aktiv-eiendomsmegling
Vi har gleden av å presentere 2 stk gode leiligheter på Uramoen/Høknes

Namsos Urdamovegen

Høknes/Ura-Kun en igjen! Nye leiligheter som vender mot sør - Alt på ett plan - Vannbåren varme - 3 sov - Carport+utebod

 • 3 190 000
 • BRA 80.4 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 190 000
 • OMKOSTNINGER81 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 271 092
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM3
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 021 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  81 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 271 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Urdamovegen, Trøndelag

 • Urdamoen er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn.
  Byggetrinn 2 består av 2 leiligheter.
 • 2 prosjekterte selveier - leiligheter med gode kvaliteter på Høknes/Uramoen.
  Praktiske og innholdsrike leiligheter med alt på ett plan!
  Planløsningen er godt gjennomtenkt og utprøvd. Utbygger har allerede oppført 4 stk tilsvarende på Skage. Ta kontakt med megler om det er ønskelig med visning i en av disse.

  Leilighetene er på ca 80,4 kvm + utvendig bod på 6,7 kvm + carport.
  Inneholder: Gang, 3 soverom, innvendig bod, bad/vask, samt åpen stue/kjøkkenløsning.
  Det er mulig å utvide stue, dersom du kun trenger 2 soverom - Helt avhengig av kjøpers behov og ønsker.

  Ingen fellesgjeld. Nøkkelferdig pris, inkludert tomt som vil eies felles av begge leiligheter.

  Moderne material valg innvendig gir lyse og fine overflater.
  Utvendig materialvalg er tilrettelagt med fabrikkbeiset kledning i tidsriktige farger.

  Hver leilighet leveres med blant annet:

  - Vannbåren varme (Ekco varmesentral 6kw komplett.) i alle rom i selve leiligheten, med trådløs styring.

  - Totalt 19 stk downlights (10 stk beregnet for stue/kjøkken, 4 stk på bad og 5 stk i gang). Ellers leveres std SG belysning, ledstripe kjøkken og 4 utelys.

  - Stikk kontakter iht gjeldende NEK.

  - Kjøkkeninnredning fra HTH, inkludert koketopp, ventilasjons-hette, benkeplate og veggpanel i marmor etterligning, oppvaskkum med nedsenk i benkeplate og naturligvis integrerte hvitevarer (ovn, kjøl/frys og oppvaskmaskin).

  - Tørre gulv leveres som høytrykkslaminat.

  - Flis på gulv i deler av vindfang.

  - Bad/vaskerom med våtroms belegg på gulv og våtroms plater på vegg. Vegghengt toalett og 90x90 dusjdører. Opplegg for vaskemaskin.

  - Innvendig bod leveres med 200 liter varmtvannsbereder. Vinylbelegg med sluk i gulv.

  - Øvrig leveres leiligheten med gips tak og vegger.

  - Listefri løsning i tak gang, stue og kjøkken.

  - Egen carport (dobbel stikk) og utvendig bod (støpt dekke bod).

  - Carport leveres klargjort for evt elbillader i henhold til gjeldende regelverk.

  Individuelle oppgraderinger fra standardleveranser er mulig og gjøres i samråd med utbygger/ entreprenør. Eksempler på oppgraderinger kan være andre materialvalg for gulv, vegger og tak, annen belysning, kjøkken, innredninger, vedovn/pipe, marthusløsninger med appstyring av lys og varme osv. Her er det mulighet til å tilpasse boligen helt etter eget ønske og behov, eller bare gå for de gode kvalitetsvalgene som allerede ligger inne som standardleveranse.

  Etablert boligfelt på Høknes / Uramoen, med gode sol/lysforhold.
  Kun 4 km fra Namsos sentrum.
  Det er etablert gang - og sykkelbane inn mot sentrum, Videregående skole og idrettsanlegg. Dette sikrer trygg ferdsel for store og små. Ingen gjennomgangstrafikk.
  Nærhet til flyplass, badeområde ved Høknesøra camping og fritidsområde, naturbarnehage og Høknesmarka.

  Avstander:
  Flotte turområder 200 m
  Naturbarnehage 300 m
  Badeplass 500 m
  Flyplass 1 km
  Barneskole og idrettsanlegg 2 km
  Videregående skole 2 km
  Butikk 3 km
  Namsos sentrum 4 km
 • Enkel adkomst fra offentlig vei. Felleseide internveier.
 • Se leveransebeskrivelse i salgsoppgaven.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Leilighetene er på ca 80,4 kvm + utvendig bod på 6,7 kvm + carport.

  1. etg:
  Gang: 9,1 m2
  Soverom 1: 12,1 m2
  Soverom 2: 7,9 m2
  Soverom 3: 7,6 m2
  Innvendig bod: 4,6 m2
  Bad/vask: 7,3 m2
  Stue/kjøkken: 31,8 m2
  Totalt 80, 4 m2

  I tillegg tillkommer utebod og carport.

  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
 • Fellestomt på ca. 1021 kvm.

  Tomta opparbeides med subus i innkjørsel/gårdsplass. Området mellom innkjørsler fylles med matjord klart for plen. Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer.

  Flat felles selveiertomt som skilles ut fra Gnr 18 Bnr 2. Det blir felles eiet tomt for sameiet. Oppgitt areal er omtrentlig og vil først foreligge når eiendommen er fradelt. Kjøper kan ikke reklamere dersom tomtearealet viser seg å være mindre enn estimert. Den enkelte seksjon får tilleggsareal på carport og platting utenfor huset.
 • Hver leilighet får carport som seksjoners som tilleggsareal til seksjonen.
  Eventuell gjesteparkering på egen tomt.
  Leveres klargjort for evt elbillader i henhold til regelverket, NEK 400.
 • Både innvendig og utvendig bod.
 • Alle leiligheter leveres forberedt for TV og internett.
 • Vannbåren varme (Ekco varmesentral 6kw komplett.) i alle rom i selve leiligheten, med trådløs styring. Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat avtrekk fra kjøkkenhette.
 • Kr. 3 190 000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Omkostninger
  5 625,- (Dokumentavgift)
  10 000,- (Seksjoneringsgebyr kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172,- (Panteattest kjøper)
  --------------------------------------------------------
  16 967,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 206 967,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Sameiet vil bestå av 2 seksjoner.
  Bygningsforsikringen tegnes for hver enkelt seksjon ettersom tomannsboligen er vertikaldelt.
  Det er ikke lagt opp til at det skal betales felleskostnader. Dersom det blir et behov for å ha en konto for felles ting i sameiet, er dette noe som avtales direkte mellom seksjon 1 og 2.
 • Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke fastsatt. Når boligene er overtatt, vil en få fastsatt både kommunale avgifter og formuesverdi. Formuesverdi kan beregnes på http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/bil-og-bolig/bolig/

  Kommunale avgifter vil ut fra erfaringstall utgjøre ca. kr. 18.000,- pr år.

  Kommunale avgifter vil bli fakturert hver enkelt seksjon. Det tas forbehold om evt endringer i kommunale avgifter.
 • .
 • Forretningsfører: Ingen
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som kan ses hos megler.
 • Boligen kan leies ut i sin helhet.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

  Ingen panteheftelser følger.

  Eiendommen er under fradeling og seksjonering. Det er p.t enda ikke avklart hvilke heftelser/servitutter som vil følge bruksnummeret etter fradeling.

  Servitutter som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet, men kjøper må påregne at en del av servituttene vil følge eiendommene.

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen. Tinglyste servitutter følger eiendommen.

  De av ovennevnte dokumenter som kan bestilles elektronisk fra Statens kartverk, kan fås ved henvendelse til megler. Kopi av grunnboksutskrift kan fås fra megler

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m
 • Fradeles/seksjoneres fra Gnr. 18 bnr. 2 i Namsos kommune
 • Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private Stikkledninger som vil være eid av sameiet. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Tomten ligger inn under reguleringsplan for Uramoen Boligområde. Utnyttelsesgrad BYA skal ikke overstige 35%. Utsnitt fra reguleringsbestemmelser:

  Reguleringsplan for område B, F 39 og F40 i Uramoen Boligområde, som gjelder for alle tomter sier følgende om bebyggelse:
  "Området utbygges med eneboliger eller 2- mannsboliger med takvarianter og høydebegrensning som beskrevet i pkt. 4.4. Enebolig eller 2-mannsboliger i to etasjer kan bygges med flatt tak og med maksimal gesimshøyde på 7.5 meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig planert terreng."

  Kopi av plan og bestemmelser kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei,
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om følgende:

  " At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

  " At en av 2 leiligheter forhåndsselges slik at, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.

  Selgers forbehold skal være avklart innen 01.06.2023.

  Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget igangsettingstillatelse. Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • KIS Utbygging AS
Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev