aktiv-eiendomsmegling
Fasade

NAMSOS Peter Øiens gate 12

Vika - Enebolig med romslig tomt.

 • kr 1 590 000
 • BRA 138 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • Omkostningerkr 56 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 646 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 912
 • Soverom5
 • ArealP-rom 138 m²
 • Tomt880.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig med romslig eiet tomt i veletablert boligområde. Gangavstand til butikk og alle sentrumsfunksjoner. Boligen fremstår i hovedsak med høy alder på de fleste bygningsdeler og må derfor til en hvis grad betraktes som et oppussingsobjekt. Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, entre m/trapp, 1 soverom, kjøkken og stue. 2. etasje: Loftgang, mellomgang, 4 stk soverom, bad og toalett. I tillegg kommer garasje og uthus. Velkommen på visning!

Peter Øiens gate 12, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 77 kvm
  2. etasje: 61 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 77 kvm Vindfang, entre m/trapp, 1 soverom, kjøkken og stue.
  2. etasje: 61 kvm Loftgang, mellomgang, 4 stk soverom, bad og toalett.
  Sekundærrom
  Kjeller: 0 kvm Areal i kjeller har redusert takhøyde og er ikke måleverdig areal. Takhøyden i kjeller er målt til ca 1,80 - 1,85 m. og gulvareal er ca 35 m²
  2. etasje: 0 kvm Kottrom på loft er ikke måleverdig på grunn av skråhimling/lav takhøyde.  Tomt
  880.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 880 kvm. Romslig tomt som er opparbeidet med busker og plen.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Sentral beliggenhet med gangavstand til butikk og alle sentrumsfunksjoner.

  Adkomst
  Enkel adkomst med avkjøring fra kommunal vei.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Se vedlagt nabolagsprofil for info.

  Skolekrets
  Ta kontakt med Namsos kommune for nærmer informasjon da eiendommen ligger midt mellom 2 skolekretser.

  Offentlig kommunikasjon
  Gangavstand til offentlig kommunikasjon.

  Byggemåte
  Bebyggelsen består av en enebolig i 1-1/2 etasje pluss kjeller fra ca 1912, senere noe tilbygd i begge etasjer på tidlig 70-tallet. Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med skiferstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass og kobla glass. På eiendommen er det også en halvpart av en dobbelgarasje som deles med nabo, samt et eldre uthus. Garasje har behov for en god del reparasjon/vedlikeholdsarbeid. Uthus er ikke vurdert nærmere, men kan trolig anses som et rivningsobjekt. Forøvrig henvises det til respektive punkt i rapporten for nærmere omtale/anbefalte tiltak.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Dette er salg av dødsbo. Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  1. etasje: Vindfang, entre m/trapp, 1 soverom, kjøkken og stue. 2. etasje: Loftgang, mellomgang, 4 stk soverom, bad og toalett. Utgang til balkong fra soverom. I tillegg kommer garasje og uthus.

  Standard
  Boligen fremstår i hovedsak med høy alder på de fleste bygningsdeler og må derfor til en hvis grad betraktes som et oppussingsobjekt. Det bemerkes også at det ved eldre boliger over tid kan avdekkes skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. Det må derfor generelt ved kjøp av eldre bolig påregnes avvik på konstruksjoner, og ved oppussing eller ombygging kan det derfor kunne avdekkes feil og mangler ved bygget. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utstyr på tak Totalvurdering Montering av snøfangere må vurderes ved evt. tiltak på taktekking. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Ved stikkontroll av horisontalplanet ble det målt ca 40-50 mm. avvik på loft, og ca 20-30 mm. avvik i 1.etasje. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Tiltak vil være naturlig å se i sammenheng med øvrig oppgradering. Ildsted/Skorstein Totalvurdering: I flg eier foreligger det fyringsforbud på pipa Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Med bakgrunn i opplysninger gitt på befaring må det påregnes rehabilitering av skorstein. Nærmer opplysninger kan gis av det lokal brann/feietilsyn Trapp Totalvurdering: Rekkverk tilfredsstiller ikke forskriftskrav. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Det må etableres forkskriftsmessig rekkverk. Råteskader i nedre del på kjellertrapp må utbedres. Våtrom Totalvurdering: Rommet er trolig fra 80-tallet og har nådd slik alder at det hefter usikkerhet til tetthet. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Det må påregnes renovering av badet Forhold som har fått TG2: Drenering Totalvurdering: Observerte forhold tilsier nedsatt/mangelfull funksjon på utvendig fuktsikring Terrengfall inn mot bygningen medfører unødig fuktbelastning på boligen. Anbefalte tiltak: Terrengfall bør anordnes slik at overflatevann ledes bort fra bygningen. Kjelleren fungerer greit med dagens tilstand brukt som grovkjeller. Grunnmur og fundament Totalvurdering: Grunnmur med forventet tilstand boligens alder tatt i betraktning. Anbefalte tiltak: Utbedring av påviste skader anbefales Støttemur Totalvurdering: Støttemurer fremstår med skjevheter/utgliding Anbefalte tiltak: Tiltak med utbedring av påviste forhold må påregnes Rom under terreng Totalvurdering: Normal tilstand alder tatt i betrakting. Anbefalte tiltak: Råteskadet materiale må fjernes. Kjeller må holdes under oppsikt ved mye nedbør. Det bør ikke lagres fuktømfintlige saker direkte mot betonggulv. Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Altan fremstår generelt slitt. Tekkingen under tremmer ble ikke kontrollert i sin helhet. Anbefalte tiltak: Altan har behov for en generell oppussing. Alder på tekking tilsier at utskifting trolig må påregnes i nærmeste fremtid. Vinduer og dører Totalvurdering: Vinduer har høy alder og derav påregnelig aldersslitasje. Ytterdøra mangler pakning i karm Anbefalte tiltak: Høy alder tilsier at en generell utskifting av boligens vinduer må påregnes i nærmeste fremtid. Ytterdør må justeres og det må monteres pakning i karm. Ny dør til altan må påregnes. Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Det er ikke registrert skader eller svekkelser i konstruksjonen. Tilstandgrad er satt med bakgrunn i alder. Anbefalte tiltak: På grunn nav noe trang tilkomst ble det ikke foretatt kontroll av alle deler av kaldloft. Det anbefales at dette gjøres. Takkonstruksjon Totalvurdering: Det er ikke registrert skader i konstruksjonen. Tilstandgrad omfatter alder Taktekking Totalvurdering: Utover noen manglende stein som skal skiftes er det ikke registrert skader på tekkingen. Det nevnes imidlertid ukjent tilstand på undertak og taktlekter. Tilstrandsgrad er satt for høy alder. Anbefalte tiltak: Det anbefales en regelmessig kontroll av taket med tanke på innfesting av skifer. Ny eier bør foreta en nærmere kontroll oppe på taket. Kjøkken Totalvurdering: Eldre kjøkkeninnredning med takhøye og skråstilte overskap. Laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum med avrenningsbeslag. Anbefalte tiltak: Innredningen er i bruksmessig og funksjonell grei stand, men alder og standard tilsier at en fornying er å påregne i nærmeste fremtid. Toalettrom Totalvurdering: Toalettrom med høy alder og enkel standard Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. Vannledninger Totalvurdering: Vannrør har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. Elektrisk Totalvurdering: Boligen har et eldre el-anlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre el-anlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Varmesentral Totalvurdering: Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: Utskifting av bereder må påregnes i løpet av kort tid. Ventilasjon Totalvurdering: Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering bør vurderes Forhold som har fått TG-IU: Krypkjeller Totalvurdering: Det er krypkjeller under tilbygg mot vest. Krypkjelleren har ingen adkomst for inspeksjon. Det er registrert ventiler i mur. Det gjøres oppmerksom på at en krypkjeller er en utsatt konstruksjon hvor det er små marginer før skader oppstår, og en inspeksjon er viktig for stadfesting av tilstand. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere inspeksjonsmulighet av krypkjeller.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I og foran garasje.

  Diverse
  Eiendommen er ryddet og rengjort og vil ikke bli ytterligere rengjort til overtakelsen. Kjøper må selv fjerne / kaste det han ikke ønsker å overta. Strøm i frittliggende bod er frakoblet grunnet feil på el-anlegget. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og varmepumpe på stue. Vedovn med mangler. Mangler vedr pipe eller ildsted registrert på tilsyn 05.03.2014: - Feil/mangler ved røykvarsler ? bør kjøpe nytt - Feil på ildsted, defekt topp palte, sprekk i vegger ? bør skiftes - Feil/mangler ved slokke materiell ? mangler 10 års service på håndslokker.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  26186

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon, og feiing/branntilsyn, samt eiendomsskatt. Beløpet er fordelt på 3 terminer.

  Formuesverdi primær
  862683

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3105657

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/65/340: 27.06.1969 - Dokumentnr: 2719 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 13.10.1953 - Dokumentnr: 903010 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:6 Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5007 Gnr:65 Bnr:11 og Gnr. 65 Bnr. 11 01.01.2018 - Dokumentnr: 221350 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1703 Gnr:65 Bnr:340 01.01.2020 - Dokumentnr: 1256606 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5005 Gnr:65 Bnr:340

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei. Offentlig vann. Offentlig kloakk. Det er private stikkledninger og vei til off. nett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Namsos kommune, vedtatt 25.22.2010 og 27.11.2011

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  56792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 2 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev