aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen på visning !

NAMSOS Ludvig Kristensen Daas veg 11

Bjørum - Enebolig med utleieenhet i veletablert og attraktivt boligområde. Sjelden mulighet!

 • kr 5 900 000
 • BRA 295 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 5 900 000
 • Omkostningerkr 168 109
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 068 109
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 955
 • Soverom5
 • ArealP-rom 253 m²
 • Tomt1 620.8 m²
 • Eierform tomt -
 • 5 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 3 567 (Transportgebyr festeforhold) 147 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000)) 168 109 (Omkostninger totalt) 6 068 109 (Totalpris inkl. omkostninger)
Eiendom med meget flott beliggenhet på Bjørum, et veletablert og attraktivt boligområde med nærhet til sykehuset, skoler, barnehager, sentrum og flotte turområder. Eiendommen har en romslig tomt med gode lys og solforhold. Egen utleieenhet med et soverom. Siden 2005 har boligen blitt oppgradert med blant annet : - Nytt bad - Nytt kjøkken - Ny drenering - Etablering av bergvarmeanlegg som varmekilde til hele bygget - Ny carport m/bod - De fleste vinduer er skiftet unntatt i kjeller - Påbygd utleieenhet - Det er montert el-billader ved carport. Ellers har boligen en "solid" standard fra byggeår som framstår som velholdt. Velkommen på visning!

Ludvig Kristensen Daas veg 11, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 80 kvm
  1. etasje: 104 kvm Hoveddel.
  1. etasje: 51 kvm Leilighet.
  2. etasje: 60 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 42 kvm Gang m/trapp, badstue, dusjrom, kjellerstue.
  1. etasje: 104 kvm Hoveddel: 2 stk vindfang, gang/entre, kjøkken, spisestue, hovedstue, tvstue, vaskerom, wc, trapperom til kjeller.
  1. etasje: 51 kvm Leilighet: Entre, bad, vaskerom, stue/kjøkken, 1 stk. soverom, omkledningsrom.
  2. etasje: 56 kvm Gang, 4 stk soverom, bad, wc.
  Sekundærrom
  Kjeller: 38 kvm Teknisk rom, kjølerom, 3 stk kjellerboder.
  2. etasje: 4 kvm Bod/kott.  Tomt
  1620.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Romslig tomt som er opparbeidet med gårdsplass, plen og beplantning. Grunneier krever ett års festeavgift i transportgebyr ved overføring til ny eier. Dette er tatt inn i omkostninger kjøper. Tomteareal iht. målebrev.

  Beliggenhet
  Meget flott beliggenhet på Bjørum, et veletablert og attraktivt boligområde med nærhet til sykehuset, skoler, barnehager, sentrum, idrettsanlegg, Oasen, sentrum og flotte turområder.

  Adkomst
  Enkel adkomst med felles adkomst over naboeiendom. Tinglyst veirett (i festekontrakt).

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong med pusset tresonitt i kjeller. Tilbygg oppført med støpt plate på mark. Veggkonstruksjonen er oppført i tre fra de respektive byggeår og er utvendig kledd med stående og liggende malt trepanel. Taket har saltaksform tekket med skifer og papp. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass i hovedsak fra 2005. Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport .

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Etter lekkasje mellom badekar og sluk ble det bygd opp et helt nytt bad i 2010. Arbeid utført av: Muremester Erling Nilssen AS + snekker+ Grannes rørlegger. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært Beskrivelse: Når vi bygde på leilighet mot vest ble det skiftet drenering/ etablert kum på gårdsplass. Tidligere hadde Namsos Kommune separert kloakk fra takvann med nye rør ned til kommunalt nett i Ludv.Kr. Daaes veg. Arbeid utført av: Entreprenør Berre/Nilsen + Rørlegger Bjørn Gifstad. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: Etter lekkasje ved takvindu ble dette skiftet. En taklyre er også skiftet etter rustskade.

  Standard
  Siden 2005 har boligen blitt oppgradert med blant annet ny drenering, de fleste vinduer er skiftet, ny varmepumpe (bergvarmeanlegg ), nytt bad, nytt kjøkken, ny carport m/bod. Ellers har boligen en "solid" standard fra byggeår. Påbygd utleieenhet i har stil og standard fra 2005 (byggeår). Det er montert el-billader ved carport. Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten. Bygningsdeler med TG2 Grunnmur og fundament Totalvurdering: Foruten noe pussavskalling på en bod i kjeller ble det ikke påvist forhold av konstruksjonsmessig betydning. Normal tilstand bygningens alder tatt i betraktning. Anbefalte tiltak: Det må påregnes noe pussflikk på bod i kjeller. Rom under terreng Totalvurdering: Fuktindikator er benyttet på enkelte punkter og det er påvist indikasjoner på fukt i gulvet. Forholdet er normalt i støpte gulv fra denne tiden, da det ikke ble benyttet fukttett sjikt mellom grunnen og bygningen. Det nevnes at rømningsvinduer på kjellerstue er montert høyt over gulv. (krav maks. 1.0 m. over gulv). Dette betinger at et fast møbel monteres for å lette rømning. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering bør vurderes. Vinduer og dører: Kjeller Totalvurdering: Vinduer i kjeller har høy alder og således lav isolasjonsverdi. Anbefalte tiltak: Utskifting av kjellervinduer må påregnes i nærmeste fremtid. Yttervegger Totalvurdering: Kledning på hoveddel har høy alder og derav en del påregnelig alderslitasje. Anbefalte tiltak: Det må påregnes en generell husvask/rengjøring av fasader med påfølgende overflatebehandling. Det kan samtidig være naturlig å vurdere en etterisolering på eldste del, noe som vil være et fornuftig energiøkonomisk tiltak. Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Takkonstruksjonen på hoveddel har trolig noe begrenset med isolasjon. Gammel trykktank for varmeanlegg er plassert på kvistrom. Anbefalte tiltak: Takkonstruksjonen og oppbygging av denne må vurderes nærmere og sees i sammenheng med en evt. omtekking av eksisterende, eller skifte av taktekking. Taktekking Totalvurdering: Skifertak har normalt lang levetid. Det vil imidlertid oppstå fukt under skifer som over tid fører til råteskader på taklekter med fare for svekkelse i innfesting. Anbefalte tiltak: Omtekking/utskifting med nytt undertak og nye lekter må påregnes i nær fremtid. Gjenbruk av eksisterende skifer anbefales. Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Det registreres knirk i gulv på hoveddel. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Tiltak må vurderes av den enkelte. Skruing/bedre innfesting av undergulv må vurderes ved evt. legging av nye gulv. Ildsted/Skorstein Totalvurdering: En pipe er ikke i bruk da denne var tilsluttet tidligere fyringsanlegg. En side på pipe mot vest er innkledd på loft. Anbefalte tiltak: Alle pipevanger må avdekkes iht krav. Rehabilitering av piper kan ikke utelukkes. For full visshet vedrørende pipe og ildsteds tilstand og forskriftskrav henvises det til det lokale brann-/ feiervesen. Eier opplyser om at skadet murpuss er utbedret etter befarinegn. Toalettrom: 1. etasje Totalvurdering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering Toalettrom: Loft Totalvurdering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for umiddelbare tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Det anbefales å rekvirere en rørlegger med egnet kontrollutstyr, dersom korrekt tilstand for ledningsnett ønskes. Vannledninger Totalvurdering: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for umiddelbare tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Det anbefales å rekvirere en rørlegger med egnet kontrollutstyr, dersom korrekt tilstand for ledningsnett ønskes. Elektrisk Totalvurdering: Deler av el-anlegget har høy alder, og det foreligger generelt begrenset med dokumentasjon. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre el-anlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Vannbåren varme Totalvurdering: Det er gitt tilstandsgrad 2 med bakgrunn i alder på radiatorer og tilførselrør til disse i hoveddel. Anbefalte tiltak: Det er ikke registrert eller opplyst om feil eller mangler på varmeanlegget, men med bakgrunn i alder som nevnt ovenfor anbefales det at installasjoner holdes under oppsikt. Varmtvannsbereder Totalvurdering: Det kunne ikke påvises sluk i rom hvor bereder er plassert. Anbefalte tiltak: Vannstoppeventil på beredere anbefales etablert. (Dette er utført etter befaringingen, opplyst av selger) Våtrom: Bad loft Totalvurdering overflater: Ingen avvik utover noe manglende fall på gulv. Anbefalte tiltak overflater: Avvik på fallforhold kan kompenseres med vanntett oppkant ved dørterskel. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Våtrom: Vaskerom 1. etasje Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og ukjent utførelse på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Bruken av rommet vil ha betydning for levetiden og evt. tiltaksbehov. Dette er noe som må vurderes av den enkelte, men brukt som vaskerom er det ikke behov for tiltak på kort sikt. Dusjing direkte på flislagte overflater er beheftet med risiko. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Våtrom: Vaskerom utleie Totalvurdering overflater: Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør. Anbefalte tiltak overflater: Avvik på fall bør kompenseres med vanntett oppkant ved dørterskel. Det bør også fuges mellom sokkelflis og våtromsplater. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har naturlig ventilasjon og mangler tilluft. Ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Bygningsdeler med TG-IU Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Utearealer med terrasser er snødekt og ikke kontrollert. Anbefalte tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser ved snøfri bakke. Utstyr på tak Totalvurdering: Utstyr på tak er ikke besiktiget på grunn av snø. Taket har snøfangere. Anbefalte tiltak: Nærmere kontroll ved snøfritt tak. Våtrom: Bad loft Totalvurdering fukt: TGIU er gitt ut ifra manglende mulighet (bygningsmessige hindringer) for hulltaking mot våtsone. Våtrom: Vaskerom 1. etasje Totalvurdering fukt: TGIU er gitt ut ifra manglende mulighet (bygningsmessige hindringer) for hulltaking mot våtsone. Våtrom: Bad utleie Totalvurdering fukt: TGIU er gitt ut ifra manglende mulighet (bygningsmessige hindringer) for hulltaking mot våtsone Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport .

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun integrert hvitevarer på kjøkken medfølger i hoveddel. Hvitevarer i utleieleilighet se punkt utleie.

  Parkering
  På gårdsplass og i carport.

  Forsikringsselskap
  IF

  Polisenummer
  4496901

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Rom i kjeller har redusert takhøyde. Carport er åpent areal og således ikke medtatt i arealoppsettet. Carport med boder har et samlet areal på ca 27 m². Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 3 567 (Transportgebyr festeforhold) 147 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000)) 168 109 (Omkostninger totalt) 6 068 109 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen har bergvarmeanlegg som energikilde. Dette gir varme til radiatorer / vifte. Varmekabel i gulv på bad i 2.etasje og vaskerom i 1.etasje. Oppvarming av utleieleilighet er via bergvarmeanlegg som står i hoveddel. Tidligere oljetank er fjernet.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  30192

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsavgift samt eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Det er montert vannmåler i boligen.

  Formuesverdi primær
  749724

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2699006

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter og festeavgift, påløper kostnader til for eksempel strøm, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/65/1176: 23.12.1955 - Dokumentnr: 3581 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 233 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for Beløp: NOK 1 500 000 Panthaver: Statens Pensjonskasse Org.nr: 974 760 967 23.12.1955 - Dokumentnr: 3581 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 233 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT 14.06.1960 - Dokumentnr: 1851 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 12.01.1962 - Dokumentnr: 101 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:1184 og Gnr 17 Bnr 5 01.01.2018 - Dokumentnr: 103728 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1703 Gnr:65 Bnr:1176 01.01.2020 - Dokumentnr: 1050993 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5005 Gnr:65 Bnr:1176

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for opprinnelig bygning i våre arkiver. Det er ikke noe krav om at dette må ordnes nå i ettertid (gjelder tiltak omsøkt før 1. januar 1998).

  Vei, vann og avløp
  Privat vei. Offentlig vann og avløp. Privat stikkledning fram til offentlig nett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Boligen har 2 boenheter. Det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet.  Utleieenhet er pt. utleid på følgende betingelser: Kr 9 000,- pr mnd inkludert strøm / oppvarming / internett. Delvis møblert. Tidsubestemt avtale.1 mnd oppsigelse fra 1. dag i påfølgende mnd. Tillatt med dyrehold: Ja , hund. Røyking : Nei. Leiekontrakt kan ses hos megler. Følgende møbler i utleie følger med i handelen: Integrete hvitevarer, komfyr, vaskemaskin, mikrobølgeovn, kjøkkenbord med 4 stoler, seng, tv, pendel over spisebord. Utleieleilighet har seriemåler (strøm) slik at forbruk kan leses av. Forbruk går over hovedmåler i boligen.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 900 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 3 567 (Transportgebyr festeforhold) 147 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 900 000)) 168 109 (Omkostninger totalt) 6 068 109 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  168109

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000 ,- oppgjørshonorar kr 4 750 ,- og visninger kr 1 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev