aktiv-eiendomsmegling
Stue
Stue

NAMSOS Klingavegen 3, Leilighet H202

Sentrum - Ny 3-roms andelsleilighet - Heis - Garasje. IN-ordning.

 • kr 1 790 000
 • BRA 84 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 790 000
 • Omkostningerkr 11 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 507 896
 • EierformAndel
 • Byggeår2022
 • Soverom2
 • ArealP-rom 82 m²
 • Andel fellesgjeldkr 2 706 656
 • Felleskostnaderkr 20 654
 • Tomt6 294 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 790 000 (Prisantydning) 2 706 656 (Andel av fellesgjeld)   4 496 656 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   4 507 896 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse
Nyoppført andelsleilighet med sentral beliggenhet. Leiligheten har romslig stue / kjøkken løsning og 2 soverom. Snarlig overtagelse er mulig. Velkommen til en hyggelig Aktiv visning!
Stue

Klingavegen 3, Leilighet H202, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  2. etasje: 84 kvm
  Primærrom
  2. etasje: 82 kvm Vf/gang, Stue/kjøkken, 2 stk. soverom, bad/wc.
  Sekundærrom
  2. etasje: 2 kvm Bod  Tomt
  6294m²

  Beskrivelse av tomt
  Ca. 6 294 kvm felles eiet tomt for realsameiet. Tomten vil disponeres av realsameiet i felleskap iht. vedtektene.

  Beliggenhet
  Østre byområde ligger svært sentralt i Namsos med gangavstand til alle funksjoner. Området har gode lys og solforhold.

  Adkomst
  Enkel adkomst med heis fra bakkenivå og opp til hver etasje. Inngang til leilighet fra svalgang.

  Bebyggelse
  Boligblokka ligger i et område som pt. er næringslokaler. Nabotomten som eies av Namsos kommune er ubebygd og det er ikke bestemt hva den skal benyttes til.

  Byggemåte
  Blokk består av 3 boligetasjer over parkeringsgarasje. Heis opp fra bakkenivå. Etasjeskiller og vegger mellom leilighetene er i betong. Treverk i fram og bakvegg. Stort felles uteareal på tak med gode lys og solforhold. Parkeringsgarasje med innkjøring og utkjøring. Leiligheten har bod i parkerinsgarasje.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke fylt ut egenerklæring.

  Standard
  Leiligheten har normal prosjektstandard. Kjøkkeninnredning er levert av Epoq. 2-stavs parkett i hvitlasert eik på gulv på stue/ kjøkken og soverom. Gulv på gang/entre og bad har flis. Vegger er med malt gips og mur. Himling med gips. Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen. Leiligheten har vannbåren gulvvarme med unntak av soverommene og bod. Porttelefon-system i leiligheten for åpning av hovedinngang. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og sprinkelanlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber fra NTE er inkludert i felleskostand.

  Parkering
  Anviste plass i felles parkeringsgarasje. 1 stk pr leilighet. Utvendig gjesteparkering. Det er klargjort tilkobling av el-billader. Nærmere informasjon vedr. lading ligger som vedlegg til salgsoppgave.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 790 000 (Prisantydning) 2 706 656 (Andel av fellesgjeld)   4 496 656 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   4 507 896 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vannbåren gulvvarme på stue/kjøkken, gang og bad. Oppvarming av gulv og tappevann kommer fra fjernvarmeanlegg. Leiligheten har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Energiklasse
  B

  Info energiklasse
  Eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm. Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med energiklassifisering på en skala fra A til G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

 • Info formuesverdi
  Foreligger ingen Formuesverdi da bygget var ferdigstilt i 2022. Sjekk skatteetaten for nærmere info.

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Andelsnummer
  2

  Part.obl.nr.
  927894416

  Felleskostnader etter avdragsfri periode
  Felleskostnadene per måned vil øke når avdragsfri periode er over 01.12.2032 . Ut i fra opplysninger gitt av forretningsfører vil avdrag for andel fellesgjeld utgjøre ca.kr 5 942,- pr mnd. Dette vil komme i tillegg til dagens felleskostnader.

  Felleskostnader pr. mnd.
  20654

  Andel fellesgjeld
  2706656

  Andel fellesgjeld år
  2024

  Andel fellesgjeld per dato
  2024-05-21T22:00:00Z

  Kommentar fellesgjeld
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  Kommentar kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostand.

  Borettslaget
  GAMMELSAGA BORETTSLAG NAMSOS

  Borettslagets org.nr
  927894416

  Om borettslaget
  Borettslaget består av 18 andeler. Nyoppført bygning med 3 boligetasjer over garasje på bakkenivå.

  Forkjøpsrett
  Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

  Styregodkjennelse
  Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedlagte vedtekter og budsjett. Det foreligger ingen husordensregler, regnskap, årsberetning eller referat styremøter. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.

  Avdragsfrie år
  8

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: 44841627234, Aasen Sparebank Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 22.05.2024: 5.88% pa. Antall terminer til innfrielse: 342 Saldo per 22.05.2024: 49 019 717 Andel av saldo: 2 706 647 Første termin: 01.12.2022Neste avdrag: 01.12.2032 ( siste termin 01.11.2052 ) Nibor + 1,15 % Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2032 utgjøre ca kr 5 942,00 per måned for denne boligen Det er IN-ordning.

  Sikringsordning fellesgjeld
  Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. For å sikre seg mot eventuelle tap har borettslaget tegnet avtale om sikringsordning som dekker tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er XX. Avtalens varighet er oppgitt til XX og vilkår for oppsigelse er XX.

  Borettslagets forsikringsselskap
  If Skadeforsikring Nuf

  Polisenummer felles forsikring
  SP0004617374

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for borettslaget følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, stiftelse av borettslaget.

  Dyrehold
  Se vedlagte vedtekter punkt 4.1.5 for nærmere informasjon.

  Eierskiftegebyr
  5500

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/65/1789: 25.08.2022 - Dokumentnr: 936902 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  Bestemmelse om vedlikehold og bruk av stige, lift mm
  25.08.2022 - Dokumentnr: 936902 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  25.08.2022 - Dokumentnr: 936902 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  25.08.2022 - Dokumentnr: 936902 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  25.08.2022 - Dokumentnr: 936902 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  Gjelder benyttelse av carport
  Gjelder benyttelse av renovasjonsbeholdere
  02.09.2004 - Dokumentnr: 5325 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1703 Gnr:65 Bnr:1544
  03.06.2005 - Dokumentnr: 2936 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1703 Gnr:65 Bnr:1790
  04.05.2006 - Dokumentnr: 2448 - Målebrev 01.01.2018 - Dokumentnr: 58420 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1703 Gnr:65 Bnr:1789
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1271363 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5005 Gnr:65 Bnr:1789
  26.10.2021 - Dokumentnr: 1337271 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  25.08.2022 - Dokumentnr: 936902 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1910
  Bestemmelse om vedlikehold


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Vei, vann og avløp
  Privat vei. Offentlig vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av detaljregulering under behandling for området Pinavegen 6 i Namsos kommune. Planområdet (gnr 65 bnr 1789, 1755, 1405, 1859, 1531, 1695, 1696, 1135) er tidligere regulert til kombinertformål forretning/bolig og industri med plannavn Gammelsaga . Planen ble vedtatt i September 2002. Detaljregulering er pr i dag ikke ferdigstilt og er fortsatt under behandling. Nabotomt er ikke bebygd. Her må det forventes at de i framtiden vil bli endringer/bygging.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Utleie er tillatt iht. vedtekter og etter godkjenning fra styret.

  Legalpant
  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2). Boligen ble ifølge selger ferdigstilt 20.10.22. Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 790 000 (Prisantydning) 2 706 656 (Andel av fellesgjeld)   4 496 656 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   4 507 896 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  11240

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Meglerprovisjon (Kr. 43 750,-) Markedspakke (Kr.13 900,-) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr. 480,-) Gebyr for elektronisk tinglysning (Kr. 500,-) Utlegg kommunale opplysninger (Kr. 1 000,-) Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr. 250,-) Utlegg foto (Kr. 5 792,50,-) Oppgjør ( Kr. 4 750,-) Totalt kr. (Kr. 70 422,50,-) Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev