aktiv-eiendomsmegling
Solgt

NANNESTAD Prestmosvegen 13L

NANNESTAD - Lys 3 roms selveierleilighet - 2. etasje med balkong - Byggeår 2006 - Gangavstand til skole/bhg/sentrum

 • kr 2 450 000
 • BRA 53 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 450 000
 • Omkostningerkr 74 999
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 553 284
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 006
 • Soverom2
 • ArealP-rom 53 m²
 • Felleskostnaderkr 5 440
 • Tomt2 032.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 450 000,- (Prisantydning) 28 286,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 957,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 478 286,00))   74 999,- (Omkostninger totalt)   2 553 285,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Prestmosvegen 13L, en velholdt 3-roms leilighet i andre etasje, i et barnevennlig sameie fra 2006. Boligen ligger både markanært og sentralt til på Nannestad med gangavstand til skoler, barnehage, idrettstilbud og matbutikker. Dessuten er det kort vei til Oslo lufthavn Gardermoen (ca. 15 min), og i underkant av 20 min til Jessheim by. Leiligheten har 2 soverom, en lun balkong og gjennomgående planløsning. Stuen og kjøkkenet ligger i samme rom. Kjøkkeninnredningen har tidløs stil og god oppbevaringsplass. Stuen er luftig og har plass til både sofaløsning og et spisebord. Videre har leiligheten et bad med dusjkabinett og vaskemaskinsopplegg, samt to lyse soverom. Velkommen til visning!

Prestmosvegen 13L, Viken

 • Tomt
  2032.3m²

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Byggemåte
  Fundamentert på støpt plate på mark. Hovedbyggematerialet er betong og trebindingsverkkonstruksjoner med utvendig panel. Trebindingsverkvegger kledd med liggende trepanel. Saltak i tre tekket med papp. Se vedlagte tilstandsrapport iht. NS3600 for ytterligere beskrivelse av byggemåte.

  Innhold
  Primærrom: 2. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. TG3 (Store eller alvorlige avvik): Ventilasjon Våtrom TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): Balkong, terrasse, platting Vinduer og dører Etasjeskille og gulv på grunn Kjøkken Avløpsrør Elektrisk Stue: Laminat på gulv i eike preg og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Radiator. Utgang til Vestvendt balkong på ca 7,3 m2.. Kjøkken: Laminat på gulv i eike preg, vegger har malt overflate og flis på vegg over benkeplate. Malt overflate i himling. Hvit laminert innredning med grå 30mm laminat benkeplate, rustfri dobbeltkum med ettgreps blandebatteri, frittstående hvitevarer. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin, rørfordelingsskap og stoppekran. Soverom 1: Laminat på gulv i eike preg og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Radiator. Garderobeskap med to dører i hvit laminat. Soverom 2: Laminat på gulv i eike preg og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Radiator. . Garderobeskap. Bad: Belegg på gulv og flis på vegger 20x30 hvite. Malt overflate i himling. Elektrisk takvarme. Utstyrt med dusjhjørne, mekanisk avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servant, servantskap, wc. Gang: Laminat på gulv i eike preg og malt tapet på vegger. Malt overflate i himling. Radiator. Garderobeskap. Sikringsskap.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er godt med parkeringsplasser på sameiets tomt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 450 000,- (Prisantydning) 28 286,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 957,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 478 286,00))   74 999,- (Omkostninger totalt)   2 553 285,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming

  Energiklasse
  unknown

 • Formuesverdi primær
  557264

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2006150

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Felleskostnader pr. mnd
  5440

  Felleskostnader inkluderer
  Felleskostnader kr 3161,- Fjernvarme kr 1165,- TV/Bredbånd kr 529,- Renter kr 141,- Avdrag kr 444,-

  Andel fellesgjeld
  28285

  Andel fellesgjeld år
  2022

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-05-12T22:00:00Z

  Avdrag fellesgjeld
  444

  Rentekostnad fellesgjeld
  141

  Andel fellesformue
  18242

  Andel fellesformue per dato
  2022-12-30T23:00:00Z

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

  Dyrehold
  Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er en plage for andre seksjonseiere/beboere.

  Eierskiftegebyr
  6000

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3036/27/383/12: 15.11.2005 - Dokumentnr: 171224 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3036 Gnr:27 Bnr:376 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Bestemmelse om telefonledning/telesentral Bestemmelse om fjernvarme Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:3036 Gnr:27 Bnr:383 Gjelder denne registerenheten med flere 15.11.2005 - Dokumentnr: 171224 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3036 Gnr:27 Bnr:376 Overført fra: Knr:3036 Gnr:27 Bnr:383 Gjelder denne registerenheten med flere 21.12.2005 - Dokumentnr: 204443 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 12 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 52/1418

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig og privat. Privat ledning frem til offentlig ledningsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 450 000,- (Prisantydning) 28 286,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 957,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 478 286,00))   74 999,- (Omkostninger totalt)   2 553 285,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  74999

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 448 ,- oppgjørshonorar kr  6500,- og visninger kr  2500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  35 000,-. 

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev