal benyttes til.
 • Enkel adkomst med heis fra bakkenivå og opp til hver etasje. Inngang til leilighet fra svalgang.
 • Blokk består av 3 boligetasjer over parkeringsgarasje. Heis opp fra bakkenivå. Etasjeskiller og vegger mellom leilighetene er i betong. Treverk i fram og bakvegg.

  Stort felles uteareal på tak med gode lys og solforhold.

  Parkeringsgarasje med innkjøring og utkjøring. Leiligheten har bod i parkerinsgarasje.
 • Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 90 kvm

  Bruksareal (BRA) 4. etasje: 90 kvm.

  Primærareal (P-ROM) 4. etasje: 85 kvm.

  Sekundærareal (S-ROM) 4. etasje: 5 kvm.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Integrerte hvitevarer på kjøkken.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vannbåren gulvvarme på stue/kjøkken, gang og bad. Oppvarming av gulv og tappevann kommer fra fjernvarmeanlegg.

  Alle leilighetene vil få balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Ca. 6.294 kvm felles eiet tomt for realsameiet. Tomten vil disponeres av realsameiet i felleskap iht. vedtektene.
 • Anviste plass i felles parkeringsgarasje. 1 stk pr leilighet. Utvendig gjesteparkering.

  Det er klargjort tilkobling av el-billader. Nærmere informasjon vedr. lading ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Privat vei. Offentlig vann og avløp.
 • Forretningsfører: Bomidt
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedlagte vedtekter og budsjett. Det foreligger ingen husordensregler, regnskap, årsberetning eller referat styremøter.
  Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Se vedlagte vedtekter punkt 4.1.5 for nærmere indormasjon.
 • Felles forsikring på bygget. Dette inngår i felleskostnaden. Kjøper må tegne egen innboforsikring,
 • Foreligger ingen Formuesverdi da bygget var ferdigstilt i 2022. Sjekk skatteetaten for nærmere info.
 • Kr. 16 421 pr. mnd. Følgende er inkludert i felleskostnad: Forsikring, eiendomsskatt, kommunale avgifter, renovasjon, heisutgifter, TV/Bredbånd, innleide tjenester, forretningsførerhonorar, sikringsordning, strøm fellesanlegg, revisjonshonorar , pluss diverse.

  Fellesutgifter: Renter på fellesgjeld 12 600
  Fellesutgifter Kr. 1 682,-
  Felleskostnader Kr.1 540,-
  TV/Internett Kr. 599,-

  Felleskostnadene per måned vil øke når avdragsfri periode er over 01.12.2032 . Ut i fra opplysninger gitt av forretningsfører vil avdrag for andel fellesgjeld utgjøre ca.kr 8 070,- pr mnd. Dette vil komme i tillegg til dagens felleskostnader.

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 3 024 000,- pr. 22.11.22.
  Andel fellesformue kr ,- pr. 22.11.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 44841627234, Aasen Sparebank
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 22.11.2022: 4.19% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 360
  Saldo per 22.11.2022: 49 008 000
  Andel av saldo: 3 024 000
  Neste termin: 01.12.2022Neste avdrag: 01.12.2032 ( siste termin 01.11.2052 )
  Nibor + 1,15 %

  Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2032 utgjøre ca. kr. 8 070,00 per måned for denne boligen.

  Det er ikke IN-ordning pt.
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.

  Tilbyder av sikringsordningen er:
  Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS
  Varighet av avtalen / oppsigelsesvilkår:
  Borettslag kan si opp avtalen med 6 mnd. skriftlig varsel. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av sikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Sikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med sikringstaker dersom sikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs sikring.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Leiligheten har mulighet for utleie av hybel. Det er gjort klart for montering av hybelkjøkken på soverommet som har egen inngangsdør.

  Utleie av egne enheter krever særskilt samtykke fra styret og er ombefattet av særskilte vilkår. Se vedtekter for nærmere informasjon.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen omfattes av detaljregulering under behandling for området Pinavegen 6 i Namsos kommune. Planområdet (gnr 65 bnr 1789, 1755, 1405, 1859, 1531, 1695, 1696, 1135) er tidligere regulert til kombinertformål forretning/bolig og industri med plannavn Gammelsaga . Planen ble vedtatt i September 2002. Detaljregulering er pr i dag ikke ferdigstilt og er fortsatt under behandling.

  Nabotomt er ikke bebygd. Her må det forventes at de i framtiden vil bli endringer/bygging.
 • Andelsnr. 14 Orgnr. 927894416 i Namsos kommune
 • Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Leiligheten er innflyttingsklar.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2).
  Boligen ble ifølge selger ferdigstilt 20.10.22. Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37.
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.
  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis.
  Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Meglerprovisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 5 684 000,-) (Kr.36 946)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.5 000)
  Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.5 500)
  Fotografering (Kr.3 052,33)
  Supertakst AS (Kr.3 750)
  Megleropplysninger Bomidt (Kr.3 500)
  Markedspakke (Kr.13 900)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.480)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Oppgjør ( 4 750)
  Totalt kr. (Kr.72 628,33)
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Magne Ryan
Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev