aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nannestadvegen 162, en familievennlig 1/2 part av tomannsbolig med landlig og idyllisk beliggenhet

Nannestad Nannestadvegen 162

NANNESTAD - Stor 1/2 part av tomannsbolig - Idyllisk og landlig beliggenhet - 1452 kvm solrik tomt - Carport - Terrasse

 • 3 350 000
 • BRA 117 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 350 000
 • OMKOSTNINGER99 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 449 892
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 971
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 117 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 452 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  83 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 350 000,-))
  --------------------------------------------------------
  99 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 449 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: 3 soverom, gang, entre, toalett, bad, vaskerom og bod.
2. etasje: Stue, kjøkken.

Nannestadvegen 162, Viken

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  YTTERVEGG VED TERRASSE
  ILDSTED
  VÅTROM
  VASKEROM

  Forhold som har fått TG2:
  DRENERING
  GRUNN / FUNDAMENT
  RADONSIKRING
  VINDUER/DØRER
  YTTERVEGGER
  RENNER OG NEDLØP
  ETASJESKILLE 2. ETASJE
  TOALETTROM
  TRAPP
  AVLØPSRØR
  ELEKTRISK
  VANNLEDNINGER
  VARMTVANNSBEREDER
  VENTILASJON
  VÅTROM
  VASKEROM

  Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3424 av "HMS og Byggkontroll AS" for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.
 • 2-mannsbolig er oppført i to etasjer. Bygningen er oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i betong og bindingsverk, og er utvendig pusset, er kledd med stående panel og liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag.

  Se vedlagte tilstandsrapport t iht. NS3424 av "HMS og Byggkontroll AS" for ytterligere beskrivelse av eiendommen.
 • Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 56m².
  Primærareal (P-ROM) 2. etasje: 61m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 117m².

  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 56m².
  Bruksareal (BRA) 2. etasje: 61m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 117m².

  Biloppstillingsplass under terrasse: Ca. 28m².
  Terrasse: Ca. 28m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: 3 soverom, gang, entre, toalett, bad, vaskerom
  2. etasje: Stue, kjøkken
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming med panelovner, varmekabler og luft-til-luft varmepumpe.
  Det er installert peisovn i stue.
 • Parkering i carport eller på eiendommens tomt.
 • Offentlig vann.
  Eiendommen ligger til privat vei.
  Eiendommen er tilkoblet minirenseanlegg (privat septikk)

  Minirenseanlegget er et fellesanlegg sammen med naboen. Forbruk på minirenseanlegget faktureres naboen, som viderefakturer Nannestadvegen 162. Estimert kostnad pr år ca kr 5000,-

  Det må påregnes noe kostnader til snøbrøyting/vedlikehold av private veier. Estimert kostnad pr år ca kr 3000,-
 • Formuesverdi som primærbolig kr 693 978 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 498 322 per 31.12.21
 • Kr. 7 636 pr. år
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1969/6946-2/10 Bestemmelse om kloakkledn 13.10.1969
  Bestemmelse om gjerde

  1985/12607-1/10 Erklæring/avtale 30.12.1985
  OVERENSKOMST OM SAMVIRKE VEDK. VERTIKALTDELT BOLIG.
  PRIORITET FORAN PANTELÅN. KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA HUSBANKEN.
 • Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv.

  Navn: Kommuneplanens arealdel 2018-2035
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 14.05.2019
  Bestemmelser: https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3036/KP2018-2035/Dokumenter/Bestemmelser%20og%20retningslinjer%20til%20arealdelen%20-%20vedtatt%2014.05.2019%2C%20oppdatert%20forside.pdf

  Delareal 1 452 m
  KPHensynsonenavn H310_1
  KPFare Ras- og skredfare

  Delareal 1 452 m
  Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

  Delareal 1 452 m
  KPHensynsonenavn H310_2
  KPFare Ras- og skredfare

  Delareal 1 452 m
  KPHensynsonenavn H220
  KPStøy Gul sone iht. T-1442

  Kommuneplaner under arbeid:
  Id KP2018-2035
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2018-2035
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
 • Gnr. 43 Bnr. 45 i Nannestad kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • 1,5 % i provisjon
  Kr 20 000 i markedspakke
  Kr 16 000 i tilretteleggingshonorar
  Kr 5900 i oppgjørshonorar
  Kr 2500 i visningshonorar
  Kr 3000 i inneståelsesgebyr
  Kr 300 i elektronisk grunnok
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ruben A F Teixeira
Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev